Bron: FAFdJ ( Familie-archief Felix de Jongh in het Nationaal Archief)
Brief geschreven in het Frans d.d.d 19 juni 1850 van de hertog karel Bernhard van Saksen Weimar-Eisennacht aan Coenraad Alexander de Jongh. De hertog ziet eindelijk kans om het lang beloofde bezoek aan Samarang te brengen.


Vendue van het meubilair van De Jongh and bericht van aankomst en vertrek naar Batavia als gast van de hertog (Bron: Delpher)

Voor achtergrond van de brieven van de hertog in het familie-archief zie ... . De hertog is per 14 april 1849 effectief legercommandant in Nederlands Indië.

Hieronder volgt de vrije Nederlandse vertaling. De Franse brieven zijn eerst in het Engels vertaald om de zeer gewaardeerde hulp te kunnen inroepen van een Franse kennis. Voor de Franse tekst met de Engelse vertaling zie...

Weltevreden = Het Wassenaar van Batavia 12 km Zuid Oost vanaf het centrum . De naam verwijst naar de 18 eeuwse langoed van Gouveneur generaal Petrus Albertus van der Parra.


[page 1]

1		Weltevreden le 19 juin 1850			
		[Weltevreden 19 juni 1850]

	Mon chèr monsieur de Jongh
	[Mijn beste heer de Jongh]

	Vous êtes réellement pas 
	[u bent echt niet te]

	trop bon de vous rappeler du 30 mai anniversiare 
	[goed om de 30 mei verjaardag te herinneren.]

5	dont renouvellement me fait entrevoir que les 
	[welke herhaling me deed realiseren dat de]

	anées s'écoulent sous mes pieds comme l'eau 
	[jaren onder mijn voeten vloeit als water]

	autour d'un navire qui lutte contre le courant 
	[rond een schip dat vecht tegen de stroom]
	
	tout en le remontant. Je vous suis bien recon-
	[terwijl het achteruit gaat. Ik begrijp goed dit]

	naissant de cette marque d'attention de votre  
	[teken van attentie van u] 	

10	part mon chèr monsieur de Jongh. 
	[mijn beste heer de Jongh]

	Dans le tem[p]s vous m'aviez  
	[In het verleden heeft u]

	offert l'hospitalité lorsque je viendrais à 
	[mij gastvrijheid aangeboden als ik naar] 

	Samarang. Je me trouve dans le cas de l'ac-
	[Samarang zou komen. Ik bevind me nu in een positie om dat te accepteren]

	cepter vû que mardi prochain 25 du crt je
	[omdat ik de hoofdstad op dinsdag de 25ste]

15	comte quitter cette capitale afin de m'achémi-
	[zou kunnen verlaten naar]

	ner vers le bords que vous habitez de manière 
	[de randen waar u woont zodat]

	que ce sera problament vers le 2 ou ou 3 du mois 
	[het waarschijnlijk rond de 2de of 3de van volgende maand zal zijn]

	prochain que je frapperai à votre porte. 
	[dat ik op uw deur klop.]

	je me ferai une véritable fête de vous revoir après 
	[Het zal een echt feest zijn om u te zien na]

20	un si grand lap de tem[p]s. Vous me trouverez 
	[zo'n lange tijd. U zult mij verandert]

	changé vieille, borgne mais toujours avec le même 
	[vinden, ouder, één-oogig maar nog met dezelfde]

	coeur pour les anciens amis. 
	[hart voor oude vrienden.]

	En attendant je vous prie mon
	[Ondertussen verzoek ik u mijn]

	mon chèr monsieur de Jongh, d'agréer l'assu-
	[beste heer De Jongh, accepteer de verzekering]

[page 2]

1	rance de ma parfaite considération et de mon 
	[van mijn hoogste waardering en mijn]

	attachement bien sincère.
	[oprechte genegenheid.]							Van Saxen Weimar

[Adress:] 	Aan de Hoogedelgestrenge Heer Mr. de Jongh
		President van den regtbank 
		te
		Samarang
To general document index

<<< Terug <<<
hdebie45.deds.nl/Genea