Bron: FAW
Verklaring:

Eerste bladzijde van een brief d.d. 20 maart 1829 van Anna Maria Weerts - de Jongh (*1782) van huize Marienberg bij Arnhem aan haar jongere zuster Johanna Sophia Lucia (Jans) van Meurs - de Jongh (*1787) wonende in huize Hulsthorst bij Harderwijk.

Personen:
Van Aken: De Rotterdammer Cornelis van Aken die met een z.g. menagerie of beestenspul langs kermissen en vrijmarkten in Europa trok. In 1840 werd de collectie verkocht voor circa 30.000 gulden aan de in 1838 opgerichte Amsterdamse dierentuin Artis. Toen bevatte zijn collectie een olifant ( genaamd Jack), panter, tijger, poema, zebra, gnoe, kangoeroe, leeuwen, hyena's, ijsberen, bruine beren en een boa constrictor. Welke dieren er in Arnhem 11 jaar eerder waren is mij onbekend.
Lucie: Lucia Maria (*1812) dochter van het echtpaar Weerts - De Jongh
Betsij:Antonia Elizabeth (*1812) dochter van het echtpaar Van Meurs - De Jongh
	    Mevrouwe
   Mevrouwe J.S.L. van Meurs
	   geb. de Jongh
	    te 
		Harderwijk
    [Postmerk: Arnhem]

Blz. 1		Marienberg den 20 maart
				1829


1	Van uw ben ik wel een een antwoord wagtende zusjelief,	
	maar uit de brief van W[eerts] aan M[eurs] weet gij reeds van eene
	propositie dien uw door mij zou gedaan worden. Het is nu
	zeker dat Van Aken met de vrijmarkt er zal zijn want 
5	zijn tent wordt reeds opgeslagen en 't schip met zijn
	beesten ligt aan de wal. Nu zijt gij dan eindelijk
	in de gelegenheid om die schoone verzameling te
	zien en zeer op uw gemak, want W[eerts] heeft plan zig te 
	abonneeren en dan kan men er zoo dikwijls als 
10	men wil inkomen. En de tent staat hier bij de Jans-
	poort, zoo dat wij er van ons huis het gezigt op hebben.
	Gij zult dus nooit beter gelegenheid hebben lieve Jans,
	om er regt genot van te hebben. En alles is geschikt om
	u te doen besluiten, mooi zagt weder en de overtuiging
15	dat gij van ons alle met opene armen word ontvangen.
	Lucie sprong drie voet hoog toen zij de verzekering
	hoorde dat van Aken kwam en was direct klaar om
	aan u te schrijven. Niet voor in 't laatst: van de volgende
	week zal alles in zijn volle luister zijn. Er worden nog meer
20	lootzen opgeslagen dus zal er nog meer te zien zijn
	dat u nog al amuseerd. Gij hebt dus nog eenige dagen
	tijd om u reisvaardig te maken en huislijke bezigheden te 
	bezorgen. Het spijt mij dat de goede Betzij zoo gesukkeld
	heeft anders moest zij ook van de partij zijn maar nu
25	moet zij het liever tot de zomer uitstellen. Met blijdschap zal
	ik tog vernemen dat zij weer beter is. Zonder de dringenste
	noodzakelijkheid verwagt ik nu geen weigerend antwoord. Uwe
	echtvriend zal hoop ik ook zijn best doen om er u toe
	over te halen en dan moogt gij geen beschikking maken
30	omtrent uw retour. Dat kunt gij hier zijnde genoeg bepalen.
	Meurs moest dan eens de gelukkige inval krijgen om
	u te komen halen en dan een paar daagjes uit te rusten.
	Dit zou regt aangenaam zijn. Houdt gij ook van

[Hier eindigd het brieffragment]

	
	
Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea