<----- Terug naar de Eeftinck Schattenkerk start pagina

Naar de genealogie Eeftinck Schattenkerk -----> opent in eigen venster

Familiegraf (Eeftinck) Schattenkerk te Zwammerdam

  

De Nederlands Hervormde kerk Kerkplein 7 Zwammerdam . Op dezelfde plaats bestond al een kerk vanaf 1260. De familie Eeftinck Schattenkerk bezat een grafkelder in een kerkhof bij de kerk. Omstreeks 1930 is dit kerkhof geruimd en zijn een aantal van de grafstenen verwerkt in de kerkvloer Voor meer informatie over de Protestantse gemeente Zwammerdam kijk op internet: pkn-zwammerdam.nl
Het boekje met aantekeningen gemaakt bij de ruiming van het kerkhof. --------------------------------------------------------------------------- Transcriptie met aantekeningen: Grafkelder No. 6 Eigenaar G. Eeftinck Schattenkerk ------------------------------------------------- | Datum | | | | van | namen van begravenen | ouderdom | [Opmerking] | begraven | | | ------------------------------------------------- 25 juni 1841 W. Eeftinck [Waarschijnlijk Wendelina E.S. 14/12/1840-23/1/841 dochter E.S. Kwakernaak] 15 maart 1843 W.A Eeftinck [Waarschijnlijk Wendelina E.S. 26/2/1843-11/3/1843 dochter E.S. Kwakernaak] (beide kistjes aan elkander naast den grafsteen) 5 mei 1845 W A. Eeftinck [Waarschijnlijk Wendelina E.S. 30/11/1844-30/4/1845 dochter E.S. Kwakernaak] (Dit kistje naast dat van 25 juni 1841) 29 nov 1845 M.C. Bellij wed, van J. Schattenkerk [Maria Cornelia Bellij 1772-1845] (De drie bovenstaande kistjes staan geplaatst 2 op het hoofeinde 1 op het voeteneind) 15 mei 1849 Ch. Eeftinck Schattenkerk [Charles E.S. 17/11/1848-10/5/1849 zoon van E.S.- Kwakernaak] (Dit kistje mede op het voeteneind van kist van 29 nov 1845) 5 juni 1849 M.C. Eeftinck Schattenkerk 19jr [Marinus Cornelis 3/9/1833-2/6/1852. Begraafdatum onjuist] (2 diep geplaatst naar de kerkzijde omstreeks 5 voet van de vrouw) 22 juni 1849 J.C.P. Eeftinck Schattenkerk 12w[eken] [ Wie is dit ???] 3 nov 1873 J lekkerkerker, vrouw van J. Eeftinck Schattenkerk (aan de kerkzijde 30 oct 1885 P. Kwakernaak vrouw van [Petronella Kwakernaak - Eeftinck Schattenkerk J. E. Schattenkerk (Naast de grafkelder van C.S Hoo- gendijk (2 diep) 15 juni 1890 C. Schattenkerk wed. van H. van Halm [Charles Schattenkerk 1806-1890] ------------------------------------------------- | Datum | | | | van | namen van begravenen | ouderdom | [Opmerking] | begraven | | | ------------------------------------------------- 19 nov. 1890 J.C.P. Eeftinck Schattenkerk wed. van [Jean Charles Philippe Eeftinck Schattenkerk 1807-1890] van P. Kwakernaak 83 j 16 febr. 1899 C. Eeftinck Schattenkerk vrouw [Catharina E.S. 1838-1899 gescheiden vrouw van Jacob Olie] van J. Olie 60 j (op de kist van 19 nov 1890 10 juni 1917 Carl Gustaaf Olie 51 j [Carel Gustaaf Olie 1866-1917, zoon Olie-E.S.] aan de kerkzijde 1918 Eeftinck Schattenkerk [Wie is dit ?] 24 mei 1919 Jeane Wilhelmina Petronella Olie 55 jaar [Jeane Wilhelmina Petronella Olie 30-6/1863-20/5/1919 dochter Olie-E.S.] op de kist van 1918

Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea