Parenteel van Abraham Johannes Severijn


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:28 mei 2022
Selectie:'Personen in parenteel van Abraham Johannes Severijn [1378]'
Sortering:Per generatie

I    Abraham Johannes Severijn, geb. 6 september 1774 Amsterdam, overl. 14 juni 1825 Kleef, zn. van George Severijn en Geertruida de Veer.
Tr. (1) 16 juni 1797 Amsterdam Levina Bruijn, geb. circa 1779, overl. 30 april 1818 Amsterdam, dr. van George Bruijn en Geertruy Elisabeth Buteux.
Tr. (2) Elisabeth Johanna Horn, ged. (RK) 29 mei 1789 Amsterdam (de Papagaai), overl. 10 februari 1872 Renkum, dr. van Wilhelmus Joseph Horn en Maria Jacoba Cornelia Wannaer.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Georgina (zie IIa).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Therèse Gerardine (zie IIb).
   3.  Abraham Jacobus, geb. 5 augustus 1815 Amsterdam, overl. 25 augustus 1815 Amsterdam.
   4.  George Johannes (zie IIc).
   5.  Geertruida Hendrica, geb. 6 maart 1818 Amsterdam, overl. 2 september 1900 Utrecht.
Tr. 25 oktober 1848 Middelburg (Gapinge ?) Jhr. Adriaan Willem Mr. Snouck Hurgronje, Subst. off. bij Arr. Regtbank (1848), Raadsheer hof van Zeeland, geb. 1817 Middelburg, overl. 26 juli 1885 Utrecht ? Zn. van Jhr. Jacob Snouck Hurgronje en Maria Catharina Citters.
   6.  Wilhelm Anton, geb. 11 mei 1820 Amsterdam, overl. 9 september 1825 Kleef.
   7.  Petrus/Peter (Pieter) (zie IId).
   8.  Jacob Johan, Officier KNIL, geb. 22 januari 1824 Kleef, overl. 25 augustus 1892 Ermelo.
Tr. 22 oktober 1855 Semarang Pauline Meyer, geb. 30 maart 1835 Semarang, overl. >1930.

IIa    Georgina Severijn, geb. 2 februari 1800 Amsterdam, ged. 14 februari 1800 Amsterdam, overl. 17 januari 1870 Winssen (Gld), dr. van Abraham Johannes Severijn (zie I) en Levina Bruijn.
Tr. (1) 12 november 1826 Batavia Heinrich Dröge.
Tr. (2) 3 juli 1829 Batavia Mr. Daniel François de Loches, overl. 16 oktober 1834 Weltevreden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heinrica Georgina Adolpha Constantia, geb. circa 1826, overl. 6 juli 1859 Coox Texas.
Tr. C.A. Lucas.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Daniel François Joan, geb. circa 1834, overl. 13 maart 1855 Den Haag.

IIb    Therèse Gerardine Severijn, geb. 12 november 1813 Amsterdam, overl. 27 december 1864 Delft, dr. van Abraham Johannes Severijn (zie I) en Elisabeth Johanna Horn.
Tr. 14 augustus 1833 Batavia Fransiscus Theodorus Thesaurus de Riemer, Zee officier secretaris 4de alg. Secretarie te Buitenzorg, geb. 3 september 1802 Den Haag, ged. 12 september 1802 Den Haag, overl. 4 september 1848 Soerabaja, zn. van Pieter de Riemer en Helena Roeloffs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie IIIa).
   2.  Johanna Elizabeth (zie IIIb).
   3.  Johannes Diedericus (zie IIIc).

IIc    George Johannes Severijn, Arts te Horssen NB ? Geb. 29 januari 1817 Amsterdam, overl. 29 november 1883 Horssen, zn. van Abraham Johannes Severijn (zie I) en Elisabeth Johanna Horn.
Tr. 12 juli 1850 Oosterhout Johanna Paulina Auwers, geb. 15 augustus 1824 Wamel, overl. 27 november 1889 Breda, dr. van Franciscus Johannes Auwers en Sophia Maria Anna Krengel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sofia Maria Elisabeth, geb. 9 mei 1851 Horssen.
   2.  Abraham Johan Marie, Leraar te Doornik, geb. 14 december 1853 Horssen.
   3.  Henriette Petronella Francisca, geb. 1857 Horssen, overl. 16 juni 1880 Horssen.
   4.  Wilhelmus Johannes Nicolaus Franciscus, geb. 13 mei 1860 Horssen.

IId    Petrus/Peter (Pieter) Severijn, Inspecteur van Financiën 1867; secr Gouvernement Sumatra Westkust; Contr. Padang, Res. Probolingo, geb. 21 maart 1822 Kleef, overl. 9 oktober 1900 Arnhem, zn. van Abraham Johannes Severijn (zie I) en Elisabeth Johanna Horn.
Tr. 13 november 1847 Batavia Maria Geertruida van Meeningen, geb. 28 augustus 1826 Kerk-Driel, overl. 25 september 1894 Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Antonia Georgina Maria Geertruida Cornelia (Jeanne) (zie IIId).
   2.  Elizabeth Johanna Margaretha (Elize), geb. 7 maart 1851 Benkoelen, overl. 13 juni 1905 Den Haag.
Tr. Willem G.F. VerMaasen.
   3.  Georgine, geb. 25 oktober 1852 Benkoelen, overl. 15 juli 1853 Batavia.
   4.  Georgine Pauline Jacoba (Sien), geb. 9 juli 1855 Siboga, overl. 8 augustus 1920 Arnhem.
   5.  Abraham Adolph, geb. 17 september 1857 Fort v/d Capellen (Padang), overl. 15 november 1857 Fort v/d Capellen.
   6.  Maria Adolpha, geb. 23 oktober 1858 Fort v/d Capellen N.I. Overl. 17 juni 1867 Batavia.
   7.  Herman (zie IIIe).
   8.  Maria Geertruida (Rie), geb. 18 september 1862 Padang, overl. 29 januari 1957 Den Haag.
Tr. 2 februari 1912 Den Haag Willem Hendrik Scheffer, Architect, geb. 27 mei 1854 Amsterdam, overl. 16 februari 1917 Den Haag.
   9.  Susanne Eleonore Jacoba (Suus), geb. 10 januari 1864 Padang, overl. 18 september 1960 Arnhem.
   10.  Henri Willem, geb. 26 december 1865 Patjitan.
Tr. 13 januari 1893 Banjoewangi, sch. 17 mei 1907 Bandoeng Wilhelmina Ger. Nic. (Nicolette) Deltour, geb. 7 mei 1872 Pasoeroean, overl. 26 juli 1973 Den Haag.
   11.  Jan Louis, geb. 20 april 1867 Batavia, overl. 11 juni 1871 Batavia.

IIIa    Pieter de Riemer, Kapitein KNIL (infanterie);gepens. 10-9-1809, geb. 10 juli 1834 Batavia, overl. voor 1903, zn. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de Riemer en Therèse Gerardine Severijn (zie IIb).
Tr. 13 augustus 1867 Semarang Barones Marianna Karoline Helene Wilhelmine Johanne Sigismunde Holzschuher von Harrlach, geb. 13 januari 1847 Semarang, overl. na 1918, dr. van Freiherr Wilhelm Holzschuher von Harrlach en Marie van Steenbergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolina Elisabeth Johanna Marianna, geb. 13 januari 1869 Ngawi, overl. 22 september 1869 Semarang.

IIIb    Johanna Elizabeth de Riemer, geb. 6 mei 1836 Batavia, overl. 11 juli 1881 Heemstede, dr. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de Riemer en Therèse Gerardine Severijn (zie IIb).
Tr. 14 februari 1868 Rembang Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees, Kapitein adm. KNIL, geb. 25 mei 1834 Utrecht, overl. 26 december 1904 Utrecht, zn. van Johannes (Jan) Hees en Antoinette Jeanne van Lis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Pieter (Jan) (zie IVa).
   2.  August François, geb. 13 november 1871 Amsterdam, overl. 15 januari 1872 Helmond.
   3.  Louis Constatin (Loek) (zie IVb).
   4.  Ferdinand (Nand) (zie IVc).
   5.  Theophile (Tee), 1909 Empl. Petrol Mij Palembang-Pladjoe,1912 idem Moeara Enim; 1913 Empl. Petrol Mij Batavia; 1914 Empl Petrol Mij Bengkalis, 1917 BPM Batavia; 1924 gepensioneerd, geb. 13 april 1877 Heemstede, overl. 6 februari 1945 Ambarawa (NI) Jappenkamp, begr. Semarang ereveld Kalibanteng Vak-MII nr 243.
Tr. 14 februari 1906 Buitenzorg (N.I.) Johanna Maria Christ. Geertr. Thomann, geb. circa 1880, overl. na 1941.
   6.  Alexander, employe onderneming Nangkaan te Bondowoso; BPM ? Geb. 26 juni 1879 Heemstede, overl. 4 januari 1926 Soerabaja.
   7.  George (zie IVd).

IIIc    Johannes Diedericus de Riemer, 1865 candidaat notaris Samarang-Rembang-Toeban; 1876 idem Tangerang-Batavia; 1884 Notaris Batavia, geb. 27 maart 1839 Buitenzorg, overl. 9 november 1906 Depok, zn. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de Riemer en Therèse Gerardine Severijn (zie IIb).
Tr. 26 september 1868 Rembang Charlotta Maria te Mechelen, geb. 18 december 1844 Keboemen (Rembang), overl. 8 juli 1909 Soekaboemi, begr. Batavia Tanah Abang (Weltevreden) afd V graf 113, dr. van Hendrik Louis te Mechelen en Johanna Wilhelmina Persijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Franciscus Johannes (Jan), geb. 12 december 1870 Toeban, overl. 29 augustus 1888 Batavia.
   2.  Hendrik Louis (Louis) (zie IVe).
   3.  Charles Willem (Tjaly), 1899 empl ond. Passir Limbangang Bandoeng; 1904 Empl. Suikerf. Kadipaten; 1916 empl. fabriek Tjimalaka - Soemedang; 1918 empl. Suikerf. Kadipaten, 1927 Empl. Ond. Benda Tjigombong, geb. 3 mei 1873 Toebang, overl. voor 1934.
Tr. Indische vrouw.
   4.  Johanna Henriëtte Philippine (Jet) (zie IVf).
   5.  Augusta Mary (Guus), 1920-30 Klerk Elektr. tram (Bat. tram mij), geb. 12 september 1876 Tangerang, overl. 7 april 1968 Zwolle.
   6.  Karel Egmond (Mon), 1910 Adjunct vertegenw. Hol.soc van Levensverz., 1920 Makelaar, 1930/8 Chef van de Riemer-Gallois, geb. 14 november 1877 Tangerang, overl. 22 april 1955 Batavia.
Tr. 21 augustus 1912 Batavia Carolina (Lien) Kuiper te Mechelen, geb. 18 oktober 1889 Buitenzorg, begr. 25 mei 1965 Breda, dr. van Elisabeth Carolina Kuiper.
   7.  Pieter (Piet) (zie IVg).
   8.  Johanna Charlotte (Jans/Oti), geb. 19 januari 1880 Tangerang (N.I.), overl. 19 mei 1973 Zwolle, begr. 23 mei 1973 "Kranenburg" Zwolle.
Tr. 23 juli 1914 Tjimahi, Bandoeng Johannes Pieter (Jan) Hees (zie IVa).
   9.  Wilhelmina Samuella (Mien) (zie IVh).
   10.  Maria Charlotta (Mies), 1914, Klerk Dept. Landbouw Buitenzorg, geb. 22 januari 1883 Mr. Cornelis, overl. circa 1939 Batavia.
   11.  Willem Frederik (Jo), 1905 empl. Tjipetir -Tjibadak, Preanger; 1906-1911 empl. SF Kadhipaten; 1912-1914 ditto Cheribon-Madjalengka; 1916-1917 empl. ond. Tjikoempai (Poerwakarta); 1917 empl Caoutchoucbedrijf Boschwezen; 1918 idem ond. Tjikoempai-Tjipinang (Poerwakarta), geb. 9 februari 1884 Batavia,Mr. Cornelis, overl. 31 januari 1918 Batavia.
Tr. 5 mei 1909 Batavia, sch. 13 maart 1916 Poerwakarta Marie Jeanne Christina Ida Chatelin, overl. na 1930.
   12.  Johanna Elizabeth (Toet, Betsie) (zie IVi).

IIId    Johanna Antonia Georgina Maria Geertruida Cornelia (Jeanne) Severijn, geb. 28 maart 1849 Benkoelen, overl. 20 november 1922 's-Gravenhage, dr. van Petrus/Peter (Pieter) Severijn (zie IId) en Maria Geertruida van Meeningen.
Tr. 14 januari 1867 Patjitan (res Madioen) Jacobus Louis Jarman, Ambtenaar (N.I.), 1886 Resident Probolinggo, geb. 24 februari 1843 Amsterdam, overl. 17 januari 1903 's-Gravenhage, zn. van Jacobus Louis Jarman en Margaretha Ida Pijnappel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Geertruida (Mies), geb. 2 januari 1868 Patjitan, overl. 27 november 1932 's-Gravenhage.
   2.  Jacobus Louis (Louis), Farmer te California, Hoofd admin Rundvee-stamboek te 's-Gravenhage, geb. 14 april 1870 Madioen, overl. 15 december 1936 's-Gravenhage.
   3.  Henri (Hein) (zie IVj).
   4.  Margaretha Ida, geb. 20 april 1873 Wangkal (res. Pasoeroean), overl. 20 februari 1874 Pasoeroean Algemeene Begraafplaats.
   5.  Theodoor Johannes, geb. 12 september 1874 Gilbraltar a.b. "de Celebes", overl. 3 oktober 1874 Tholen.
   6.  Margeretha Ida (Margot), geb. 25 september 1875 Tholen, overl. 1 oktober 1958 Den Haag.
   7.  Jan Theodoor (zie IVk).

IIIe    Herman Severijn, Eigenaar Tabaksonderneming, Koopman, Tabak-controleur, geb. 8 september 1860 Soerabaja, overl. 17 september 1930 Soerabaja, zn. van Petrus/Peter (Pieter) Severijn (zie IId) en Maria Geertruida van Meeningen.
Tr. (1) 27 maart 1901 Soerabaja, sch. 8 augustus 1903 Loemadjang N.I Johanna Semler, geb. 6 april 1873 Mr. Cornelis.
Tr. (2) 9 september 1903 Loemadjang N.I. Echtgenote is Jacoba Hermina Adriana Reinking, geb. 21 januari 1878 Boelakwaren (Banjoemas, Klampok), overl. 11 oktober 1930 Malang (N.I.).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Anna Maria Georgina Susanna (Ans), geb. 22 juni 1904 Tempeh, overl. 5 januari 1983 Utrecht.
Tr. 1930 Soerabaja Ir. Teunis Arij (Teun) Vos, Zeeofficier, Hoofd technische dienst.
   2.  Petronella Hermina (El), geb. 1906 Tempeh.
Tr. 1928 Soerabaja William James (Wim) Oliemans.
   3.  Peter Maria (Piet), geb. 12 januari 1908 Malang, overl. 20 mei 1944 Rawah, Thailand.
Tr. 1932 Malang Adolphine (Dolly) van den Berg.
   4.  Eleonora Norma Adophina Victorine (Noortje), geb. 12 januari 1912 Tempeh, overl. 21 april 1921 Soerabaja.
   5.  Herman (zie IVl).

IVa    Johannes Pieter (Jan) Hees, 1899 empl. Suikerfabriek Pradjekan Sitobondo Besoeki; 1901 empl. Sf Gending afd Kraksaan; 1904 empl. SF Kanigoro bij Madioen; 1913 Tuinempl. Tjimahi, Bandoeng, 1914 tuinempl. bij N.V. Java Bibit Mij aldaar,1924-1932 Bibitplanter aldaar, na 1932 ? Failiet, geb. 6 juli 1870 Soerabaja, overl. 1 september 1937 Bandoeng, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees en Johanna Elizabeth de Riemer (zie IIIb).
Tr. (1) 2 december 1896 Bondowoso, sch. 25 juni 1908 Madioen Kitty/Ketthij Amelia Wendelina (Mea) Eeftinck Schattenkerk, geb. 3 juli 1877 Padang(westkust Sumatra), overl. 10 februari 1966 den Haag, dr. van Pieter Eeftinck Schattenkerk en Gualthera Mathilda Constancia Boers.
Tr. (2) 23 juli 1914 Tjimahi, Bandoeng Johanna Charlotte (Jans/Oti) de Riemer, geb. 19 januari 1880 Tangerang (N.I.), overl. 19 mei 1973 Zwolle, begr. 23 mei 1973 "Kranenburg" Zwolle, dr. van Johannes Diedericus de Riemer (zie IIIc) en Charlotta Maria te Mechelen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathilde Elisabeth (Thilde), Onderwijzeres (Opleiding 1919), geb. 8 september 1899 Pradjekan,Panaroekan,(Sitoebondo), ged. (Prot.) 3 augustus 1919 Bandoeng, overl. 27 oktober 1964 den Haag.
Tr. 11 augustus 1919 Bandoeng Karel de Jongh, KNIL officier laatste rang majoor, 1931 Leraar wiskunde Tijmstra HBS den Haag, geb. 30 januari 1888 Buitenzorg, overl. 19 december 1969 's Gravenhage, gecr. Ockenburgh Loosduinen, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
   2.  Ir Robbert Theophile, 1925 Ing. Tinwinning Blinjoe; 1926 Civiel ingenieur 3de kl. Waterstaat; 1937 bij O.W. Makasar Celebes, Officier, geb. 13 juni 1901 Gending,Kraksaan,Probolingo (residentie Pasaroean), overl. 14 september 1942 Mariso (Makasar Celebes).
Tr. 16 januari 1928 Djokjakarta Erna Petronella Jasper, geb. 9 juni 1903 Djombang, overl. 14 maart 1931 Soerabaja, dr. van Johan Ernst (John) Jasper en Alida Christina Appel.

IVb    Louis Constatin (Loek) Hees, Employé KPM, geb. 22 december 1872 Batavia, overl. 5 augustus 1917 Batavia, begr. Garoet Kotta grafnr 125, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees en Johanna Elizabeth de Riemer (zie IIIb).
Tr. 2 mei 1898 Batavia Maria Elisabeth (Nellie) Moll, geb. 8 augustus 1876 Buitenzorg, overl. circa 1933.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Antoinette (Non), 1923 tijdelijk Onderwijzeres te Malang, geb. 6 september 1901 Batavia, overl. 11 december 1984 den Haag, begr. 14 december 1984 Den Haag Nieuw Eyk en duinen.
Tr. 22 januari 1925 Malang Willem Hendrik Krajenbrink, ing. Biliton Mij, 1941 Singkep Tin mij. Geb. 21 juli 1897 Maron (N.I.), overl. 7 februari 1965 den Haag, zn. van Cornelis Lambertus Krajenbrink en Alida van Aalst.
   2.  Willem Lambert Lodewijk, Hoofd employe KPM, geb. 18 oktober 1905 Batavia, overl. 22 oktober 1954 Amsterdam.
Tr. 24 maart 1937 Batavia Cornelia Vermeulen, geb. 6 februari 1915 Soerabaja, overl. na 1941.
   3.  Petronella Johanna (Nel), geb. 30 december 1907 Batavia, overl. 9 juli 1984 Rotterdam, gecr. 13 juli 1984 den Haag.
Tr. 21 oktober 1932 Ambon Heinrich Wilhelm Rudolph (Hans) Krauss, 1932 1941 Luit. ter zee 2de kl.; Insp. scheepvaart Batavia, Hoofd. Dep. hydrografie N.I; Hydrografic surveyor U.N. Geb. 23 november 1908 Padang (N.I.), overl. 27 november 1986 Berkel en Rodenrijs, gecr. 2 december 1986 "Hofwijk" Rotterdam-Overschie, zn. van Henri Krauss en Lucia Helena Margo Loos.

IVc    Ferdinand (Nand) Hees, Koopman Textiel, geb. 17 mei 1874 Batavia (gezindte: NH), overl. 26 oktober 1940 Hilversum, begr. 30 oktober 1940 's Graveland, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees en Johanna Elizabeth de Riemer (zie IIIb).
Tr. 21 november 1910 Hengelo Maria Wilemina Hulshoff Pol, geb. 5 augustus 1886 Hengelo, overl. 3 mei 1978 Hilversum, begr. 's Graveland, dr. van Hendrik Hulshoff Pol en Christina Sophia Ballot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriëte Christine (Hetty), Juriste, geb. 1911 Rangoon (BI).
Otr. 1938 Hilversum/Buenos Aires, tr. 1938 Hilversum, sch. 1951 Frank Lindner, Jurist, geb. 1911 Bussum, zn. van Koenraad Lindner en Johanna Baerents.
   2.  Jan Willem, Kapitein lt. ter Zee; Leraar K.I.v.M en Gymnasium te Amsterdam; film acteur, geb. 18 februari 1913 Hengelo, overl. 12 mei 1989 Hilversum, begr. 17 mei 1989 's Graveland.
Tr. 1948 Soerabaja (NI) Josta Johanna van Davelaar, geb. 1922 Blitar (NI), dr. van Willem Frederik Hendrik van Davelaar en Helena Christina Matzen.

IVd    George Hees, 1912-1919 Empl. Sluyters en Co Weltevreden 1920-1923 1932 Employee/Procuratiehouder Sluyters en Co Bandoeng; 1924-1930 1934-1938 procuratiehouder Semarangse Zee en Brandassurantie. Geb. 27 april 1881 Heemstede, overl. circa 1938 Semarang, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees en Johanna Elizabeth de Riemer (zie IIIb).
Tr. 9 juni 1904 Amsterdam Geradina Johanna Wijnrox, geb. 16 april 1880 Amsterdam, overl. 19 november 1943 Djakarta (Tjidengkamp), begr. Djakarta, dr. van Simon Jacobus Wijnrox en Cornelia Catharina de Jong.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, Technicus BPM in Ambarawa, 1938 Palembang, 1941 Lahat en Batavia, geb. 15 december 1904 Amsterdam, overl. 22 december 1993 Hilversum, gecr. 27 december 1993 Utrecht, Overvecht.
Tr. 16 mei 1933 Soerakarta (NI) Rosa Maria Catharina Pieplenbosch, geb. 22 augustus 1911 Tjilatjap (NI), overl. na 1947, dr. van Richard Pieplenbosch en Jeanette de la Combe.
   2.  Cornelia Johanna, Employee Internatio te Batavia, geb. 14 mei 1907 den Haag, overl. 23 januari 1999 Bussum.
Tr. 1 maart 1940 Batavia Martinus Gerardus Bausch, Gezagvoerder GHV, geb. 31 december 1900 Nijmegen, overl. 27 januari 1984 Hilversum, gecr. 31 januari 1984 Utrecht, Overvecht.

IVe    Hendrik Louis (Louis) de Riemer, 1903 1ste empl. Rijstlanden Buitenzorg; 1908 Admin. Gouv. Pandhuis Ngandjoek, 1914-15 admin. Kaumpondak halte Tjileboet; 1916 admin. afd. bank Keboemen; 1917-1932 ?? Bandoeng; 1934-38 erfpachter Sadang-Poerwakarta, geb. 17 januari 1872 Toeban, overl. 6 mei 1945 Mr. Cornelis, zn. van Johannes Diedericus de Riemer (zie IIIc) en Charlotta Maria te Mechelen.
Tr. 2 april 1904 Batavia Emma Dorothea Martina Brunsveld van Hulten, geb. 7 augustus 1882 Lahat, Palembang, overl. 3 juli 1976 Beverwijk, dr. van Marinus Brunsveld van Hulten en Martha Dersjant.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Diedericus (John), Officier KNIL (Overste), geb. 12 april 1905 Buitenzorg, overl. 23 augustus 1967 Den Haag.
Tr. 1927 Den Haag Hetty van der Hoorn, geb. 1907 Oengaran.
   2.  Charles Martherus Louis Emanual, geb. 18 mei 1912 Buitenzorg, overl. 31 augustus 1925 Batavia.

IVf    Johanna Henriëtte Philippine (Jet) de Riemer, geb. 28 juni 1874 Toeban, overl. 21 februari 1958 Hilversum, dr. van Johannes Diedericus de Riemer (zie IIIc) en Charlotta Maria te Mechelen.
Tr. 26 september 1898 Batavia Hendricus Wilhelmus Roeby, Kapitein inf. KNIL; 1907 kandidaat Notaris Buitenzorg; 1917-1923 Weltevreden, geb. 20 augustus 1871 Batavia, overl. na 1941, zn. van Wijnandus Lamberius Hendrikus Wilhelmus Roebij en Sophia Dorothea Oudhoff.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte Johanna Wijnanda Sophie (Doddy), geb. 21 januari 1900 Palimanan, overl. 19 april 1985 Breda.
Tr. 18 juli 1919 Batavia Jan Everts, geb. 11 februari 1895 Nijmegen, overl. 30 september 1952 Nijmegen.
   2.  Johanna Charlotte Wijnanda Sophia (Nannie), geb. 23 februari 1904 Utrecht, overl. 13 maart 1963 Den Haag.
Tr. 1 mei 1924 Bandoeng, sch. 1946 Apollo Willem Heering, geb. 15 februari 1900 Semarang (Salatiga) N.I.
   3.  Wijnandus Hendrikus (Wijnand), geb. 22 augustus 1905 Utrecht, overl. 1943 Antjol (geexecuteerd).

IVg    Pieter (Piet) de Riemer, 1903 Gendingen 1910 Peloran N.I. spoorw. , 1920-38 Kolff & Co Welgelegen Noordwijk, geb. 25 januari 1879 Tangerang, overl. 8 februari 1946 Batavia/Tjikini, zn. van Johannes Diedericus de Riemer (zie IIIc) en Charlotta Maria te Mechelen.
Tr. 26 september 1906 Semarang Marie Maier, geb. 28 augustus 1884 Semarang, overl. 21 augustus 1940 Batavia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Charlotte (Lot), geb. 1907 Semarang.
Tr. 1928 Batavia Benjamin Thomas (Ben) Vogelsang, Inspecteur Politie 1ste kls. Semarang, geb. 19 september 1899 Sidoardjo, overl. 2 november 1982 Amersfoort.
   2.  Paul, Empl/ Thomassen in De steeg, geb. 21 april 1915 Batavia, overl. 3 november 1991 Rheden.
Tr. 8 januari 1942 Batavia Yvonne Brodhaag, geb. 26 januari 1922 Soerabaja, overl. 7 juni 1972 Rheden.
   3.  Hans, Rijks ambtenaar, geb. 31 juli 1918 Batavia, overl. 31 augustus 1988 Utrecht.
Tr. 1942 Batavia, sch. 1953 Batavia Caroline (Lien) Kraft, geb. 1919 Soerabaja.

IVh    Wilhelmina Samuella (Mien) de Riemer, geb. 24 juni 1881 Tangerang, overl. 5 maart 1982 Zwolle, dr. van Johannes Diedericus de Riemer (zie IIIc) en Charlotta Maria te Mechelen.
Tr. 12 november 1913 Bandoeng Victor François van Steijn van Hensbroek, Machinist Tangerang (Bondowoso, Besoeki), geb. 9 februari 1883 Brangkal (Modejokerto, Soerabaja), overl. 5 juli 1941 Malang, zn. van Gerard jacobus Karel Henri van Steijn van Hensbroek en Padia ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri François (Lalie), serg-majoor KNIL, Admin depot Geneesk. tropen te Amersfoort, geb. 9 oktober 1914 Bandoeng, overl. voor 1987.

IVi    Johanna Elizabeth (Toet, Betsie) de Riemer, geb. 24 juni 1886 Batavia, overl. 18 februari 1977 Voorschoten, dr. van Johannes Diedericus de Riemer (zie IIIc) en Charlotta Maria te Mechelen.
Tr. 18 maart 1914 Batavia Henricus Johannes Breve, 1910 empl. Arakfabr.,1911 empl Spritusfabr.,1912 empl. Rouwenhorst Mulder en Co, 1913-1916 empl. Geo Wehry en CO, 1917-18 ditto procuratiehouder; 1925-27 Onderdirecteur Tels. Co, 1941-42 Directeur Tels Co, geb. 8 maart 1888 Schiedam, overl. 17 augustus 1974 Voorschoten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hein, geb. 17 mei 1919 Batavia, overl. 17 september 1943 Siam.

IVj    Henri (Hein) Jarman, 1901 Employe SF Kanigoro Madioen,1909 administrateur Suikerriet Bibit Tjiwai, 1912 empl. sf Klampok Banjoemas, 1914 adm. Dilem (koffie/?Kina) Madioen, 1915 Adm. Pangoengsarie Madioen, aldaar lid gewestelijke raad. Geb. 28 januari 1872 Madiun(Madioen), overl. 15 april 1921 Surabaja, zn. van Jacobus Louis Jarman en Johanna Antonia Georgina Maria Geertruida Cornelia (Jeanne) Severijn (zie IIId).
Tr. 21 april 1909 Soekapoera, Tasikmalaja (N.I.) Kitty/Ketthij Amelia Wendelina (Mea) Eeftinck Schattenkerk, geb. 3 juli 1877 Padang(westkust Sumatra), overl. 10 februari 1966 den Haag, dr. van Pieter Eeftinck Schattenkerk en Gualthera Mathilda Constancia Boers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Jan (Lou), Luitenant ter zee 1ste kl. Commandant K16, 1941, geb. 22 januari 1910 Tasikmalaja (N.I.), overl. 25 december 1941 Java-zee nabij Kuching (NI).
Tr. 2 juni 1934 Den Helder Wilhelmina Johanna (Wil) Ferwerda, geb. 24 april 1914 Den Helder, overl. 19 mei 1983 Wassenaar, dr. van Hendrikus Ferwerda en Johanna Maria van der Poll.

IVk    Jan Theodoor Jarman, ass resident Salatiga 1925, geb. 16 december 1878 Ponorogo (res. Madioen), overl. 20 augustus 1928 bij Gilbraltar a.b. SS Christiaan Huygens, begr. Oud Eik en Duinen Den Haag, zn. van Jacobus Louis Jarman en Johanna Antonia Georgina Maria Geertruida Cornelia (Jeanne) Severijn (zie IIId).
Tr. 22 mei 1900 Bodjonegoro (res. Rembang) Adriana Marretje Cornelia (Rie) Rab, geb. 16 november 1877 Deli(Medan) Sumatra, overl. 24 februari 1958 ''s Hertogenbosch, begr. Oud Eik en Duinen den Haag naast echtgenoot, dr. van Klaas Rab en Mas Tinah.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Margaretha (Jean), geb. 1914 Semarang.
Tr. B.P.A.A. Homan.

IVl    Herman Severijn, geb. 28 maart 1915 Soerabja, overl. 12 juni 2009 Castricum, zn. van Herman Severijn (zie IIIe) en Jacoba Hermina Adriana Reinking.
Tr. 1941 Batavia Marie (Rie) Woud, geb. 1913 Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Herman, geb. 1942 Bandoeng.
Tr. (1) L.M.E. Volmer.
Tr. (2) Jissica Hendrika van der Haagen.
   2.  Peter.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software