Index op geschreven egodocumentenverzameling de Jongh tot 1900 in chronologische volgorde

De documenten openen in een eigen venster.

 1. [FAW] Brief van E.E. Raeber d.d. 22 maart 1777 aan zijn schoonzoon Daniel de Jongh te Rotterdam gehuwd met zijn dochter Lucie naar aanleiding van het bericht van de geboorte van† kleinzoon Erdwin Adrianus op 20 maart 1777. Het echtpaar de Jongh Raeber had al een zoon genaamd Daniel (1775-1778).
 2. [FAW] Brief van E.E. Raeber d.d. 29 juni 1779 aan zijn schoonzoon Daniel de Jongh en dochter Lucie . Zij is op dat moment 5 maanden zwanger van haar vierde kind ( Johannes * 23/10/1779).
 3. [FAW] Brief van L.M. (Lucie) de Jongh-Raeber omstreeks vrijdag 3 september 1779 aan haar man Daniel de Jongh.† Zij is op het moment van de brief vergevorderd zwanger van haar vierde kind en verblijft in het huis van haar vader Erdwin E. Raeber† op het Loo, terwijl haar man nog thuis in Rotterdam is.
 4. [FAW] Waarschijnlijk midden September 1779 geschreven brief van Lucia Maria (Lucie) de Jongh Raeber aan haar man, Daniel. Zij logeert op dat moment met haar twee zonen (Wien ruim twee jaar oud en Daan 11 maanden) bij haar vader op Landgoed "het Loo".
 5. [GAR] Fragmenten van brieven van Kunsthandelaar en kunstenaar Pieter Joseph Thijs te Brussel aan suikerkoopman Gerrit van der Pot van Groeneveld† woonachtig aan de Boompjes te Rotterdam uit de periode 1795-1797. Van der Pot was samen met Thijs, de Jongh en vele andere Patrioten in 1787 naar Brussel gevlucht. Zowel Pot v.G als Daniel de Jongh waren Kunstverzamelaars. Daniel de Jongh verbleef in het Buiten Weltevreden te Laken.†
 6. [FAW] Brief d.d. 23-8-1796 van Daniel Adriaanzn. de Jongh uit Rotterdam aan zijn schoonfamilie en zijn aldaar verblijvende oudste zoon Erdwin Adrianus (Wien) naar aanleiding van het overlijden op zondagmiddag 21 augustus van zijn vrouw Lucia Maria Raeber op slechts 42 jarige leeftijd. Zij werd 24 augustus 's avonds in de Groote kerk begraven.
 7. [FAW] Brief d.d. 6-11-1796 van Daniel de Jongh Adrzn (* 26 oktober 1745), geschreven vanuit het huis van zijn schoonouders op het landgoed "het Loo", aan zijn schoonzuster Adriana S.H. (Jaantje) Raeber ,weduwe Roschet. Zij past in zijn huis te op de Zuidblaak te Rotterdam op zijn kinderen.
 8. [FAW] Brief d.d. 8 september 1804 van Oom Frederik Hendrik (Frits) Raeber (*1761) aan zijn nicht Ana Maria (Mietje) de Jongh (*1782). Mietje die sinds mei van dat jaar weduwe van H.C. van Oven is, verblijft waarschijnlijk bij haar familie op het buiten De Rotterdamsche Kopermolen bij Apeldoorn.
 9. [FAW] Reisjournaal beginnende 14 maart1805 in DŁsseldorff en eindigend op 8 april van dat jaar in Rotterdam. Het gaat over een reisje langs de Rijn tot Mainz en terug via Kassel met postkoetsen.
 10. [FAW] Gedicht uit 1806 met rouwrand van G. Wijng(...) ter troost bij het overlijden van een kindje. Waarschijnlijk naar aanleiding van het overlijden van baby Daniel (+ 25-5-1806 aldaar) derde kind van Erdwin A. de Jongh en Theodora Jordens.
 11. [FAW] Brief d.d. 22-9-1806 van de Nederlandse oud luitenant admiraal J.H. van Kinsbergen wonende te Apeldoorn om een niet bij naam genoemde dame te bedanken voor een geschenk.(In het Frans)
 12. [FAW] Liefdesgedicht genaamd Allegorie aan A. M de J.... waarschijnlijk door C.A. Weerts
 13. [FAW] Brief begonnen 2-09-1808 van de circa 21 jarige Johanna Adriana (Jansje) van Beeftingh aan haar vriendin Johanna Sophia Lucia (Jans) de Jongh. Het grootse deel van deze brief verhaald over een bruiloft waar Jans V.B en haar familie bij uitgenodigd waren.
 14. [FAW] Brief d.d. 25 maart 1810 van de circa 23 jarige Johanna Adriana (Jans) van Beeftingh aan haar vriendin Johanna Sophia Lucia ( Jans) de Jongh die op dat moment bij haar zuster Anna Maria (Mietje) de Jongh-Weerts logeert
 15. [FAW] Brief van Lucia Maria (Lucie) (1789-1846) de Jongh d.d. 26 december 1810 aan haar zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh. Jans was 6 weken daarvoor in het huwelijk getreden met Hendrik Frans van Meurs en bezig hun nieuwe huis te Harderwijk in te richten. Lucie help haar zuster Anna Maria (Mietje) Weerts-de Jongh in Zutphen na haar bevalling van haar eerste kindje, twee weken geleden.
 16. [FAW] Brief d.d. 30 december 1811 van de circa 23 jarige Johanna Adriana (Jans) van Beeftingh (1787-1828) aan haar vriendin Johanna Sophia Lucia ( Jans) de Jongh (1787-1875)
 17. [FAW] Brief van de 32 jarige Emelie de Jongh-Weerts d.d. 19 januari 1812 aan haar schoonzus Johanna Sophia Lucia van Meurs - de Jongh. Hoofdonderwerp (regel 60-191) is het ooggetuige verslag van het bezoek van Napoleon en zijn vrouw aan Rotterdam in oktober 1811 . Bij die gelegenheid werd Emilie samen met 29 andere notabele dames uitgekozen om zich met het keizerlijk paar te onderhouden. Ook was het echtpaar de Jongh - Weerts aanwezig bij het welkomsfeest in de Doelen.
 18. [FAW] Brief van Lucia Maria (Lucie) de Jongh (1789-1846) d.d. maart 1812 aan haar zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh
 19. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh vermoedelijk d.d. 7 juni 1812 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh Lucie of Luus een jongere zus (Lucia Maria) de Jongh komt op bezoek bij Jans. Verstege , stiefvader van neefjes en een nichtje Weerts is failliet.
 20. [FAW] Brief van Frederik Johannes de Jongh (1783-1812) d.d. 14 juli 1812 vanuit Parijs aan zijn oom Frederik Hendrik Raeber (1761-1825). Frits was daar samen met zijn broers Jan (Johannes) en Wien met zijn vrouw Emilie. Behalve een plezier reisje moest Frits kennelijk ook in beroep tegen de douane.
 21. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh d.d. 7 juni 1814 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh. De jongste zus Lucie (Lucia Maria) de Jongh, die bij Mietje logeert, voegt er nog wat aan toe.
 22. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh d.d. 18 september 1814 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh.
 23. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh d.d. 19 februari 1817 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh De kinderen van Mietje hebben Kinkhoest.
 24. [FAW] Brief van Lucia Maria (Lucie, Luusje) Kallenberg van der Bosch- de Jongh d.d. 22 maart 1818 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh Haar man is ziek en zij is nog herstellende van de bevalling van hun eerste kindje dat dood ter wereld kwam.
 25. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh waarschijnlijk 29 maart 1818 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh Troostbrief naar aanlijding van het verlies van hun ongeboren kindje.
 26. [FAW] Gedicht van H.F. van Meurs ter troost van zijn vrouw J.S.L. de Jongh na het overlijden op 14 november 1818 van hun drie weken oude dochtertje.
 27. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh d.d. 28 november 1818 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh Troostbrief van Mietje na het overlijden van hun dochterje.
 28. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh d.d. 16 december 1818 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh Het echtpaar heeft het verlies van hun dochtertje medio november nog niet verwerkt. Dit is de tweede troostbrief van Mietje dat hierover gaat.
 29. [FAW] Brief van F.H. Raeber (1761-1825) d.d. 6 maart 1819 aan zijn aangetrouwde neef H.F. van Meurs gehuwd met J.S.L. de Jongh Een deel gaat over een juridische kwestie die mij niet duidelijk is. Oom Frits vertelt onder andere over zijn bezoek aan Lucia Maria (Lucie)(1789-1846) de jongh en haar man, J.A. Kallenbergh van den Bosch.
 30. [FAW] Brief d.d. 25 -01-1820 van Mietje Weerts-de Jongh aan haar zusje Jans van Meurs - de Jongh. Mietje reageer op het zojuist ontvangen bericht dat Jansje kortgeleden een miskraam heeft gehad.
 31. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh d.d. 25-juni 1820 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh Hoofd onderwerp is de ziekte van "Mama Weerts", schoonmoeder van Mietje.
 32. [FAW] Brief met rouwrand van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh waarschijnlijk eind 1820 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh Mama Weerts is overleden.
 33. l [FAW] Brief ongedateerd naar schatting rond eind september 1821 (*) van A.M. (Mietje) Weerts de Jongh aan haar zuster J.S.L. (Jansje) van Meurs de Jongh.
 34. [FAW] Brief d.d. 26 october 1821 (?) van A.M. (Mietje) Weerts de Jongh aan haar zuster J.S.L. (Jansje) van Meurs de Jongh. Mietjes zoon Arnold is ernstig ziek geweest maar nu herstellenden. Beide zusters verhuizen binnenkort.
 35. [FAW] Ongedateerde briefjes, geschreven in de periode tussen 27 juni en 14 juli 1822, van C.A. (Alex) Weerts aan zijn Broer Johan Weerts en een retour briefje van Johan. [FAW] Brief van A.M. (Mietje) Weerts - de Jongh waarschijnlijk 6 mei 1827 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh
 36. [FAW] Ongedateerde laatste bladzijde uit een brief geschreven tussen 1824 en 1830 , mogelijk de laatste bladzijde van de brief van 6 mei 1827 van Anna Maria Weerts - de Jongh aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh.
 37. [FAW] Gedicht d.d. 23-05-1827 door kinderen Weerts - de Jongh ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van hun moeder Anna Maria Weerts geb. de Jongh(*1782).
 38. [FAW] Ongedateerde brief geschreven omstreeks oktober 1827 van Anna Maria Weerts - de Jongh aan haarzuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh
 39. [FAW] Onvolledige brief d.d. 20 februari 1828 van Anna Maria Weerts - de Jongh aan haar zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh
 40. [FAW] Brief van A.M. Weerts - de Jongh d.d. 22 april 1828 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh.
 41. [FAW] Brief van A.M. Weerts - de Jongh d.d. 19 mei 1828 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh.
 42. [FAW] Brief van A.M. Weerts - de Jongh 3 augustus 1828 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh.
 43. [FAW] Brief van A.M. Weerts - de Jongh dd 30 november 1828 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh
 44. [FAW] Brief van A.M. Weerts - de Jongh vermoedelijk 1 april 1829 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh
 45. [FAW] Brief van A.M. Weerts - de Jongh d.d. 20 maart 1829 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh
 46. [FAW] Brief van A.M. Weerts - de Jongh vermoedelijk d.d. 18 december 1829 aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh
 47. [FAW] Brief met rouwrand d.d. 2 mei 1830 van A.M. Weerts - de Jongh aan haar zuster J.S.L. (Jans) van Meurs - de Jongh.
 48. [FAW] Brief d.d. 22 mei 1830 van E.A de jongh aan het echtpaar Weerts - de Jongh n.a.l. van de verjaardag van zijn zuster.
 49. [FAW] Gedicht dd 19 augustus 1830 door Robidé van der Aa aan vrouwe Anna Maria Weerts geb de Jongh
 50. [FAW] Brief met rouwrand vermoedelijk d.d. eind augustus 1830 van A.M. Weerts de Jongh aan haar dochter Lucia.
 51. [FAW] Brief d.d. 21 september 1830 van C.A. Weerts aan zijn dochter Lucia verblijvende in Rotterdam bij de weduwe De Jongh Smith.
 52. [FAW] Brief d.d. 23 september 1830 van C.A. Weerts aan zijn dochter Lucia verblijvende in Rotterdam bij de weduwe De Jongh Smiht.
 53. [FAW] Brief d.d. 26 september 1830 van A.M. Weerts- de Jongh aan haar dochter Lucia verblijvende in Rotterdam bij de weduwe De Jongh Smith.
 54. [FAW] Brief met postmerk Arnhem 30 september 1830 van C.A Weerts aan zijn dochter Lucia verblijvende in Rotterdam bij de weduwe De Jongh Smith.
 55. [FAW] Gedicht met datum 14 october 1830 door dominee Overduin ter gelegenheid van het overlijden van Anna Maria Weerts - de Jongh
 56. [FAW] Brief van Emilie de Jongh - Weerts d.d. 14 mei 1831 aan J.S.L. (Jansje) van Meurs - de Jongh Emilie is ziek , de koperhandel van haar man gaat slecht en er zijn de nodige zorgen over naaste familieleden. Het is de tijd van de Belgische opstand.
 57. [FAW] Brief met rouwrand van E.A. de Jongh d.d. 23 october 1832 aan zijn zwager C.A. Weerts na het overlijden van diens vrouw Emilie de Jongh - Weerts
 58. [FAW] Brief van C.A Weerts aan zijn zwager H.F. van Meurs over de financiŽle situatie waarin hun zwager E.A. de Jongh zich bevind.
 59. [FAFdJ] Letter written in French dated 27 October 1832 from the Duke Charles Bernhard von Saksen (Saxen)-Weimar-Eisennacht to Coenraad Alexander de Jongh. The letter is a condolence regarding the death of his stepmother.
 60. [FAW] Brief van E. A de Jongh d.d. 20 februari 1833 aan zijn zwager C.A. Weerts over zijn financiŽle situatie.met bijgesloten kopie van een brief van 13 februari aan zijn zusters Jansje en Lucie
 61. [FAW] Brief met rouwrand van C.A. de Jongh , zoon van E.A., d.d. 9 oktober 1833 betreffende diens nalatenschap.Vader is 13 september j.l. gestorven.
 62. [FAW] Brief van C.A. Weerts d.d. 17 oktober 1833 aan zijn dochter Lucia.
 63. [FAW] Brief van H.F. van Meurs d.d. 19 januari 1834 aan C.A. Weerts over de boedelverdeling van E.A. de Jongh
 64. [FAW] Brief van H.F. van Meurs ongedateerd (maar moet in 1834 zijn) aan C.A. Weerts over een familie vergadering ivm de afhandeling van de (negatieve) nalatenschap van E.A. de Jongh
 65. [FAW] Brief van Johannes de Jongh met poststempel 18 mei (1834 neem ik aan) aan C.A Weerts . Onderwerp: de familie vergadering.
 66. [FAW] Aantekeningen in het handschrift van C.A Weerts over de afhandeling van de nalatenschap van E.A. de Jongh (circa 1834)
 67. [FAFdJ] Letter written in French dated August 4th 1834 from the Duke Charles Bernhard von Saksen (Saxen)-Weimar-Eisennacht to Coenraad Alexander de Jongh. The letter is A felicitation on his appointment to civil servant of the Dutch Indies.
 68. [FAW] Jubelende familiezang op den 23 october 1835 n.a.l.v. de verjaardag van Lucia Weerts inclusief tafelschikking
 69. [FAW] Brief van Daniel Weerts d.d. 3 februari 1837 aan zijn zuster Lucie
 70. [FAW] Brief van Lucia Maria Weerts (1812-1902) d.d. 24 october 1838 (
 71. ) aan haar nicht Antonia Elisabeth van Meurs
 72. [FAW] Tafelschikking d.d. 1 februari 1844 (huwelijk van J.A Besier met E.A. (Santje) Weerts) uit Freiburg gestuurd aan Lucia Weerts.
 73. [FAW] Brief van waarschijnlijk Arnold Weerts (1810-1897) aan zijn vader C.A. Weerts over het dreigend faillissement van van het bankkantoor Weerts en van der Sluis.
 74. [FAW] circulaire d.d. 10 april 1848 over het faillissement van van het bankkantoor Weerts en van der Sluis.
 75. [FAW] Brief van J.S.L. (Jansje) van Meurs - de Jongh d.d. 2 mei 1848 aan haar zwager C.A. Weerts
 76. [FAFdJ] Letter written in French dated Batavia April 28th 1849 from the Duke Charles Bernhard von Saksen (Saxen)-Weimar-Eisennacht to Coenraad Alexander de Jongh in Samarang. A reply to an earlier letter from Coenraad Alexander with a description of the so called overland journey of Van Saksen Weimar to Batavia.
 77. [FAFdJ]Letter written in French dated Batavia June 4th 1849 to Coenraad Alexander de Jongh in Samarang. Reaction on a letter from De Jongh dated May 29th. Main topic is the death of general Michiels who is killed during action in Bali.
 78. [FAFdJ]Letter written in French dated Weltevreden June 19th 1850 to Coenraad Alexander de Jongh in Samarang. The Duke finally sees an oppertunity to make the long promissed visit to the house of Coenraad Alexander in Samarang.
 79. Letter written in French dated Salatiga September 19th 1850 to Coenraad Alexander de Jongh in Samarang. Incomplete. At the time De Jongh is in the process of moving to a new post in Batavia. The Duke has been on inspection tour during which he has fallen ill and has also been injured, reason to return to Batavia by (Marine) steam boat Etna from Samarang to Batavia. He invites De jongh with his family to join him.
 80. [FAS] Fragment van een door E.F. Weerts (Zoon van het echtpaar Weerts de Jongh) op 27 november 1853 aan zijn vrouw geschonken kookboek door tante E.M de Jongh- van Hoytema wonende op de Rotterdamsche Kopermolen met de hand geschreven.
 81. [FAW] Ten dele door de weduwe de Jongh- Hoitema met de hand beschreven bericht d.d. 20 juli 1857 wegens het overlijden van haar man Johannes de Jongh woonende op de Rotterdamsche kopermolen gericht aan C.A Weerts
 82. [FAW] Brief van C.A. de Jongh aan hr Klamberg ,familie van zijn vrouw A.C. Gehne, betreffend haar toestand.
 83. [FAW] Brief van H.F. van Meurs d.d. 21 januari 1860 aan C.A. Weerts over mevr. de Jongh- Gehne
 84. [FadJ] Brief en reisverslag van een tocht per zeilboot rond de kaap naar Nederlands IndiŽ in 1867 van Donald de Jongh aan zijn vader C.A. de Jongh.
 85. [FadJ] Aantekeningen over de kopermolens uit 1868 van Antonia Elisabeth Barchman Wuytier-van Meurs (1812-1893)
 86. [FadJ] Brief van karel Adriaan de Jongh d.d. 17 juli 1871 uit Semarang aan zijn vader C.A. de Jongh te Utrecht.
 87. [FAW] Brief van K.A de Jongh aan waarde neef' ( Daniel Weerts) d.d. 7 maart 1882 uit Delft en idem 30 maart uit Cette over het graf van zijn vader C.A de Jongh ( 1803-1873) en zijn zuster Lucie (1855-1868) Daarbij papieren over de bijzetting van mevr. de Jongh - Gehne uit 1891 in hetzelfde graf.
 88. Opstel van Marie van Hoytema 'oorsprong van den Rotterdamsche Kopermolen'
 89. [FA-A-Kroll] Briefje van C.A. de Jongh d.d. 10 juli 1902 aan zijn zoon Coen
 90. [FA-Kroll] Brief van C.A. de Jongh d.d. 12 juli 1902 aan zijn zoon Coen
 91. [FA-A-Kroll] Briefje van C.A. de Jongh d.d. 28 juli 1902 aan zijn zoon Coen
 92. [FA-A-Kroll] Verklaring van Karel Adriaan de Jongh 6 december 1904 over het afstand doen van de familieschilderijen aan zijn broer C.A. de Jongh.<<< Terug <<<