Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. Tjiandjoer 3 oktober 1875 van Antoinette de Brauw. Haar echtgenoot Izaak Ronaldus Hagedoorn is na een kort ziekbed eind juni aan een hartkwaal overleden. Zij is een week daarna bevallen van een dochterje en logeert tijdelijk bij de assistent resident. Ze heef nog niet besloten wat verder te doen. Er is een aanbieding om bij zuster Marie die voor enige tijd in Djokjakarta woonachtig is in huis te komen wonen en ze heeft plannen om volgend jaar naar Nederland te gaan waar ze denkt met haar weduwe en wezen pensioen wel uit te komen.

Woning assistent resident te Tjiandjoer.


pag. 1

01	Tjiandjoer 3 oct. [18]75

02	Beste Dirk,

03	Het was mij niet mogelijk
	je hartelijke brief eerder te beant-
05	woorden. Ik ontving hem 10 sept[ember]
	dus maar 10 dagen was je schrijven. 
	Dus deze keer is de brief spoedig
	over geweest. Wat ik geleden heb
	toen ik mijn lieven man moest
10	missen dan kunt ge wel begrijpen
	zonder dat ik je dat schrijf. Gij
	hebt hem ook gekend en weet
	dus dat hij steeds een goed echt-
	genoot voor mij is geweest en dat 
15	hij alles voor mij was. Slechts 
	een maand is hij ziek geweest
	en hij heeft veel moeten lijden.
	Het was een hartkwaal en vele
	pijnen heeft hij moeten uitstaan 
20	en door de pijnen leed hij aan 
	slapeloosheid. Ik wist dat hij 
	zwaar ziek was en dat hij bij
	een hevige aandoening op eens 
	weg zou kunnen gaan maar
25	dat het zoo plotseling zou zijn

pag. 2

01	neen dat heb ik nooit durven
	denken. Ik had zoo een hoop dat
	hij met een liefdevolle behan-
	deling weer er boven op zou
05	komen al was het dan ook 
	niet volkomen maar al had
	hij steeds een lijdend leven
	moeten lijden. Wat zou ik dan 
	alles voor hem over gehad hebben.
10	Acht dagen na zijn dood bracht
	ik mijn kleine dochter ter wereld
	alles liep goed af. Ik had dan
	ook een vroedvrouw van Batavia 
	laten komen en die was reeds drie 
15	weken bij mij aan huis zoodat
	ik er niet zoo erg tegen op zag.
	Met mijn lieve Nonnie gaat
	het gelukkig. Het is een gezond 
	kindje maar een erg klein
20	en fijn poppetje daar ik zeer
	voorzichtig mee moet zijn.
	Met mij gaat het ook goed en
	ik ben sints een maand gelogeerd
	bij de assistents familie, de
25	familie Wefels, die allen even
	hartelijk voor mij zijn. Zij
	hadden mij willen houden 
	totdat Nonnie oud genoeg

pag. 3

01	zou zijn om naar Holland te
	gaan en misschien had ik
	wel gebruik gemaakt van
	hun lieve offerte doch ik was 
05	nog niet besloten maar weer
	zou het toch niet kunnen daar
	mr. Wefels gisteren benoemd is 
	is tot inspecteur bij de statistiek
	en naar Semarang moet voor
10	het einde van de maand. Dus
	moet ik ook hier vandaan.
	Mischien ga ik dan wel van
	Marie's offerte gebruik maken
	om bij haar in te komen wonen.
15	Maar misschien blijf ik ook wel
	hier in den omtrek logeeren
	want ik ben overal te logeeren
	gevraagd en ik zie op tegen 
	die reis naar Djockja vooral
20	daar het maar voor eenige
	maanden zou zijn want ik ben
	natuurlijk van plan om
	naar Holland te gaan. Daar 
	kan ik van mijn pensioenen
25	zeer fatsoenlijk leven in een
	kleine stad. Ik heb geloof ik met
	Nonnie's pensioen te zamen zoowat
	f 1.150,00 en dan nog de renten van 
	mijn F 6.000 dat zowat f 350 is

pag. 4 	

01	en ik verlang ook erg naar
	Holland vooral om kennis te 
	maken met mama Hagedoorn
	en die arme ziel zal ook wel
05	naar mij en naar zijn kind
	verlangen.
	In't begin van 't volgend jaar
	zal ik dus wel de groote reis
	aanvaarden denk ik.
10	Het spijt mij dat ik jelui dan
	geen vaarwel kan zeggen en
	Albert die ik nu geen 4 ½ jaar
	gezien heb !
	Gister ontving ik een brief van
15	Albert. hij maakte het goed
	doch hij had de doodtijding 
	van Anton vernomen en het 
	toen ook in de courant gelezen.
	Ik zal hem heden ook schrijven
20	dat ik dacht dat Jan hem
	had geschreven want die had
	op zich genomen om aan iedereen
	te schrijven en ik weet dat
	hij het ook gedaan heeft maar 
25	Albert schijnt hij te hebben
	vergeten.

	Adieu beste Dirk wees hartelijk
	omhelsd door je liefh[ebbende] zuster
			Antoinette