De familie Boers

-> Voor algemene informatie over de familie Boers zie genealogie Boers.(rechter menu)

Deze pagina begint met Mr. Jan BOERS, (1752 -1821) resident Tegal 1783;resident Rembang 1793; terug Nederland 1796 alwaar raadslid Delft. gehuwd met Maria (Maartje) OBDAM 8 mei 1803, (1777-1840)
Ze hadden 6 kinderen waarvan ik er 4 zal noemen :
1. Johannes Wilhelmus (1800-1868)
2. Carolus Johannes (Carel Jan) (1801-1829).
3. Pieter Willem (1803-1824)
4. Laurens Adriaan (1804-1862)

bron: www.genealogieonline.nl/genealogie-opdam-obdam. N.B. Het valt me op dat hij net als zijn jongere broer Carolus Johannes voor het huwelijk zijn geboren.

1 Johannes Wilhelmus BOERS (1800-1868), Boekhouder Marine dep. 1819, secretaris en waarnemend notaris Pekalongan 1821-28; tabaksondernemer Semarang en ass. res. Padang 1829,res. Palembang 1834-39, res. Rembang 1840-42;onslag wegens vermeende fraude 1842, rehabilitatie 1850. Hij huwde Anna Elisabeth Josina MOOYAART (1801-1879)op waaruit 20 !! kinderen die ik hier niet allemaal zal noemen met uitzondering van.
Kind 2 Carel Antonie Noël (1821-1885) Hij huwde Henriette Theodora Catharina Mac Gillavry in 1852 in Surakarta. Nakomelingen niet bekend. mogelijk afgebeeld op een miniatuur portret zie onder zijn ooms
Kind 18 Gualthera Mathilda Constancia (1840-1919) Gualthera Mathilda Constancia (1840-1919) zijn 18 jaar jongere zus huwde met Pieter Eeftinck Schattenkerkin Nederlands-Indië en was mijn betovergrootmoeder Zie voor meer informatie Hier Ik vermoed dat na overlijden van haar broer de familie miniatuur portretten naar haar ging.

2 Carolus Johannes Boers

fout
Carolus Johannes Boers
(Katwijk, 31 mei 1801 - West Java, a.b. Zr. Ms. korvet Triton, 3 april 1829).

fout!!
Het fregat Zr.Ms. 'Diana' en het korvet Zr.Ms. 'Triton' in 1837


fout!!
Links mogelijk Boers met sextant
Karel Jan volgde tussen 1816 en 1819 een opleiding bij de Artillerie- en Genieschool afdeling Marine te Delft en werd uitgezonden naar Nederlands indie alwaar hij in 1922 een Militaire Willemsorde ontving i.v.m. zijn rol in de 2de expeditie naar Palembang en werd in 1827 bevorderd tot luitenant-adjudant.

In 1828 werd hij benoemd tot lid van de commissie van natuurkundig onderzoek in Nederlands-Indië (*1) naar de kust van Nieuw-Guinea belast met het doen van zeevaartkundige waarnemingen Het doel was om het teritorium in Nederlands bezit te nemen. Ze voeren met Zr. Ms. korvet Triton en de koloniale brik Iris via Ambon naar Nieuw-Guinea. . Aangekomen ontdekte men een nog onbekende baai, die ze de Tritonbaai doopte. Het leek geschikt voor het bouwen van een kleine sterkte. Die werd toen met hulp van de inlanders gebouwd en kreeg de naam Fort Du Bus. Op de 24ste augustus 1828, ter gelegenheid van de viering van de geboortedag van de koning, werd er de Nederlandse vlag geplant.

Door de slechte gezondheidstoestanden ter plekke werden 14 van de 17 officieren ziek en bij de minderen was de toestand al niet veel beter. Op de 29ste augustus werd weer onder zeil gegaan naar Ambon. Aldaar teisterden allerlei ziekten de bemanning en moesten 62 daarvan naar het hospitaal worden gezonden en stierf kapitein-luitenant-ter-zee Steenboom zodat het totaal aantal doden opliep tot 21. Ook Boers was inmiddels ziek geworden. De Triton voer daarna terug naar Batavia.

fout!!
Zr_Ms korvet Triton op weg naar Nieuw Guinea in 1828. Door Pieter van Oort.

Karel Jan was er zo slecht aan toe dat hij naar Nederland wilde terug keren en op 12 december 1828 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Hij had toen de rang van luitenant-ter-zee tweede klasse. Hij vertrok op 2 april 1829 als passagier op de Triton vanaf Batavia maar overleed al de volgende dag, 28 jaar oud aan een longziekte. De Triton voer toen nog voor de kust van West-Java ter hoogte van Anjer. Zijn jongere broer Laurens, was eveneens aan boord en zal hem in zijn laatste ogenblikken bijgestaan hebben.

Hij liet zeekaarten en een uitvoerig dagboek van de Nieuw Guinea expeditie na die de basis vormden voor latere publicaties onder andere door J. Modera en J.F.L. Schrõder. Een deel van zijn kaarten bevindt zich in het Nationaal Archief.

*1) Natuurkundige Commissie voor Nederlands-Indië zie hier


3. Pieter Willem

fout
(Koudekerk 15 januari 1803
- Delft 5 oktober 1824)

4. Laurens Adriaan


Pieter hier ook in marine uniform. Ik neem aan dat hij net als zijn oudere broer de opleiding bij de Artillerie- en Genieschool afdeling Marine te Delft volgde en werd buitengewoon luitenant ter zee 2de klasse. Helaas overleed hij jong 21 jaar oud.

fout
(Koudekerk, 27 maart 1804 - Weltevreden, 13 januari 1862)

Laurens volgde tussen 1818 en 1821 net als zijn broers een opleiding bij de Artillerie- en Genieschool afdeling Marine te Delft en ondernam in 1822 een reis naar West-Indië op Zr. Ms. korvet Eendracht. Op zijn verzoek werd hij eind 1823 eervol ontslagen maar nam als buitengewoon luitenant-ter-zee tweede klasse opnieuw dienst bij de koloniale marine in 1825 waar hij belast werd met de instructie voor de cadetten voor de zeedienst aan boord van Zr. Ms. fregat De Dageraad (Soerabaja).

Toen de Java-oorlog uitbrak werd Boers op diens verzoek in 1827 gedetacheerd bij het leger te velde als dienstdoende artillerie-officier. Keerde begin 1828 terug bij de marine, waar hij benoemd werd tot adjudant van de commandant van de haven en equipagemeester te Soerabaja. Hij keerde april 1829 per Zr. Ms. korvet Triton van Batavia terug naar Nederland, gedurende welke reis zijn broer, Carel Jan, aan boord van dit schip overleed.

In 1830. Hij was nog met verlof in Nederland werd hij op eigen verzoek vanwege de Belgische Opstand in oktober gedetacheerd bij de tiende afdeling van het mobiele leger waar hij begin 1831 benoemd werd tot eerste luitenant. In 1832 nam hij deel aan de veldtocht tegen een Franse overmacht op de Citadel van Antwerpen en was met name actief als commandant tijdens de inname van de Lunette St-Laurent. In december 1832 werd hij krijgsgevangen gemaakt en hieruit ontslagen in juni 1833. Hij kreegt hiervoor naast het Metalen Kruis en medaille voor de Citadel van Antwerpen een benoeming tot ridder in de Militaire Willems-Orde.

In februari 1837 werd hij bevorderd tot eerste luitenant-adjudant en overgeplaatst bij de Oost-Indische veldtroepen. Daar werd hij bevorderd tot kapitein. In 1838 nam hij deel aan de expeditie in de XIII Kotta's op Sumatra's Westkust. In maart 1841 kreeg hij de Militaire Willems-Orde derde klasse wegens bewezen diensten op Sumatra's Westkust gedurende de jaren 1839 en 1840 waarbij hij zwaargewond raakte door een schot in zijn rechterschouder.

In januari 1845 werd hij bevorderd tot majoor en nam in 1846 deel aan de eerste expeditie naar Bali, als commandant van een helft van het veertiende bataljon infanterie. De eerste colonne, was onder bevel van majoor C.A. de Brauw (Mijn betovergrootvader via De Jongh-de Brauw) die de last kreeg de aanval te beginnen, terwijl de derde en tweede colonne, respectievelijk onder de bevelen van kapitein J.T. Loman en hem de linkervleugel en de achterhoede zouden dekken. Hij werd voor zijn verrichtingen te Bali benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 1849 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel en mocht tot herstel van zijn gezondheid op verlof naar Nederland. Hij keerde hiervan op in december 1851 terug en werd begin 1852 geplaatst bij het bataljon op de Molukse eilanden. In 1854 werd hij bevorderd tot kolonel en benoemd tot tweede militaire commandant van Sumatra's Westkust en commandant in de Padangse Boven- of Benedenlanden.

In 1860 werd hij aangesteld als commandant van de eerste militaire afdeling op Java en in juli 1861 benoemd tot lid bij de directie van het Weduwen- en Wezenfonds der officieren van de landmacht in Nederlands-Indië. Zijn gezondheid ging in deze jaren steeds meer achteruit en in december 1861 kreeg hij twee jaar ziekteverlof naar Nederland toegekend. Hij was echter al te ziek om de reis nog te kunnen ondernemen en overleed te Weltevreden begin 1862 in de leeftijd van 57 jaar.

->Bron voor uitvoerige informatie over Carolus Johannes en Laurens Adriaan Boers www.nederlandsekrijgsmacht.nl door mevrouw Menke de Groot.


Carel Antonie Noël Boers
fout
Carel Antonie Noël Boers
( Pekalonga 1 juli 1822 - Semarang 21 februari 1885)

Waarschijnlijk Karel zoon van het boven genoemde echtpaar Boers-Mooyaart. Hij is op het miniatuurportret hiernaast gekleed in een Nederlands sergeant uniform (periode 1830-1842) Het is waarschijnlijk dat hij als jongeling in Nederland was voor zijn opleiding en in die tijd een officiers opleiding volgde en daarna naar N.I. ging. In 1856 werd hij bevorderd tot kapitein. Zijn eind functie was Majoor als commandant artillerie op Java. Hij ging in 1861 met pensioen.<<< Terug <<<