Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. 31 juli 1874 van zwager Izaak R. Hagedoorn echtgenoot van zuster Antoinette de Brauw. Antoinette is woensdag 29 juli voortijdig bevallen van een dochter met roepnaam Nelly.


 • Saaye Kardoes (pag. 2 regel 13 e.v.) = In een oud Indisch boek vond ik de term saaie kardoes gebruikt voor een saai persoon. Kardoes is de naam voor een (vaak papieren) omhulsel gevuld met kruit voor een vuurwapen. Soms werd het omhulsel van fijne wollen stof (Saai genoemd) gemaakt. Dit werd gedaan om een extra explosieve ontsteking te verkrijgen. Dit effect word veroorzaakt door het fijne kruit wat vlak na de eerste ontsteking door het weefsel in de ontstekingskamer gezogen word. Saaye Kardoes in de context van de brief heeft te maken met ziekte, verachting (lummel) en iets dat niet zonder noodzaak met de vader van het meisje gedeeld werd. Het zou op impotentie of het tegenovergestelde kunnen duiden maar waarschijnlijker op een explosief karakter met grote kans voor de toekomstige bruid op huiselijk geweld.
  
  pag. 1
  
  01	Poerw[akarta] 31 julij [18]74
  
  02	Beste Dirk,
  
  03	Een enkel wooord om je
  	kennis te geven dat Antoi-
  05	nette woensdag vroeg om 7 u[ur]
  	ontijdig is bevallen van eene
  	dochter. Gelukkig zijn beide
  	welvarend . Je kunt be[grijpen ?]
  	hoe wij opkeken dat die
  10	kleine peu.el al zoo vroeg in
  	de wereld kwam.
  	De dokter heeft haar nog
  	juist geholpen en ging dien
  	dag om 1 uur voor goed weg.
  15	Hoe toevallig en gelukkig.
  	De kleine heet Petronella
  	Jacoba naar mijne en uwe
  	moeder. Wij zullen haar
  	Nelly noemen.
  20	Ik geloof dat hare ontij-
  	dige bevalling moet worden
  	toegeschreven aan een rijtoertje
  	dat ze laatst heeft gemaakt
  	toen ik op reis was en dat
  25	haar erg heeft gehinderd. Ook
  	had zij de laatste dage[n] wat
  
  pag. 2
  	
  01	wat veel gesjouwd om nog
  	alles in orde te brenge[n].
  	Enfin goddank dat alles
  	zoo goed is afgelopen. Ze 
  05	heeft alleen den nacht van
  	dinsdag op woensdag ver-
  	schrikkelijk pijne[n] geleden
  	Reushof die bij ons lo-
  	geerde was gelukkig op [z]ijn
  10	verzoek de deur uit. Hij
  	logeert nu in de bijgebou-
  	wen bij Watson zijn aan-
  	staande schoonpipa. Het
  	is een saaye Kardoes. 
  15	Ik heb Watson er niets 
  	van verteld dat hij die
  	ziekte had omdat ik nog
  	niets hoor van trouwen. Mogt
  	ik echter vernemen dat zulks
  20	spoedig gebeurt dan waar-
  	schuw ik hem zeker want
  	zijn meisje hoewel lelijk is
  	veel te goed om door een lum-
  	mel zoo [ee]n koopje te .......
  25	Nu hoop ik van harte
  	beste Dirk dat je nu spoe-
  	dig je nieuwe nichtje eens
  	komt opzoeke[n] ze is nu nog
  
  pag. 3
  
  01	zoo rood als een kool
  	maar dat wordt beter.
  	Je schreef ons niets over
  	je eige[n] gezondheid. Hoe 
  05	gaat het daarmee ? Wij hope[n]
  	van harte het beste.
  	Adieu ontvang onze beste[n]
  	groete[n] Yours trully
  		I. Hagedoorn
  
  10	P.s. Schrijf eens spoedig.
  	
  
  

  S.S. Conrad van Stoomvaart Maatschappij Nederland. 1872-1897. Bronwww.marhisdata.nl/main.php?to_page=schip&id=8161