Brieven aan Dirk de Brauw (1848-1914) Zie FAFdJ Documenten/Mappen de Brauw/Map-3-doc-xxx
Het eerste deel van getranscribeerde brieven is blauw en zijn aanklickbaar.
Brief Pijrmont 21 juni 1859 van vader (dig. 844)
Brief Utrecht 8 december 1859 van vader en moeder (dig. 845)
Brief Utrecht 14 december 1859 van moeder (dig. 846)
Brief Utrecht 21 december 1859 van vader (dig. 847)
Brief Utrecht 8 januari 1860 van vader en moeder (dig. 848)
Brief Utrecht 15 januari 1860 van vader en moeder (dig. 849)
Brief Utrecht 22 januari 1860 van moeder (dig. 850)
Brief Nieuwe Diep 24 januari 1860 van vader (dig. 851)
Brief Utrecht 29 januari 1860 van moeder (dig. 852)
Brief Utrecht 5 februari 1860 van moeder (groeten van zusters) (dig. 853)
Brief Utrecht 27 februari 1860 van moeder (dig. 854)
Brief Utrecht 11 maart 1860 van moeder (dig. 855)
Brief Utrecht 30 maart 1860 van moeder (dig. 856)
Brief Utrecht 16 april 1860 van moeder (dig. 857)
Brief Utrecht 27 juni 1860 van moeder (dig. 858)
Brief Samarang 2 juli 1860 van vader (dig. 859)
Brief Amsterdam 14 augustus 1860 van moeder (dig. 860)
Brief Utrecht 19 augustus 1860 van moeder (dig. 861)
Brief Utrecht 11 september 1860 van moeder (dig. 862)
Brief Utrecht 7 oktober 1860 van moeder (dig. 863)
Brief Utrecht 16 november 1860 van moeder (dig. 864)
Brief Utrecht 28 november 1860 van moeder (dig. 865)
Brief Utrecht 4 december 1860 van moeder (dig. 866)
Brief Utrecht 17 december 1860 van moeder (dig. 867)
Brief Utrecht 28 december 1860 van moeder (dig. 868)
Brief Utrecht 6 januari 1861 van moeder (dig. 869)
Brief Utrecht 30 januari 1861 van moeder (dig. 870)
Brief Utrecht 9 februari 1861 van moeder (dig. 871)
Brief Utrecht 18 februari 1861 van moeder (dig. 872)
Brief Utrecht 26 februari 1861 van moeder (dig. 873)
Brief Utrecht 11 maart 1861 van moeder (dig. 874)
Brief A/b Vriendschap Hellevoetsluis 26 april 1861 van moeder en zusters Albertine en Marie (dig. 875)
Brief Samarang 24 juni 1861 van vader (dig. 876)
Brief Batavia 20 augustus 1861 van moeder (dig. 877)
Brief Padang 22 september 1861 van vader en moeder (dig. 878)
Brief Paija 16 oktober 1864 van moeder (dig. 879)
Brief Paija combe 22 november 1861 van vader en moeder (dig. 880)
Brief Padang 27 januari 1862 van moeder (dig. 881)
Brief ongedateerd van moeder (dig. 882)
Brief ongedateerd van vader en moeder (dig. 883)
Brief ongedateerd van moeder (dig. 884)
Brief ongedateerd van moeder (dig. 885)
Brief ongedateerd van moeder (dig. 886)
Brief ongedateerd van moeder (dig. 887)
Brief ongedateerd van moeder (dig. 888)
Brief ongedateerd van vader (dig. 889)
Brief ongedateerd van moeder (dig. 890)
Brief Padang 31 december 1862 van broer of zwager Frans (?) (dig. 891)
Brief Utrecht 5 augustus 1863 van Grootma ?? (dig. 892)
Brief Manheim 26 september 1871van halfzuster Louise en echtgenoot. (dig. 893)
Brief Breda 10 januari 1872 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 894)
Brief Breda 31 januari 1872 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 895)
Brief Breda 24 april 1872 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 896)
Brief Breda 27 mei 1872 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 897)
Brief Breda 19 augustus 1872 van broer Albert (dig. 898)
Brief Breda 19 augustus 1872 van oom Constant de Brauw (dig. 899)
Brief Breda 6 februari 1873 van oom Constant de Brauw (dig. 900)
Brief Batavia 19 februari 1873 van Nichtje Marietje (Heyliger ?) (dig. 901)
Brief Meester Cornelis 7 april 1873 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 902)
Brief Batavia 8 april 1873 van zuster Antoinette (dig. 903)
Brief Utrecht 12 juni 1873 van oom Constant de Brauw (dig. 904)
Brief Breda 8 juli 1873 van tante Marie de Brauw (dig. 905)
Brief Breda 26 juli 1873 van oom Constant de Brauw (dig. 906)
Brief Breda 1 augustus 1873 van broer Albert (dig. 907)
Poerwakarta 14 november 1873
Brief Poerwakarta 10 december 1873 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 909)
Brief Batavia 23 december 1873 van zuster Antoinette (dig. 910)
Brief Breda 14 januari 1874 van oom Constant de Brauw (dig. 911)
Brief Batavia 9 februari 1874 van zwager Heyliger (dig. 912)
Brief Breda 19 februari 1874 van oom Constant de Brauw (dig. 913)
Brief Breda 23 februari 1874 van zuster Albertine Heyliger - dBr (dig. 914)
Brief Batavia 10 maart 1874 van zwager Heyliger (dig. 915)
-Brief d.d. Poerwakarta 22 maart 1874 van zuster Antoinette (dig. 916)
Brief Batavia 11 mei 1874 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 917)
Brief Vianen 5 juni 1874 van oom Constant de Brauw (dig. 918)
Brief Vianen 14 juni 1874 van tante Marie de Brauw (dig. 919)
Brief Padang 17 juni 1874 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 920)
Brief d.d. Poerwakarta 21 juni 1874 van zuster Antoinette (dig. 921)
Brief Poerw[akarta] 31 juli 1874 van zwager Izaak R. Hagedoorn (dig. 922)
Brief Breda 3 augustus 1874 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 923)
Brief Padang 18 augustus 1874 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 924)
Brief Padang 25 augustus 1874 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 925)
Brief Padang 18 september 1874 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 926)
Brief ongedateerd van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 927)
Brief Padang 18 november 1874 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 928)
Brief Padang 18 november 1874 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 929)
Brief Breda 18 november 1874 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 930)
Brief Reede Atjeh 4 december 1874 van broer Albert (dig. 931)
Brief d.d. Tjiandjoer 12 december 1874 van zuster Antoinette (dig. 932)
Brief Padang 18 december 1874 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 933)
- Brief d.d. Tjiandjoer 16 februari 1875. van zuster Antoinette (dig. 934)
Brief Padang 26 februari 1875 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 935)
Brief Breda 8 maart 1875 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 936)
Brief Padang 24 maart 1875 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 937)
 Brief d.d. Tjiandjoer 24 april 1875. van zuster Antoinette R.H - dBr (dig. 938)
Brief van Atjeh 3 juni 1875 van broer Albert (dig. 939)
 Brief d.d. Tjiandjoer 4 juni 1875. van zuster Antoinette R.H - dBr (dig. 940)
Brief Breda 21 juli 1875 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 941)
Brief Tjiandjoer 2 augustus 1875van Jan Derk R. Hagedoorn (dig. 942)
Brief Reede Atjeh 13 september 1875 van broer Albert (dig. 943)
Brief Tjiandjoer 3 oktober 1875van zuster Antoinette (dig. 944)
Brief Bandung 3 november 1875 van zuster Antoinette (dig. 945)
Brief a/b Sumatra 24 januari 1876 van broer Albert (dig. 946)
Brief Djokjakarta 7 februari 1876 van zwager Ruempol (dig. 947)
Brief Breda 16 februari 1876 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 948)
Brief Djokjakarta 27 februari 1876 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 949)
Brief Breda 20 mei 1876 van oom Constant de Brauw (dig. 950)
Brief Breda 20 juni 1876 van tante Marie de Brauw (dig. 951)
Brief Djokjakarta 27 juni 1876 van zuster Antoinette (dig. 952)
Brief Djokjakarta 4 juli 1876 van zuster Antoinette (dig. 953)
Brief Djokjakarta 1 augustus 1876 van zuster Antoinette (dig. 954)
Brief Breda 27 september 1876 van oom Constant de Brauw (dig. 955)
Brief d.d. Djokjakarta 13 oktober 1876  van zuster Antoinette Onvolledig (dig. 956)
Brief Reede Pedir 23 oktober 1876 van broer Albert (dig. 957)
Brief Breda 16 oktober 1876 van oom Constant de Brauw (dig. 958)
Brief bijlage oom Constant de Brauw (dig. 959)
 Brief d.d. Den Haag 11 december 1876. van zuster Albertine.
Brief Padang 29 december 1876 van Sobat Hofwegen (dig. 961)
Brief Batavia 21 februari 1877 van zuster Antoinette (dig. 962)
Brief Reede Ma.... 28 februari 1877 van broer Albert (dig. 963)
Brief Batavia 22 maart 1877 van zuster Antoinette (dig. 964)
Brief Breda 22 april 1877 van tante Marie de Brauw (dig. 965)
Brief Breda 22 april 1877 van oom Constant de Brauw (dig. 966)
Brief Djokjakarta 27 mei 1877 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 967)
Brief Reede Edi 3 september 1877 van broer Albert (dig. 968)
Brief Breda 20 september 1877 van oom Constant de Brauw (dig. 969)
Brief Onrust 18 februari 1878 van broer Albert (dig. 970)
Brief Breda 6 maart 1878 van oom Constant de Brauw (dig. 971)
Brief Djokjakarta 8 mei 1878 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 972)
Brief Amsterdam 30 juli 1878 van broer Albert (dig. 973)
Brief Breda 13 augustus 1878 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 974)
Brief Djokjakarta 26 augustus 1878 van zuster Marie Ruempol- dBr (dig. 975)
Brief Djokjakarta 13 september 1878 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 976)
Brief Djokjakarta 22 september 1878 van zwager Ruempol (van Marie dBr) (dig. 977)
Brief Breda 15 oktober 1878 van oom Constant de Brauw (dig. 978)
Brief Breda 28 december 1878 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 979)
Brief Amsterdam 9 januari 1879 van broer Albert (dig. 980)
Brief Breda 24 april 1879 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 981)
Brief s Hage 2 mei 1879 van zuster Albertine Heyliger - dBr (dig. 982)
Brief Nieuwendiep 22 mei 1879 van broer Albert (dig. 983)
Brief Breda 19 juni 1879 van zuster Antoinette (dig. 984)
Brief Breda 17 juli 1879 van oom Constant en tante Marie De Brauw (dig. 985)
Brief Breda 31 juli 1879 van oom Constant de Brauw (dig. 986)
Brief Breda 11 maart 1880 van oom Constant de Brauw (dig. 987)
Brief Breda 12 maart 1880 van tante Marie de Brauw aan Tientje (dig. 988)
Brief Breda 13 oktober 1880 van tante Marie de Brauw aan Tientje (dig. 989)
Brief Breda 13 november 1880 van tante Marie de Brauw aan Tientje (dig. 990)
Brief Breda 14 december 1880 van oom Constant de Brauw (dig. 991)
Brief 18 december 1889 van Dirk en Tientje aan mama Engel (dig. 992)
Brief Breda 28 augustus 1891 van tante Marie de Brauw (dig. 993)
Brief ongedateerd van tante Marie de Brauw (dig. 994)
Brief Conrad 1 april 18xx van zuster Albertine Heyliger - dBr (dig. 995)
Brief Harderwijk 22 augustus 18xx van tante Therese (dig. 996)
Brief Harderwijk 15 september 18xx van tante Therese (dig. 997)
Brief 26 september18xx van zuster Albertine - Heyliger (dig. 998)
Brief ongedateerd van tante Marie de Brauw (dig. 999)