Bron: FAW
Verklaring: Brief d.d. 21 september 1830 van Coenraad Alexander Weerts (*1782) aan zijn dochter Lucia Maria (Lucie; *1812) die in Rotterdam bij haar tante, de recent weduwe geworden, Mary de Jongh - Smith (*1790) logeert. Zijn vrouw respectievelijk Lucie's moeder Anna Maria Weerts -de Jongh (*1782) is ziek.

Personen:
Tante Emilie: Aemelia Alida Weerts- de Jongh (*1777), zuster van Weerts en 2de vrouw van zwager Erdwin Adrianus de Jongh. Het echtpaar woont sinds 1822 in de buitenplaats Lust en Rust aan de Schiedamsedijk te Rotterdam.
De Munk: Arts
Annette: Toekomstige hulp in de huishouding/gezelschapsdame. Zie aantekening bij de brief van mevrouw Weerts aan Lucia van (vermoedelijk) eind augustus 1830
Van der Aa: Dichter/schrijver Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (*1791), verloofd met de weduwe Lucia Maria Kallenberg van den Bosch - de Jongh (*1789), schoonzus van Weerts.
Arnold: Arnold Jacob Frans (*1810), oudste zoon van echtpaar Weerts - de Jongh.

De situatie in België ook wel Braband genoemd: Het al jaren groeiende ongenoegen met de regering van koning Willem I was op 25 augustus 1830 uitgelopen op gewelddadige opstootjes na de opvoering van een nationalistische opera in Brussel. De onrust breide zich snel uit naar andere Belgische steden. Hierop ging kroonprins Willem naar Brussel om te proberen met de burgerwacht de orde te herstellen, terwijl prins Frederik, broer van de latere koning Willem II, opperbevelhebber van het koninklijke leger, in en rond Vilvoorde klaarstond met een legertje van 6000 man om indien nodig in te grijpen. Het blijft echter onrustig. (Bron: Wikipedia) Lucia schrijft er uitgebreid over in haar journaal.klik hier
[adres]
		Mademoiselle 
		Mademoiselle L.M. Weerts
		Chez madam M de Jongh
		      nee Smit
		Boompjes a Rotterdam
  	        [postmerk Arnhem 1 october. Rotterdam 2 oct.]

Blz 1

			Arnhem den 21 sept[ember] 1830

	Lieve Lucie,

1	Door tante Emilie wierden wij heden van uwe aller welzijn
	ondericht. Met uwe lieve moeder blijft het nog hetzelde. Altijd
	even pijnelijk. Dan in de buik onder de borst en dan weder in de schouder
	schietend, waar aan wij alles doen om te verdrijven. Zij sliep deze nacht.
5	zeer goed, hetwelk verkwikt heeft, maar zij gevoeld zich zeer mak.
	Gisteren had zij weer een aanval van koorts, doch zulks kan geen
	kwaad zegt De Munk omdat zulks eenige opwekking te weeg brengt.
	Zij is wel wat zwaarmoedig vermits haar ongesteldheid zeer lang duurd
	en zij heeft geen lust om iets te doen. Ook weinig eetlust, dat haar,
10	hoe weinig ook, pijn verschaft. Heden verwagten wij Annette, een 
	grote hulp voor mij omdat mama mij altijd zoo gaarne bij haar bed
	heeft. Doch ik kan soms zoo weinig. Nu ik hebbe waarlijk ook geen lust
	om iets te doen en laat veel vlotten en loopen zoo als het maar best kan.
	Het is treurig men zoo weinig tijdingen uit Braband krijgt. De menschen
15	zien z... hier aan als gekken en willen tijdingen daar er geen zijn.
	Alledaag ziet men de post met schroom te gemoed. Wanneer gij tante
	E[milie] spreekt, zeg haar ik haar zeer bedank voor het trouwe schrijven en
	verzoeke van het Rotterdamsche nieuws en couten gehouden te word[en].
	Zij moet mij niet kwalijk nemen ik haar niet schrijf.
20	Ik moet eens even na de stad wippen om te hooren of er ook iets nieuws
	is. Hoor ik wat, voeg ik het hier onderaan. V[an] der A[a] vertrekt morgen 
	naar Leeu[warden].
	Hebbe in de stad niets bijzonders gehoord. Het extraordin[aire] Handelsblad zegt
	nu eens het te Brussel nog steeds heet toe gaat en dan weder dat men
25	er de witte vlag opgestreken heeft. Wat zal men nu gelooven.

Blz. 2

1	Van Arnold hebben wij niets naders vernomen. Welligt hij eerdaags
	aan ons verschijnen zal. Zulks hoop ik daar zulks uwe lieve moeder,
	verbeelde ik mij, wel zal opmonteren. Haare zit op dit moment op de
	Boekenkamer en klaagd steeds over pijn in de linkerzijde. Maakt u
5	echter niet ongerust lieve Lucie. De Munk ziet er weder nog geen
	de minste kwaad is. Als het erger wierdt of haar e[dele] na u verlangd
	zal het u dadelijk schrijven en wanneer Annette onverhoopt niet
	kwam ('t geen echter zeker is) en haar intrek op s[in]t Walburg zoud 
	genomen hebben laat ik u dadelijk overkomen want de huishouding
10	kan ik niet bestieren. Adieu beste kind. groet tante M[ary] en Em[ilie]
	op Lust en Rust, mijne hartelijke compl[imenten] en geloofd mij

			     [onleesbare handtekening]Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea