Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Poerwakarta 23 december 1873 van zuster Antoinette gehuwd met Izaak R. Hagedoorn
De brief eindigd overdwars over de eerste pagina beeindigt.

Soebang ligt 40 km ten oosten van Poerwakarta
 • Tine en Marie = Mogelijk zuster Marie met echtgenoot Margareto Christinus Elisa Ruempol.
 • J. en C. = Mogelijk Jan Christiaan R.H (broer van Izaak) met vrouw Jeanette van der Crab.


  
  blz. 1/4 (R)
  
  01	Poerwakarta 23 december 73
  
  02	Beste Dirk
  
  03	Reeds lang had ik je willen
  	schrijven maar daar wij
  05	hier altijd zoo laat berigt
  	van alles hebben is er reeds
  	twee keer gelegenheid geweest
  	brieven naar Atjeh te verzenden
  	en elke keer wisten wij het te
  10	laat om er nog mede te kunnen
  	schrijven. Gelukkig dat wij
  	toen uit de couranten die
  	zondag hier kwamen lazen
  	dat er gelegenheid was van
  15	met elke mail brieven naar
  	Atjeh te zenden. Uit de
  	Couranten zien wij dat alles tot
  	nog toe naar wensch gaat ..
  	ik hoop maar dat het zoo door
  20	moge gaan en dat jelui dan
  
  blz. 2/4 (b L) 
  
  01	weer gauw terug komen. De
  	namen van de gewonden worden
  	maar niet bekend gemaakt.
  	Erg ongerust vind ik dat en ik
  05	hoop maar dat gij er niet bij
  	zijt. Er zijn 5 officieren gewond
  	las ik verleden zondag.
  	Ies en ik maken het perfect en
  	leven hier zeer stil en gelukkig
  10	Aanstaande zaterdag ga ik met
  	Ies naar Soebang om de trouwerij
  	van Mr. John Hoffland met
  	jufr. Reinhart bij te wonen.
  	Hij heeft voor die gelegenheid
  15	in de zeventig menschen geïn-
  	viteerd, onder anderen Laarhus
  	ook. Verbeeld je die hier van
  	zaterdag tot maandag ochtend
  	geweest is toen hij naar Soebang
  20	vertrokken is.
  	Wij blijven maar 2 dagen te
  	Soebang.
  	
  	
  blz. 3/4 (b R) 
  
  01	Van Marie en Tine hoor ik
  	zelden. Vooral van Tine en
  	dan nog maar een kattebelletje.
  	Van Coen en Bertha kreeg ik
  05	ook een briefje verleden.
  	Verbeeld je dat ik zondag ook
  	in de courant las uit die
  	doodsberigten dat nicht Doetje
  	de Brauw uit den Haag
  10	gestorven is en Jeanne Hage-
  	doorn is bevallen van een 
  	dochter. Je weet wel de 
  	vrouw van Chris. Als je 
  	Jan spreekt zeg hem dan eens
  15	hij ons eens schrijven moet.
  	Als Ies straks te huis komt
  	zal ik hem zien over te halen
  	om nog aan Jan te schrijven.
  	Anders doe ik het mischien
  20	wel.
  	Ies zegt dat Jan niet op Atjeh
  	maar op Padang zit dus
  
  
  blz. 4/4 (L)
  
  01 	kan je hem natuurlijk de
  	boodschap niet overbrengen.
  	Je zult zeker wel reeds
  	brieven van Tine en Marie
  05	gekregen hebben en gehoord
  	hebben dat en Tine en Marie
  	met Jeanette gebrouilleerd
  	zijn. Die J. en C. zijn toch rare
  	wezens. Ik houd mij er maar
  10	kalmpjes buiten want het zou
  	mij spijten om ook met J.
  	gebrouilleerd te raken ofschoon
  	zij mij toch ook niet meer zoo
  	bevalt als vroeger. Zij is erg ziek
  15	geweest holerine [??] en dan 
  	nog iets. Ik weet niet wat
  	maar zij heeft een heelen
  	tijd niet mogen loopen of
  	rijden.
  20	Van hier kan ik je natuurlijk
  	niet veel nieuws vertellen.
  	Iedereen bewondert hier het
  
  blz. 1/4 (R verticaal door het horizontale schrift heen)	
  
  01	mooye portret dat ik van papa heb. Ge[neraal ?]
  	..... van D.rekantroes[??] d[ie] hier een .. dagen logeerde bij 
  	den resident vond het ook prachtig en het gelaat
  	sprekend zeide hij. [ik] heb nu met iedereen
  05	kennis gemaakt en de v[r]inden en familie
  	bevallen ons het beste. Gezellige lui.
  	En nu beste Dirk schei ik uit. Ik hoop dat
  	ge dezen in goede welstand moogt ontvangen
  	en dat ge mij weer eens gauw wat schrijft.
  10	Adieu en wees in gedachten hartelijk omhelsd
  			door je zuster Antoinette
  	en mede vele beste groete en wenschen
  	van je zeer toegenegen broer
  			Izaak