Bron: FAFdJ (Familie Archief Felix de Jongh. Nu in het Nationaal Archief)

For English see...
Brieven geschreven in het Frans van de hertog Karel Bernhard van Saksen(Saxen) Weimar-Eisennacht (1792-1862) aan Coenraad Alexander de Jongh (1803-1873). De hertog was een hoge officier, actief in de oorlogen tegen Napoleon. Hij was tevens een vriend en familie van de Nederlandse kroonprins (later Koning Willem II) via zijn schoonzuster Maria Paulowna vrouw van zijn oudere broer Karel Frederik en tevens zuster van Anna Paulowna gehuwd met onze Willem II. De hertog zelf was gehuwd met Ida van Saksen-Meininge. Hij kwam in 1815 in Nederlandse dienst en was commandant van de 2de leger divisie tijdens de Belgische revolte van 1830. In 1848 werd hij benoemd tot algemeen commandant van het Oost Indische leger als luitenant generaal een functie die hij tot en met 1852 bekleedde. Hij is herinnerd door een gedenkzuil uit 1866 op het lange Voorhout en in de naam van de Weimarstraat, beide in Den Haag.


Mr. C.A. de Jongh circa 1863 en hertog Karel Bernhard van Saksen Weimar-Eisennacht

Voorvader van moederskant Coenraad Alexander (Alex) de Jongh , zoon van Erdwin Adrianus en Theodora Jordens, advocaat van de domeinen in Antwerpen keerde na het uitbreken van de onlusten naar zijn ouderlijk huis in Rotterdam en nam daar dienst in het leger waarna hij als verbindingsofficier diende onder Generaal Majoor Baron Des Tombes een stafofficier van de hertog. Gedurende deze oorlog verkreeg Alex een Militaire Willemsorde klasse 4. Toen zijn vader in 1833 stierf en zijn erfenis nihil bleek te zijn besloot hij om naar Nederlands Indië te gaan. In 1834 slaagde hij voor het examen van Indisch ambtenaar en vertrok. Later zou hij overstappen naar de rechterlijke macht aldaar. Veel later in 1849 toen de hertog effectief commendant van het Oost Indische leger werd was De Jongh inmiddels president van gerechtshof van Samarang. Hij werd in 1850 overgeplaatst naar Batavia waar zijn laatste functie vice president van het Hooggerechtshof in Batavia was en keerde in 1863 terug naar Nederland zonder ooit met verlof naar Europa geweest te zijn.

Er zijn twee (korte) brieven van de hertog aan De Jongh in het familie archief uit die eerste periode.
 • [FAFdJ] Brief d.d. 27 oktober 1832. Een condoleance in verband met het overlijden van zijn stiefmoeder.
 • [FAFdJ] Brief d.d. 4 august 4th 1834. Een felicitatie met zijn aanstelling als ambtenaar in Nederlands Indië.

  Google kaart van Java.
  Weltevreden is nabij Batavia (Jakarta), Samarang is nu Semarang. Salatiga is in the residentie Semarang

  De volgende brieven van de hertog bevinden zich in het archief.
 • Brief d.d. Batavia 28 april 1849 aan De Jongh in Samarang. Het betreft een antwoord op een eerdere welkomsbrief van Coenraad Alexander met een uitvoerige beschrijving van de overland reis van van de hertog van Duitsland naar Batavia. De Jongh was op dat moment president van het gerechtshof in Samarang.
 • Brief d.d. 4 juni 1849. Het is een reactie op een verjaardagsbrief van De Jongh d.d. 29 mei van dat jaar. Hoofd onderwerp van het antwoord van de hertog is de de dood van generaal Michiels die is omgekomen tijdens een actie in Bali.
 • Brief d.d. Weltevreden 19 juni 1850. De hertog ziet eindelijk een mogelijkheid om het lang beloofde bezoek aan De Jongh in Samarang te maken.
 • Brief d.d. Salatiga 19 september 1850.. Op het moment van de brief maakt De Jongh zich gereed voor een nieuwe post in Batavia. De hertog is op inspectiereis geweest waar hij in Soerabaja ziek is geworden. Bovendien is hij gevallen in Solo(Surakarta) waardoor hij gewond geraakt is. Om zich de zware terugreis overland te besparen reist hij per marine-stoomboot van Samarang terug naar Batavia. De hertog begrijpt dat zijn bezoek aan De Jongh nu ongelegen komt en nodigt hem met zijn familie inplaats daarvan uit om hem naar Batavia te vergezellen.

  De Franse brieven zijn eerst in het Engels vertaald als stap om de zeer gewaardeerde hulp te kunnen inroepen van een Franse kennis om mijn vertaling te screenen. Voor de Engelse vertaling zie...


  hdebie45.deds.nl/Genea