Bron: FAW
Verklaring:

Brief d.d. 29-3-1829 van Anna Maria (Mietje) Weerts - de Jongh (1782-1830) wonende in Arnhem aan haar zuster Johanna Sophia Lucia (Jansje) van Meurs - de Jongh (1787-1875) wonende in huize Hulsthorst bij Harderwijk waar Mr. Hendrik Frans van Meurs notaris en lid van de raad van Harderwijk was. Mietje en Weerts (ook wel Alex genoemd) hebben op dit moment 2 zoontjes en 3 dochters in de leeftijd van 1 tot 8 jaar.

Andere personen:
 • Lucie= Lucia Maria de Jongh (1789-1846) een jongere zuster gehuwd met J.A. Kallenberg van der Bosch. Zij is herstellende van een bevalling waarbij zij hun eerste kindje verloren heeft. Het echtpaar woont in Den Haag.
 • Marij= Mary de Jongh-Smith de vrouw van Daniel (Daan) een broer van de zusters. Het echtpaar woont in het buiten Muyden bij Rotterdam. Mary en Daan hebben op dit moment 3 kinderen Lucie *1814, Mary *1816 en Daan *1817.
 • Emilie= Aemelia Alida (Emilie) de Jongh-Weerts (1780-1832], dochter uit het gezin Weerts-Wentholt en 2de vrouw van broer Erdwin Adrianus de Jongh. Ze wonen net als Daniel en Mary in Rotterdam  
  
  	
  
  [blz. 1]
   
  1	                       Arnhem den 29 maart [1818 ?]
  
  	Gij had vast al spoediger antwoord gewagt beste zusje 
  	maar ik heb zeer weinig tijd om te schrijven en moet die 
  	dan nog verdeelen zijnde mijne famille zoo groot. Morgen 
  5	wordt het 14 dagen dat ik alleen ben zijnde mijn lieve Weerts 
  	op reis. Hij is eerst in Amsterdam en Den Haag geweest en is 
  	nu te Rotterdam maar komt tot mijn groote vreugde woens-
  	dag terug want niets is voor mij naarder als zijn absentie. 
  	Hij heeft Luus nog al redelijk gevonden, veel beter als gewagt had. 
  10	Ik heb ook een brief van haar gehad maar haar verlies ge-
  	voelt zij nog levendig. In begin vam may gaan zij op reis. 
  	Van den Bosch heeft een ligte zinkingkoorts gehad. Zag 
  	er nog bleek uit maar is anders weer wel. Vandaag heb 
  	ik een brief van Weerts uit Rotterdam. Emilie is weer 
  15	verkouden. Weerts vond de arme Marij afgevallen. De voorzienig-
  	heid zal haar hoop ik spaaren en voor verdere verliezen bewaren. 
  	De twee meisjes zijn zeer teertjes en zwak maar de kleine Daniel 
  	moet een evenbeeld van mijn dikke Daan zijn. Zij heeft vast 
  	aan Weerts beloofd om met de drie kinderen en meid bij ons te 
  20	komen. Dit uitstapje zal haar vast goed zijn. Uit de 
  	Haarlemsche courant zult gij mogelijk wel gezien hebben dat 
  	de compagnieschap van Daan en Perriel gedissolveerd 
  
  [blz. 2]
  
  1	is. Perriel moet thans gans geen best sujet zijn en volgens 
  	het schrijven van Weerts moet Daan veel bij hem te kort komen. 
  	Wat is het gelukkig dat hij zig nog bijtijds geretireerd heeft. 
  	Hij had hem geheel ongelukkig kunnen maken. Muyden wordt 
  5	ook verkogt. Mary heeft dit een en ander aan Alex gezegd 
  	want Daan spreekt van niets. Weerts schrijft mondeling hier
  	over nader. Ik hoop tog hij er niet meer van weet. 
  	Ik verlang zeer wat naders door U van Truitje te vernemen. 
  	Haar toestand heeft mij zeer getroffen maar niet verwonderd 
  10	want zij zag er altoos wel teeringachtig uit. Zoo zij komt 
  	te Hessen kan Rolf dunkt mij niet beter doen als zijn kind een 
  	goed ambagt te laten leeren want hij is tog nooit in staat 
  	dat kind eenigzints voort te helpen in de wereld. Hij heeft 
  	werk genoeg om voor zig zelve te zorgen. Disponneerd maar 
  15	over een gulden of tien voor mij ter haare verkwikking of 
  	gemak en groet haar hartelijk voor mij. 
  	Cateau Snethlage ouder Wentholt is hier gelogeerd zij is in 
  	eene gezegende situatie. De gehele famille is nu hier behal-
  	ve de ouden heer maar met may is de huur van hun huis 
  20	uit dus blijven zij niet hier. 
  	Zo alleen zijnde ben ik nog al veel uit geweest. Heb ook eens bij 
  	Janie Cremer gegeten, die zien wij nog al veel t geen mij plaisir 
  	doedt want ik ben er niets genegeerd. 
  
  
  1	Annette is wat beter. Zij had bij mij gekomen terwijl Weerts 
  	uit was maar was tog nog niet wel genoeg. ook hadden zij de 
  	groote wasch. Maar mogelijk komt zij nu in de andere maand 
  	nog voor drie a vier weken. Zij verlangt onbeschrijflijk na 
  5	de kindertjes . Mietje word van dag tot dag liever. Zij heeft 
  	al twee tandjes. en zeer gemakkelijk gekregen en is het evenbeeld
  	van Daan behalven met donkere blaauwe oogjes en bruin 
  	haar. Alle zijn volmaakt gezond. Lucietje en Arnold zijn 
  	op dit moment te visite. 
  10	Weet gij wie ik ook denkelijk bij mij krijg ? Mieke Budde. 
  	Zij heeft het tenminste aan Weerts belooft toen hij voor eenige 
  	tijd te Zutphen was. Gerrit Schepper is bij mama gelogeerd. 
  	Hij is bijna zoo groot als Weerts en ziet er zeer goed uit zoo 
  	dat het iedereen frappeerd. Vooral zijn superbe oogen. De 
  15	oudelui houden zig nog zeer goed. Zij zijn beide nu haast 78 jaar. 
  	Ik wou nu ook nog een paar woorden aan Annette schrijven. 
  	Antwoord mij nu eens spoedig zijnde zo zeer verlangende 
  	wat van Truitje te vernemen. Omhelst Meurs en Betsij 
  	voor mij, gelijk ook U in gedagten doedt. Uwe hartelijk 
  					liefhebbende 
  					zuster Mietje.
  
  
  
  
  
  
  
  [Adres:]
  
  	Madame
  	Madame A.S.L van Meurs
  	nee de Jongh
        
  	Harderwijk
  
  
  
  Naar brieven index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea