Parenteel van Jan Persijn


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:19 mei 2022
Selectie:'Personen in parenteel van Jan Persijn [2214]'
Sortering:Per generatie

I    Jan Persijn.
Kinderen:
   1.  Coenradus Nicolaas M (zie IIa).
   2.  Johanna Wilhelmina (zie IIb).
   3.  Piet, zn. van Regina Mararetha van Neira.

IIa    Coenradus Nicolaas M Persijn, geb. Circa 1796, zn. van Jan Persijn (zie I) en Rokia Magdelena Inheemse vrouw ?
Tr. Joahnna Christina Nooy.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha, geb. 4 oktober 1841 Kadoe.
   2.  Pieter Hermanus (zie IIIa).
   3.  Coenraad, geb. 22 oktober 1845 Kadoe.
   4.  Hendrik Louis, geb. 22 oktober 1845 Kadoe.
   5.  Charlotte Helana, geb. 12 mei 1847 Kadoe.
   6.  Johannis Hendricus Wilhelmus, geb. 12 april 1849 Kadoe.
   7.  Frederik Nicolaas (Frits), geb. 6 april 1860 Kadoe, overl. 26 april 1891 Batavia.

IIb    Johanna Wilhelmina Persijn, geb. circa 1797, overl. 30 oktober 1881 Tangerang (N.I.), begr. Tanah Abang afd III graf nr.383, dr. van Jan Persijn (zie I) en Regina Mararetha van Neira.
Tr. 16 december 1840 Rembang Hendrik Louis te Mechelen, geb. circa 1797, overl. 7 september 1871 Rembang.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henry Louis Charles (Charles), Hoofdambtenaar; Hoofdinspecteur Opium Tjiandoer 1901, geb. 16 oktober 1841 Rembang, overl. 30 mei 1917 Bandoeng, begr. Bandoeng.
Tr. 29 juli 1863 Delft Antoinette Cornelie Helene van Diesen, geb. circa 1838 Den Haag.
   2.  Johan Wilhelm Philip, per 17 juni 1892-1894 Resident Tegal, geb. 28 november 1842 Rembang, overl. 7 september 1921 Buitenzorg.
   3.  Carel Egtmond, geb. 25 december 1843 Rembang.
Tr. 18 december 1879 Anboude Maria Geertruida Johanna de Vries, geb. circa 1858 Abcoude.
   4.  Charlotta Maria (zie IIIb).
   5.  Coenraad Gijsbert, geb. 31 maart 1846 Rembang, overl. 3 januari 1865 Rembang.
   6.  Henriette Wilhelmina Petronella, geb. 10 september 1847 Rembang, overl. 1 maart 1903 Batavia, begr. Batavia Tabah Abang.
Tr. Willem Hendrik Carel Johan Eicholz, geb. 22 december 1870, overl. 15 augustus 1911.
   7.  Johanna Wilhelmina, geb. 17 april 1849 Rembang.
Tr. H.J.A Eichenholz, 1907 gepensioneerd majoor infanterie.
   8.  Hendrik Jacob, geb. 24 augustus 1850 Rembang, overl. 7 september 1917 Keboemen.
   9.  Gustaaf Adolf Anton, geb. 8 mei 1852 Rembang, overl. 22 december 1863 Rembang.
   10.  Sara Francisca (zie IIIc).

IIIa    Pieter Hermanus Persijn, geb. 17 november 1842 Kadoe, overl. 2 januari 1893 Batavia, zn. van Coenradus Nicolaas M Persijn (zie IIa) en Joahnna Christina Nooy.
Tr. 6 januari 1874 Magelang Francina Charlotte Leonora (Francoise) Nooy, geb. 3 oktober 1853 Soerakarta, overl. 30 maart 1883 Soerakarta.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Nicolaas (Frits) Persijn (Nooy), 1902/09 Empl. Schiff & Co Soerabaja, Genteng; 1910/12 Idem Pesawaan; 1913/29 Idem Prinsesselaan 7; 1931/40 Boekh. kantoor Eicholz, Soerabaja, geb. 21 mei 1876 Poerworedjo (Bagelen), overl. 29 april 1946 Den Haag.
Tr. 10 juni 1903 Soerabaja Adolpphine Fritschi, geb. 25 mei 1880 Soerabaja, overl. 21 oktober 1971 Den Haag.

IIIb    Charlotta Maria te Mechelen, geb. 18 december 1844 Keboemen (Rembang), overl. 8 juli 1909 Soekaboemi, begr. Batavia Tanah Abang (Weltevreden) afd V graf 113, dr. van Hendrik Louis te Mechelen en Johanna Wilhelmina Persijn (zie IIb).
Tr. 26 september 1868 Rembang Johannes Diedericus de Riemer, 1865 candidaat notaris Samarang-Rembang-Toeban; 1876 idem Tangerang-Batavia; 1884 Notaris Batavia, geb. 27 maart 1839 Buitenzorg, overl. 9 november 1906 Depok, zn. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de Riemer en Therèse Gerardine Severijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Franciscus Johannes (Jan), geb. 12 december 1870 Toeban, overl. 29 augustus 1888 Batavia.
   2.  Hendrik Louis (Louis), 1903 1ste empl. Rijstlanden Buitenzorg; 1908 Admin. Gouv. Pandhuis Ngandjoek, 1914-15 admin. Kaumpondak halte Tjileboet; 1916 admin. afd. bank Keboemen; 1917-1932 ?? Bandoeng; 1934-38 erfpachter Sadang-Poerwakarta, geb. 17 januari 1872 Toeban, overl. 6 mei 1945 Mr. Cornelis.
Otr. 1 februari 1904 Batavia, tr. 2 april 1904 Batavia Emma Dorothea Martina Brunsveld van Hulten, geb. 7 augustus 1882 Lahat, Palembang, overl. 3 juli 1976 Beverwijk, dr. van Marinus Brunsveld van Hulten en Martha Dersjant.
   3.  Charles Willem (Tjalie), 1899 empl ond. Passir Limbangang Bandoeng; 1904 Empl. Suikerf. Kadipaten; 1916 empl. fabriek Tjimalaka - Soemedang; 1918 empl. Suikerf. Kadipaten, 1927 Empl. Ond. Benda Tjigombong, geb. 3 mei 1873 Toebang, overl. voor 1934.
Tr. Indische vrouw.
   4.  Johanna Henriëtte Philippine (Jet), geb. 28 juni 1874 Toeban, overl. 21 februari 1958 Hilversum.
Tr. 26 september 1898 Batavia Hendricus Wilhelmus Roeby, Kapitein inf. KNIL; 1907 kandidaat Notaris Buitenzorg; 1917-1923 Weltevreden, geb. 20 augustus 1871 Batavia, overl. na 1941, zn. van Wijnandus Lamberius Hendrikus Wilhelmus Roebij en Sophia Dorothea Oudhoff.
   5.  Augusta Mary (Guus), 1920-30 Klerk Elektr. tram (Bat. tram mij), geb. 12 september 1876 Tangerang, overl. 7 april 1968 Zwolle.
   6.  Karel Egmond (Mon), 1910 Adjunct vertegenw. Hol.soc van Levensverz., 1920 Makelaar, 1930/8 Chef van de Riemer-Gallois, geb. 14 november 1877 Tangerang, overl. 22 april 1955 Batavia.
Tr. 21 augustus 1912 Batavia Carolina (Lien) Kuiper te Mechelen, geb. 18 oktober 1889 Buitenzorg, begr. 25 mei 1965 Breda, dr. van Elisabeth Carolina Kuiper.
   7.  Pieter (Piet), 1903 Gendingen 1910 Peloran N.I. spoorw. , 1920-38 Kolff & Co Welgelegen Noordwijk, geb. 25 januari 1879 Tangerang, overl. 8 februari 1946 Batavia/Tjikini.
Tr. 26 september 1906 Semarang Marie Maier, geb. 28 augustus 1884 Semarang, overl. 21 augustus 1940 Batavia.
   8.  Johanna Charlotte (Jans/Oti), geb. 19 januari 1880 Tangerang (N.I.), overl. 19 mei 1973 Zwolle, begr. 23 mei 1973 "Kranenburg" Zwolle.
Tr. 23 juli 1914 Tjimahi, Bandoeng Johannes Pieter (Jan) Hees, 1899 empl. Suikerfabriek Pradjekan Sitobondo Besoeki; 1901 empl. Sf Gending afd Kraksaan; 1904 empl. SF Kanigoro bij Madioen; 1913 Tuinempl. Tjimahi, Bandoeng, 1914 tuinempl. bij N.V. Java Bibit Mij aldaar,1924-1932 Bibitplanter aldaar, na 1932 ? Failiet, geb. 6 juli 1870 Soerabaja, overl. 1 september 1937 Bandoeng, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees en Johanna Elizabeth de Riemer.
   9.  Wilhelmina Samuella (Mien), geb. 24 juni 1881 Tangerang, overl. 5 maart 1982 Zwolle.
Tr. 12 november 1913 Bandoeng Victor François van Steijn van Hensbroek, Machinist Tangerang (Bondowoso, Besoeki), geb. 9 februari 1883 Brangkal (Modejokerto, Soerabaja), overl. 5 juli 1941 Malang, zn. van Gerard jacobus Karel Henri van Steijn van Hensbroek en Padia ?
   10.  Maria Charlotta (Mies), 1914, Klerk Dept. Landbouw Buitenzorg, geb. 22 januari 1883 Mr. Cornelis, overl. circa 1939 Batavia.
   11.  Willem Frederik (Jo), 1905 empl. Tjipetir -Tjibadak, Preanger; 1906-1911 empl. SF Kadhipaten; 1912-1914 ditto Cheribon-Madjalengka; 1916-1917 empl. ond. Tjikoempai (Poerwakarta); 1917 empl Caoutchoucbedrijf Boschwezen; 1918 idem ond. Tjikoempai-Tjipinang (Poerwakarta), geb. 9 februari 1884 Batavia,Mr. Cornelis, overl. 31 januari 1918 Batavia.
Tr. 5 mei 1909 Batavia, sch. 13 maart 1916 Poerwakarta Marie Jeanne Christina Ida Chatelin, overl. na 1930.
   12.  Johanna Elizabeth (Toet, Betsie), geb. 24 juni 1886 Batavia, overl. 18 februari 1977 Voorschoten.
Tr. 18 maart 1914 Batavia Henricus Johannes Breve, 1910 empl. Arakfabr.,1911 empl Spritusfabr.,1912 empl. Rouwenhorst Mulder en Co, 1913-1916 empl. Geo Wehry en CO, 1917-18 ditto procuratiehouder; 1925-27 Onderdirecteur Tels. Co, 1941-42 Directeur Tels Co, geb. 8 maart 1888 Schiedam, overl. 17 augustus 1974 Voorschoten.

IIIc    Sara Francisca te Mechelen, geb. 26 augustus 1853 Rembang, overl. 11 januari 1922 Djokjakarta, dr. van Hendrik Louis te Mechelen en Johanna Wilhelmina Persijn (zie IIb).
Tr. 31 maart 1873 Rembang Marie Stoll, Groot ambt examen 1871, 1885 Klein notaris examen, assistent resident.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Reinier Alexander, geb. 24 december 1879 Semarang.
   2.  Aleida Marie Johanna, geb. 29 mei 1883 Semarang.
   3.  Betsij Sara Georgina, geb. 26 augustus 1884 Semarang.
Tr. 8 oktober 1910 Djokjakarta Anthony Johannes Petrus Doom, Procuratiehouder, geb. 24 januari 1875 Weststellingwerf, overl. 9 juli 1933 Djokjakarta.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software