Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Batavia 22 maart 1877 van Antoinette de Brauw.
Noach III = Een driemasterclipperfregat van 1117 ton van rederij Fop-Smit gebouwd in 1869. Op Java trad hij in dienst van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij.


pag. 1/1

22 maart [18]7721 febr[uari] [18]77

02	Beste Dirk

03	Een enkel woordje op den
	avond voor mijn vertrek uit
05	Indië. Morgen ochtend ga ik
	aan boord om den volgende 
	dag uit te zeilen.
	Hoewel ik geen tijd heb je een lange
	lange brief te schrijven kan ik toch
10	niet nalaten je nog met een
	enkel woord een laatste vaarwel
	toe te roepen.
	Nonnie maakt het heel goed.
	Wij gaan beiden gelukkig gezond
15	aan boord en God geve dat wij
	beiden behouden moge aankomen
	Op een paar dagen na is het zes 
	jaar geleden dat ik Rotterdam
	uitzeilde en wat is in die 
20	zes jaren tijds al niet overkomen !
	En nu beste Dirk moet ik uit-
	scheiden. Ik heb geen tijd meer.
	Ontvang een hartelijke afscheidskus
	van de kleine Betsy en je liefh[ebbende]
25				Zus Antoinette

Verticaal

	Vergeef mij dit halve velletje. Ik moest 
	de rest absolute gebruiken.