Index Egodocumenten Jordens

Wie de geschiedenis van Deventer bestudeert kan niet om de Jordens heen. Veel leden van de familie bekleden belangrijke publieke functies. Het was ook een tamelijk grote familie. De tak waarvan enkele druppeltjes bloed in mijn aderen vloeit is relatief klein en begint bij Hendrik (1637-1714; Gemeensman Deventer, ontvanger van de stad en schout van Hattem) vader van Gerard zie hieronder. Voor een genealogie van deze Jordens deeltak (ref. NP 52) klick hier>>Mr. Gerard Jordens (1689-1764; Gemeensman, auditeur-militair, Provisor van het Grote- en Voorster Gasthuis te Deventer) en zijn vrouw Maria Hubertina Cuper (1684-1743;dochter van Gisbert en Alida van Suchtelen) IB K46-4

De vader van Alida, Gisbert Cuper(1644-1716) was een bekend geleerde en politicus. Meer info. Klick hier >>Mr Hendrik Gerrit Jordens in 1741 (1713-1781; Gemeensman, burgemeester en kameraar te Deventer) en zijn vrouw Aleida van Munster (1723-1768; dochter van Coenraad en Eva Alexandrina van Essen)in 1740. Door Gerhard Jan Palthe (1681-1767) . IB K.46-3Mr. Coenraad Alexander Jordens (1749-1807; en zijn vrouw Johanna Wilhelmina Scheltinga (1746-1822; dochter van Gerlach en Jacoba Margaretha Marienburg) H. van Velhoven 1769. IB K46-3


Hij behoorde tot de zogenaamde patriottenpartij en en was als zodanig in 1787 na een zittingsperiode van 4 jaar als Raad en Burgemeester van Deventer afgezet . De patriottenpartij was een door de verlichting ideeŽn geÔnspireerde beginnend democratische beweging, die de rechtmatigheid van de oude republiek betwiste. Na het bekende incident met de aanhouding van de echtgenoot van Willem V ,Wilhelmina van Pruisen, in juni 1787 bij Goejanverwellesluis greep haar broer, de koning van Pruissen, in. In september van dat jaar vielen Pruisische soldaten ons land en ook Deventer binnen. Meer hierover inclusief een relaas van die gebeurtenis in de brieven van mevrouw Weerts-Wentholt Haar man Arnold Jacob Weerts was een collega van Jordens.

Na de Franse revolutie wilde Frankrijk in 1794 de Nederlandse Patriotten "helpen". Onder leiding van generaal Pichegru trokken ze in december van dat jaar over de bevroren rivieren ons land binnen. Ze werden samen met de patriotten onthaalt met optochten, liederen en dansen rond de vrijheidsboom. Het oude bestuur bood geen verzet en in januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland en begint de Bataafse Republiek. Coenraad Alexander schijft later zijn memoires over deze woelige periode genaamd: "Relaas van het gepasseerde te Deventer eenige tijd voor en na de omwenteling van 1795 met het gebeurdes te mijner huize." Om het moment van aanvang van zijn relaas maakten Engelse, Schotse en Duitse soldaten ingehuurd door het toenmalige gezag, Deventer onveilig. Jordens moest inkwartiering accepteren. Soms werd er in zijn salon gekookt of liepen er zelfs paarden. Click hier om naar het document te gaan >>

Na de Franse inval werd C.A. Jordens lid municipaliliteit van Deventer (1795-1798 1799-1802), ambtman van Colmschate(nu wijk van Deventer. 1797-1802) Lid magistraat van Deventer (1802-1803) en lid wetgevend lichaam voor Overijssel (1803-1805)
Huis van het gezin Jordens - Scheltinga, Assenstraat 14 te Deventer. Naar verluid bevond zich hier de omvangrijke letterkundige nalatenschap van Gisbert Cuper. (info www.dbnl.org/)Het zogenaamde Jordenshof in de kleine Overstraat te Deventer. Gerestaureerd in 1931. De namen van Coenraad Alexander Jordens en zijn gelijknamige zoon (die de naam van grootmoeder Van Munster aan zijn naam had toegevoegd) staan op het plaquette van de bestuurders.


Erdwin Adrianus (Wien) de Jongh (177-1883; zoon van Daniël en Lucia Maria Raeber) met zijn vrouw Theodora (Doortje) Jordens (1778-1807; dochter van Coenraad Alexander en Johanna Wilhelmina Scheltinga) en dochter Lucia Wilhelmina (1800-1850) N. Muys 1801; Detail


Ook de familie de "De Jongh" waren vurige patriotten. Oudoom Daniel was om die reden zelfs verbannen en ook de vader van Wien was actief als patriot in Rotterdam. Omdat de De Jongh's een buiten hadden in Apeldoorn waar ze een kopermolen bezaten waren ze ongetwijfeld goed bekend bij de locale patriotten. Dit kan een verklaring zijn van het huwelijk van de Rotterdammer Wien de Jongh met Doortje Jordens en dat van een zuster van Wien met een zoon van Weerts.Mr. Coenraad Alexander (van Munster) Jordens 1785-1863, officier bij de arondisementsrechtbank te Deventer; broer van Theodora; Detail uit foto circa 1850; IB 90518


Meer over de Deventer familie Jordens in: "GETROUWE ZUILEN VAN 'T GEMENEBEST"; C.M. Hogenstijn, Deventer 2002; Robine, Twello; ISBN 90-70575-23-x

<<< Terug <<<hdebie45.deds.nl/Genea