Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc







pag.1/3

01	Waarde Dirk, 

02	In grote haast 
	een enkel woordje, om je 
	kennis te geven van het 
05	treurige verlies, dat 
	we geleden hebben door
 	het overlijden van mijn 
	broer Izaak. 
	Reeds sedert 4 
10	weken was hij lijdende 
	aan een hartkwaal en 
	is den 31[st]e juli jl, des 
	middags ten 1 ½ uur
	daaraan gestorven, 
15			Treu

pag. 2/3

01	Treurig, dubbel treu-
	rig is het, door den jeug-
	dige leeftijd, waarop 
	hij van ons werd wegge-
05	nomen en den toestand
	waarin hij Antoi-
	nette achterlaat, wier 
	bevalling elke dag 
	wordt tegemoet ge-
10	zien.
	Antoinette is op 
	het ogenblik vrij rus-
	tig. Schrijf haar 
	eens spoedig en zoo 
15	opwekkend als in 
	de omstandigheden
	mogelijk is.
			Neem

pag. 3/3

01	Neem dat weinige 
	voor lief. 

		Gegroet. 

	Tjandjoer, 2-8-[18]75 
		J.D.R. Hagedoorn