Mijn naam is Henk de Bie. Ik ben geboren in 1945 als oudste zoon van het echtpaar de Bie-de Jongh. Ik ben opgeleid als chemisch technicus en heb bijna 30 jaar gewerkt als fabrieks ontwerper in de petrochemische industrie.

Mijn belangstelling voor geschiedenis en met name van die van de familie stamt uit de tijd dat ik als kind bij mijn grootouders van moederkant de Jongh-Hees logeerde en daar in een oude houten kist allerhande familie documenten vond inclusief een schriftje met een genealogie de Jongh geschreven door mijn overgrootvader C.A. de Jongh. Ik besefde toen dat er voor mijn tijd andere levens waren geweest waar mijn bestaan en ten dele ook de cultuur waarin ik opgroeide mede aan te danken was. De kleine bovenwoning van mijn grootouders de Jongh aan de Thomsonlaan 216 in den Haag hing vol met familieschilderijen.Voeg daar nog aan toe de vele verhalen over een verleden in het verre en in mijn ogen exotische Indië (mijn grootvader was tot 1931 KNIL officier).


Later toen ik in de zeventiger jaren zelf een gezin kreeg heb ik genealogie als hobby opgevat samen met mijn vrouw die toen de familie Outshoorn en van der Heijden onderzocht. 

De belangstelling voor het onderwerp verflauwde na een paar jaar door drukke beroepsmatige werkzaamheden maar werd midden tachtiger jaren vernieuwd toen, na het overlijden van mijn oom Loek de Jongh, de schilderijen en de bewuste kist met familie documenten die hij beheerd had naar een voor mij minder bekend deel van de familie zouden gaan. Ik heb toen toestemming gevraagd en gekregen van mijn tante Dijn de Jongh-Harx om de schilderijen te fotograferen en de inhoud van de kist aan een nader onderzoek te onderwerpen. Ik maakte kopieën van de meest interessante documenten en nam contact over de schilderijen met het iconografisch bureau (IB nu deel van de RKD) in den Haag waar ze nu met foto's ingeschreven zijn. Ik vond in hetzelfde IB een aantekening over een portret van het echtpaar Weerts-de Jongh (zij was een zuster van mijn betbetovergrootvader E.A de Jongh). Contact met de eigenaar, de hr. Scheurleer die van de fam. Weerts-de Jongh afstamde, bracht veel gedeeltelijk nieuwe informatie en voerde uiteindelijk naar een archief met vele brieven uit de achttiende en vooral de eerste helft van de negentiende eeuw van leden van de familie de Jongh waar ik kopieën van maakte. Ook nam ik kennis van het door de hr. Scheurleer geschreven verhaal over de familie Weerts waarin vele verwijzingen naar de familie de Jongh.

Enkele jaren later stuurde ik informatie over het in 1801 door Nicolaas Muys gemaakte schilderij van het in Rotterdam wonende gezin E.A. de Jongh dat altijd naast het bureau van mijn grootvader hing naar het Historisch Museum aldaar. Dit werd met groot enthousiasme ontvangen en was uiteindelijk aanleiding voor een tentoonstelling begin negentiger jaren en een boekje over de schilder en de geportretteerde. ref. Het betreffende schilderij bevind zich thans in bruikleen bij dit museum.

In 2011 nam ik contact op mijn neef Felix zoon van mijn oom Rob die de kist met de familiepapieren en een deel van de schilderijen inmiddels in zijn bezit had. Hij bleek er van af te willen. In overleg met hem en de andere leden van de familie de jongh is toen besloten dat het documenten archief naar het Nationaal Archief of het CBG zou gaan, de oude foto 's (voor circa 1915) naar de speciale collectie van de universiteit van Leiden en de schilderijen behalve die van Muys naar een ander familielid met voldoende ruimte zou gaan. Ik heb toen de nog niet bij de RKD bekende schilderijen alsnog aangemeld en alle foto's en documenten gedigitaliseerd. Ikzelf beheer nog naast de jongere foto's uit het archief van Felix en wat diverse restanten van dat archief de oude foto albums van mijn grootouders en ouders en een deel van de collectie Jarman (*)

*) Deze komt voor een deel uit de erfenis van mijn overgrootmoeder Jarman- Eeftick Schattenkerk. (Mijn oma de Jongh stamt uit haar eerder huwelijk met J.P Hees.) en voor een deel aan foto's geschonken door Joke jarman dochter van een halfbroer van mijn oma de Jongh-Hees.

Voorjaar 2013 kwam ik in het kader van de ingebruikneming van een herbouwde gedenkbank voor oudoom Guus de Jongh, een broer van mijn opa en zeeofficier die in 1917 zijn leven liet bij het redden van een drenkeling nabij Den Helder (opnieuw) in contact met de familie Krol, mede achterkleinkinderen van mijn overgrootouders de Jongh-de Brauw. In deze familie is ook een deel van het familiearchief terecht gekomen en sindsdien delen we meer informatie hierover.

Als u na het lezen van de inhoud op deze website vragen, aanvullingen of commentaar heeft aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

<<< Terug <<<Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea