Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Djocja(karta ook wel Djokjakarta, nu Yogyakarta) 13 oktober 1876 van Antoinette de Brauw. Alleen de eerste pagina van deze brief is destijds gescanned. De rest zal ik bij gelegenheid fotograferen.

pag. 1/4

01		Djocja 13 october 1876

02 	Beste Dirk,

03	Ter gelegenheid van je aanstaande 
	verjaardag kan ik niet nalaten je nog
05	eens te schrijven ofschoon ik je wel
	reeds drie brieven schreef en je mijn
	portret met dat van Nonnie zond en
	tot nu geen antwoord van je
	mocht ontvangen of je dit alles wel
10	toegekomen is. Ik wensch je echter
	veel geluk met je geboortedag.
	Marie kan moeilijk meer schrijven
	en verzocht mij even als R[uempol] hare beste
	gelukswenschen over te brengen. De
15	meisjes hebben een paar sloffen
	voor je geborduurd welke ik
	hiernevens insluit. Betsy en Valnis
	zult ge zeker reeds ontmoet hebben
	Zij logeerden hier onlangs nog en
20	wij hebben braaf gelachen terwijl zij
	hier was. Ik schrijf haar eerstdaags
	ook want zij zond mij een paar
	prachtige geborduurde slofjes voor mijn
	verjaardag die natuurlijk zonder
25	vreugde voor mij voorbijging. Het
	brengt steeds zoveel narige herinneringen