Parenteel van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:25-02-2011
Selectie:'Personen in parenteel van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER [219]'
Sortering:Per generatie

I    Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER, Zee officier secretaris 4de alg. Secretarie te Buitenzorg, geb. 03-09-1802 Den Haag, ged. 12-09-1802 Den Haag, overl. 04-09-1848 Soerabaja, zn. van Pieter de RIEMER, Med Doctor, Professor, en Helena ROELOFFS.
Tr. 14-08-1833 Batavia Therèse Gerardine SEVERIJN, geb. 12-11-1813 Amsterdam, overl. 27-12-1864 Delft, dr. van Abraham Johannes SEVERIJN en Elisabeth Johanna HORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie IIa).
   2.  Johanna Elizabeth (zie IIb).
   3.  Johannes Diedericus (zie IIc).

IIa    Pieter de RIEMER, Kapitein KNIL (infanterie);gepens. 10-9-1809, geb. 10-07-1834 Batavia, overl. voor 1903, zn. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER (zie I) en Therèse Gerardine SEVERIJN.
Tr. 13-08-1867 Semarang Barones Marianna Karoline Helene Wilhelmine Johanne Sigismunde HOLZSCHUHER von HARRLACH, geb. 13-01-1847 Semarang, overl. na 1918, dr. van Freiherr Wilhelm HOLZSCHUHER von HARRLACH, Officier KNIL Kapitein Soerabaja, en Marie van STEENBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolina Elisabeth Johanna Marianna, geb. 13-01-1869 Ngawi, overl. 22-09-1869 Semarang.

IIb    Johanna Elizabeth de RIEMER, geb. 06-05-1836 Batavia, overl. 11-07-1881 Heemstede, dr. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER (zie I) en Therèse Gerardine SEVERIJN.
Tr. 14-02-1868 Rembang Guillaume Louis Constantin Ferdinand HEES, Kapitein adm. KNIL, geb. 25-05-1834 Utrecht, overl. 26-12-1904 Utrecht, zn. van Johannes (Jan) HEES, Militair; Adjudant (1836), en Antoinette Jeanne van LIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Pieter (Jan) (zie IIIa).
   2.  August François, geb. 13-11-1871 Amsterdam, overl. 15-01-1872 Helmond.
   3.  Louis Constatin (Loek) (zie IIIb).
   4.  Ferdinand (Nand) (zie IIIc).
   5.  Theophile (Tee), 1909 Empl. Petrol Mij Palembang-Pladjoe,1912 idem Moeara Enim; 1913 Empl. Petrol Mij Batavia; 1914 Empl Petrol Mij Bengkalis, 1917 BPM Batavia; 1924 gepensioneerd, geb. 13-04-1877 Heemstede, overl. 06-02-1945 Ambarawa (NI) Jappenkamp, begr. Semarang ereveld Kalibanteng Vak-MII nr 243.
Tr. 14-02-1906 Buitenzorg (N.I.) Johanna Maria Christ. Geertr. THOMANN, geb. circa 1880, overl. na 1941.
   6.  Alexander, employe onderneming Nangkaan te Bondowoso; BPM ? Geb. 26-06-1879 Heemstede, overl. 04-01-1926 Soerabaja.
   7.  George (zie IIId).

IIc    Johannes Diedericus de RIEMER, 1865 candidaat notaris Samarang-Rembang-Toeban; 1876 idem Tangerang-Batavia; 1884 Notaris Batavia, geb. 27-03-1839 Buitenzorg, overl. 09-11-1906 Depok, zn. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de RIEMER (zie I) en Therèse Gerardine SEVERIJN.
Tr. 26-09-1868 Rembang Charlotta Maria te MECHELEN, geb. 18-12-1844 Keboemen (Rembang), overl. 08-07-1909 Soekaboemi, begr. Batavia Tanah Abang (Weltevreden) afd V graf 113, dr. van Hendrik Louis te MECHELEN en Johanna Wilhelmina PERSIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Franciscus Johannes (Jan), geb. 12-12-1870 Toeban, overl. 29-08-1888 Batavia.
   2.  Hendrik Louis (Louis) (zie IIIe).
   3.  Charles Willem (Tjalie), 1899 empl ond. Passir Limbangang Bandoeng; 1904 Empl. Suikerf. Kadipaten; 1916 empl. fabriek Tjimalaka - Soemedang; 1918 empl. Suikerf. Kadipaten, 1927 Empl. Ond. Benda Tjigombong, geb. 03-05-1873 Toebang, overl. voor 1934.
Tr. Indische vrouw.
   4.  Johanna Henriëtte Philippine (Jet) (zie IIIf).
   5.  Augusta Mary (Guus), 1920-30 Klerk Elektr. tram (Bat. tram mij), geb. 12-09-1876 Tangerang, overl. 07-04-1968 Zwolle.
   6.  Karel Egmond (Mon), 1910 Adjunct vertegenw. Hol.soc van Levensverz., 1920 Makelaar, 1930/8 Chef van de Riemer-Gallois, geb. 14-11-1877 Tangerang, overl. 22-04-1955 Batavia.
Tr. 21-08-1912 Batavia Carolina (Lien) KUIPER te MECHELEN, geb. 18-10-1889 Buitenzorg, begr. 25-05-1965 Breda, dr. van Elisabeth Carolina KUIPER.
   7.  Pieter (Piet) (zie IIIg).
   8.  Johanna Charlotte (Jans/Oti), geb. 19-01-1880 Tangerang (N.I.), overl. 19-05-1973 Zwolle, begr. 23-05-1973 "Kranenburg" Zwolle.
Tr. 23-07-1914 Tjimahi, Bandoeng Johannes Pieter (Jan) HEES (zie IIIa).
   9.  Wilhelmina Samuella (Mien) (zie IIIh).
   10.  Maria Charlotta (Mies), 1914, Klerk Dept. Landbouw Buitenzorg, geb. 22-01-1883 Mr. Cornelis, overl. circa 1939 Batavia.
   11.  Willem Frederik (Jo) (zie IIIi).
   12.  Johanna Elizabeth (Toet, Betsie) (zie IIIj).

IIIa    Johannes Pieter (Jan) HEES, 1899 empl. Suikerfabriek Pradjekan Sitobondo Besoeki; 1901 empl. Sf Gending afd Kraksaan; 1904 empl. SF Kanigoro bij Madioen; 1913 Tuinempl. Tjimahi, Bandoeng, 1914 tuinempl. bij N.V. Java Bibit Mij aldaar,1924-1932 Bibitplanter aldaar, na 1932 ? Failiet, geb. 06-07-1870 Soerabaja, overl. 01-09-1937 Bandoeng, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand HEES, Kapitein adm. KNIL, en Johanna Elizabeth de RIEMER (zie IIb).
Tr. (1) 02-12-1896 Bondowoso, sch. 25-06-1908 Madioen Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK, geb. 03-07-1877 Padang(westkust Sumatra), overl. 10-02-1966 den Haag, dr. van Pieter EEFTINCK SCHATTENKERK, civiel geneesheer NI (circa 1867 tot 1881), en Gualthera Mathilda Constancia BOERS, 1889/93 pension houdster Pasoeroean.
Tr. (2) 23-07-1914 Tjimahi, Bandoeng Johanna Charlotte (Jans/Oti) de RIEMER, geb. 19-01-1880 Tangerang (N.I.), overl. 19-05-1973 Zwolle, begr. 23-05-1973 "Kranenburg" Zwolle, dr. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIc) en Charlotta Maria te MECHELEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathilde Elisabeth (Thilde) (zie IVa).
   2.  Ir Robbert Theophile (zie IVb).

IIIb    Louis Constatin (Loek) HEES, Employé KPM, geb. 22-12-1872 Batavia, overl. 05-08-1917 Batavia, begr. Garoet Kotta grafnr 125, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand HEES, Kapitein adm. KNIL, en Johanna Elizabeth de RIEMER (zie IIb).
Tr. 02-05-1898 Batavia Maria Elisabeth (Nellie) MOLL, geb. 08-08-1876 Buitenzorg, overl. circa 1933.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Antoinette (Non) (zie IVc).
   2.  Willem Lambert Lodewijk (zie IVd).
   3.  Petronella Johanna (Nel) (zie IVe).

IIIc    Ferdinand (Nand) HEES, Koopman Textiel, geb. 17-05-1874 Batavia (gezindte: NH), overl. 26-10-1940 Hilversum, begr. 30-10-1940 's Graveland, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand HEES, Kapitein adm. KNIL, en Johanna Elizabeth de RIEMER (zie IIb).
Tr. 21-11-1910 Hengelo Maria Wilemina HULSHOFF POL, geb. 05-08-1886 Hengelo, overl. na 1940, dr. van Hendrik HULSHOFF POL, Directeur weverij, en Christina Sophia BALLOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriëte Christine (Hetty), Juriste, geb. 1911 Rangoon (BI).
Otr. 1938 Hilversum/Buenos Aires, tr. 1938 Hilversum, sch. 1951 Frank LINDNER, Jurist, geb. 1911 Bussum, zn. van Koenraad LINDNER, Directeur SVB, en Johanna BAERENTS.
   2.  Jan Willem (zie IVf).

IIId    George HEES, 1912-1919 Empl. Sluyters en Co Weltevreden 1920-1923 1932 Employee/Procuratiehouder Sluyters en Co Bandoeng; 1924-1930 1934-1938 procuratiehouder Semarangse Zee en Brandassurantie. Geb. 27-04-1881 Heemstede, overl. circa 1938 Semarang, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand HEES, Kapitein adm. KNIL, en Johanna Elizabeth de RIEMER (zie IIb).
Tr. 09-06-1904 Amsterdam Geradina Johanna WIJNROX, geb. 16-04-1880 Amsterdam, overl. 19-11-1943 Djakarta (Tjidengkamp), begr. Djakarta, dr. van Simon Jacobus WIJNROX, Onderwijzer, en Cornelia Catharina de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie IVg).
   2.  Cornelia Johanna, Employee Internatio te Batavia, geb. 14-05-1907 den Haag, overl. 23-01-1999 Bussum.
Tr. 01-03-1940 Batavia Martinus Gerardus BAUSCH, Gezagvoerder GHV, geb. 31-12-1900 Nijmegen, overl. 27-01-1984 Hilversum, gecr. 31-01-1984 Utrecht, Overvecht.

IIIe    Hendrik Louis (Louis) de RIEMER, 1903 1ste empl. Rijstlanden Buitenzorg; 1908 Admin. Gouv. Pandhuis Ngandjoek, 1914-15 admin. Kaumpondak halte Tjileboet; 1916 admin. afd. bank Keboemen; 1917-1932 ?? Bandoeng; 1934-38 erfpachter Sadang-Poerwakarta, geb. 17-01-1872 Toeban, overl. 06-05-1945 Mr. Cornelis, zn. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIc) en Charlotta Maria te MECHELEN.
Tr. 02-04-1904 Batavia Emma Dorothea Martina BRUNSVELD van HULTEN, geb. 07-08-1882 Lahat, Palembang, overl. 03-07-1976 Beverwijk, dr. van Marinus BRUNSVELD van HULTEN en Martha DERSJANT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Diedericus (John) (zie IVh).
   2.  Charles Martherus Louis Emanual, geb. 18-05-1912 Buitenzorg, overl. 31-08-1925 Batavia.

IIIf    Johanna Henriëtte Philippine (Jet) de RIEMER, geb. 28-06-1874 Toeban, overl. 21-02-1958 Hilversum, dr. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIc) en Charlotta Maria te MECHELEN.
Tr. 26-09-1898 Batavia Hendricus Wilhelmus ROEBY, Kapitein inf. KNIL; 1907 kandidaat Notaris Buitenzorg; 1917-1923 Weltevreden, geb. 20-08-1871 Batavia, overl. na 1941, zn. van Wijnandus Lamberius Hendrikus Wilhelmus ROEBIJ en Sophia Dorothea OUDHOFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte Johanna Wijnanda Sophie (Doddy) (zie IVi).
   2.  Johanna Charlotte Wijnanda Sophia (Nannie) (zie IVj).
   3.  Wijnandus Hendrikus (Wijnand), geb. 22-08-1905 Utrecht, overl. 1943 Antjol (geexecuteerd).

IIIg    Pieter (Piet) de RIEMER, 1903 Gendingen 1910 Peloran N.I. spoorw. , 1920-38 Kolff & Co Welgelegen Noordwijk, geb. 25-01-1879 Tangerang, overl. 08-02-1946 Batavia/Tjikini, zn. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIc) en Charlotta Maria te MECHELEN.
Tr. 26-09-1906 Semarang Marie MAIER, geb. 28-08-1884 Semarang, overl. 21-08-1940 Batavia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Charlotte (Lot) (zie IVk).
   2.  Paul (zie IVl).
   3.  Hans (zie IVm).

IIIh    Wilhelmina Samuella (Mien) de RIEMER, geb. 24-06-1881 Tangerang, overl. 05-03-1982 Zwolle, dr. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIc) en Charlotta Maria te MECHELEN.
Tr. 12-11-1913 Bandoeng Victor François van STEIJN van HENSBROEK, Machinist Tangerang (Bondowoso, Besoeki), geb. 09-02-1883 Brangkal (Modejokerto, Soerabaja), overl. 05-07-1941 Malang, zn. van Gerard jacobus Karel Henri van STEIJN van HENSBROEK, admin rubberonderneming Soember Doeren (Banjoemas), en Padia ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri François (Lalie), serg-majoor KNIL, Admin depot Geneesk. tropen te Amersfoort, geb. 09-10-1914 Bandoeng, overl. voor 1987.

IIIi    Willem Frederik (Jo) de RIEMER, 1905 empl. Tjipetir -Tjibadak, Preanger; 1906-1911 empl. SF Kadhipaten; 1912-1914 ditto Cheribon-Madjalengka; 1916-1917 empl. ond. Tjikoempai (Poerwakarta); 1917 empl Caoutchoucbedrijf Boschwezen; 1918 idem ond. Tjikoempai-Tjipinang (Poerwakarta), geb. 09-02-1884 Batavia,Mr. Cornelis, overl. 31-01-1918 Batavia, zn. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIc) en Charlotta Maria te MECHELEN.
Tr. 05-05-1909 Batavia, sch. 13-03-1916 Poerwakarta Marie Jeanne Christina Ida CHATELIN, overl. na 1930.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ch. M.L.E, geb. 18-05-1912 Buitenzorg, overl. 31-08-1925 Batavia.

IIIj    Johanna Elizabeth (Toet, Betsie) de RIEMER, geb. 24-06-1886 Batavia, overl. 18-02-1977 Voorschoten, dr. van Johannes Diedericus de RIEMER (zie IIc) en Charlotta Maria te MECHELEN.
Tr. 18-03-1914 Batavia Henricus Johannes BREVE, 1910 empl. Arakfabr.,1911 empl Spritusfabr.,1912 empl. Rouwenhorst Mulder en Co, 1913-1916 empl. Geo Wehry en CO, 1917-18 ditto procuratiehouder; 1925-27 Onderdirecteur Tels. Co, 1941-42 Directeur Tels Co, geb. 08-03-1888 Schiedam, overl. 17-08-1974 Voorschoten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hein, geb. 17-05-1919 Batavia, overl. 17-09-1943 Siam.

IVa    Mathilde Elisabeth (Thilde) HEES, Onderwijzeres (Opleiding 1919), geb. 08-09-1899 Pradjekan,Panaroekan,(Sitoebondo), ged. (Prot.) 03-08-1919 Bandoeng, overl. 27-10-1964 den Haag, dr. van Johannes Pieter (Jan) HEES (zie IIIa) en Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK.
Tr. 11-08-1919 Bandoeng Karel de JONGH, KNIL officier laatste rang majoor, 1931 Leraar wiskunde Tijmstra HBS den Haag, geb. 30-01-1888 Buitenzorg, overl. 19-12-1969 's Gravenhage, gecr. Ockenburgh Loosduinen, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de JONGH, 1876 2de luit. inf., 1881 1ste Luit., 1891 Kapitein, 1897 Majoor, 1899 Luitenant Kolonel, mil. comm. Soerabaja; 1901 pensioen, 19xx inspecteur Arnhem., en Constance Antoinette Maria Louise de BRAUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinette Amelia (Nettie), geb. 27-06-1920 Arnhem, overl. 17-04-2008 22:15 u. Leiden, begr. 24-04-2008 Den Haag; Oud Eik en Duinen graf 3721.
Tr. 21-09-1942 den Haag (ZH) Clemens August Joan de BIE, Chemisch technicus; Verffabrikant, geb. 30-07-1918 den Haag, overl. 22-04-2000 Leiden, gecr. 28-04-2008 Leiden, zn. van Johan Antonie de BIE, Ondernemer (Bouw, Verf), en Maria Ida Petronella BIELEN.
   2.  Jan Coenraad, Textiel technicus in opleiding, geb. 07-09-1921 Rijswijk, overl. 13-02-1945 Bergen Belsen.
   3.  Else Constance (Els), Piano lerares, geb. 21-02-1924 Makassar, overl. 12-07-1949 den Haag, begr. Oud Eik en duinen.
Tr. 05-12-1942 's Gravenhage Johan van der BRUGGEN, Judoleraar, geb. 29-08-1916, overl. 17-01-2001.
   4.  Robbert Theophile (Rob), Arts (Liberia), Med onderzoeker (Leiden), Patoloog (Aruba), geb. 27-06-1926 Bandoeng, overl. 08-11-1973 Aruba, begr. 12-11-1973 Aruba.
Sch. voor 1973 Elizabeth Johanna (Bep) DOMMISSE, geb. 21-10-1940, overl. voor 1999.
   5.  Louis Johan (Loek), Planter (Belgische Congo); belasting consulent, geb. 27-05-1928 Bandoeng, overl. 27-08-1985 den Haag, begr. 30-08-1985 Den Haag, Nieuw Eykenduynen.
Tr. (1) 1952 Basoko Belgische Congo, sch. 1958 den Haag Silvia Gerridine Jeanette de BIE, geb. 1931 den Haag, dr. van Johan Antonie de BIE, Ondernemer (Bouw, Verf), en Maria Ida Petronella BIELEN.
Tr. (2) 15-02-1958 den Haag Hermine Anna Angelina (Dijn) HARKX, geb. 14-09-1929 Poerworedjo (midden Java), overl. 14-09-1998 's Gravenhage, dr. van A.P.H. HARKX, 1920-27 Onderw. 2de kls. Makassar, 1930 Schoolhoofd Bandoeng, Mulo onderwijzer Bandoeng,1932-34 Mulo onderw. Solo, en H. A. (Mien) de VOOGT.

IVb    Ir Robbert Theophile HEES, 1925 Ing. Tinwinning Blinjoe; 1926 Civiel ingenieur 3de kl. Waterstaat; 1937 bij O.W. Makasar Celebes, Officier, geb. 13-06-1901 Gending,Kraksaan,Probolingo (residentie Pasaroean), overl. 14-09-1942 Mariso (Makasar Celebes), zn. van Johannes Pieter (Jan) HEES (zie IIIa) en Kitty Amelia Wendelina (Mea) EEFTINCK SCHATTENKERK.
Tr. 16-01-1928 Djokjakarta Erna Petronella JASPER, geb. 09-06-1903 Djombang, overl. 14-03-1931 Soerabaja, dr. van Johan Ernst (John) JASPER, Resident van Djokjakarta, en Alida Christina APPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ir. Johan Theophile (Joh/John), Ir Werktuigb. (project eng.olie/chemie), geb. 1928 Djokjakarta.
Tr. Boukje van GELDER, geb. 20-01-1930, overl. 25-05-2001 Vancouver/BC/Canada, dr. van Jan van GELDER.
   2.  Mathilde Alida (Tilly), geb. 19-07-1930 Bandoeng, overl. 01-08-1940 's-Gravenhage, begr. 's-Gravenhage; Oud Eik en Duinen.

IVc    Johanna Maria Antoinette (Non) HEES, 1923 tijdelijk Onderwijzeres te Malang, geb. 06-09-1901 Batavia, overl. 11-12-1984 den Haag, begr. 14-12-1984 Den Haag Nieuw Eyk en duinen, dr. van Louis Constatin (Loek) HEES (zie IIIb) en Maria Elisabeth (Nellie) MOLL.
Tr. 22-01-1925 Malang Willem Hendrik KRAJENBRINK, ing. Biliton Mij, 1941 Singkep Tin mij. Geb. 21-07-1897 Maron (N.I.), overl. 07-02-1965 den Haag, zn. van Cornelis Lambertus KRAJENBRINK en Alida van AALST.
Uit dit huwelijk:
   1. 

IVd    Willem Lambert Lodewijk HEES, Hoofd employe KPM, geb. 18-10-1905 Batavia, overl. 22-10-1954 Amsterdam, zn. van Louis Constatin (Loek) HEES (zie IIIb) en Maria Elisabeth (Nellie) MOLL.
Tr. 24-03-1937 Batavia Cornelia VERMEULEN, geb. 06-02-1915 Soerabaja, overl. na 1941.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hildegard, geb. 1939 Batavia.

IVe    Petronella Johanna (Nel) HEES, geb. 30-12-1907 Batavia, overl. 09-07-1984 Rotterdam, gecr. 13-07-1984 den Haag, dr. van Louis Constatin (Loek) HEES (zie IIIb) en Maria Elisabeth (Nellie) MOLL.
Tr. 21-10-1932 Ambon Heinrich Wilhelm Rudolph (Hans) KRAUSS, 1932 1941 Luit. ter zee 2de kl.; Insp. scheepvaart Batavia, Hoofd. Dep. hydrografie N.I; Hydrografic surveyor U.N. Geb. 23-11-1908 Padang (N.I.), overl. 27-11-1986 Berkel en Rodenrijs, gecr. 02-12-1986 "Hofwijk" Rotterdam-Overschie, zn. van Henri KRAUSS en Lucia Helena Margo LOOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Els.
Tr. Dee LATHAM.
   2.  Hanno.
Tr. Nelleke HAGERS.
   3.  Ydzer.
Tr. Alice SLIKKER.

IVf    Jan Willem HEES, Kapitein lt. ter Zee; Geeft later les aan het K.I.v.M en aan het Gymnasium te Amsterdam, geb. 18-02-1913 Hengelo, overl. 12-05-1989 Hilversum, begr. 17-05-1989 's Graveland, zn. van Ferdinand (Nand) HEES (zie IIIc) en Maria Wilemina HULSHOFF POL.
Tr. 1948 Soerabaja (NI) Josta Johanna van DAVELAAR, geb. 1922 Blitar (NI), dr. van Willem Frederik Hendrik van DAVELAAR en Helena Christina MADZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meta Maria, Fysiotherapeute, geb. 1948 Soerabaja (NI).
Tr. Geert de VRIES.
   2.  Judith Marijke, Kinderpsychologe, actrice, geb. 1950 Hilversum.
Tr. Hans de WEERS.
   3.  Anna Maria, Klinisch psychologe, geb. 1952 Hilversum.
Tr. Victor BÜRMAN.

IVg    Willem HEES, Technicus BPM in Ambarawa, 1938 Palembang, 1941 Lahat en Batavia, geb. 15-12-1904 Amsterdam, overl. 22-12-1993 Hilversum, gecr. 27-12-1993 Utrecht, Overvecht, zn. van George HEES (zie IIId) en Geradina Johanna WIJNROX.
Tr. 16-05-1933 Soerakarta (NI) Rosa Maria Catharina PIEPLENBOSCH, geb. 22-08-1911 Tjilatjap (NI), overl. na 1947, dr. van Richard PIEPLENBOSCH en Jeanette de la COMBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  George Richard, geb. 1947 Batavia.
   2.  Theo Lodewijk, geb. 1949 Batavia.
Tr. (1) 1972 Loosdrecht, sch. voor 1975 Ingrid TAMMINGA.
Tr. (2) Henny JANSSEN, overl. voor 1986.

IVh    Johannes Diedericus (John) de RIEMER, Officier KNIL (Overste), geb. 12-04-1905 Buitenzorg, overl. 23-08-1967 Den Haag, zn. van Hendrik Louis (Louis) de RIEMER (zie IIIe) en Emma Dorothea Martina BRUNSVELD van HULTEN.
Tr. 1927 Den Haag Hetty van der HOORN, geb. 1907 Oengaran.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thelma, geb. 1928 Bandoeng.
   2.  Roy, Journalist, bestuur Tong Tong (Pasar Malang), geb. 1932 Bandoeng.
Tr. 1961 Holborn (GB), sch. na 1962 N.C. van de WILDE.

IVi    Charlotte Johanna Wijnanda Sophie (Doddy) ROEBY, geb. 21-01-1900 Palimanan, overl. 19-04-1985 Breda, dr. van Hendricus Wilhelmus ROEBY, Kapitein inf. KNIL; 1907 kandidaat Notaris Buitenzorg; 1917-1923 Weltevreden, en Johanna Henriëtte Philippine (Jet) de RIEMER (zie IIIf).
Tr. 18-07-1919 Batavia Jan EVERTS, geb. 11-02-1895 Nijmegen, overl. 30-09-1952 Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Otto, geb. 1933 Kalianget.
Tr. 1962 A. JANSEN.

IVj    Johanna Charlotte Wijnanda Sophia (Nannie) ROEBY, geb. 23-02-1904 Utrecht, overl. 13-03-1963 Den Haag, dr. van Hendricus Wilhelmus ROEBY, Kapitein inf. KNIL; 1907 kandidaat Notaris Buitenzorg; 1917-1923 Weltevreden, en Johanna Henriëtte Philippine (Jet) de RIEMER (zie IIIf).
Tr. (1) 01-05-1924 Bandoeng, sch. 1946 Apollo Willem HEERING.
Tr. (2) 1972 Hengelo Jan ter MORS, geb. 1904 Hengelo.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sonja, geb. 1925 Bandoeng.
Tr. ENGELS.
   2.  Henri Willem (Wim), geb. 1926 Den Haag.
   3.  Hans, geb. 1932 Soerabaja.
   4.  Nanny, geb. 1938 Semarang.

IVk    Maria Charlotte (Lot) de RIEMER, geb. 1907 Semarang, dr. van Pieter (Piet) de RIEMER (zie IIIg) en Marie MAIER.
Tr. 1928 Batavia Benjamin Thomas (Ben) VOGELSANG, Inspecteur Politie 1ste kls. Semarang, geb. 19-09-1899 Sidoardjo, overl. 02-11-1982 Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert John, geb. 1929 Batavia.
Tr. 1957 Amsterdam Edith Marjolein BRUNSVELD van HULTEN, dr. van Nicolaas Willem Dorotheus BRUNSVELD van HULTEN.
   2.  Adolf, geb. circa 1934 Tebingtinggi, overl. circa 1939 Semarang.
   3.  Smea, geb. 1936 Tebengi.
   4.  Floortje Elfride (Floortje), geb. 1942 Blora.
   5.  Dolly Marijke, geb. 1947 Bandoeng.

IVl    Paul de RIEMER, Empl/ Thomassen in De steeg, geb. 1915 Batavia, zn. van Pieter (Piet) de RIEMER (zie IIIg) en Marie MAIER.
Tr. 1942 Batavia Yvonne BRODHAAG, geb. 26-01-1923 Soerabaja, overl. 07-07-1972 Rhenen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Allan Louis, geb. 1940.
   2.  Ferdinant H, geb. 1942.
   3.  Robbert Jim (Jimmy), geb. 1942.
   4.  Hedy Margrite, geb. 1944.
Tr. Flip GEERST.
   5.  Tom, geb. 1946 Batavia.
Tr. J B Van LONDON.
   6.  Hellen Emtiane (Ellen), geb. 1949.
Tr. H STEUR.
   7.  Jack Frits, geb. 1955 Rheden.
   8.  Guliano Frank, geb. 1959 Rheden.
   9.  Brigite Yvonne Maria (Mieke), geb. 1961 Rheden.
Tr. H JANSIE.

IVm    Hans de RIEMER, Rijks ambtenaar, geb. 31-07-1918 Batavia, overl. 31-08-1988 Utrecht, zn. van Pieter (Piet) de RIEMER (zie IIIg) en Marie MAIER.
Tr. 1942 Batavia, sch. 1953 Batavia Caroline (Lien) KRAFT, geb. 1919 Soerabaja.
Uit dit huwelijk:
   1.  Buddy Antoine, geb. 1944 Batavia.
   2.  Jennifer Constance, geb. 1948 Batavia.
Tr. P DAMATO.Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software