Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Poerwakarta22 maart 1874 van Antoinette de Brauw.
 • Jan Hagedoorn = Jan Derk Rolandus Hagedoorn een broer van echtgenoot Izaak
 • Ruempol= zwager, echtgenoot van zuster Marie en officier.
 • Jeanette = ...
 • Theodoor de Brauw= Marine officier Jhr. Theodore Engelbert de Brauw (1840-1902) zoon van Willem Maurits (1810-1874) en Alida Engelina de Gijselaar (1815-1873)
  
  
  
  pag. 1/6
  
  01	Poerwakarta 22 maart [18]74
  
  02 	Lieve beste Dirk,
  
  03	Een paar dagen geleden
  	kregen wij van Heyliger je
  05	laatste brief te lezen waarin
  	ik zag dat je nu toch weer
  	te Atjeh was. Ik hoop maar
  	dat je nu niet meer ziek zult
  	worden want ik kan mij
  10	best begrijpen dat je het ple-
  	zieriger vind te Atjeh te zijn
  	danwel ziek te Padang.
  	Jan Hagedoorn is ook ziek
  	en zit nu ook te Padang. Hij
  15	heeft erge koortsen gehad.
  	Wij hebben hem vanmorgen
  	geschreven om verlof aan te vragen
  	om bij ons te komen logeeren.
  
  pag. 2/6
  
  01	Het is hier een koel klimaat
  	en hij zou hier gauw zijn
  	krachten terug krijgen. Ik hoop
  	dus maar dat het toegestaan
  05	zal worden.
  	Ik ben verlangend om te hooren
  	of je reeds besloten hebt te Atjeh
  	als vrijwilliger te blijven of
  	terug te keren. Ruempol heeft ook
  10	groote kans geloof ik om te blijven
  	Marie vreest er ook hard ...
  	Voor haar zou ik het gaarne
  	zien dat hij terug kon komen
  	want ik vind het vreesselijk
  15	voor die arme Marie om
  	zoo geheel alleen op Batavia
  	te zijn zonder zuster of vriendin
  	die haar nu en dan eens 
  	op zoeken. Was zij nu
  
  
  pag. 3/6
  
  01	eenmaal niet gebrouilleerd
  	met Jeanette dan zou zij 
  	daar noch eens wat aan 
  	hebben en nu heeft zij 
  05	niemand. Was Poerwakarta
  	maar een weinig digter bij
  	en koste het transport maar
  	niet zoo ontzaggelijk veel geld
  	dan zoude ik nog eens over
  10	kunnen komen. Voor mij 
  	alleen zou ik altijd bij de De
  	Peuly´s belet durven vragen
  	en dan kon ik elken dag
  	naar Marie gaan want bij
  15	Marie logeeren zou ook niet
  	gaan haar huis is daarvoor
  	veels te klein. Toen ik met 
  	Ies te Batavia was had ik
  	gaarne bij Marie willen blijven
  
  
  pag. 4/6
  
  01	maar Ies wilde er volstrekt
  	niet van hooren en nu kan
  	het niet meer. Maar enfin
  	wij willen er maar het beste
  05	van hoopen. Zij heeft toch n[o]g-
  	al ondervinding gehad dus zal
  	zich wel weten te redden.
  	Een maand geleden zoowat
  	zijn Ies en ik voor acht dagen
  10	te Batavia geweest. Marie had
  	ons te logeeren gevraagd indien 
  	wij ons maar wilden behelpen
  	en wij hadden het ook aaangenomen
  	maar toen mevr[ouw] Beerensteyn
  15	het hoorde heeft zij ons een
  	groote kamer in haar huis 
  	afgestaan zoodat wij het 
  	heerlijk gehad hebben.
  	Als gij Ruempol spreekt doe
  	
  
  pag. 5/6
  
  01 	hem dan wel onze groeten
  	en feliciteer hem nog met
  	Marie´s verjaardag die den
  	26ste zal plaats hebben.
  05	Wij wachten altijd nog maar 
  	tevergeefs op de uitbreiding
  	[v]an de Waterstaat. Nu zegt
  	men weer het in april gereed
  	zal zijn terwijl het reeds met
  10	january in had moeten gaan.
  	Zij teuten er vreeseselijk mede.
  	Het geeft ons honderd gulden
  	meer in de maand dus geene
  	kleinigheid he.
  15	Van tante en Albert steeds goede 
  	berigten. De laatste vertrekt den-
  	kelijk het laatst van april of
  	begin mei met de Hydrograaf
  	naar indie hij zal Tine dus
  20	nog net aan kunnen treffen
  	in Holland. Ik zou maar niet
  
  
  pag. 6/6
  
  01	te Atheh blijven want dan zie
  	je Albert niet ofwel hij
  	moest ook op een schip te 
  	Atjeh geplaatst worden. de
  05	kommandant van dat schip
  	is Theodoor de Brauw, zoon 
  	van neef Maurits uit den Haag.
  	Wat een ongelukken hebben die
  	kinderen van neef gehad in de
  	laatste tijd. Eerst hunne moeder
  	verloren toen dat regtsgeding
  	met hunne ooms de Gijzelaar
  	en nu hun vader gestorven.
  	Wat is die arme neef neef plotseling
  	gestorven niet waar. Het is
  	vreesselijk om te denken hoe
  	gauw de dood je soms overvallen
  	komt. Van mama Hagedoorn
  	steeds goede berigten. En nu 
  	beste Dirk schrijf ons dikwijls
  	Vele groeten van Ies en je liefh[ebbende] zus
  		Antoinette