Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc-903


Brief d.d. Batavia 8 april 1873 Zuster Antoinette die in Batavia verblijft waar zij in 1871 aankwam gaat uit met vriendin of zus Marie en bezoek kennissen ze heeft zojuist vernomen dat de oorlog aan Atjeh verklaard is en maakt zich terecht zorgen over Dirk die officier is en er wel naar toe gestuurd zal worden. (Hij word inderdaad ingezet in de korte 1ste expeditie.) Aan het einde van de brief word Isaak Hagedoorn, met wie ze later dat jaar trouwd, genoemd die kennelijk hersteld is van "geknokkeld" (knokkelkoorst gehad ?).blz. 1/4 (R)

01	Batavia	 8 april 1873

02 	Lieve Dirk,

	Het speet Marie en mij ver-
	schrikkelijk dat wij ons door
05	het dichte weder hadden laten
	afschrikken om je dien ochtend
	nog eens te zien. Het was dan
	ook een verschrikkelijk vuil
	weertje hier op Meester [Cornelis] dien
10	dag en wij dachten verkeerlijk
	dat het beneden even hard geregend 
	had en dat toen dus ook niet
	gaan zouden.
	Acht dagen waren wij erg verheugd
15	over de tijding dat de sultan van 
	Atjeh alle voorwaarden die den
	heer Nieuwenhuisen gesteld had
	aangenomen had. Dinsdag ben ik dus
	avonds met Jeanette en appendix
20	naar de Danly['s] geweest. Het was
	mevrouws verjaardag. Jeanette
	souffleerde die dag aan een weinig

blz. 2/4 (b L)

01 	hoofdpijn en ging vroeg naar huis
	maar Marie v[an] 't Hoff vond het
	zoo naar voor mij dat ik toen ook
	weg moest. Natuurlijk dat zij het
05	aan mevrouw van Danly is gaan vertellen 
	en die wilde volstrekt niet hebben
	dat ik zoo vroeg naar huis ging.
	Vroeg mij toen of ik dien nacht daar
	door wilde brengen dat ik dan
10	ook gedaan heb en den volgenden
	ochtend ben ik weer naar huis ge-
	marcheerd. Maar onze vreugde
	was van korten duur daar wij
	donderdag 's hoorden er een telegram
15	was aangekomen die melde dat
	de oorlog verklaard was en de m[a]rine.
	reeds bombardeerde maar dat de
	s hopen [schepen ??]  goddank in goede orde en
	alles wel aan boord waren aange-
20	komen. Ik denk dat jelui wel reeds.
	slaags zullen geweest zijn. Wees toch
	vooral voorzichtig hoor beste jongen
	denk er aan dat wij allen met

blz. 3/4 (b R)

01	groot verlangen naar je thuis-
	komst uit zien. Ik hoop maar
	dat dese oorlog niet van lange duur
	zal zijn en dat je weer gezond terug
	kan komen. Dan verbeelt eens hoe
	plezierig het zijn zal daar het 12de
	[ba]taillon .. .. Meester [Cornelis] geplaatst zal
	worden in plaats van het elfde
	dus hebben wij je digt bij ons
	met deze .. sturen wij je ook
	een kistje inhoudende wat sambal
	en een flesch mulicaloumi[?] of
	wel gelei van kerriekruiden. Ge
	moet er als je soep eet een thee-
	lepeltje in doen en dan hebt ge
	heerlijke kerriesoep. je moet ook
	wat aan Bischoff van die
	mulicaloumi[?] Ik hoop dat je ons
	spoedig zult schrijven en ons dan
	eens vertellen wat of ge zoo al gaarne
	had en indien het ons mogelijk is
	zullen wij het voor je maken of zien
	te krijgen. Veel nieuws is er niet te
	

blz. 4/4 (L)

01	vertellen. Isaak Hagedoorn heeft
	geknokkeld maar is weer beter.
	De Nijs g[aat] di[nsdag] 16 trouwen.
	Heyliger is erg ziek. Marie zegt dat
	hij ene operatie moet ondergaan
	met welke ... dat weet ik niet
	Nu beste Dirk mijn hartelijke groeten
	aan Bischoff en ontvang een 
	heleboel zoenen van

	je zus Antoinette