Parenteel van Abraham Johannes SEVERIJN


Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum : 20-11-2006
Selectie : 'Personen in parenteel van Abraham Johannes SEVERIJN [1378]'
Sortering : Per generatie
 
I    Abraham Johannes SEVERIJN, * 06-09-1774 Amsterdam, + 14-06-1825 Kleef, zn. van George SEVERIJN en Geertruida de VEER.
X (1) 16-06-1797 Amsterdam Levina BRUIJN, * circa 1779, + 30-04-1818 Amsterdam, dr. van George BRUIJN, Ritmeester, en Geertruy Elisabeth BUTEUX.
X (2) Elisabeth Johanna HORN, = (RK) 29-05-1789 Amsterdam (de Papagaai), + 10-02-1872 Renkum, dr. van Wilhelmus Joseph HORN, Advocaat hove van Utrecht(1780), en Maria Jacoba Cornelia WANNAER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Georgina (zie IIa).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Therèse Gerardine (zie IIb).
   3.  Abraham Jacobus, * 05-08-1815 Amsterdam, + 25-08-1815 Amsterdam.
   4.  George Johannes (zie IIc).
   5.  Geertruida Hendrica, * 06-03-1818 Amsterdam, + 02-09-1900 Utrecht.
X 25-10-1848 Middelburg (Gapinge ?) Jhr. Adriaan Willem Mr. SNOUCK HURGRONJE, Subst. off. bij Arr. Regtbank (1848), Raadsheer hof van Zeeland, * 1817 Middelburg, + 26-07-1885 Utrecht ? Zn. van Jhr. Jacob SNOUCK HURGRONJE en Maria Catharina CITTERS.
   6.  Wilhelm Anton, * 11-05-1820 Amsterdam, + 09-09-1825 Kleef.
   7.  Petrus/Peter (Pieter) (zie IId).
   8.  Jacob Johan, Officier KNIL, * 22-01-1824 Kleef, + 25-08-1892 Ermelo.
X 22-10-1855 Semarang Pauline MEYER, * 30-03-1835 Semarang, + >1930.

 
IIa    Georgina SEVERIJN, * 02-02-1800 Amsterdam, = 14-02-1800 Amsterdam, + 17-01-1870 Winssen (Gld), dr. van Abraham Johannes SEVERIJN (zie I) en Levina BRUIJN.
X (1) 12-11-1826 Batavia Heinrich DRÖGE.
X (2) 03-07-1829 Batavia Mr. Daniel François de LOCHES, + 16-10-1834 Weltevreden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heinrica Georgina Adolpha Constantia, * circa 1826, + 06-07-1859 Coox Texas.
X C.A. LUCAS.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Daniel François Joan, * circa 1834, + 13-03-1855 Den Haag.

 
IIb    Therèse Gerardine SEVERIJN, * 12-11-1813 Amsterdam, + 27-12-1864 Delft, dr. van Abraham Johannes SEVERIJN (zie I) en Elisabeth Johanna HORN.
X 14-08-1833 Batavia Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER, Zee officier secretaris 4de alg. Secretarie te Buitenzorg, * 03-09-1802 Den Haag, = 12-09-1802 Den Haag, + 04-09-1848 Soerabaja, zn. van Pieter de RIEMER, Med Doctor, Professor, en Helena ROELOFFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, Officier KNIL, * 10-07-1834 Batavia, + < 1903.
X 13-08-1867 Semarang Baronesse Marianna Carolina Helena Wilhelmina Johanna Sigismunda HOLZSCHUHER von HARRLACH, * 13-01-1847 Semarang, + > 1886.
   2.  Johanna Elizabeth (zie IIIa).
   3.  Johannes Diedericus (zie IIIb).

 
IIc    George Johannes SEVERIJN, Arts te Horssen NB ? * 29-01-1817 Amsterdam, + 29-11-1883 Horssen, zn. van Abraham Johannes SEVERIJN (zie I) en Elisabeth Johanna HORN.
X 12-07-1850 Oosterhout Johanna Paulina AUWERS, * 15-08-1824 Wamel, + 27-11-1889 Breda, dr. van Franciscus Johannes AUWERS en Sophia Maria Anna KRENGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sofia Maria Elisabeth, * 09-05-1851 Horssen.
   2.  Abraham Johan Marie, Leraar te Doornik, * 14-12-1853 Horssen.
   3.  Henriette Petronella Francisca, * 1857 Horssen, + 16-06-1880 Horssen.
   4.  Wilhelmus Johannes Nicolaus Franciscus, * 13-05-1860 Horssen.

 
IId    Petrus/Peter (Pieter) SEVERIJN, Inspecteur van Financiën 1867; secr Gouvernement Sumatra Westkust; Contr. Padang, Res. Probolingo, * 21-03-1822 Kleef, + 09-10-1900 Arnhem, zn. van Abraham Johannes SEVERIJN (zie I) en Elisabeth Johanna HORN.
X 13-11-1847 Batavia Maria Geertruida van MEENINGEN, * 28-08-1826 Kerk-Driel, + 25-09-1894 Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Antonia Georgina Maria Geertruida Cornelia (Jeanne) (zie IIIc).
   2.  Elizabeth Johanna Margaretha (Elize), * 07-03-1851 Benkoelen, + 13-06-1905 Den Haag.
X Willem G.F. VERMAASEN.
   3.  Georgine, * 25-10-1852 Benkoelen, + 15-07-1853 Batavia.
   4.  Georgine Pauline Jacoba (Sien), * 09-07-1855 Siboga, + 08-08-1920 Arnhem.
   5.  Abraham Adolph, * 17-09-1857 Fort v/d Capellen (Padang), + 15-11-1857 Fort v/d Capellen.
   6.  Maria Adolpha, * 23-10-1858 Fort v/d Capellen N.I. + 17-06-1867 Batavia.
   7.  Herman (zie IIId).
   8.  Maria Geertruida (Rie), * 18-09-1862 Padang, + 29-01-1957 Den Haag.
X 02-02-1912 Den Haag Willem Hendrik SCHEFFER, Architect, * 27-05-1854 Amsterdam, + 16-02-1917 Den Haag.
   9.  Susanne Eleonore Jacoba (Suus), * 10-01-1864 Padang, + 18-09-1960 Arnhem.
   10.  Henri Willem, * 26-12-1865 Patjitan.
X 13-01-1893 Banjoewangi, ø 17-05-1907 Bandoeng Wilhelmina Ger. Nic. (Nicolette) DELTOUR, * 07-05-1872 Pasoeroean, + 26-07-1973 Den Haag.
   11.  Jan Louis, * 20-04-1867 Batavia, + 11-06-1871 Batavia.

 
IIIa    Johanna Elizabeth de RIEMER, * 06-05-1836 Batavia, + 11-07-1881 Heemstede, dr. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER en Therèse Gerardine SEVERIJN (zie IIb).
X 14-02-1868 Rembang Guillaume Louis Constatin Ferdinand HEES, Officier KNIL, * 25-05-1834 Utrecht, + 26-12-1904 Utrecht, zn. van Johannes/Jean (Jan) HEES, Militair; Adjudant (1836), en Antoinette Jeanne van LIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieter (zie IVa).
   2.  August François, * 13-11-1871 Amsterdam, + 15-01-1872 Helmond.
   3.  Louis Constantin (Loek) (zie IVb).
   4.  Ferdinand (Nand) (zie IVc).
   5.  Theophile (Tee), Empl. BPM ? * 13-04-1877 Heemstede, + 06-02-1945 Ambarawa (NI) Jappenkamp.
X 14-02-1906 Buitenzorg (N.I.) Johanna Maria Christ. Geertr. THOMANN.
   6.  Alexander, * 26-06-1879 Heemstede, + 04-01-1926 Soerabaja.
   7.  George (zie IVd).

 
IIIb    Johannes Diedericus de RIEMER, Notaris te Bandoeng en Batavia, * 27-03-1839 Buitenzorg, + 09-11-1906 Depok, zn. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER en Therèse Gerardine SEVERIJN (zie IIb).
X 26-09-1868 Rembang Charlotte Maria te MECHELEN, * 18-12-1844 Rembang, + 08-07-1909 Soekaboemi.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Franciscus Johannes (Jan), * 12-12-1870 Toeban, + 29-08-1888 Batavia.
   2.  Hendrik Louis (zie IVe).
   3.  Charles Willem (Tjalie), * 03-05-1873 Toebang, + circa 1930 Benda.
X Indische vrouw.
   4.  Johanna Henriëtte Philippine (Jet) (zie IVf).
   5.  Augusta Mary (Guus), 1920-30 Klerk Elektr. tram (Bat. tram mij), * 12-09-1876 Tangerang, + 07-04-1968 Zwolle.
   6.  Karel Egmond (Mon), 1910 Hol.soc van Levensverz., 1920 Makelaar, 1930/8 Chef van de Riemer-Gallois, * 14-11-1877 Tangerang, + 22-04-1955 Batavia.
X 21-08-1912 Batavia Carolina (Lien) KUIPER te MECHELEN, * 18-10-1889 Buitenzorg, ± 25-05-1965 Breda.
   7.  Pieter (Piet) (zie IVg).
   8.  Johanna Charlotte (Jans/Oti), * 19-01-1880 Tanggerang (N.I.), + 19-05-1973 Zwolle.
X 23-07-1914 Tjimahi Jan Pieter HEES (zie IVa).
   9.  Wilhelmina Samuella (Mien) (zie IVh).
   10.  Maria Charlotta (Mies), * 22-01-1883 Mr. Cornelis, + circa 1939 Batavia.
   11.  Willem Frederik (Jo) (zie IVi).
   12.  Johanna Elizabeth (Toet, Betsie) (zie IVj).

 
IIIc    Johanna Antonia Georgina Maria Geertruida Cornelia (Jeanne) SEVERIJN, * 28-03-1849 Benkoelen, + 20-11-1922 's-Gravenhage, dr. van Petrus/Peter (Pieter) SEVERIJN (zie IId) en Maria Geertruida van MEENINGEN.
X 14-01-1867 Patjitan (res Madioen) Jacobus Louis JARMAN, Ambtenaar (N.I.), 1886 Resident Probolinggo, * 24-02-1843 Amsterdam, + 17-01-1903 's-Gravenhage, zn. van Jacobus Louis JARMAN, Fabrikant, en Margaretha Ida PIJNAPPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Geertruida (Mies), * 02-01-1868 Patjitan, + 27-11-1932 's-Gravenhage.
   2.  Jacobus Louis (Louis), Farmer te California, Hoofd admin Rundvee-stamboek te 's-Gravenhage, * 14-04-1870 Madioen, + 15-12-1936 's-Gravenhage.
   3.  Henri (Hein) (zie IVk).
   4.  Margaretha Ida, * 20-04-1873 Wangkal (res. Pasoeroean), + 20-02-1874 Pasoeroean Algemeene Begraafplaats.
   5.  Theodoor Johannes, * 12-09-1874 Gilbraltar a.b. "de Celebes", + 03-10-1874 Tholen.
   6.  Margeretha Ida (Margot), * 25-09-1875 Tholen, + 01-10-1958 Den Haag.
   7.  Jan Theodoor (zie IVl).

 
IIId    Herman SEVERIJN, Eigenaar Tabaksonderneming, Koopman, Tabak-controleur, * 08-09-1860 Soerabaja, + 17-09-1930 Soerabaja, zn. van Petrus/Peter (Pieter) SEVERIJN (zie IId) en Maria Geertruida van MEENINGEN.
X (1) 27-03-1901 Soerabaja, ø 08-08-1903 Loemadjang N.I Johanna SEMLER, * 06-04-1873 Mr. Cornelis.
X (2) 09-09-1903 Loemadjang N.I. Echtgenote is Jacoba Hermina Adriana REINKING, * 21-01-1878 Boelakwaren (Banjoemas, Klampok), + 11-10-1930 Malang (N.I.).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Anna Maria Georgina Susanna (Ans), * 22-06-1904 Tempeh, + 05-01-1983 Utrecht.
X 1930 Soerabaja Ir. Teunis Arij (Teun) VOS, Zeeofficier, Hoofd technische dienst.
   2.  Petronella Hermina (El), * 1906 Tempeh.
X 1928 Soerabaja William James (Wim) OLIEMANS.
   3.  Peter Maria (Piet), * 12-01-1908 Malang, + 20-05-1944 Rawah, Thailand.
X 1932 Malang Adolphine (Dolly) van den BERG.
   4.  Eleonora Norma Adophina Victorine (Noortje), * 12-01-1912 Tempeh, + 21-04-1921 Soerabaja.
   5.  Herman (zie IVm).

 
IVa    Jan Pieter HEES, Bibit planter te Tjimahi afdeling Bandoeng, * 06-06-1870 Surabaja, + 01-09-1937 Bandoeng, zn. van Guillaume Louis Constatin Ferdinand HEES en Johanna Elizabeth de RIEMER (zie IIIa).
X (1) 02-12-1896 Bondowoso, ø 25-06-1908 Madioen Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK, * 03-07-1877 Padang(westkust Sumatra), + 10-02-1966 den Haag, dr. van Pieter EEFTINCK SCHATTENKERK, civiel geneesheer NI (tot 1881), en Gualthera Mathilda Constancia BOERS, Pension houdster in Surabaja (waarschijnlijk sinds 1883).
X (2) 23-07-1914 Tjimahi Johanna Charlotte (Jans/Oti) de RIEMER, * 19-01-1880 Tanggerang (N.I.), + 19-05-1973 Zwolle, dr. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIIb) en Charlotte Maria te MECHELEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathilde Elisabeth (Thilde) (zie Va).
   2.  Ir Robbert Theophile (zie Vb).

 
IVb    Louis Constantin (Loek) HEES, Employé KPM, * 22-12-1872 Batavia, + 05-08-1917 Batavia, ± Garoet Kotta grafnr 125, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand HEES en Johanna Elizabeth de RIEMER (zie IIIa).
X 02-05-1898 Batavia Maria Elisabeth (Nellie) MOLL, + circa 1935.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Antoinette (Non), Onderwijzeres te Malang in 1925, * 06-09-1901 Batavia, + 11-12-1984 den Haag, ± 14-12-1984 Den Haag Nieuw Eyk en duinen.
X 22-01-1925 Malang Willem Hendrik KRAJENBRINK, * 21-07-1897 Maron (N.I.), + 07-02-1965 den Haag, zn. van Cornelis Lambertus KRAJENBRINK en Alida van AALST.
   2.  Willem Lambert Lodewijk (zie Vc).
   3.  Petronella Johanna (Nel), * 30-12-1907 Batavia, + 09-07-1984 Rotterdam, ¢ 13-07-1984 den Haag.
X 21-10-1932 Ambon Heinrich Wilhelm Rudolph (Hans) KRAUSS, Marine officier; Kartograaf, * 23-11-1908 Padang (N.I.), + 27-11-1986 Berkel en Rodenrijs, zn. van Henri KRAUSS en Lucia Helena Margo LOOS.

 
IVc    Ferdinand (Nand) HEES, Koopman Textiel, * 17-05-1874 Batavia, + 26-10-1940 Hilversum, ± 30-10-1940 's Gravenland, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand HEES en Johanna Elizabeth de RIEMER (zie IIIa).
X 21-11-1910 Hengelo Maria Wilemina HULSHOFF POL, * 05-08-1886 Hengelo, + na 1940, dr. van Hendrik HULSHOFF POL, Weverij directeur, en Christina Sophia BALLOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette Christine (Hetty), Juriste, * 1911 Rangoon (BI).
X 1938 Hilversum, ø 1951 Frank LINDNER, * 1911 Bussum, zn. van Koenraad LINDNER, Directeur SVB, en Johanna BAERENTS.
   2.  Jan Willem (zie Vd).

 
IVd    George HEES, Employee/Procuratiehouder Sluyters en Co; Semarangse Zee en Brandassurantie. * 27-04-1881 Heemstede, + circa 1937 Semarang, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand HEES en Johanna Elizabeth de RIEMER (zie IIIa).
X 09-06-1904 Amsterdam Geradina Johanna WIJNROX, * 16-04-1880 Amsterdam, + 19-11-1943 Djakarta, dr. van Simon Jacobus WIJNROX, Onderwijzer, en Cornelia Catharina de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie Ve).
   2.  Cornelia Johanna, Employee Internatio te Batavia, * 14-05-1907 den Haag, + 23-01-1999 Bussum.
X 01-03-1940 Batavia Martinus Gerardus BAUSCH, Gezagvoerder GHV, * 31-12-1900 Nijmegen, + 27-01-1984 Hilversum, ¢ 31-01-1984 Utrecht, Overvecht.

 
IVe    Hendrik Louis de RIEMER, 1903 Empl expl Rijstvelden; 1910 Administr., 1930-38 erfpachter, * 17-01-1872 Toeban, + 06-05-1945 Mr. Cornelis, zn. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIIb) en Charlotte Maria te MECHELEN.
X 02-04-1904 Batavia Emma Dorothea Martina BRUNSVELT van HULTEN, * 07-08-1882 Lahat, + 03-07-1976 Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Diedericus (John) (zie Vf).
   2.  Ch. M. L.E. * 18-05-1912 Buitenzorg, + 31-08-1925 Batavia.

 
IVf    Johanna Henriëtte Philippine (Jet) de RIEMER, * 28-06-1874 Toeban, + 21-02-1958 Hilversum, dr. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIIb) en Charlotte Maria te MECHELEN.
X 26-09-1898 Batavia Hendricus Wilhelminus ROEBY, Gepens. Kapitein KNIL en Candidaat Notaris in 1919, * 22-08-1871, + circa 1938 Malang ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte Johanna Wijnanda Sophie Wijnanda (Doddy), * 21-01-1900 Palimanan, + 19-04-1985 Breda.
X 18-07-1919 Batavia Jan EVERTS.
   2.  Johanna Charlotte Wijnanda Sophia (Nannie), * 1904 Utrecht.
X 01-05-1924 Bandoeng Apollo Willem HEERING.
   3.  Wijnandus Hendrikus, * 22-08-1905 Utrecht, + 1943 Antjol.

 
IVg    Pieter (Piet) de RIEMER, 1903 Gendingen 1910 Peloran N.I. spoorw. , 1920-38 Kolff & Co Noordwijk, * 25-01-1879 Tangerang, + 08-02-1946 Batavia/Tjikini, zn. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIIb) en Charlotte Maria te MECHELEN.
X 26-09-1906 Semarang Marie MAIER, * 28-08-1884 Semarang, + 21-08-1940 Batavia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Charlotte (Lot), * 1907 Semarang.
X 1928 Batavia Benjamin Thomas (Ben) VOGELSANG, * 19-09-1899 Sidoardjo, + 02-11-1982 Amersfoort.
   2.  Paul, * 1915 Batavia.
   3.  Hans, * 1918 Batavia.

 
IVh    Wilhelmina Samuella (Mien) de RIEMER, * 24-06-1881 Tangerang, + 05-03-1982 Zwolle, dr. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIIb) en Charlotte Maria te MECHELEN.
X 12-11-1913 Bandoeng Victor François van STEIJN van HENSBROEK, Machinist Tangerang (Bondowoso, Besoeki), * 09-02-1883 Brangkal (Modejokerto, Soerabaja), + 05-07-1941 Malang.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri François (Lalie) (zie Vg).

 
IVi    Willem Frederik (Jo) de RIEMER, Tuinemployee (Chatelin), * 09-02-1884 Batavia,Mr. Cornelis, + 31-01-1918 Batavia, zn. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIIb) en Charlotte Maria te MECHELEN.
X 05-05-1909 Batavia, ø 13-03-1916 Poerwakarta Marie Jeanne Christina Ida CHATELIN, + na 1930.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ch. M.L.E, * 1912 Buitenzorg.

 
IVj    Johanna Elizabeth (Toet, Betsie) de RIEMER, * 22-06-1886 Batavia, + 18-02-1977 Voorschoten, dr. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIIb) en Charlotte Maria te MECHELEN.
X 18-03-1914 Batavia Henricus Johannes BREVE, * 08-03-1888 Schiedam, + 17-08-1974 Voorschoten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jam Hein, * 17-05-1919 Batavia, + 17-09-1943 Siam.

 
IVk    Henri (Hein) JARMAN, Employe, Theeplanterij, * 28-01-1872 Madiun(Madioen), + 15-04-1921 Surabaja, zn. van Jacobus Louis JARMAN en Johanna Antonia Georgina Maria Geertruida Cornelia (Jeanne) SEVERIJN (zie IIIc).
X 21-04-1909 Tasik Malaja (N.I.) Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK, * 03-07-1877 Padang(westkust Sumatra), + 10-02-1966 den Haag, dr. van Pieter EEFTINCK SCHATTENKERK, civiel geneesheer NI (tot 1881), en Gualthera Mathilda Constancia BOERS, Pension houdster in Surabaja (waarschijnlijk sinds 1883).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Jan (Loe) (zie Vh).

 
IVl    Jan Theodoor JARMAN, ass resident Salatiga 1925, * 16-12-1878 Ponorogo (res. Madioen), + 20-08-1928 bij Gilbraltar a.b. SS Christiaan Huygens, zn. van Jacobus Louis JARMAN en Johanna Antonia Georgina Maria Geertruida Cornelia (Jeanne) SEVERIJN (zie IIIc).
X 22-05-1900 Bodjonegoro (res. Rembang) Adriana Marretje Cornelia RAB, * 16-11-1877 Klambirlima bij Medan, dr. van Klaas RAB en Mas TINAH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Margaretha, * 1914 Semarang.

 
IVm    Herman SEVERIJN, * 1915 Soerabja, zn. van Herman SEVERIJN (zie IIId) en Jacoba Hermina Adriana REINKING.
X 1941 Batavia Marie (Rie) WOUD, * 1913 Wormer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Herman (zie Vi).
   2.  Peter.

 
Va    Mathilde Elisabeth (Thilde) HEES, Onderwijzeres (Opleiding 1919), * 08-09-1899 Pradjekan (afd Panaroekan), = (Prot.) 03-08-1919 Bandoeng, + 27-10-1964 den Haag, dr. van Jan Pieter HEES (zie IVa) en Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK.
X 11-08-1919 Bandoeng Karel de JONGH, Majoor KNIL tot 1931,Leraar wiskunde Thymstra HBS den Haag, * 30-01-1888 Buitenzorg, + 19-12-1969 's Gravenhage, ¢ Ockenburgh Loosduinen, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de JONGH, Luitenant Kolonel KNIL; Commendant Soerabaja; Verzekerings inspecteur., en Constance Antoinette Maria Louise de BRAUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinette Amelia (Nettie), * 1920 Arnhem.
X 1942 den Haag (ZH) Clemens August Joan de BIE, Chemisch technicus; Verffabrikant, * 1918 den Haag, zn. van Johan Antonie de BIE, Ondernemer (Bouw, Verf), en Maria Ida Petronella BIELEN.
   2.  Jan Coenraad, Textiel technicus in opleiding, * 07-09-1921 Rijswijk, + 13-02-1945 Bergen Belsen.
   3.  Else Constance (Els), * 21-02-1924 Makassar, + 12-07-1949 den Haag, ± Oud Eik en duinen.
X 1942 's Gravenhage Johan van der BRUGGEN, Judoleraar, * 1916.
   4.  Robbert Theophile (Rob), Arts (Liberia), Med onderzoeker (Leiden), Patoloog (Aruba), * 27-06-1926 Bandoeng, ± 12-11-1973 Aruba.
ø voor 1973 Elizabeth Johanna (Bep) DOMMISSE, * 21-10-1940, + voor 1999.
   5.  Louis Johan (Loek), Planter (Belgische Congo); belasting consulent, * 27-05-1928 Bandoeng, + 27-08-1985 den Haag.
X (1) 1952 Basoko Belgische Congo, ø 1958 den Haag Silvia Gerridine Jeanette de BIE, * 1931 den Haag, dr. van Johan Antonie de BIE, Ondernemer (Bouw, Verf), en Maria Ida Petronella BIELEN.
X (2) 15-02-1958 den Haag Hermine Anna Angelina (Dijn) HARX, * 14-09-1929 Poerworedjo (midden Java), + 14-09-1998 's Gravenhage, dr. van ? HARX en Mien de VOOGT.

 
Vb    Ir Robbert Theophile HEES, Civiel ingenieur 2de klas bij openbare werken Makasar Celebes. * 13-06-1901 Probolingo (Pasaroean), + 14-09-1942 Mariso (Makasar Celebes), zn. van Jan Pieter HEES (zie IVa) en Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK.
X 16-01-1928 Djokjakarta Erna Petronella JASPER, * 09-06-1903 Djombang, + 14-03-1931 Soerabaja, dr. van John Ernst JASPER, Resident van Djokjakarta, en Alida Christina APPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ir. Johan Theophile (Joh/John), Ir Werktuigb. (project eng.olie/chemie), * 1928 Djokjakarta.
X Boukje van GELDER.
   2.  Mathilda Alida (Tilly), * 19-07-1930 Bandoeng, + 01-08-1940 's-Gravenhage, ± 's-Gravenhage; Oud Eik en Duinen.

 
Vc    Willem Lambert Lodewijk HEES, Hoofd employe KPM, * 18-10-1905 Batavia, + 22-10-1954 Amsterdam, zn. van Louis Constatin (Loek) HEES (zie IVb) en Maria Elisabeth (Nellie) MOLL.
X 1937 Batavia Cornelia VERMEULEN, * 1915 Soerabaja.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hildegard, * 1939 Batavia.

 
Vd    Jan Willem HEES, Kapitein lt. ter Zee; Geeft later les aan het K.I.v.M en aan het Gymnasium te Amsterdam, * 18-02-1913 Hengelo, + 12-05-1989 Hilversum, ± 17-05-1989 's Graveland, zn. van Ferdinand (Nand) HEES (zie IVc) en Maria Wilemina HULSHOFF POL.
X 1948 Soerabaja Josta Johanna van DAVELAAR, * 1922 Blitar (NI), dr. van Willem Frederik Hendrik van DAVELAAR en Helena Christina MADZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meta Maria, * 1948 Soerabaja.
   2.  Judith Marijke, * 1950 Hilversum.
   3.  Anna Maria, * 1952 Hilversum.

 
Ve    Willem HEES, Technicus BPM in Ambarawa, Palembang,Lahat en Batavia, * 15-12-1904 Amsterdam, + 22-12-1993 Hilversum, ¢ 27-12-1993 Utrecht, Overvecht, zn. van George HEES (zie IVd) en Geradina Johanna WIJNROX.
X 1933 Soerakarta (NI) Rosa Maria Catharina PIEPLENBOSCH, * 1911 Tjilatjap (NI), dr. van Richard PIEPLENBOSCH en Jeanette de la COMBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  George Richard, * 1947 Batavia.
   2.  Theo Lodewijk, * 1949 Batavia.

 
Vf    Johannes Diedericus (John) de RIEMER, Officier KNIL (Overste), * 12-04-1905 Buitenzorg, + 23-08-1967 Den Haag, zn. van Hendrik Louis de RIEMER (zie IVe) en Emma Dorothea Martina BRUNSVELT van HULTEN.
X 1927 Den Haag Hetty van der HOORN, * 1907 Oengaran.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thelma, * 1928 Bandoeng.
   2.  Roy, Journalist, bestuur Tong Tong (Pasar Malang), * 1932 Bandoeng.
X 1961 Holborn (GB) N.C. van de WILDE.

 
Vg    Henri François (Lalie) van STEIJN van HENSBROEK, serg-majoor KNIL, Admin depot Geneesk. tropen te Amersfoort, * 09-10-1914 Bandoeng, + na 1987, zn. van Victor François van STEIJN van HENSBROEK en Wilhelmina Samuella (Mien) de RIEMER (zie IVh).
Kind:
   1.  A.F.J.

 
Vh    Louis Jan (Loe) JARMAN, Luitenant ter zee 1ste kl. Commandant K16, 1941, * 22-01-1910 Tasikmalaja (N.I.), + 25-12-1941 Java-zee nabij Kuching (NI), zn. van Henri (Hein) JARMAN (zie IVk) en Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK.
X 02-06-1934 Den Helder Wilhelmina Johanna (Wil) FERWERDA, * 24-04-1914 Den Helder, + 19-05-1983 Wassenaar, dr. van Hendrikus FERWERDA, Vice Admiraal; Vlootvoogd N.I., en Johanna Maria van der POLL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri (Han), Marine Officier, * 10-01-1935 A'dam, + 1964 's-Gravenhage.
   2.  Hein Louis Jan, * 23-03-1937 Soerabaja, + 12-07-1937 Soerabaja.
   3.  Johanna Wilhelmina Marie (Joke), Hoofd Kleuter school, * 1938 Soerabaja.

 
Vi    Maarten Herman SEVERIJN, * 1942 Bandoeng, zn. van Herman SEVERIJN (zie IVm) en Marie (Rie) WOUD.
X (1) L.M.E. VOLMER.
X (2) Jissica Hendrika van der HAAGEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Patrick, * 1969.
   2.  Chantal, * 1974 Baarn.

 
Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software