Bron: FAW
Verklaring:Een gedicht ter troost na het overlijden van hun 3 weken oude dochtertje Lucia Maria op 14 november 1818 door H.F. van Meurs voor zijn vrouw J.S.L (Jansje) de Jongh. Van Meurs was o.a burgemeester van Harderwijk.


Advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 19 november 1818.
[Blz 1]

1	Aan mijne geliefde echtvriendin
	bij het overlijden van ons dochterje
	op den 14 november 1818 Lucia Maria

	Met U treuren met U weenen
5	teergeliefde echtvriendin
	bij het sterven van ons kindje
	ët jongste pandje onzer min
	dat ons nauwelijks was geschonken
	toen ik het ten grave bragt.
10	Met U klagen dierbaar Jansje
	met U weenen dag en nacht
	steeds aan dat verlies te denken
	toe te geven aan die smart.
	O dat strekte tot verlichting
15	van het diepgewonde hart
	en zo sleten wij de dagen
	zedert het scheiden van ons kind
	dat slegts leefde om te sterven
	dat zich reeds in ët graf bevind.
20	Doch wat zeg ik. Neen dat kindje
	rust niet in het akelig graf.
	Neen het stierf slegts om te leven
	bij hem die het schiep, ons gaf
	en terug nam om te leven
25	in een beter vaderland.

[blz. 2]

1	Daartoe mijn geliefde gade
	waart gij ët middel in Gods hand.
	O hoe troostrijk dierbaar Jansje
	dit alleen is troost genoeg
5	voor het rijk der zaligheden
	stierf ons kindje niet te vroeg.
	Vrij van ët glibberig pad der aarde
	juicht het reeds in de eeuwigheid
	in het zalig lot dat Jezus
10	kinderkens heeft toegezeid.
	Vraag dan niet waartoe dat lijden.
	Waar toe al die bange smart.
	Waartoe werd dat kind geboren
	en gescheurd van ët ouderhard.
15	Neen schep moed mijn dierbaar Jansje
	denk niet dat ons tot een straf	
	dezen engel werd geboren
	en ontnomen voor het graf.
	Denk veeleer het was ons denken
20	dat hier niets bestendig is
	en dat wij ook eenmaal sterven
	schoon dat uur onzeker is.
	

[blz. 3]
	
1	Dat wij reeds dien wenk gedenken
	dan word ons ët geluk bereid
	dat wë ons kroost eens weder vinden
	in een zalige eeuwigheid
5			H.F van Meurs

[blz. 4 ander handschrift. Kennelijk van Jansje]

	Dichtregelen van mijn dierbare
	echtgenoot op de dood van ons 
	dierbaar kindje.

Naar documenten index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea