Eeftinck Schattenkerk etc.

De meisjesnaam van de enige overgrootmoeder die ik persoonlijk gekend heb is de in Nederlands Indië geboren en getogen Kitty Amelia Wendelina Eeftick Schattenkerk (1877-1966), roepnaam Mea. Wij noemden haar O'oma (oud-oma) Jarman naar haar 2de man. Ze was de moeder van mijn grootmoeder van moederskant Thilde de Jongh - Hees. Haar vader was de in Nederland opgeleide arts (geneesheer) Pieter Eeftinck Schattenkerk. Hij kwam van een familie uit Alphen-Zwammerdam en vertrok omstreeks 1865 naar Indië . De familie van haar moeder Gualthera Boers was al generaties tot in de achttiende eeuw (de VOC tijd) aanwezig in Indië maar had haar thuisbasis eveneens in Zuid Holland. Beide waren gegoede families.

De naam Eeftinck Schattenkerk duid overigens niet op een adellijke voorouder maar ontstond omdat de in Zwammerdam woonachtige Jacob Schattenkerk na het overlijden in 1806 van de 18 jarige enige zoon van zijn tante van moederskant de weduwe Eeftinck-Blondell, zijn in 1807 geboren zoon voluit naar de dierbare overleden neef Jean Charles Philipe Eeftinck (als voornamen!) Schattenkerk noemde. Dit resulteerde na verloop van tijd en in navolgende generaties, in de chique klinkende achternaam Eeftinck Schattenkerk. Volgens mijn informatie woont de familie Eeftinck Schattenkerk sinds eind negentiende eeuw niet meer in Alphen aan den Rijn en is daarom ondanks de bekendheid destijds (Jacob S. was locoburgemeester van Zwammerdam en J.C.P E.S wethouder in Alphen tot 1890) ten onrechte nauwelijks meer bekend bij de locale historici.De afstamming schematisch: ( Voor meer details zie het parenteel van George Schattenkerk )
(Beperkt tot de volwassen geworden dragers van de familienaam)
 
Johan G. Schattenkerk X Eeftin(c)k. 
           |
           |
           Jacob Schattenkerk X Bellij. 
                    |    
                    |
       ----------------------------------------------
       |                      |
Charles Schattenkerk X Van Halm    Jean CP Eeftinck Schattenkerk X Kwakernaak        
    ( 4 zonen)                          |
                                  | 
    --------------------------------------------------------------------
   |            |       |          |    |
  Jacob X 1 Lekkerkerker George Jean X1 Füssman Olie X Catharina  Pieter X Boers 
   --- -|             ---- X2 Bierman               |
   |  X 2 Neeb         |  X3 Zeewoldt              |          
   |  |             |                      |                                    
   |  ---    -----------------------------------    ------------------------           
   |    |   |   |   |   |    |   |    |      |     |    
Jacqueline Jean Adriana Johanna Jan George Marinus Pieter Robbert    Anna   Kitty (Mea) 
X Thomassen  | X v/d Mijle |  X Engel    X van    X1 Looyé   X Kokke  X1 Hees            
       |       |  |       | Limburgh  X2 Kõhlbrugge      X2 Jarman
       X1-------------  |       |      X3 Asia         
       | X2 Havie    |       |      |  
       |         |       |       ---------------------
  ------------  -------------  -----------------------------         |
  |        |   |    |         |     |        |          
 Jaques     Willem Charles  Jan        Renetta  Sophia     Elisabeth
 X Kleinjan     ?   ?   X Tjeenk Willink X Ekering X van Zanten  X Lammers 
 |                 |        			 			 		 		 		  		 			  			 	       
 ------------          ----------------------------
 |  |   |          |    |     |    |
Jan Marja Maarten       Renetta Isabella Wilhelmina Marinus


Een kleine collectie foto's van de Eefinck Schattenkerk familie: Gen 1 Jean Charles Philipe Eeftinck Schattenkerk. Van hem helaas geen foto of portret. Gen 2 Klikken voor meer Pieter circa 1873 Gen 3 Klikken voor meer Klikken voor meer Marinus Robbert circa 1916 Anna 1903 Mea / Kitty 1910 Gen 4 Elizabeth 1959
Meer lezen: Klik op de betreffende namen uit het bovenstaand schema(lichtblauw)

Noot:Het boek "Zwammerdam, door de eeuwen behouden" door W. van Tuyl en de Historische Werkgroep Zwammerdam uitgegeven in 2006. ISBN-13:978-90-811307-1-4 kan ik aanbevelen voor de bestudering van de eerste generaties.
Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea