Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Tjiandjoer 4 juni 1875 van Antoinette de Brauw.

pag. 1

01	Tjiandjoer 4 juni [18]75

02	Beste Dirk,

03	Nog steeds geen antwoord
	og eenig berigt van je sints
05	je eerste brief uit Palembang.
	Ik kan echter niet nalaten
	ofschoon ik reeds drie of vier
	keeren schreef om je nu
	nog eens te schrijven om je 
10	veel geluk te wenschen met
	je promotie tot 1ste l[ui]t[enant].
	je zultnu misschien wel
	weer overgeplaatst worden
	doch zeker niet tot je spijt
15	want om zoo ver in de bin-
	nenlanden te wonen zal je
	na je lang verblijf te Batavia
	wel minder aangenaam zijn
	Ik zou wel willen dat je
20	te Buitenzorg werd geplaatst 
	dan haden wij eens kans
	elkaar terug te zien. Van 
	Albert kreeg ik een week of
	drie geleden goede tijding. Hij 
25	is nog steeds te Atjeh

pag. 2

01	En nu beste jongen moet
	deze vliegens op de post.
	Vanmorgen eerts lazen wij
	je benoeming in de courant
05	en nu is er met de Eng[else]
	mail juist gelegenheid om
	brieven naar Palembang en
	verdere binnenlanden te zenden.
	Ies en ik maken het goed.
10	Over een maand of drie
	[ver]wachten wij een zoon of dochter.
	Ik geloof dat ik je zulks nog
	niet schreef.
	Schrijf nu toch spoedig
15	en breng ons zoo uit de 
	onzekerheid of ge levend of
	dood zijt.
	Ies laat je groeten en wenscht
	je ook veel geluk met [d]e
20	promotie.
	Wat zegt ge wel van Ruem[pol]´s
	benoeming tot Ridder van de 
	M.W.O ? Zij zijn nu eens
	te Solo geloof ik doch kreeg
25	tot nu toe geen antwoord.
	En nu adieu beste jongen wees
	hartelijk omhelsd door je liefh[ebbende] zus
			Antoinette.