Egodocumenten Weerts

De families Weerts en De Jongh zijn verbonden door zowel het huwelijk van de weduwnaar Erdwin Adrianus (Wien) de Jongh ( zoon van het echtpaar De Jongh  Raeber) en Aemilia Alida (Emilie) Weerts (dochter van het gezin Weerts-Wentholt) in april 1809, als ook het huwelijk van zijn zuster Anna Maria (Mietje) in november van dat jaar met zijn zwager, Coenraad Alexander Weerts. Met name in de familie Weerts zijn veel documenten bewaard waaronder naast testamenten, brieven, enkele dagboeken, een schetsboek, en een kookboek . De belangrijkste verzamelaar was zonder twijfel DaniŽl Weerts, zoon van het gezin Weerts De Jongh, die er ook een index bij schreef. De verzameling is helaas op dit moment niet meer intact. Een deel, met de index is aanwezig in het CBG (FAW), andere delen zijn bij verschillende nazaten.

Wat betreft de egodocumenten van de familie Weerts - de Jongh duiken regelmatig de namen op van verwanten van Hendrik Christiaan van Oven (1778-1804), de overleden echtgenoot van Anna Maria (Mietje) Weerts-de Jongh, door haar en haar man als directe familie beschouwd. Het zijn namen als Gleichman, Wupperman(n) en Adriaan Cremer (compagnon tot 1823 van Weerts en Cremer). Johan George Gleichman (1776-1827) was in eerste echt gehuwd met Maria Elisabeth van Oven (1780-1802) een zuster van de eerste echtgenoot van Mietje. Johan hetrouwde na het overlijden van zijn eerste vrouw met Johanna Maria Cremer (1776-1851) de ongehuwd gebleven Adriaan Cremer was haar broer. Reinhard Theodoor Wupperman huwde Anna Maria Josina (Jaantje) van Oven een zuster van Hendrik Christiaan. De Wupperman familie had een groot huis in Barmen (Duitsland) Waar de Weertsen regelmatig gastvrij ontvangen werden. Al met al een uitgebreide en complexe familie. Zie ook de fragment parenteelen Gleichman en van Oven.

Ik heb in de introductie van mijn homepage al beschreven hoe ik met oud notaris L.F. Scheurleer (1898-1996) in contact kwam. In de periode 1986-88 heb ik met hem een uitvoerige correspondentie gevoerd en was twee keer bij hem en zijn vrouw te Velp op bezoek. Ook nam ik kennis van een door hem geschreven verhaal over de familie Weerts waarin vele verwijzingen naar de familie De Jongh. Tijdens onze contacten uitte hij zijn zorg dat in zijn familie geen belangstelling was voor genealogie en dat zijn werk verloren zou gaan.

Aantekeningen Weerts:Toen ik bezig was met voorbereidingen van dit internet project heb ik het verhaal van de hr. Scheurleer nog eens doorgelezen en besloten deze te digitaliseren en toe te voegen. Niet alleen als hommage aan hem maar ook omdat het een goede aanloopt vormt voor mijn eigen verhaal. Immers onze families zijn verwant en de aard van de familieverhoudingen destijds vergelijkbaar. Vanwege de lengte (120 getypte bladzijden) heb ik het document in een aantal delen gesplitst te weten: Deel  1a  1b  2a 2b  en een  index (Klik om naar dat deel te gaan)

Bronnen:

Lucia Weerts (Foto coll. Scheurleer)


Echtpaar von Weiler- Weerts (Foto coll. Scheurleer)
Journaal van Lucia Weerts: Ik heb inmiddels een groot deel van de bronnen van Scheurleer en met name delen van "het journaal" van Lucia Maria Weerts (1812-1902), de ongehuwd gebleven dochter van het echtpaar Weerts - De Jongh, gevonden. Lucia groeide op in het familiehuis Mariënberg te Arnhem. Na het overlijden van haar moeder in 1830 nam ze haar taak als opvoedser van de jongere kinderen en het onderhouden van de familiecontacten over. Zij was ook verbonden aan een bewaarschool en een school voor naai-onderwijs in Arnhem. In 1848 verhuisde ze met haar vader naar Den Haag (Willemspark). Na zijn overlijden in 1868 keerde zij terug naar Arnhem (Velperplein). Het journaal is goed leesbaar en feitelijk van toon. Het geeft een boeiend overzicht van haar leven en de 19de eeuw. Er is ruim verslag gedaan van het contact met familieleden en vrienden. Naast haar vader, broers en zussen is dat de familie De Jongh en aanverwanten en natuurlijk de schoonfamilie. Ook belangrijke en minder belangrijke lokale en zelfs internationale gebeurtenissen hadden haar belangstelling. Het eerste deel loopt van 1819 tot mid 1844, deel 2 van 1844 tot 1857, deel 3A van mid 1857-1866 en deel 3B van 1867-1880) (Klick op documentdeel hierboven)

Deel 1 en 2, met de hand ingebonden boekjes, geschreven in een regelmatig negentiende-eeuws handschrift, zijn mij in 2009 ter beschikking gesteld door de heer Christiaan von Weiler, een nazaat van het echtpaar Weerts-de Jongh via hun jongste dochter Zwanida in 1848 gehuwd met Arnold Carl von Weiler. Hij had al een start had gemaakt met de trancriptie van deel 1. Deel 2 kende ik al in een iets andere versie uit het Familiearchief Weerts (FAW). Beide versies lijken geschreven kopieen door hetzij Lucia zelf of door een ander.

Enkele andere dagboek/journaal achtige documenten van Lucia moet ik nog nader bestuderen. Zij lijken het bovengenoemde journaal grotendeels te overlappen.

Context: Voor een deel volgt de context uit de genealogische data op deze website en uit de aantekeningen van Scheurleer. Ten dele moet ik het nog verder uitdiepen.

Dagboek Erdwin Weerts: Ook vond ik het dagboek (periode 1847-1848) van Erdwin Weerts (1821-1899), zoon uit hetzelfde gezin. Ik ben van plan deze t.z.t. te transcriberen.

Brieven Weerts-de Jongh: Veel brieven uit het Familie Archief Weerts zijn geschreven door Anna Maria Weerts de Jongh aan haar zusters Johanna Sohia Lucia (Jansje) van Meurs - de Jongh. Ook zijn er brieven van C.A. Weerts In zover relevant voor de geschiedenis De Jongh staan ze beschreven in de index Klik hier Er zijn echter meer brieven Weerts. Zie de inleiding op deze pagina.

Brieven Weerts-Wentholt: Ik vond in het Familie Archief Weerts naast de brieven De Jongh een interessante collectie brieven van Arnold Jacob Weerts, Burgemeester te Deventer en Statenlid, en Alexandrina Wentholt uit de periode september 1787- jan.1788. Het was de tijd  toen Pruisische soldaten jacht maakte op "Patriotten". Arnold Weerts, die "Patriot" was, dook onder en zijn vrouw bleef op het huis passen en hield hem door middel van vele brieven op de hoogte. Klik hier voor de index >>>

<<< Terug <<<
hdebie45.deds.nl/Genea