Bron: FAW
Verklaring:

Ongedateerde laatste bladzijde uit een brief geschreven tussen 1824 en 1830 , mogelijk de laatste bladzijde van de brief van 6 mei 1827 van Anna Maria Weerts - de Jongh (1782-1830) uit Arnhem aan haar jongere zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh (*1787). Van Meurs is burgemeester van Harderwijk. Cremer is sukkelend met zijn gezondheid en ook met de gezondheid van Maria gaat het niet goed.

Onderbouwing van de datering: Genenoemde Pietje zoon van Jans is geboren op 9 januari 1824. Cremer overleed in 1830 net zo als Maria. Gezien de opmerking dat Pietje de gezonde buitenlucht goed zal doen is het waarschijnlijk voorjaar daar de familie Van Meurs dan naar hun buitenhuis Hulsthorst gaan.

Personen:
 • Cremer = Adriaan Cremer (1778-1830), compagnon tot 1823 in de firma Weerts & Cremer, was zwager van J.H. Gleichman (1776-1827) uit zijn 2de huwelijk. Gleichman was eerder gehuwd geweest met een zuster van de eerste echtgenoot van Maria H.C. van Oven(1788-1804).
 • Mietje van van den Berg en zoon = kennelijk familie van Cremer
 • Pietje (Pieter *1824) en Betsij (Antonia Elisabeth *1812) zijn kinderen van Jans.
 • Santje (Eva Alexandria *1816) en Dorothee (Zwanida Johanna Dorthea Amilia *1823) beide dochters van Maria.
 • Tilanus = arts
  
  [Blz. x]
  
  1	Cremer is weer zoo ver her[steld] dat wij hem al weer eens hier 
  	gehad hebben. Hij ziet er niet veel minder uit als te vooren 
  	maar is hij nog zwakker. Over eenige weken gaat hij naar Carls-
  	bad voor de baden te gebruiken. Hij is niet zeer dankbaar 
  5	voor zijn behoud dat bijna als een wonder mag gerekend worden 
  	want zulk een sukkelend mensch die allerhande ongemakken 
  	heeft, onder andere een breuk krijgt, daarbij het water en zoo 
  	schielijk toenemende dat het hem in zeer korte tijd drie 
  	malen moest afgetapt worden en men ieder dag de dood 
  10	tegemoet zag en boven verwagting helpen voort[s] de middelen 
  	die hij er voor gebruikt en van 't water is hij genezen. Moest 
  	nu zo iemand niet hartelijk dankbaar zijn ! Maar hij is 
  	en blijft een onvergenoegd mensch. Mietje van den Berg met 
  	haar zoon is er nu gelogeerd maar er heerst onder die 
  15	famille weinig hartelijkheid. Wij hebben hem in zijn ziekte 
  	nog al veel bezogt maar toen het zoo koud was en slegt 
  	weer minder, maar dan kon hij niet nalaten er iets van te 
  	zeggen vooral aan Weerts. 'T is naar voor Cremer zelf want 
  	hij maakt zig niet bemint. 
  20	Uwe lieve Pietje zal door de gezonde buitenlucht wel spoedig 
  	weer tot vorige krachten komen. Ik verlang om hem eens weer 
  	te zien. Ik had veel zwak voor hem. Eenige van de onze zijn 
  	ook wat verkouden geweest. Santje had het weer het meeste 
  	aangestart. Zij ziet er nog wat bleek uit maar is tog vrolijk. 
  25	De kleine Dorothee zoudt gij haast niet meer kennen. Zij is 
  	onbegrijpelijk vlug en slim en den idole van alle maar 't 
  	lieve ding is ook altoos even vrolijk. N.. zult gij ook wel weten 
  	willen hoe het mij gaat. In zoverre wel dat ik alles wat 
  	op mij rust kan waarnemen maar ik zal de waarheid spreken:
  30	Bijna geen dag zonder pijn veelal dragelijk maar tog. 
  	Ook nu en dan, dat mij de angst weer bekruipt en dan kost 
  	het mij veel om niet neerslagtig te zijn. Ik gebruik nu sedert 
  	eenige tijd ook weer de baden in huis op verzoek van Tilanus. 
  	Nu hebt gij ook vrij wat te lezen. Wees nu eens vlug met 
  35	antwoorden. Ontvangt benevens Meurs en Betsij de welmenende 
  	groeten van W de juff en kinderen en gelooft mij steeds met 
  
  [verticaal in linker marge]
  
  	hartelijke liefhe[bben]de zuster Maria
  
  
  [Adres]
  	poststempel Arnhem
  	Madame
  	Madame J.S.L. van Meurs
  	nee de Jongh
  	Harderwijk
  
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<


  hdebie45.deds.nl/Genea