Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief op rouwpapier d.d.Breda 19 juni 1879 van Antoinette de Brauw aan haar broer Dirk. Zij verloor haar enige dochterje Betsy begin 1878. Dirk staat op het punt te trouwen met Christine (later Tientje) Engel (X 30-6-1879 te Djokjakarta) Antoinette is kennelijk niet van de precieze trouwdatum op de hoogte.pag. 1/4

01	Breda 19 juni [18]79

02	Lieve Christine en beste Dirk
	Schandelijk lang heb ik
	getalmd voor ik ul[ieden] 
05	schrijf hoe verheugd ik
	was op het berigt dat 
	gij ge gengageerd waart maar
	echter niet dat ik daarom
	minder deel ... ik uit-
10	gesloten hoewel het geen on-
	hartelijk van mij scheen zoo-
	lang met schrijven te wachten.
	Eerdaags denk ik zullen 
	wij wel berigten van u
15	ontvangen wanneer gij denkt 
	te trouwen en als gij deze
	ontvangt zijt ge welligt reeds
	man en vrouw. ik hoop dat
	gijl[ieden] gelukkige jaren moogt
20	slijten en lang voor elkander
	gespaard moogt blijven.
	Vanmorgen kreeg ik een

pag. 2/4

01	briefkaart van Ruempol
	om mede te delen dat
	Marie van een tweeling
	bevallen was. Hoewel het
05	wel grappig moet zijn geeft 
	het toch weer dubbel zorgen
	en hoop ik maar het goed
	met hen mag blijven gaan
	Cons & Bertha zullem het zeker
10	erg aardig vinden en in
	mijn verbeelding zie ik ze
	reeds ieder meet een kind
	sjouwen. Wensch hun (Marie 
 	& Ruempol) veel geluk met
15	hun nieuwe zegen en
	zeg  zij mij toch eens
	schrijven moet hoe gij er uit..
	en vraag haar eens of zij mijn
	brief van een paar maanden 
20	geleden met ingesloten
	portret van mijn lievelingetje
	van mij ontvangen heeft.
	Oom en tante de Brauw
	gaan morgen uit de stad voor 
25	een dag of zestien. Zij hebben

pag  3/4

01	plan een klein reisje naar
	De Haag te maken. Albertine
	en de kinderen maken het 
	goed. Den 30sten (haar verjaardag)
05	ga ik naar den Haag om een
	dag of wat te blijven. Albert
	maakt het ook goed en ziet 
	er nu weer flink uit. Hij is
	geplaatst op een militiens schip
10	te Nieuwendiep, niet erg prettig
	en geen uitzicht op verlof.
	En met mijn persoontje gaat
	het ook goed. In 't begin van
	de winter wat ge...... maar
15	dank zij een paar dokters Violes
	en Staal en .... en eijeren
	zie ik er weer goed uiy en word
	ik weer wat dikker. Als ik
	zoo dik word dat ik mijn
20	Japonnen moet uitleggen gebruik
	ik niets meer heb ik al gezegd.
	Christine zal wel begrijpen hoe
	naar en lastig dat is vooral
	als men dat alles zelve moet
25	veranderem. De .... bij 's
	... Dirk ontmoet ik nog
	al eens zij waren ook zeer
	
pag. 4/4

01	verheugd op 't vernemen
	van je engagement. Valeslea
	en Lien zijn nog steeds a pree..
	hoewel het toch zulke nette
	elegante meisjes zijn
	mevrouw ziet er tegenwoordig niet erg
	best uit. ..... zeggen is zij nog steeds
	in den harmonie. Ik geloof wel
	dat het haar .....drukt
	oudste zoon verlangt erg graag
	graag naar zou Indie . .Het zou
	mij niets verwonderen als hij
	er op eens van door ging
	Jeanette en Constant Ruempol
	heb ik een maand geledenhier
	gesproken zij waren in 't
	Ginneke gelogeerd bij haar
	oom Ruempol. Zij maken het
	heel goed en wedijveren wie het
	dikste zal worden. Hun kind
	is ook weer heel gezond. In 't
	najaar vertrekken zij weer naar
	Indie. Met Jan Hagedoorn
	gaat het nog nog niets goed.
	van de ene dokter naar
	de andere en soms is hij weer
	op een ...... maar hij

pag 1/4 verticaal

01 	schijnt maar niet te kunnen genezen. Wat of
	hij eigenlijk mankeert weet ik niet
	En nu adieu beste broer en zus. Ik hoop gij mij mijne
	nalatigheid vergeven zult en mij eens terug zult
05 	schrijven. Groet Marie en Ruempol en de kinderen
	van mij en zoent elkander voor
				je liefh[ebbende] zuster
				Antoinette

	Zeg ook nog aan Marie dat tante op eind
10	een pakje kreeg met 't spoor, met verschillende
	pakjes voor  ons allen er in. Aan de hand waarmee
	op ieder pakje de namen stonden geschreven herkenden
	wij dat toch alles van Marie afkomstig moet
	wezen. Wij danken haar wel voor het gezondende
15	en oom gaat hedenmorgen met zijn ......
	op reis. Nog maals adieu tante laat Marie
	en Ruempol geluk wenschen met haar tweeling.
	Ik zal Marie schrijven als ik antwoord van haar heb.