Bron: FAFdJ ( Familie-archief Felix de Jongh in het Nationaal Archief)


Brief geschreven in het Frans d.d.d 19 september 1850 van de hertog karel Bernhard van Saksen Weimar-Eisennacht aan Coenraad Alexander de Jongh president van het gerechtshof in Samarang. Op het moment van de brief is De Jongh bezig te verhuizen van Samarang naar Batavia in verband met een nieuwe post aldaar. De hertog is op inspectietour waarbij hij kennelijk bij de Jongh op bezoek geweest is. Nu voelt hij zich niet goed en is bovendien gewond geraakt als gevolg van een val. Reden om via Samarang per marineschip terug te keren naar Batavia. Hij nodigd De Jongh met familie uit om hem te vergezellen.


Berichten van de verkoping van zijn meubulair door De Jongh en het vertrek naar Batavia (Bron: Delpher)

Voor achtergrond van de brieven van de hertog in het familie-archief zie ... . De hertog is per 14 april 1849 effectief legercommandant in Nederlands Indië.

Hieronder volgt de vrije Nederlandse vertaling. De Franse brieven zijn eerst in het Engels vertaald om de zeer gewaardeerde hulp te kunnen inroepen van een Franse kennis. Voor de Franse tekst met de Engelse vertaling zie...

 • Solo= Surakarta in midden Java
  
  
  [page 1]
  
  1		Salatiga le 19 septembre 1850
  
  	Mon très chèr monsieur de Jongh
  	[Mijn zeer geachte heer De Jongh]
  
  	la lettre que vous m'avez fait 
  	[de brief die u mij gisteren]
  
  	l'honneur de m'écrire en date d'hier m'est parvenue hier soir 
  	[de eer gaf te schrijven bereikte mij gisteren]
  
  5	j'avais appris par la rumeur publique votre déplacement de 
  	[Ik begreep bij geruchte dat U verhuisd van] 
  
  	Samarang à Batavia. La Javasche Courant m... a donné la [con]
  	[Samarang naar Batavia. De Javasche courant gaf de bevest-]
  
  	firmation . A Solo j'appris que vous mettriez en vente votre 
  	[iging. In Solo hoorde ik dat u, uw] 
  
  	beau mobilier et voilà les motifs qui m'ont engagé à ne pa[s] 
  	[mooie meubilair verkoopt en dat is de reden die me er toe bracht om u] 
  
  	vous demander l'hospitalité que vous avez le talent d'e[xer-]
  	[niet te vragen om de gastvrijheid die u het talent heeft om ]
  
  10	cer avec tact et amabilité. Depuis que je vous ai quitté j'ai 
  	[met tact en vriendelijkheid uit te oefenen. Nadat ik u verliet ]
  
  	souffert de deux fortes attques de fièvre dont l'une m'a retenu 
  	[leed ik aan twee ernstige aanvallen één van koorts die mij in ] 
  
  	à Soerabaya, tandis que l'autre m'est tombée sur le dos 
  	[Soerabaja hield terwijl de andere was dat ik op mijn rug viel]
  
  	immédiatement àprès mon arrivée à Solo. Cette derniére m'a 
  	[direct na mijn aankomst in Solo. Aan de laatste] 
  
  	légué un erysipèle à la jambe droite et elle m'empêche de 
  	[hield ik wondroos op mijn rechterbeen over en het maakt mij onmogelijk om] 
  
  15	continuer ma tournée d'inspection. 
  	[mijn inspectietoer te vervolgen.] 
  	
  	On dit avec raison que malheur est bon à quelque 
  	[Het word terecht gezegd dat het kwaad ergens goed]
  
  	chose.	Mon accident m'a obligé de demander à l'admiral un
  	[voor is. Mijn ongeluk heeft mij gedwongen om de admiraal te vragen om een]
  
  	bâtiment à vapeur. Avec son obligeance ordinaire il me
  	[stoomschip. Met zijn gebruikelijke vriendelijkheid ]
  
  	l'accord et autre cela il me met en état de vous rendre le service
  	[stemde hij toe en dat brengt mij ook in de positie om u de service te bieden]
  
  20	de vous emmener à Batavia. Vous mon très chèr monsieur 
  	[u naar Batavia te brengen. U mijn geachte heer]
  
  	ainsi que votre famille. J'en suis doublement satisfait.
  	[en uw familie. Ik ben dubbel blij. ]
  
  	D'abord parce que cela moi donne l'occasion de mener au devant de
  	[Ten eerste omdat het mij de gelegenheid bied om u te helpen ]
  
  	vos desirs et puis je me réjouir de la perspective de faire le tra- 
  	[met uw wensen en verder verheug ik mij over de gelegenheid die de trip bied om]
  
  	jet de Samarang à Batavia dans une société bon agréable.
  	[van Samarang naar Batavia in zulk een plezierig gezelschap te zijn.]
  
  25	Veuillez donc prendre vos arrangement pour vous embarque
  	[Dus alstublieft regel om met mij]
  
  	avec moi à bord de l'Etna où par paranthèse nous ne serez
  	[aan boord van de Etna te gaan die overigens ]
  
   	pas logés fort confortablement. Je pense qùil serait bon
  	[niet erg comfortabel is. Ik denk dat het goed zou zijn]
  
  	que
  	
  
  [page 2.]
  
  1	que vous en donnassier connaissance à mr. Lightvoet.
  	[dat u kennis maakt met mr Lightvoet.]
  
  	Hier je me trouve le bien de l'excellent climat de
  	[Gisteren bevond ik me in het excellente klimaat van
  
  	Salatiga qu'il m'on coûte de quitter ce beau pays mais je
  	[Salitiga waarom het me [moeite] kost om weg te gaan uit dit mooie land maar ik]
  
  	[p]ense que demain je rendrai à Samarang
  	[denk dat ik mrgen naar Samarang ga
  
  5	[Le] resident de Geer compte partir dimanche prochain également 
  	[De resident De Geer rekent er op om aanstaande zondag eensgelijk te vertrekken]
  
  	[p]our Samarang et de la, pour Batavia. la il compte pren- 
  	[voor Samarang en van daar naar Batavia. Daar rekent hij erop]
  	
  	[dr]e des arrangements pour son prochain embarquement pour
  	[zijn arangemententen te maken voor zijn volgende inscheping naar]
  
  	l'Europe.
  	[Europa]
  
  	Veuillez mon très chèr monsieur de Jongh presenter
  	[Alstublieft mijn zeer geachte heer De Jongh geef]
  
  10	[me]s respects à madame et me croire pour toujours
  	[mijn respect aan mevrouw en ik.. .. Voor altijd.]
  
  	votre bien dévoué serviteur.
  	[uw meest toegewijde diennaar]
  
  
  		
  							Van Saxen Weimar
  
  [Adress:] 
  		Aan 
  		den Hoog Edel Gestrengen Heer 
  		den Heer Mr. C.A. de Jongh 
  		President van den Regtbank te Batavia 
  		Ridder van de Militaire Willemsorde enz. 
  		te 
  		Samarang
  
  
  
  
  To general document index

  <<< Terug <<<
  hdebie45.deds.nl/Genea