Foto's De Riemer

Ik was vanaf eind 2007 enige tijd betrokken bij identificatie van personen in een foto album en losse foto's van het gezin De Riemer - Te Mechelen aangekocht door het Koninklijk Instituut voor Taal, land en Volkenkunde (KITLV).

De foto's zijn ten dele informele kiekjes uit een tijd (eind negentiende begin twintigst eeuw) dat dit soort foto's geen gemeengoed was. Ze zijn inmiddels te zien op website (www.kitlv.nl zoeken op collectie De Riemer). Ik heb begrepen dat het nog enige tijd kan duren voordat mijn commentaar verwerkt is.

De collectie is samengebracht door een viertal dochters uit dat gezin. Drie ervan verbleven na repatriëring in 1958 in Zwolle Kerspel in het Indisch verpleeghuis Zandhove. Het waren Guus, Jans (door ons Oti = oudtante genoemd) en Mien. Een vierde dochter, die Toet genoemd werd, woonde in Voorschoten. Van haar is waarschijnlijk het album dat een belangrijk deel uitmaakt van de collectie. Mien, die in 1982 op ruim 100 jarige leeftijd overleed, was de langstlevende van de zusters en waarschijnlijk van die generatie De Riemer. Zij was de weduwe van Victor van Steijn van Hensbroek. De enige zoon van dit echtpaar Henri François , Lalie genoemd in de familie, bezocht zijn moeder regelmatig en zal de foto's onder zijn hoede hebben genomen. Waarschijnlijk is na overlijden van Lalie de collectie gaan zwerven en tenslotte bij het Haagse antiquariaat Minerva terecht gekomen. Daar werd het aangeboden aan het KITLV. Dank aan de heer van der Kamp van Minerva die mij attent maakte op het bestaan van deze collectie en introduceerde bij het KITVL.

Al voor het overlijden van mijn grootmoeder in 1964 en tot het overlijden van Jans in 1973 was mijn moeder het contact punt van onze tak met de zusters en speciaal met Oti. Zij had contact met Laly en andere leden of nazaten van het gezin De Riemer - Te Mechelen. In haar nalatenschap trof ik een briefje van Sonja Engels - Heering ,kleindochter van Jet de Riemer, uit 1976 aan over hoe het ging met Mien en Laly en dat Mien verlangde om mijn moeder weer eens te zien. Of dat toen gebeurd is weet ik niet.

Ik herinner me Oti die ik samen met mijn ouders een paar keer bezocht maar vaag. Wel had ook zij net als mijn mijn moeder, Netty de Bie - de Jongh die haar jeugd in Indië doorbracht en grootmoeder Thilde de Jongh - Hees, die in Bandoeng onder leiding van haar zorgzame tante Jans opgroeide, altijd wat weemoedig getinte verhalen over dat voor mij als gewone Hollandse jongen verre, exotische en daarom mytische land met zijn zo andere cultuur. Ik ben blij met de geboden mogelijkheid mijn steentje bij te dragen aan het bewaren van die dierbare herinnering.


Mijn moeder en oma de Jongh - Hees circa 1960, tante Jans Hees - de Riemer (Oti) en het album

Op deze pagina een overzicht van het gezin De Riemer - Te Mechelen met aanhang en nazaten inclusief roepnamen. Het is een typisch voorbeeld van een maatschappelijk succesvol Nederlands - Indisch gezin. In de woorden van Van der Kamp "een oerindische familie". Voor een parenteel van de familie De Riemer klik hier Met dank aan Maarten Severijn voor veel van de gegevens.

Kunt u als u ook foto's van deze familie of commentaar heeft s.v.p. contact met mij opnemen. (zie mailadres in top menu)

Het gezin de Riemer - Te Mechelen bestond uit:

Johannes Diedericus de RIEMER, Notaris te Bandoeng en Batavia, geb. 27-03-1839 Buitenzorg, overl. 09-11-1906 Depok, zn. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER en Moeder: Therèse Gerardine SEVERIJN. Tr. 26-09-1868 Rembang Charlotta Maria te MECHELEN, geb. 18-12-1844 Keboemen (Rembang), overl. 08-07-1909 Soekaboemi, dr. van Hendrik Louis te MECHELEN en Johanna Wilhelmina PERSIJN. Het echtpaar woonde (waarschijnlijk van 1984 tot 1906) in Batavia Weltevreden in het het groote landhuis in de wijk Tanah Abang dat vroeger bewoond werd door de familie Van Motman. Later werd het gebruikt als Departement van Gouvernementsbedrijven. De oprijlaan van het huis stond nog lang bekend als Laan de Riemer. Rond 1806 verhuisde het echtpaar naar Depok.


Echtpaar De Riemer - Te Mechelen circa 1890, 1894 en 1906

Uit dit huwelijk 6 zoons en 6 dochters:

1.Pieter Franciscus Johannes (Jan), geb. 12-12-1870 Toeban, overl. 29-08-1888 Batavia als gevolg van een jachtongeluk. Ongehuwd geen kinderen.


Indien foto genomen voor 1888 Jan de Riemer of anders mogelijk zijn neef
Jan Pieter Hees die omsteeks 1888 op uitnodiging van vader De Riemer naar Indië kwam.

2.Hendrik Louis (Louis) 1903 Empl expl Rijstvelden/Btz Tjampea; 1910 Administr. 3de kls Gouv Pandhuis/Ngandjoek, 1930-38 erfpachter/ Sadang/Poerwakarta, geb. 17-01-1872 Toeban, overl. 06-05-1945 Mr. Cornelis Tr. 02-04-1904 Batavia Emma Dorothea Martina BRUNSVELD van HULTEN, geb. 07-08-1882 Lahat, overl. 03-07-1976 Beverwijk, dr. van Marinus BRUNSVELD van HULTEN en Martha DERSJANT.


Louis circa 1890, 1894 , 1906 en 1913


Emma met John in 1906 en Emma in 1914

Uit dit huwelijk:

 • Johannes Diedericus (John) geb. 12-04-1905 te Buitenzorg, overl. 23-8-1967 te Den Haag. Hij is de grootvader van Roy de Riemer Journalist en mede oprichter van de stichting Tong Tong


  John circa 1910 en in 1914

  3.Charles Willem (Tjalie), 1910 Empl. Sf Kadipaten; 1920 idem, 1930 Empl. Ond. Benda (Tjigombong of Tjitjoeroeg) , geb. 03-05-1873 Toebang, overl. waarschijnlijk circa 1930 ond. Benda. Tjalie was ongehuwd maar volgens familie overlevering woonde hij samen met een Indische vrouw.


  Tjalie circa 1890, 1894, 1908, 1913 en 1915 (of later)

  4.Johanna Henriëtte Philippine (Jet) geb. 28-06-1874 Toeban, overl. 21-02-1958 Hilversum kort na haar terugkeer in Nederland, Tr. 26-09-1898 Batavia Hendricus Wilhelmus ROEBY, gepensioneerd kapitein KNIL en candidaat notaris in 1919, geb. 22-08-1871 Batavia, overl. circa 1938 Malang ?


  Jet 1894 en 1900 met baby Doddy


  Roeby en jet in 1914 bij het huwelijk van Toet en in 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees

  Uit dit huwelijk:
 • Charlotte Johanna Wijnanda Sophie Wijnanda (Doddy) geb. 21-01-1900 te Palimanan, overl. 19-04-1958 te Hilversum. Tr. 18-07-1919 te Batavia met Jan Everts.
 •  Johanna Charlotte Wijnanda Sophia (Nannie) geb. 23-02-1904 te Utrecht. tr. 01-05-1924 te Bandoeng met Apollo Willem Heering. Haar dochter Sonja Engels - Heering bezocht de oud tantes de Riemer in het verpleeghuis.
 • Wijnandus Hendrikus, geb. 22-08-1905 Utrecht, geëxecuteerd 1943 Antjol. Ongehuwd.
  Doddy, Nannie en Wijnand in 1913 bij het huwelijk van Mien en in 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees

  5.Augusta Mary (Guus), 1920-30 Klerk Elektr. tram (Bat. tram mij), geb. 12-09-1876 Tangerang, overl. 07-04-1968 Zwolle. Ongehuwd geen kinderen. Vermoedelijk repatrieerde zij in 1958 met haar zusters Jans en Mien naar het verpleegtehuis Zandhove te Zwolle.


  Guus in 1890, 1904, 1906 ; 1910; en 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees

  6.Karel Egmond (Mon), 1910 Hol.soc van Levensverz., 1920 Makelaar, 1930/8 Chef van de Riemer-Gallois, geb. 14-11-1877 Tangerang, overl. 22-04-1955 Batavia. Tr. 21-08-1912 Batavia Carolina (Lien) KUIPER te MECHELEN, geb. 18-10-1889 Buitenzorg. begr. 25-05-1965 Breda. Uit dit huwelijk: geen kinderen. Mon woonde in ieder geval tot 1910 aan het Koningsplein te Batavia. Mogelijk ook later


  Mon circa 1890, 1894; 1906 ;1914

  7.Pieter (Piet) de RIEMER, 1903 Gendingen 1910 Peloran N.I. spoorw. , 1920-38 Kolff & Co Noordwijk, geb. 25-01-1879 Tangerang, overl. 08-02-1946 Batavia/Tjikini, Tr. 26-09-1906 Semarang Marie MAIER, geb. 28-08-1884 Semarang, overl. 21-08-1940 Batavia.


  Piet circa 1890, 1894, 1900, 1914

  Marie 1914, 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees en circa 1920

  Uit dit huwelijk:
 • MariaCharlotte (Lot) geb.05-07-1907 te Semarang. tr. 07-09-1928 te Batavia met Benjamin Thomas Volgelzang
 • Paul geb. 1915 te Batavia
 • Hans geb. 31-07-1918 te Batavia, overl. 31-08-1988 Utrecht

  Lot 1914 en 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees

  8.Johanna Charlotte (Jans), geb. 19-01-1880 Tanggerang (N.I.), overl. 19-05-1973 Zwolle. Tr. 23-07-1914 Tjimahi(Bandoeng)haar neef Johannes Pieter (Jan) HEES Bibit planter aldaar, geb. 06-06-1870 Surabaja, overl. 01-09-1937 Bandoeng, zn. van Guillaume Louis Constatin Ferdinand HEES, Officier KNIL, en Johanna Elizabeth de RIEMER (een zuster van vader Diederic de Riemer). Hij kwam op advies van zijn oom Diederic de Riemer(broer van zijn moeder) in 1888 naar Indië. Voor foto's van de familie Hees Klick hier Uit dit huwelijk geen kinderen.


  Jans in circa 1890, 1894, 1900, 1906 en 1950


  Jans en Jan Hees in 1913 en 1919 bij het huwelijk de Jongh - Hees (zie foto's Hees)

  Hees was eerder gehuwd namelijk op 02-12-1896 Bondowoso, schriding 25-06-1908 Madioen met Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK, geb. 03-07-1877 Padang, overl. 10-02-1966 den Haag, dr. van Pieter EEFTINCK SCHATTENKERK, civiel geneesheer, en Gualthera Mathilda Constancia BOERS. Uit welk huwelijk twee kinderen die bij de scheiding aan Hees werden toegewezen. Jans de Riemer hielp hem toen waarschijnlijk bij het verzorgen van de kinderen. Jans repatrieerde in 1958 naar Nederland waar ze ging wonen in verpleeghuis Zandhove te Zwolle Kerspel.

  De kinderen Hees uit zijn 1ste huw.:
 • Mathilde Elisabeth (Thilde) HEES, Onderwijzeres (Opleiding 1919), geb. 08-09-1899 Pradjekan (afd Panaroekan), ged. (Prot.) 03-08-1919 Bandoeng, overl. 27-10-1964 den Haag. Mijn grootmoeder van moederskant. Zij tr. 11-8-1919 te Bandoeng met de KNIL officier Karel de Jongh zoon van Coenraad Alexander en Constance Antoinette Maria Louise de Brauw..
 • Robbert Theophile (Rob) HEES, 1930 Civiel ingenieur 3de klasse O.W. te Soerabaja; 2de klas bij O.W. Makasar Celebes. Geb. 13-06-1901 Probolingo (Pasaroean), gexecuteerd 14-09-1942 Mariso (Makasar Celebes).


  Thilde en Rob Hees in 1913 bij het huwelijk van Mien en Vic (Zie KITLV 155448)

  9.Wilhelmina Samuella (Mien) de RIEMER, geb. 24-06-1881 Tangerang, overl. 05-03-1982 Zwolle, Tr. 12-11-1913 Bandoeng Victor François van STEIJN van HENSBROEK, Machinist Tangerang (Bondowoso, Besoeki), geb. 09-02-1883 Brangkal (Modejokerto, Soerabaja), overl. 05-07-1941 Malang.


  Mien in 1894, 1900, 1906 en 1914


  Vic en Mien en Vic als bruidspaar in 1913

  Uit dit huwelijk:
 • Henri François (Lalie/Laly), serg-majoor KNIL, Admin depot Geneesk. tropen te Amersfoort, geb. 09-10-1914 Bandoeng, overl. voor 1987. Hij woonde te Kootwijkerbroek. Mijn moeder onderhield contact met hem i.v.m. haar oud-tante (Oti) Jans de Riemer die samen met haar zusters Guus en de moeder van Laly, Mien, in het verpleeghuis Zandhoven te Zwolle verbleef.

  Mien met Laly circa 1915; Laly als militair in Australie 1944

  10.Maria Charlotta (Mies), 1920, Klek Dept. Landbouw /Btz, geb. 22-01-1883 Mr. Cornelis, overl. circa 1939 Batavia.


  Mies 1901, 1906, 1909

  11.Willem Frederik (Jo) de RIEMER, 1905 empl. Tjipetir -Tjibadak, Preanger; 1906-1911 empl. SF Kadhipaten; 1912-1914 ditto Cheribon-Madjalengka; 1916-1917 empl. ond. Tjikoempai (Poerwakarta); 1917 empl Caoutchoucbedrijf Boschwezen; 1918 idem ond. Tjikoempai-Tjipinang (Poerwakarta), , geb. 09-02-1884 Batavia,Mr. Cornelis, overl. 31-01-1918 Batavia aan de gevolgen van TBC. Tr. 05-05-1909 Batavia, sch. 13-03-1916 Poerwakarta Marie Jeanne Christina Ida CHATELIN, overl. na 1930.
  Uit dit huwelijk: Ch. M.L.E, geb. 18-05-1912 Buitenzorg, overl. 31-08-1925.


  Jo circa 1890, 1902, 1906


  Jo en Marie in 1910 en 1914


  Jo, Marie en dochter vermoedelijk in 1916

  12.Johanna Elizabeth (Toet, Betsie)de RIEMER, geb. 22-06-1886 Batavia, overl. 18-02-1977 Voorschoten, Tr. 18-03-1914 Batavia Henricus Johannes BREVE, geb. 08-03-1888 Schiedam, overl. 17-08-1974 Voorschoten.


  Toet circa 1891, 1900, 1906 , 1909


  Toet en Breve circa 1914, Toet circa 1916 en 1930

  Uit dit huwelijk: Jan Hein Breve geb. 17-05-1919 Batavia, overl. 17-09-1943 Siam


  Jan Hein circa 1920 en 1930  Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea