Foto's gezin De Riemer - Te Mechelen

Ik was vanaf eind 2007 enige tijd betrokken bij de identificatie van personen in een foto album en losse foto's van het gezin De Riemer - Te Mechelen destijds aangekocht door het Koninklijk Instituut voor Taal, land en Volkenkunde (KITLV) te Leiden.

Introductie

De foto's zijn ten dele informele kiekjes uit een tijd (eind negentiende begin twintigste eeuw) dat dit soort foto's geen gemeengoed waren. Ze zijn inmiddels te zien op website van de digitale collecties van de universiteit leiden . Website: digitalcollections.universiteitleiden.nl ( Zoekterm: KITLV A1116 ) .

De collectie is samengebracht door een viertal dochters uit dat gezin. Drie ervan verbleven na repatriëring in 1958 in Zwolle Kerspel in het Indisch verpleeghuis Zandhove. Het waren Guus, Jans (door ons Oti = oudtante genoemd) en Mien. Een vierde dochter, die Toet genoemd werd, woonde in Voorschoten. Van haar is waarschijnlijk het album dat een belangrijk deel uitmaakt van de collectie. Mien, die in 1982 op ruim 100 jarige leeftijd overleed, was de langstlevende van de zusters en waarschijnlijk van die generatie De Riemer. Zij was de weduwe van Victor van Steijn van Hensbroek. De enige zoon van dit echtpaar Henri François , Laly genoemd in de familie, bezocht zijn moeder regelmatig en zal de foto's onder zijn hoede hebben genomen. Waarschijnlijk is na overlijden van Laly de collectie gaan zwerven en tenslotte bij het Haagse antiquariaat Minerva terecht gekomen. Daar werd het aangeboden aan het KITLV. Dank aan de heer van der Kamp van Minerva die mij attent maakte op het bestaan van deze collectie en introduceerde bij het instituut. De meeste getoonde foto's of fragmenten daarvan komen uit dat album. Een enkele komt uit de De Jongh (FaFdJ) en eigen collecties.

Al voor het overlijden van mijn oma de Jongh-Hees in 1964 en tot het overlijden van Jans in 1973 was mijn moeder het contact punt van onze tak met de zusters en speciaal met Oti. Zij had contact met Laly en andere leden of nazaten van het gezin De Riemer - Te Mechelen. In haar nalatenschap trof ik een briefje uit 1976 van Sonja Engels - Heering (*1925 Bandoeng) ,kleindochter van Jet Roeby- De Riemer, aan over hoe het ging met Mien en Laly en dat Mien verlangde om mijn moeder weer eens te zien. Of dat toen gebeurd is weet ik niet.

Ik herinner me Oti die ik als kind samen met mijn ouders een paar keer bezocht maar vaag. Wel had ook zij net als mijn mijn moeder, Netty de Bie - de Jongh die haar jeugd in Indië doorbracht en grootmoeder Thilde de Jongh - Hees, die in Bandoeng onder leiding van haar zorgzame tante Jans opgroeide, altijd wat weemoedig getinte verhalen over dat voor mij als gewone Hollandse jongen verre, exotische en daarom mythische land met zijn zo andere cultuur. Ik ben blij met de geboden mogelijkheid mijn steentje bij te dragen aan het bewaren van die dierbare herinnering.

,
Voorkant album (KITLV A1116)
Oma Thilde de Jongh - Hees

Tante Jans (Oti) Hees - de Riemer


Ter info mijn connectie met de familie de Riemer loopt via: Hees-de Riemer/ Hees-Eeftinck Schattenkerk/ de Jongh-Hees/ de Bie-de Jongh
Voor de samenhang van de verschillende families klick hier
Voor parenteel voor de verwante families Hees, de Riemer en Jarman via Severijn-Horn klick hier
NB voor Hees zie IIIb en IVa, Gezin de Riemer zie IIIc en Jarman zie IIId en IVj. Met dank aan Maarten Severijn voor veel van de gegevens.

Voor detail gegevens over de familie te Mechelen en Persijn klick hier
NB voor moeder Charlotta Maria te Mechelen de Riemer (*1844) zie bij IIb en IIIb en voor neef Frits Persijn Nooy (*1876) bij IIIa

Op het vervolg van deze pagina een overzicht van het gezin De Riemer - Te Mechelen met aanhang en nazaten inclusief roepnamen. Het is een typisch voorbeeld van een maatschappelijk succesvol Nederlands - Indisch gezin. In de woorden van Van der Kamp "een oer Indische familie". Ter aanvulling aan het eind een foto van het huwelijk van mijn grootouders van moederskant De Jongh-Hees met diverse de Riemer familie.

N.B. Ik deed een poging tot identificatie van de personen op de foto's Soms staat de naam erbij op een andere foto. Maar het blijft soms gokken. Het kunnen ook verwanten zijn of b.v een kinderjuf. Gezinsleden heb ik bij gebrek aan beschrijving beoordeeld naar geschatte leeftijd en latere foto's zie verder

Kunt u als u ook foto's van deze familie of commentaar heeft s.v.p. contact met mij opnemen. (zie mailadres in top menu)
Villa echtpaar de Riemer-te Mechelen.

Ze woonden er waarschijnlijk van 1884 tot 1906. Het was gelegen in Batavia Weltevreden in de wijk Tanah Abang dat vroeger bewoond werd door de familie Van Motman. Later werd het gebruikt als Departement van Gouvernementsbedrijven. De oprijlaan van het huis stond nog lang bekend als Laan de Riemer. [Blog R. Persijn: Toen later het landhuis werd afgebroken werden er op die plaats nieuwe woningen gebouwd, waarvan de eerste huizen een verdieping hadden, destijds ongewoon in Batavia. De tuin werd in 1934 het Westerpark]Gezin de Riemer - Te Mechelen voor hun villa in Batavia voor eind augustus 1888


[Achter vlnr] Jan (1870-1888) , Jet (*1874) ?, Tjaly (*1873) ?, Jans (*1880) ?
[Voorgrond vlnr] onbekende vrouw, Mies (*1881) ? , Vader (*1839), Piet (*1879) ?, Jo (*1884) ? Moeder (*1844), Mon (*1877) ?, onbekende vrouw, Toet (*1886) Guus (*1876) ?,Louis (*1872) ?Enkele kinderen de Riemer - Te Mechelen in een woonvertrek circa 1900


[vlnr] Jans (*1880), Jo (*1884), Mies (*1883), Mien (*1881),Toet (*1886) ?, Vriendin ?
[Zittend op de grond vlnr] Piet (*1879), Vriendin ? ,Louis (*1872)?Tekst: Mies en ik met mijn broer Jo


[vlnr] Mies (*1881), Jo (*1884), Toet (*1886) ?Idem gezin de Riemer - Te Mechelen voor hun villa in Batavia vermoedelijk circa 1905.


[Staand vlnr ] Jans (*1880), Mies (*1881), Guus (*1876), Mien (*1881) ?, Toet (*1886)
[Zittend vlnr] Neef Persijn (*1), Moeder (*1844), Vader (*1839), vermoedelijk zuster van moeder (*1)
(*1 )Tekst achterkant foto.Deel van het gezin de Riemer - Te Mechelen in hun huis in Depok. Circa April 1906.[Staand vlnr] Jet (*1874), achter schoonzoon Hendrikus Roeby ? , Mien (*1881), Jans (*1880), schoondochter Emma (*1882) met echtgenoot Louis (*1872), Mon (*1877) ?
[Zittend vlnr] Moeder, Charlotta Maria met kleinzoon John de Riemer (*1905), vader Johannes Diedericus en Toet (*1886)1906


[vlnr] (Toet) (*1886), Mies (*1883), moeder de Riemer-te Mechelen met daarachter Guus (*1876), Mien (*1881), Jans (*1880)


fout
Tekst: Wij op Depok met neef Persijn Nooy


[vlnr] Guus (*1876), Frits Persijn Nooy (*1876) ?, Jans (*1880), Mien (*1881), Mies (*1883), (Toet) (*1886)


Ouders De Riemer-Te Mechelen:
Johannes Diedericus de RIEMER, Notaris te Bandoeng en Batavia, geb. 27-03-1839 Buitenzorg, overl. 09-11-1906 Depok, zn. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER en Therèse Gerardine SEVERIJN. Tr. 26-09-1868 Rembang met Charlotta Maria te MECHELEN, geb. 18-12-1844 Keboemen (Rembang), overl. 08-07-1909 Soekaboemi, dr. van Hendrik Louis te MECHELEN en Johanna Wilhelmina PERSIJN. (zie parenteel IIIc)circa 1888, circa 1894 2X en 1906

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1. Pieter Franciscus Johannes (Jan), (1870- 29-8-1888 Batavia) Overleden als gevolg van een jachtongeluk. Ongehuwd geen kinderen.2. Hendrik Louis (Louis) (1872 Toeban-1945 Mr. Cornelis) empl. plantage's, erfpachter en diverse functies. Tr. 1904 Batavia Emma Dorothea Martina Brunsveld van Hulten, (1882 Palembang - 1976 Beverwijk)
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Diedericus (John), (1905 Buitenzorg-1967 Den Haag) KNIL officier. Tr. 1927 Den Haag Hetty van der Hoorn, (1907 Oengaran - ).
b. Charles Martherus Louis Emanual, (1912 Buitenzorg -1925 Batavia) 13 jaar oud.


Louis circa 1890, 1894 , 1906 en 1913


Emma met John in 1906 en Emma in 1914


John circa 1910 en in 1914

3. Charles Willem (Tjaly), (1873 Toebang - voor 1934 ?) empl. diverse suikerplantages.Hij was ongehuwd maar volgens familie overlevering woonde hij samen met een Indische vrouw.


Tjaly circa 1890, 1894, 1908, 1913 en 1915 (of later)

4. Johanna Henriëtte Philippine (Jet) (1874 Toebang-1958 Hilversum). Tr. 1898 Batavia Hendricus Wilhelmus Roeby (1871 Batavia - na 1941 )KNIL officier , Kandidaat Notaris Buitenzorg.
Uit dit huwelijk:
a Charlotte Johanna Wijnanda Sophie Wijnanda (Doddy) (1900 Palimanan-1958 Breda) Tr. 1919 Batavia met Jan Everts (1895 Nijmegen - 1952 Nijmegen).
b Johanna Charlotte Wijnanda Sophia (Nannie) (1904- Utrecht- 1963 den Haag ) Tr. 1924 Bandoeng Apollo Willem Heering sch 1946. Haar dochter Sonja Engels - Heering bezocht de oud tantes de Riemer in het verpleeghuis.
c Wijnandus Hendrikus (1905 Utrecht - 1943 Antjol geexecuteerd). Ongehuwd.


Jet 1894 en 1900 met baby Doddy


Jet en Roeby in 1906 (?) idem met Jet in 1914 bij het huwelijk van Toet en in 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees
Doddy, Nannie en Wijnand in 1913 bij het huwelijk van Mien en in 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees

5. Auguste(a) Mary (Guus), (1876 Tangerang -1968 Zwolle), Klerk Tram-maatschappij


Guus in 1890, 1904, 1906 ; 1910; en 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees

6. Karel Egmond (Mon) (1877 Tangerang-1955 Batavia) o.a. vertegenwoordiger, makelaar tr. 1912 Batavia Carolina (Lien) Kuiper te Mechelen, (1889 Buitenzorg-1965 Breda) ,
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Tekst: Het huisje van mijn broer op Koningsplein te Weltevreden

Mogelijk bezoek van Mies en Toet met haar zoontje Jan Hein Breve (*1919)


Mon circa 1890, 1894; 1906 ;1914

7. Pieter (Piet) (1879 Tangerang-1946 Batavia) tr.1906 Semarang Marie Maier, (1884 Semarang-1940 Batavia)
Uit dit huwelijk:
a. Maria Charlotte (Lot), (1907 Semarang- ) Tr. 1928 Benjamin Thomas (Ben) Vogelsang, (1899 -1982 Amersfoort) Inspecteur Politie
b. Paul, (1915 Batavia -1991 Rheden) Empl. Thomassen in De Steeg. Tr. 1942 Batavia Yvonne Brodhaag, (1922-1972 Rheden).
c. Hans, (1918 Batavia- 1988 Utrecht) Tr. 1942 Batavia sch. 1953 Batavia Caroline (Lien) Kraft, (1919 Soerabaja- )


Piet circa 1890, 1894, 1900, 1914

Marie 1914, 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees en circa 1920

Lot 1914 en 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees

8. Johanna Charlotte (Jans), (1880 Tangerang-1973 Zwolle). Tr.1914 Bandoeng Johannes Pieter (Jan Pieter) Hees, (*1870 Soerabaja -1937 Bandoeng) Uit dit huwelijk geen kinderen.

Hees was eerder gehuwd in 1896 (scheiding 1908) met Mea Eeeftinck Schattenkerk, (*1877) Uit welk huwelijk twee kinderen Mathilde Elisabeth (Thilde) (*1899) mijn oma van moederskant en Robbert Theophile (Rob) (*1901) die bij de scheiding aan hem werden toegewezen. Mea hertrouwde met zijn achterneef Hein Jarman (Zie parenteel IVj-1). Zijn nicht Jans de Riemer hielp Hees bij het liefdevol verzorgen en opvoeden van de kinderen in 1914 trouwden ze. Tante Jans zoals ze door mijn oma genoemd werd repatrieerde in 1958 naar Nederland waar ze ging wonen in het Indisch verpleeghuis Zandhove te Zwolle Kerspel samen met haar zusters Mien en Guus.


Jans in circa 1890, 1894, 1900, 1906 en 1950


Jans en Jan Hees in 1913 en 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees (zie foto's Hees)


1913 Huwelijk Vic en Mien (zie bij 9).
Achter vlnr: Vriendin Mien Voogd en Thilde Hees
Midden bruidspaar
Onder Rob Hees9. Wilhelmina Samuella (Mien), (1881 Tangerang -1982 Zwolle) tr. 1913 Victor François (Vic) van Steijn van Hensbroek (1883 Brangkal-1941 Malang) Machinist.


Mien in 1894, 1900, 1906 en 1914


Huwelijksdiner Vic en Mien in 1913
Zittend vlnr:Louis,Jans,Jan-Pieter Hees,bruidspaar, ? , onbekende vrouw, Tjaly , onbekende vrouw?,onbekende vrouw
Staand vlnr: Marie de Riemer-Chatelin ?, Mon, Mies, onbekende vrouw, onbekende vrouw


Zittend vlnr: Zie boven Staand vlnr: Broer van bruidegom, Marie de Riemer-Chatelin ?, Mon, Mies


Familie van Steijn van Hensbroek met links het gezin van Vic en Mien en rechts van zijn broer. Circa 1923Uit dit huwelijk:
 • Henri François (Laly), (1914 - voor 1987)
  Mijn moeder onderhield contact met hem i.v.m. haar oud-tante (Oti) Jans de Riemer die samen met haar zusters Guus en de moeder van Laly, Mien, in het verpleeghuis Zandhoven te Zwolle verbleef.

  Mien met Laly circa 1915; Laly als militair in Australie 1944

  10. Maria Charlotta (Mies), (1883 Mr. Cornelis -circa 1939 Batavia). Klerk Departement Landbouw te Buitenzorg.


  Mies 1901, 1906, cica 1923

  11. Willem Frederik (Jo) (1884 Mr. Cornelis - 1918 Batavia) 33 jaar oud overleden aan TBC. Empl.diverse pantages Tr. 1909 Batavia sch.1916 Poerwakarta Marie Jeanne Christina Ida Chatelin , .


  1888,circa 1890, 1902, 1906


  Jo en Marie in 1910 , 1914 , vermoedelijk in 1916

  12. Johanna Elizabeth (Toet), (1886 Batavia -1977 Voorschoten) Tr. 1914 Henricus Johannes Breve, (1888-1974 Voorschoten)
  Uit dit huwelijk: Jan Hein Breve (1919 - 1943)


  Toet 1888, idem 1888,circa 1891, ...?, 1900, 1906


  Huwelijk Toet en Breve 1914

  vlnr staand:Emma dR -Brunsveld van Hulten, vrouw ?, Marie dR-Maier, Tjaly, Piet ,Jet ,Marie dR-Chatelin,man ?, Jo,vrouw, vrouw
  vlnr zittend :H. Roeby met kind op schoot, Mien, bruidspaar, Jans, man
  vlnr zittend op de vloer:Doddy, jongen,Nannie Roeby,meisje, Wijnand Roeby


  Toet en Breve circa 1914, Toet circa 1916, circa 1923 en 1930


  Jan Hein circa 1920 en 1930
  Bruiloft van mijn grootouders Karel de Jongh en Thilde Hees Tjimahi nabij Bandoeng augustus 1919 (FaFdJ)

  vlnr Staand: Hendricus Roeby; Jet Roeby-de Riemer; Doddy Everts-Roeby; Jan Pieter Hees vader van bruid en neef van vader de Riemer; Jan Everts echtgenoot van Doddy; Coen boer van bruidegom; Mien de Voogd vriendin van bruid; waarschijnlijk Marie de Riemer-Maier; Rob Hees broer van bruid; Louis Jarman halfbroer van bruid (zie bij IVj-1); Jans Hees-de Riemer; Ies zus van bruidegom; Mw de Voogd; Guus de Riemer;
  Zittend: Onbekende Javaan; Wijnand Roeby; bruid en bruidegom; Bruidsmeisje vlnr: waarschijnlijk Marie en Lot de Riemer; Nanny Roeby;zittend voorgrond rechts: Oma van vriendin Mien

  In Tjimahi was een grote legerplaats. Zo kwam het dat planterdochter en onderwijzeres Thilde Hees de KNIL officier Karel de Jongh ontmoette. Snel na het huwelijk ging het echtpaar voor circa 3 jaar naar Nederland in verband met de verdere militaire opleiding van Karel waar mijn moeder in 1920 geboren werd.  Meer over Jan Pieter Hees zijn kinderen en hun halfbroer Lou Jarman  Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea