Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Tjiandjoer 12 december 1874 van Antoinette de Brauw.
 • Soeka-dingien = mogelijk Soekadingin, 23 km van Tjiandjoer in de Preanger regio.
 • Marie de Blot = Maria de Chauvigny de Blot(1862-1944) dochter van Frederik en Johanna de Brauw(1832-1865) een halfzuster uit een relatie van vader de Brauw met een Javaanse of Chinese vrouw. Maria is inderdaad non geworden.
 • al die treurigheid (P3/3 regel 13) = Dit slaat op het kindje van Izaak en Antoinette, dochter Nelly, die op oktober van dat jaar overleed.
  
  
  pag. 1/4
  
  01	Tjiandjoer 12 dec[ember] [18]74
  
  02	Beste Dirk
  
  03	Te lang hebben wij niets
  	van elkander gehoord. Ik
  05	hoop maar dat je het goed
  	maakt. In de courant lazen
  	wij je overplaatsing naar
  	Palembang. Moet je daar al 
  	gauw naar toe of zou je 
  10	niet eens over kunnen komen
  	om afscheid van ons te
  	nemen?
  	Heyliger is zoals je zeker
  	wel weet te Soeka-dingien.
  15	Hij heeft het weer erg te 
  	kwaad en ziet er akelig 
  	uit. Eenige dagen geleden
  	zijn Ies en ik een paar 
  	dagen daar geweest. Ies moest
  20	daar een brug opnemen
  	en toen ben ik mee gegaan
  	om Heyliger op te zoeken.
  	Daar waren twee officieren
  	met hunne vrouwen gelo-
  25	geerd, v[an] d[er] Bilt Lamotie en
  	Laurens, die zegt je buurman
  
  01	te zijn. Hij vertelde mij
  	dat je aan het studeren
  	waart om examen te
  	doen voor de opname[??]. 
  05	Dat vind ik erg aardig. Dan
  	zoudt ge misschien later
  	eens hier kunnen komen.
  	Het bevalt ons hier to[t]
  	nog toe vrij goed. Wij hebben
  10	een ruim huis met een 
  	heerlijk erf. Vele families
  	wonen hier niet op de 
  	plaats dus het is hier
  	ook erg kalm.
  15	Er zijn hier twee officieren
  	van de opname[??], namelijk
  	Helb en Bosboom. De 
  	laatste is pas een paar
  	dagen hier. Hij vervan[g]t
  20	hier de heer Bruinsma.
  	Ik hoop beste Dirk dat
  	je nog eens gauw zult 
  	schrijven wanneer of je
  	vertrekt. En dan moet je 
  25	zien enige dagen verlof te
  	krijgen om hier te komen.
  
  01 	Dat zouden wij erg
  	aardig vinden.
  	Van Heyliger hoorde ik 
  	dat Marie de Blot non
  05	is. Hebt ge haar al gezien ?
  	Eenige weken geleden ontving
  	ik een brief van Albert
  	die zoals je zeker reeds
  	weet te Atjeh zit. Ik 
  10	heb hem verleden week
  	eerst geantwoord maar
  	door al die treurigheid
  	en later die drukte van
  	't verhuizen kon ik het 
  15	niet eerder doen.
  	Vele groeten van Ies en
  	schrijf eens gauw aan
  	je zoo liefh[ebbende] zus
  		Antoinette