Bron: FAW


Ik heb me de vraag gesteld hoe het komt dat van Kinsbergen voorkomt in de brievenverzameling van de familie Weerts-de Jongh. 

Volgens mij is dat omdat van Kinsbergen op zijn minst een kennis was van de Schoonvader van Daniel Adrzn de Jongh namelijk E.E. Raeber destijds o.a. hoofd van de garde du corps van Willem V. Beide moeten elkaar gekend hebben van overleg op het hof. Ook zal hij rentmeester van het loo Willem Hendrik Roschett gekend hebben, die in 1782 huwde met Adriana Sophia Henriette (Jaantje) Raeber, een andere dochter van E.E. Raeber. Bij deze gelegenheden zal hij ook leden van de familie de Jongh ontmoet hebben tijdens hun verblijf op hun zomerbuiten "De Rotterdamsche Kopermolen" .Daarom is een  (naar ik aanneem  platonisch) contact van de toen weduwe Roschet met  van Kinbergen heel verklaarbaar. Ook al gaat slechts om een bedankbriefje toch zou, gezien het aanzien van Van K, zo'n brief destijds de aandacht  getrokken hebben van een verzamelaar van familiepapieren zoals Daniel Weerts.

De audiŽntiekamer  in 1790 door onbekend kunstenaar. Zittend Willem V, geheel rechts in het uniform van adjudant generaal Van Kinsbergen. De derde van rechts, achter de stoel van Wilem V, aangeduid met "garde du corps" zou E.E. Raeber kunnen zijn. 

Korte samenvatting van het leven van Jan Hendrik van Kinsbergen: (* 1-5-1735 Doesburg groeit op in Elburg-22; +5-1819 Apeldoorn) zeeoficier in de rang van Luitenant Admiraal. Huwde 23-7-1786 Hester Hooft. (Overleden 15-4-1795 te Amsterdam, 47 jaar oud)J.H. van Kinsbergen in 1809 door onbekende schilder. Rechts: Huis Welgelegen te Apeldoorn

Ref. Ook voor de illustraties: "Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819" door Dr. R.B. Prud'homme van Reine; De Bataafsche leeuw, Amsterdam. ISBN 90.6707.237.0

<<< Terug <<<