Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Poerwakarta 21 juni 1874 van Antoinette de Brauw.
 • Sindang Laya =Sindanglaja, stad in het Preanger regentschap 21 km. N.W. van Tjiandjoer
 • Heyliger= zwager, echtgenoot van zuster Albertine
 • mama= Petronella Rolandus Hagedoorn - de Brauw , moeder van Izaak.
 • Oom Kip = Willem Frederik van Erp Taalman Kip (1824-1905) minister van Marine in de periode 1874-1885, echtgenoot van Alida Charlotte Albertine de Brauw (1825-1898) een zuster van mama
 • Oom Heitz = Philippus Heitz gehuwd met Joanna Henrica de Brauw een andere zuster van mama
 • Chris Hagendoorn = Broer van Izaak (1848-1917), officier van gezondheid te Amersfoort
 • Jeroen = Waarschijnlijk broer Hieronymus (geb. 1850) van Izaak

 • 
  
  
  pag. 1/4
  
  01	Poerwakarta 21 junij [18]74
  
  02	Beste Dirk,
  
  03	Van Heyliger hoorde ik dat
  	je naar Sindang Laya zoudt gaan
  05	dus zal ik dezen brief daar
  	maar naar toe adresseeren want
  	ik denk dat je daar nu wel 
  	zijn zult.
  	Verbeeld dat wij zoo even
  10	een brief uit Holland krijgen 
  	van mama Hagedoorn om
  	ons te melden dat oom Kip
  	minister van Marine is geworden.
  	Verbeeld je toch.
  15	 't is verwonderlijk hoeveel van
  	Ies zijn familie dit jaar bevor-
  	derd zijn. ten eerste Chris Hag[endoorn]
  	die l[ui][t]enant] 2de klasse is geworden.
  
  pag. 2/4
  
  01	Toen Ies zijn bevordering tot 3[de]
  	klasse en Jeroen is ook door
  	zijn examen voor officier en
  	oom Heitz is kolonel geworden
  05	onlangs en nu oom Kip
  	minister van Marine ! Bep[aa]ld
  	verwonderlijk niet waar.
  	Ies en ik maken het steeds
  	goed. Ik hoop maar dat jij
  10	nu ook gauw beter wordt te 
  	Sindang Laya . Het spijt me je 
  	geen verlof kunt krijgen om
  	ons eens op te zoeken maar
  	als je te Batavia komt moet
  15	je er nog maar eens moeite voor
  	doen. Zul je ? Je doet er ons een
  	groot genoegen mee met eens 
  	te komen logeeren.
  
  pag. 3/4
  
  01	Je moet mij eens gauw ant-
  	woorden en mij dan ook eens
  	schrijven og gij een officier
  	van de infanterie (2de lt.) Reurhoff
  05	genaamd kent want je moet 
  	weten dat de dochters van 
  	den secretaris Watson alhier
  	pas teruggekomen zijn van Batavia
  	alwaar zij 2 maanden gelogeerd
  10	hebben en zij zijn hier nauwelijks
  	een paar dagen of daar 
  	krijgt de oudste (en nog wel de
  	leelijkste) een brief van die
  	Reurhoff waarin hij haar ten 
  15	huwelijk vraagt en er ook een 
  	brief insluit aan haar papa
  	om diens toestemming te vragen.
  	Nu zou ik graag eens weten
  
  pag. 4/4	
  
  01	wie en wat die Reurhoff toch
  	voor een man is. Daar ben ik
  	erg benieuwd naar. Is het er een
  	van de school ? En hoe lang is hij
  05	reeds in dienst ? Je moet mij
  	daar eens gauw op antwoord[e]n.
  	Zult ge ?
  	En nu beste jongen schei ik
  	er uit voor vandaag. Word
  10	maar gauw beter en 
  	kom ons dan eens opzoeken.
  	De groeten van Ies en geloof
  	mij steeds. Je liefh[ebbende] zus
  		Antoinette