Bron: FAW
Gedicht d.d. 19-8-1830 van Christiaan Petrus Eliza Robidé van der Aa(*1791)voor Anna Maria Weerts- de Jongh (*1782) geschreven bij een bezoek aan Marienberg te Arnhem, huis van het echtpaar Weerts De Jongh. Anna Maria tobt met haar gezondheid en doet om die reden een zeewaterkuur in Scheveningen.

Lucie: Hier zal de dichter de weduwe Lucia Maria Kallenberg van den Bosch -de Jongh (*1789), zuster van briefschrijfster met wie hij in december van dat jaar trouwde bedoeld hebben.

		   Aan
		  vrouwe 
		Anna Maria Weerts
		geb. de Jongh
	de zeebaden te Scheveningen gebruikende.
	      -------
1	Keer in den schoot van uw gezin !
	Daar wacht u gade, kindermin.
	Zij heelen meer dan Nereus stroomen.
	Daar wacht u liefde boven peil.
5	Daar wacht u stoorloos huiselijk heil.
	Daar keert gezondheid weer; daar wordt geen smart 
						vernomen.
	      -------
	Keer in den schoot van uw gezin!	
10	Daar wacht u broeder, zustermin
	Die u[w doorgestreept] Lucie, die ik wil geven.
	Ja ! Hoort de Algoede ons beider bee,
	dan slijt ge in welstand, voorspoed, vree
	den naderend avondstond van uw zoo nuttig 
15					   leven.

	Gel..... vervaardigd
	op Marienberg den     Robidé van der Aa
	19den aug[ustus] 1830.

Naar documenten index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea