Mijn naam is Henk de Bie. Geboren in 1945 als oudste zoon van het echtpaar de Bie-de Jongh. Mijn belangstelling voor geschiedenis stamt uit de tijd dat ik als kind bij mijn grootouders de Jongh-Hees logeerde en daar in een oude houten kist allerhande familie documenten vond inclusief een schriftje met een genealogie de Jongh geschreven door mijn overgrootvader C.A. de Jongh. Ö..>>(klik hier voor het vervolg)

Ik heb, nu ik gepensioneerd ben, de interesse voor de familiegeschiedenis weer opgevat en heb de intentie om zoveel mogelijk van de  gevonden egodocumenten (o.a. brieven) integraal ,in getranscribeerde vorm, hier te publiceren. Ook wil ik zover mijn homepage ruimte dat toelaat oude foto's ( o.a. uit Nederlands IndiŽ) uit de collectie van mijn moeder laten zien. Het zal een project van lange adem worden.
        Wat betreft de genealogie heb ik, om het overzichtelijk te houden, er voor gekozen om slechts kwartierstaten met beknopte gegevens te tonen.  Ik zal ze aanvullen met fragmentgenealogieŽn en andere genealogische informatie in zover dienstig voor het begrijpen van de relaties tussen de personen in de documenten. Naast egodocumenten uit mijn directe familie zal ik soortgelijke informatie uit de aangetrouwde familie Weerts tonen omdat  ik denk dat die toevoegen aan het beeld en bovendien ook zeer de moeite waard zijn. Diegene met een puur genealogische belangstelling in betreffend families kunnen mij altijd mailen om meer; informatie.  

Onderdeel van update in 2022 :
Al deze overzichten zijn aanklikbaar via het rechtermenu en komen in een eigen venster op waarna het makkelijk is te schakelen tussen brief of ander document en familie overzicht. Wie wil weten hoe mijn familierelatie is met de verschillende takken verwijs ik naar de kwartierstaten van mijn ouders. Het is mogelijk dat de informatie tussen die staatjes tijdelijk ten dele niet precies hetzelfde is. Dat komt door enige onvermijdelijke overlap waardoor na een update niet alle documenten op hetzelfde moment bijgewerkt worden. Ik probeer dat te beperken. Volg in geval van conflict het meest recente document. De egodocumenten links verwijzen naar specifieke informatie en context bij het lezen van de documenten. Ze zijn per familie-cluster georganiseerd.

Klik op het rechtermenu voor het overzicht van uw keuze. De genealogische documenten komen in een eigen venster en moeten na gebruik handmatig worden gesloten (X in rechter bovenhoek). De egodocumenten worden geÔntroduceerd in een kort verhaal met links naar de brondocumenten
Status op dit momentGenealogische website van Henk de Bie: www.hdebie45.deds.nl