Bron: FAW
Verklaring: Brief d.d. 26 october 1821 (*) van A.M. (Mietje) Weerts de Jongh aan haar zuster J.S.L. (Jansje) van Meurs de Jongh. Het echtpaar Weerts -de Jongh is aan het verhuizen en hun zoontje Arnold (*1810) is ernstig ziek geweest. De familie Van Meurs-de Jongh verhuist binnenkort van hun buitenplaats Hulsthorst naar Harderwijk waar Van Meurs notaris is. Hij is sinds tevens 1818 Lid van Provinciale Staten van Gelderland.

*) Het jaar 1821 is bepaald uit een later bijgeschreven jaartal en uit de genoemde verhuizing van het echtpaar Weerts-de Jongh. In dat jaar verhuisden zij naar hun nieuw gebouwde villa Marienberg te Arnhem. (Zie ego documenten Weerts/ Aantekeningen Weerts van hr Scheurleer deel 2 blz. 50)
	

[blz. 1]
 
1			Arnhem 26 october	

	Ofschoon wij druk aan 't verhuizen zijn moet ik U dog lieve 
	zusje met de gunstige toestand van onzen lieve jongen 
	verblijden. Hij spreekt weer zeer goed. Nog wel wat 
5	langzaam en met meer moeite als anders maar 
	heeft alle zijn zintuigen zeer goed terug en 
	zelfs heeft zijn memorie niets geleden want 't geen 
	hij te voren wist is hij niets van vergeten. U eene 
	beschrijving van ons gevoel in deze gelukkige verandering 
10	te geven is mij niet doenlijk. Toen wij het woord van 
	papa en mama hoorden verheugden wij ons als kinderen. 
	Zijn kragten komen nu ook zeer goed bij maar op zijn 
	beentjes kan hij nog volstrekt niet staan. hij zit 
	op dit moment bij mij aan tafel wat te knippen 
15	in een wolle deken ingehuld. Hij wil mij nu altoos 
	bij hem hebben en dit is mij niet doenlijk in de 
	drukte van 't verhuizen. Hij slaapt zeer goed en 
	is zoo vreeslijk hongerig, roepende van 's morgens tot
	 's avonds om eeten en zelfs 's nagts als hij wakker wordt. 
20	Wij denken in de andere week over te gaan en zullen 
	hem in de koets transporteeren. 
	Eer ik het vergeet waar krijgt gij uw provisie kaarsen 
	vandaan? Ik herinner mij U wel eens te hebben horen 
	zeggen dat gij zulke beste kaarsen, was het niet van 
25	Meppelt kreeg. Hier zijn dezelve zoo infaam slegt 
	en meest ook duur. Schrijf mij eens of gij ze al hebt 
	en wat gij hebt moeten geven? 

[blz. 2]

1	Gij zult denkelijk ook haast wel oppakken. Wat is 
	het onplaisirig in zoo een onverhoopte boel te zitten. 
	ik zal niet weinig verheugd zijn wanneer ik in rust 
	ben. 
5	Wij omhelzen U l[ieden] hartelijk in gedagten terug en 
	ik ben steeds  		Uwe liefhebbende zuster 
					Mietje

[Adres:]

	Mevrouw
	Mevrouw J.S.L. van Meurs
	geb. de Jongh
			te	
	om direct	Harderwijk
	op
	Hulshorst te bezorgen
Naar brieven index

<<< Terug <<<
hdebie45.deds.nl/Genea