Bron: FAWVerklaring:

Brief d.d. 26 september 1830 van een zieke Anna Maria Weerts -de Jongh (*1782) aan haar dochter Lucia Maria (Lucie; *1812) die in Rotterdam bij haar tante Mary de Jongh - Smith (*1790) logeert.

Personen:
De Munk: Arts
Tante Mary: de recent weduwe geworden Mary de Jongh - Smith(*1790), gastvrouw van Lucie.
Annette: Toekomstige hulp in de huishouding/gezelschapsdame. Zie aantekening bij de brief van mevrouw Weerts aan Lucia van (vermoedelijk) eind augustus 1830.
Clemence: ?
De Juffrouw: waarschijnlijk juffrouw Koch, gouvernante voor de jongere kinderen.
Betsy S: Elizabeth Sijpkens (*1813) vriendin van Lucia zie verder aantekening bij de brief van (vermoedelijk) augustus 1830. Zij was net zo als Lucia zeer verontwaardigd over de Belgische opstand.
Heemskerk: Mogelijk de officier Willem George Frederik van Heemskerck, echtgenoot sinds 1822 van Lucia Wilhelmina de Jongh (*1800) dochter uit het eerste huwelijk van Erdwin Adrianus de Jongh, broer van briefschrijfster

De situatie bij Brussel: Na de opstootjes van 25 augustus (zie brief van 21 september) blijft het onrustig. Op 23 september trekt het regeringsleger, onder aanvoering van prins Frederik met een leger van inmiddels 12.000 man Brussel binnen. De burgerwacht kon de volkswoede op dit leger afwentelen en doen omslaan in een nationale opstand. Het leger, dat zich in het Warandepark had opgesteld, werd het doelwit van de Brusselse opstandelingen. (Bron: Wikipedia) Lucia schrijft er uitgebreid over in haar journaal.klik hier


[adres]
		  Mejuffrouw 
		Mejuffrouw L.M. Weerts
		ten huize van mevrouw de wed[uwe] D. de Jongh
		   geb[oren] Smit
		Boompjes te Rotterdam
 	    

Blz 1			Zondag den 26 september 1830


1	Ik stel mij reeds voor lieve Lucie hoe verheugd gij zult zijn
	bij 't onvangen van deze [brief] en te meer daar ik kan melden
	dat ik eenige beterschap bespeur. Gisteravond was ik bijzonder
	redelijk en had weinig pijn. Heb daardoor in de voor-nagt reeds goed
 5	geslapen. In de na-nagt wat minder. Ik hoop dus het op zijn
	hoogste geweest is, maar de beterschap zal wel langzaam gaan
	om het ongunstige saisoen. En daar het reeds zoo guur word moet
	ik mij dubbeld waren en niet alleen de bloedzuigers maar vooral
  	de aanhoudende pijnen hebben mij zeer verzwakt. En De Munk
10	durft mij nog niets versterkens geven. En ik eet niets, alles staat
	mij tegen. Dus zal het nog lang duuren eer ik mijne vorige krachten
	terug heb. Dat ik u nu nog meer dan anders miste kunt 
	gij nagaan liefe kind en ware het niet voor de goede tante M[ary]
	geweest ik had u zeker niet laten gaan want gevoelde mij
15	toen reeds zeer onwel. Omdat het zoude voor haar eene wezenlijke
	teleurstelling zijn geweest en ik bleef dan tog niet zo eenzaam
	en verlaten als zij zig zoude gevoelen in Rott[erdam]. En nu hoop ik gij
	haar e[dele] verder behulpzaam kunt blijven. En dit temeer omdat
	Annette, die ik schreef dat ik niet wel was, mij door Clemence heeft
20	laten vragen of het mij plaisir deed zij hier kwam inplaats van
	op S[in]t Walburg. Mijn antwoord was dadelijk gereed, het mij regt
	aangenaam zou zijn. En nu komt zij reeds dinsdag. Vindt gij
	dat niet regt lief van haar? En dan is papa ook meer te-
	vreden als alles in eene geregelde order gaat. Dus kindlief
25	Nu kunt gij gerust blijven. Maar daarom uwe zieke moeske
	niet vergeten ! Schrijf me bij de eerste gelenheid ook eenige
	regelen aan de juff[rouw] die is, als na gewoonte, weer ongeduldig
	na een brief.
	Vanmorgen ontving ik een brief van Betsij S[ijpkens] vol politiek, meesd
	wegens Brussel, waarmede zij ons veel plaisir gedaan heeft. Welke
	een schrikelijk bloedbad is het daar ! En wat zal nog den
	uitkomst zijn. Hoeveel duizenden zitten thans in angst en droef-
	heid over het lot van hunne naaste betrekkingen die niet op het
	slagveld hun leven verliezen maar verradelijk door muiters
	en moordenaars ! Heemskerk was voor weinige dagen aan de voorpost

Blz   [Volgende bladzijde(n) niet gevonden]
	

Naar brieven index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea