Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Poerwakarta 14 november 1873 van Antoinette de Brauw. Laatste brief aaan Dirk voordat hij naar Atjeh vertrekt.
pag. 1/3

01	Poerwakarta 14 nov[ember] [18]74

02 	Beste Dirk,

03	Voordat je naar de oorlog
	gaat wilde ik je toch nog
05	een schrijven. Ik vroeg je
	in mijn verslagen van vrijdag of je mij
	eenige dingen voor je vertrek
	schrijven wilde wanneer jelui
	vertrek bepaald was en ook
10	of je een revolver voor jan
	woudt koopen maar je hebt
	er mij niets op geantwoord.
	Gelukkig dat ik gisteren in het
	Handelsblad las wanneer
15	of jelui vertrekken zoodat
	ik mij haast om je dezen
	nog te kunnen doen toekomen.
	Je zult het wel te druk hebben
	om mij morgen zoodra je dezen

pag. 2/3

01	ontvangt nog een paar
	woordjes te schrijven dan
	krijg ik zondag je antwoord
	hier.
05	Izaak en ik wij wenschen je
	alles goeds met deze expeditie.
	Wij hopen dat je je dapper
	en flink moogt gedragen en
	met eerbewijzen terug zult
10	komen maar vooral wenschen
	wij dat je heel spoedig en
	heelhuids moogt terug komen.
	Daarom hoop ik beste jongen
	dat je je niet te veel zult
15	wagen.
	Groet Bischoff van ons 
	beide en wensch hem 
	van ons ook alles goeds 
	Ik hoop beste Dirk dat je
20	mij uit Atjeh diwijls
	zult schrijven, Je zult wel


pag. 3/3

01	begrijpen hoe gelukkig je
	ons daarmede maakt
	want altijd is het natuurlijk
	een ernstige spanning voor
05	ons.
	Vaarwel beste broer als je
	terug komt dan moet je
	ons komen bezoeken. Ontvang
	vele hartelijke groeten van
10	je, je liefhebbende zus
		Antoinette.

	Vaarwel nogmaals vaarwel
	hou je goed hoor jongen !