Genealogie van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:26 februari 2018
Selectie:'Personen in genealogie van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees [215]'
Sortering:Per generatie

I    Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees, Kapitein adm. KNIL, geb. 25 mei 1834 Utrecht, overl. 26 december 1904 Utrecht, zn. van Johannes (Jan) Hees en Antoinette Jeanne van Lis.
Tr. (1) 14 februari 1868 Rembang Johanna Elizabeth de Riemer, geb. 6 mei 1836 Batavia, overl. 11 juli 1881 Heemstede, dr. van Fransiscus Theodorus Thesaurus de Riemer en Therèse Gerardine Severijn.
Tr. (2) 18 april 1895 Heemstede Anna Hendrika Johanna de Graaf, Huishoudster, geb. 25 oktober 1845 Zaandam, overl. 17 juni 1931 Arnhem, dr. van Jan de Graaf en Dina Carolina Kuhlman.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Pieter (Jan) (zie IIa).
   2.  August François, geb. 13 november 1871 Amsterdam, overl. 15 januari 1872 Helmond.
   3.  Louis Constatin (Loek) (zie IIb).
   4.  Ferdinand (Nand) (zie IIc).
   5.  Theophile (Tee), 1909 Empl. Petrol Mij Palembang-Pladjoe,1912 idem Moeara Enim; 1913 Empl. Petrol Mij Batavia; 1914 Empl Petrol Mij Bengkalis, 1917 BPM Batavia; 1924 gepensioneerd, geb. 13 april 1877 Heemstede, overl. 6 februari 1945 Ambarawa (NI) Jappenkamp, begr. Semarang ereveld Kalibanteng Vak-MII nr 243.
Tr. 14 februari 1906 Buitenzorg (N.I.) Johanna Maria Christ. Geertr. Thomann, geb. circa 1880, overl. na 1941.
   6.  Alexander, employe onderneming Nangkaan te Bondowoso; BPM ? Geb. 26 juni 1879 Heemstede, overl. 4 januari 1926 Soerabaja.
   7.  George (zie IId).

IIa    Johannes Pieter (Jan) Hees, 1899 empl. Suikerfabriek Pradjekan Sitobondo Besoeki; 1901 empl. Sf Gending afd Kraksaan; 1904 empl. SF Kanigoro bij Madioen; 1913 Tuinempl. Tjimahi, Bandoeng, 1914 tuinempl. bij N.V. Java Bibit Mij aldaar,1924-1932 Bibitplanter aldaar, na 1932 ? Failiet, geb. 6 juli 1870 Soerabaja, overl. 1 september 1937 Bandoeng, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees (zie I) en Johanna Elizabeth de Riemer.
Tr. (1) 2 december 1896 Bondowoso, sch. 25 juni 1908 Madioen Kitty/Ketthij Amelia Wendelina (Mea) Eeftinck Schattenkerk, geb. 3 juli 1877 Padang(westkust Sumatra), overl. 10 februari 1966 den Haag, dr. van Pieter Eeftinck Schattenkerk en Gualthera Mathilda Constancia Boers.
Tr. (2) 23 juli 1914 Tjimahi, Bandoeng Johanna Charlotte (Jans/Oti) de Riemer, geb. 19 januari 1880 Tangerang (N.I.), overl. 19 mei 1973 Zwolle, begr. 23 mei 1973 "Kranenburg" Zwolle, dr. van Johannes Diedericus de Riemer en Charlotta Maria te Mechelen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mathilde Elisabeth (Thilde), Onderwijzeres (Opleiding 1919), geb. 8 september 1899 Pradjekan,Panaroekan,(Sitoebondo), ged. (Prot.) 3 augustus 1919 Bandoeng, overl. 27 oktober 1964 den Haag.
Tr. 11 augustus 1919 Bandoeng Karel de Jongh, KNIL officier laatste rang majoor, 1931 Leraar wiskunde Tijmstra HBS den Haag, geb. 30 januari 1888 Buitenzorg, overl. 19 december 1969 's Gravenhage, gecr. Ockenburgh Loosduinen, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
   2.  Ir Robbert Theophile (zie IIIa).

IIb    Louis Constatin (Loek) Hees, Employé KPM, geb. 22 december 1872 Batavia, overl. 5 augustus 1917 Batavia, begr. Garoet Kotta grafnr 125, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees (zie I) en Johanna Elizabeth de Riemer.
Tr. 2 mei 1898 Batavia Maria Elisabeth (Nellie) Moll, geb. 8 augustus 1876 Buitenzorg, overl. circa 1933.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Antoinette (Non), 1923 tijdelijk Onderwijzeres te Malang, geb. 6 september 1901 Batavia, overl. 11 december 1984 den Haag, begr. 14 december 1984 Den Haag Nieuw Eyk en duinen.
Tr. 22 januari 1925 Malang Willem Hendrik Krajenbrink, ing. Biliton Mij, 1941 Singkep Tin mij. Geb. 21 juli 1897 Maron (N.I.), overl. 7 februari 1965 den Haag, zn. van Cornelis Lambertus Krajenbrink en Alida van Aalst.
   2.  Willem Lambert Lodewijk (zie IIIb).
   3.  Petronella Johanna (Nel), geb. 30 december 1907 Batavia, overl. 9 juli 1984 Rotterdam, gecr. 13 juli 1984 den Haag.
Tr. 21 oktober 1932 Ambon Heinrich Wilhelm Rudolph (Hans) Krauss, 1932 1941 Luit. ter zee 2de kl.; Insp. scheepvaart Batavia, Hoofd. Dep. hydrografie N.I; Hydrografic surveyor U.N. Geb. 23 november 1908 Padang (N.I.), overl. 27 november 1986 Berkel en Rodenrijs, gecr. 2 december 1986 "Hofwijk" Rotterdam-Overschie, zn. van Henri Krauss en Lucia Helena Margo Loos.

IIc    Ferdinand (Nand) Hees, Koopman Textiel, geb. 17 mei 1874 Batavia (gezindte: NH), overl. 26 oktober 1940 Hilversum, begr. 30 oktober 1940 's Graveland, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees (zie I) en Johanna Elizabeth de Riemer.
Tr. 21 november 1910 Hengelo Maria Wilemina Hulshoff Pol, geb. 5 augustus 1886 Hengelo, overl. 3 mei 1978 Hilversum, begr. 's Graveland, dr. van Hendrik Hulshoff Pol en Christina Sophia Ballot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriëte Christine (Hetty), Juriste, geb. 1911 Rangoon (BI).
Otr. 1938 Hilversum/Buenos Aires, tr. 1938 Hilversum, sch. 1951 Frank Lindner, Jurist, geb. 1911 Bussum, zn. van Koenraad Lindner en Johanna Baerents.
   2.  Jan Willem (zie IIIc).

IId    George Hees, 1912-1919 Empl. Sluyters en Co Weltevreden 1920-1923 1932 Employee/Procuratiehouder Sluyters en Co Bandoeng; 1924-1930 1934-1938 procuratiehouder Semarangse Zee en Brandassurantie. Geb. 27 april 1881 Heemstede, overl. circa 1938 Semarang, zn. van Guillaume Louis Constantin Ferdinand Hees (zie I) en Johanna Elizabeth de Riemer.
Tr. 9 juni 1904 Amsterdam Geradina Johanna Wijnrox, geb. 16 april 1880 Amsterdam, overl. 19 november 1943 Djakarta (Tjidengkamp), begr. Djakarta, dr. van Simon Jacobus Wijnrox en Cornelia Catharina de Jong.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie IIId).
   2.  Cornelia Johanna, Employee Internatio te Batavia, geb. 14 mei 1907 den Haag, overl. 23 januari 1999 Bussum.
Tr. 1 maart 1940 Batavia Martinus Gerardus Bausch, Gezagvoerder GHV, geb. 31 december 1900 Nijmegen, overl. 27 januari 1984 Hilversum, gecr. 31 januari 1984 Utrecht, Overvecht.

IIIa    Ir Robbert Theophile Hees, 1925 Ing. Tinwinning Blinjoe; 1926 Civiel ingenieur 3de kl. Waterstaat; 1937 bij O.W. Makasar Celebes, Officier, geb. 13 juni 1901 Gending,Kraksaan,Probolingo (residentie Pasaroean), overl. 14 september 1942 Mariso (Makasar Celebes), zn. van Johannes Pieter (Jan) Hees (zie IIa) en Kitty/Ketthij Amelia Wendelina (Mea) Eeftinck Schattenkerk.
Tr. 16 januari 1928 Djokjakarta Erna Petronella Jasper, geb. 9 juni 1903 Djombang, overl. 14 maart 1931 Soerabaja, dr. van Johan Ernst (John) Jasper en Alida Christina Appel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ir. Johan Theophile (Joh/John) (zie IVa).
   2.  Mathilde Alida (Tilly), geb. 19 juli 1930 Bandoeng, overl. 1 augustus 1940 's-Gravenhage, begr. 's-Gravenhage; Oud Eik en Duinen.

IIIb    Willem Lambert Lodewijk Hees, Hoofd employe KPM, geb. 18 oktober 1905 Batavia, overl. 22 oktober 1954 Amsterdam, zn. van Louis Constatin (Loek) Hees (zie IIb) en Maria Elisabeth (Nellie) Moll.
Tr. 24 maart 1937 Batavia Cornelia Vermeulen, geb. 6 februari 1915 Soerabaja, overl. na 1941.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hildegard, geb. 1939 Batavia.

IIIc    Jan Willem Hees, Kapitein lt. ter Zee; Leraar K.I.v.M en Gymnasium te Amsterdam; film acteur, geb. 18 februari 1913 Hengelo, overl. 12 mei 1989 Hilversum, begr. 17 mei 1989 's Graveland, zn. van Ferdinand (Nand) Hees (zie IIc) en Maria Wilemina Hulshoff Pol.
Tr. 1948 Soerabaja (NI) Josta Johanna van Davelaar, geb. 1922 Blitar (NI), dr. van Willem Frederik Hendrik van Davelaar en Helena Christina Matzen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meta Maria, Fysiotherapeute, geb. 1949 Soerabaja (NI).
Sch. voor 2011 Geert de Vries.
   2.  Judith Marijke, Kinderpsychologe, actrice, geb. 1950 Hilversum.
Tr. Hans de Weers.
   3.  Anne-Marie, geb. 1952 Hilversum.

IIId    Willem Hees, Technicus BPM in Ambarawa, 1938 Palembang, 1941 Lahat en Batavia, geb. 15 december 1904 Amsterdam, overl. 22 december 1993 Hilversum, gecr. 27 december 1993 Utrecht, Overvecht, zn. van George Hees (zie IId) en Geradina Johanna Wijnrox.
Tr. 16 mei 1933 Soerakarta (NI) Rosa Maria Catharina Pieplenbosch, geb. 22 augustus 1911 Tjilatjap (NI), overl. na 1947, dr. van Richard Pieplenbosch en Jeanette de la Combe.
Uit dit huwelijk:
   1.  George Richard, geb. 1947 Batavia.
   2.  Theo Lodewijk (zie IVb).

IVa    Ir. Johan Theophile (Joh/John) Hees, Ir Werktuigb. (project eng.olie/chemie), geb. 16 oktober 1928 Djokjakarta, overl. 22 februari 2018 Vancouver, zn. van Ir Robbert Theophile Hees (zie IIIa) en Erna Petronella Jasper.
Tr. Boukje van Gelder, geb. 20 januari 1930, overl. 25 mei 2001 Vancouver/BC/Canada, dr. van Jan van Gelder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesje, geb. 1953 Delft.
   2.  Robert, geb. 1954 Calgary/Alberta/Canada.
   3.  Hendrik (Hank), geb. 1956 Calgary/Alberta/Canada.
   4.  John, geb. 1959 Oakville/Ontario/Canada.
   5.  Mark, geb. 1963 Oakville/Ontario/Canada.

IVb    Theo Lodewijk Hees, geb. 1949 Batavia, zn. van Willem Hees (zie IIId) en Rosa Maria Catharina Pieplenbosch.
Tr. (1) 1972 Loosdrecht, sch. voor 1975 Ingrid Tamminga.
Tr. (2) Henny Janssen, overl. voor 1986.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Manon Nataja, geb. 1973.
   2.  Frank, geb. 1983.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software