Bron: FAW


Ongedateerde briefjes, geschreven in de periode tussen 27 juni en 14 juli 1822, van C.A. (Alex) Weerts aan zijn Broer Johan Weerts en een retour briefje van Johan. Ariane is de vrouw van Johan, Adriana Margaretha v/d Niepoort. Van de 14 kinderen van het echtpaar Weerts- Niepoort overleden er 3 aan roodvonk . Op 27 Juni 1822 Debora Johanna (Deetje) 20 jaar, Swanida Mechteld Geertruida (Zwaantje) 18 jaar en op 14 juli 1822 Arnold Jacob 8 jaar (Zie Aantekeningen Weerts blz 42)

Andere personen:
 • Wentholt


  
  
  [Briefje van Alex Weerts aan zijn broer Johan]
   
  1	De verschrikelijke toestand waarde broeder! waar in gij U e[dele]. 
  	bevint gaat alle besef te boven. Geloof dat wij daarin vuurig 
  	deelen en God bidden hij U l[ieden] verder voor meerdere verliezen 
  	mag bewaaren. Ik beken U radeloos te zijn, daar ik naar 
  5	U l[ieden] wilde ...yn ten einde van hulp te zijn, over vriend 
  	en plicht gebieden mij, mij in gevaar te begeven. Een 
  	half woord waarde broeder dat uw mijn komst aange-
  	naam zal zijn en gij zult mij alle gevaar trotseerend 
  	bij U zien ten einde U in uwe zware bezoeking bij te staan. 
  10	hoe gelukkig gij Wentholt ter uwer hulpe hebt, aen wien 
  	ik de lijst heb gezonden. Groet de lieve Ariane ook van 
  	mijne treurige Maria, welke U l[ieden] met mij op 't aandoenlijkst 
  	in gedagten omhelzen. God geve Ul[ieden] sterkte en bijstand, en over 
  	uw andere .id kinderen op.igten
  15                      ....t av.ns 
  							Alex
  
  	indien uw van oordeel zijt ik mij niet in de besmetting moed 
  	wagen zoo meld mij of laat mij zeggen, waar om gij wild 
  	dat ik uw behulpzaam zal zijn.
  
   ----------------------------------------------------------------------
  
  [Retour briefje van Johan Weerts aan broer Alex]
  
  1	Amice! Ik heb Uw briefje de[ze m]orgen ontvangen en ben gevoe-
  	lig voor Uwe deelneming in de ramp die ons getroffen heeft en 
  	waaronder wij nog eenige...... gebukt gaan - Het is mogelijk 
  	dat er in deze confuse dagen eenige briefjes van U e[dele gekomen zijn 
  5	dan ik herinner mij geen ander dan 't geen ik ontving even na 
  	den dood van Deetje en toen Zwaantje lag te sterven. in onzen toestand 
  	niet kunnende lezen. heb ik dat ongeopend ... gegeven 
  	en daarop onze ...tee genoteerd. Ik wil gaarne geloven dat 
  	er onde....eedene briefjes verl.. gekomen zijn en die deze 
  10	alle uw aanbod van hulp inhielden en daarvoor ben ik 
  	uw dankbaar - alle die uit eigene beweging ter .. ..
  	st... in den dringende nood toegesneld zijn mij 
  	hartelijk welkom geweest maar ik heb vermeend 
  	van geen aangeboden hulp te moeten gebruik maken om 
  15	mij met geene verantwoordelijkheid te bezwaren. 
  	Het huis houden is thans weer genoegzaam ge ... om 
  	voor de zieken te kunnen zorgen en wij bedanken U dus 
  	vriendelijk voor uw offerte om iets voor deze ... gereed 
  	te maken. De zieken ervaren zeer weinig en de eene dag 
  20	is al als de andere. Arnold blijft kwijnende en in een staat 
  	die ons weinig goeds van hem doet verwachten, doch ook 
  	op die slag zijn wij reeds lang voorbereid. Groet Uw 
  	vrouw en geloof ons ..
      Z e...ig 
  
  
  
  
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea