Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc-926 t/m 929


Een korte genealogie als introductie tot het ouderlijk gezin van Izaak Rolandus Hagedoorn:

Ouders: Jan Derk (Dirk) Rolandus Hagedoorn, Kapitein der Infanterie, geb. donderdag 21 juli 1814 Delft , overl. maandag 8 februari 1858 Woerden, begr. Woerden de Brauwstr, zn. van Jan (Joan) Derk (Dirk) Hagedoorn en Elisabeth Rolandus. Tr. zondag 8 augustus 1841 Woerden met Petronella de Brauw, geb. donderdag 22 juli 1819 Woerden, overl. zaterdag 12 februari 1898 Groningen, begr. Woerden de Brauwstraat graf 9, dr. van Isaac de Brauw en Gerrigje ten Noever. Uit dit huwelijk:
 • 1. Elisabeth, geb. vrijdag 22 juli 1842 Coevorden , overl. zondag 19 maart 1916 's-Gravenhage. Tr. donderdag 20 augustus 1863 Woerden Jacob (Co) Domela Nieuwenhuis, Jurist, Hoogleraar Groningen, geb. vrijdag 19 februari 1836 Monikkendam, overl. donderdag 14 augustus 1924? Begr. maandag 18 augustus 1924 Woerden, zn. van Ferdinand Jacob Nieuwenhuis en Henrietta Frances Berrij.
 • 2. Izaak (Ies), Adelborst 1ste kl. 1862, luit.-ter-Zee 2de kl. 1866, idem 1ste kl. 1868, Aspirant ing. openbare werken Batavia 1869, Eerst aanwezend ing. Banka 1870, Ing. 3de kl.Poerwakarta 1873,Ing. 2de kl Tjiandjoer 1875. Geb. 2 januari 1844 's-Hertogenbosch, overl. 31 juli 1875 Tjiandjoer. Tr. 4 november 1873 Batavia Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw, geb. 10 oktober 1852 Palembang, overl. 13 mei 1932 Arnhem, dr. van Cornelis Albert de Brauw en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
 • 3. Jan Derk (Jan), 2de luit. infanterie 1866, luit. kwartiermeester 1874, 1ste luit-kwartiermeester Padang 1875, Kapitein voor 1878, verlof 1878-1879, Kolonel intendant, Majoor Intendant. Geb. 1 februari 1846 Maastricht , overl. 21 oktober 1900 Amersfoort, begr. Amersfoort, Soesterkwartier. Tr. 13 oktober 1887 Amsterdam Maria Gepke (Gebke) Schutte.
 • 4. Jan Christiaan (Chris), Arts, Officier van gezondheid 3de kl. 1869 Amersfoort, 2de kl. 1874,1ste kl. 1880, vanaf 1887 Huisarts Amersfoort en directeur Aldegonde ziekenhuis in Leusden, geb. woensdag 22 maart 1848 Alkmaar, overl. vrijdag 20 juli 1917 Den Haag, begr. dinsdag 24 juli 1917 Amersfoort. Tr. donderdag 4 november 1869 Utrecht Jeanne Henrietta van der Crab, geb. circa 1852 Pasoeroewan N.I. Overl. na 1917, dr. van Jan Hendrik van der Crab en Margaret Wiederholt.
 • 5. Hieronymus, 1ste luit. der Grenadiers, geb. zondag 31 maart 1850 Alkmaar.

  In juni 1870 woont Mama Hagedoorn - de Brauw die weduwe was bij haar dochter Betsy en haar echtgenoot Co Domela Nieuwenhuis in Amsterdam. Het echtpaar had twee kinderen Ferdinand (1864) en Marianne (1867). Betsy was in verwachting en beviel een maand later van een zoon die ze Jan Derk noemden naar de vader van Betsy. Naast Mama woonde ook grootvader (grootpa) Izaak de Brauw in bij het echtpaar. Deze overleed aldaar in 1871.

  Andere relaties die voorkomen in deze en/of latere familie brieven. Oom en tante Kip: Marine officier Willem Frederik van Erp Taalman Kip (1824-1905) en minister van Marine in de periode 1874-1885, gehuwd met Alida Charlotte Albertine de Brauw (1825-1898) een zuster van mama. Oom en tante Heitz: Philippus Heitz gehuwd met Joanna Henrica de Brauw een andere zuster van mama  Het echtpaar Co en Betsy Domela Nieuwenhuis - Rolandus Hagedoorn  Gezin van Chris en Jeanette Rolandus Hagedoorn - Crab ; Mogelijk Izaak R-H met baby Nelly in 1874


  Over de brieven

  Er was besloten om de zonen Izaak en Jan Derk die althans tot voor kort samen in Soerabaja woonde weer eens te schrijven. Co schrijft een aparte brief aan zijn beide zwagers en Mama een lange brief of eigenlijk meerdere brieven aan beide zoons. Waarom die brieven op verschillende data geschreven zijn kan mogelijk verklaard worden als volgt: Mama is op zondag 5 juni begonnen met schrijven maar die brief is niet niet direct de deur uit gegaan. Het kan zijn dat ze hoopte op bericht over de mogelijke (over)plaatsing van zoon Izaak. Of dat schoonzoon Co D.N. die zondag geen tijd had.Toen Co na twee weken zijn twee brieven schreef heeft Mama van de weeromstuit die dag ook weer een nieuwe brief geschreven. Die brieven zijn niet de volgende maandag de deur uit gegaan en misschien kon dat ook niet elke dag. Op 14 juni ontving ze eindelijk de lang verwachte brief met bevestiging van de plaatsing van Izaak. Die brief had er meer bij 2 maanden over gedaan om haar te bereiken. Uiteraard reageert ze er op .Bovendien heeft ze nog papier ruimte. De verhuizing van Izaak naar Banka is kennelijk inmiddels al een feit. Deze brief zal hem door zoon Jan Derk die in het huis in Soerabaja is blijven wonen zijn nagestuurd.

  De brieven bevonden zich in het Familiearchief FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3 in een envelop met opschrift "onbegrijpelijke stukken" in de hand van mijn oom Rob de Jongh. De reden dat deze brieven in dit archief terecht kwamen zal gelegen zijn in het feit dat Antoinette de Brauw in eerste echt gehuwd met voornoemde Izaak R.H. en 5 jaar na zijn overlijden in 1875 hertrouwde met de KNIL officier Coenraad Alexander de Jongh. Het echtpaar De Jongh- de Brauw waren overgrootouders van moederskant. Kennelijk bevonden deze brieven zich in de boedel van haar eerste echtgenoot. Allereerst de twee brieven van ieder 8 kantjes resp. geschreven op 5 juni 1870 en op 12 en 14 en 15 juni op dun blauw papier (luchtpost papier zouden we nu zeggen) van Mama. Zij heeft een lopend handschrift die althans voor mij af en toe moeilijk te lezen is. Gelukkig heeft mede onderzoekster Monica Krol geholpen bij de transcriptie van de laatste brief van mama , wat inhoud betreft haar belangrijkste brief.

  -Brief d.d. Amsterdam 5 juni 1780 van Petronella Rolandus Hagendoorn aan haar zonen Izaak en Jan Derk in N.I.
  -Tweede brief d.d. 12 juni 1780 van Petronella Rolandus Hagendoorn aan haar zonen Izaak en Jan Derk  Dan de brieven van Co Domela Nieuwenhuis

  Eerst iets over de schrijver (ref. o.a. www.dbnl.org Nederlandse Letterkunde, 1925 Levensbericht van Prof. Mr. J. Domela Nieuwenhuis. P17 e.v. ):

  Hij werd in 1836 te Monnikendam geboren uit het huwelijk van de predikant Dr. F.J. Nieuwenhuis en Henriette Frances Berry. Na een kort verblijf in Utrecht, verhuisde het gezin in September 1845 naar Amsterdam, waar zijn vader tot hoogleraar was benoemd. Hij studeerde aan het Atheneum te Amsterdam en aan de Hogeschool te Utrecht waar hij in 1859 summa cum laude promoveerde tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Na zijn promotie vestigde hij zich o.a. als advocaat te Amsterdam.

  Daarnaast bewoog hij zich veel op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein. Van zijn politieke werkzaamheid is vermeldenswaard, dat hij in 1866 mede oprichter was van de liberale kiesvereeniging "Burgerplicht", waarvan hij van 1867-1869 Voorzitter was. In 1863 werd hij directeur van de Nederlandsche Maatschappij voor hypotheekverzekering, van 1868-1871 was hij lid van de plaatselijke schoolcommissie, van 1871-1884 schoolopziener in het tweede district; als leeraar verbonden aan de Handelsschool (van 1869-1884) en vijfjarige Hogere Burgerschool (van 1883-1884), waar hij les gaf in staatsinrichting en staathuishoudkunde; sinds 1875 was hij plaatsvervangend Kantonrechter in het vijfde Kanton. Zijn belangrijkste werk op maatschappelijk terrein was het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke verbetering der Gevangenen. In 1868 - op jeugdigen leeftijd dus - was hij reeds Voorzitter en tot aan zijn dood toe was hij één van de meest belangrijke leden van het genootschap. In 1859 werd bij K.B., de naam Domela toegevoegd aan de familienaam. In de brieven noemt hij zich echter nog gewoon Co Nieuwenhuis. Afgekort Co N.

  Verder moet vermeld worden dat zijn acht jaar jongere broer de bekende socialist en oprichter van de Sociaal Democratische Bond Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was. In de tijd van de brief was dat nog niet aan de orde. Hij was gehuwd met Johanna Lulofs (1847-1872) .

  -Brief d.d.d Amsterdam 12 juni 1780 van Jacob Domela Nieuwenhuis aan Izaak R.H.
  -Brief d.d. Amsterdam 12 juni 1780 van Jacob Domela Nieuwenhuis aan Jan R.H. • Toegepaste transcriptie regels:
 • [tussen vierkante haken] :vermoedelijk bedoeld.
 • ..................... : niet ontcijferd
 • Verder heb ik de interpunctie aangepast indien het de leesbaarheid verbeterd. De regel groote van het origineel gevolgt en in principe om de 5 regels het lijn nummer per pagina in de kantlijn gezet. Dit laatste als check dat er geen regels zijn overgeslagen en als middel om een passage of zin snel aan te kunnen duiden.