Parenteel van Jan de Brauw


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:1 januari 2023
Selectie:'Personen in parenteel van Jan de Brauw [373]'
Sortering:Per generatie

I    Jan de Brauw, Hoofdbaljuw en 1ste rentm. van Sottegem, begr. circa 1535 Sottegem.
Tr. Sandrina van Tortelboom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna.
   2.  Josinna.
   3.  Sanderina.
Kinderen:
   4.  Johan (zie II).
   5.  Catharina, dr. van Martina de Baas.
   6.  Arent, zn. van Martina de Baas.

II    Johan de Brauw, Burgem. van Geertsbergen Oost Vlaanderen, overl. 14 maart 1617, zn. van Jan de Brauw (zie I) en Martina de Baas.
Tr. Barbera de Vrient dite Rubbens, dr. van Simon de Vrient dite Rubbens en Barbera Smits.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan (zie III).

III    Johan de Brauw, Ontv kerkelijke goederen; Baljuw; Dijkgraaf; Stadhouder Z. Beveland, geb. circa 1550, overl. 8 oktober 1619 's-Gravenhage, zn. van Johan de Brauw (zie II) en Barbera de Vrient dite Rubbens.
Tr. circa 1596 Martina Huyssen, geb. circa 1572, overl. 30 juni 1645, dr. van Mr. Hugo Huyssen en Elisabeth Hanneman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaak (zie IVa).
   2.  Heer van Kethel Jacob (zie IVb).

IVa    Isaak de Brauw, Comm der monstering Zeeland; ontv. der gemeene middelen Goes, geb. circa 1601, overl. 8 mei 1649 Lillo, zn. van Johan de Brauw (zie III) en Martina Huyssen.
Tr. -01-1629 Anna van der Meer van Berendrecht, geb. circa 1600, overl. 30 april 1645 Lillo, dr. van Jacob van der Meer van Berendrecht en Agnes van den Boetzelaer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mr. Willem (zie V).
   2.  Isaak, geb. 7 april 1636 Goes, overl. 1673 Japan.
Tr. 9 april 1671 Batavia Hester (Esther) Bremer(s), ged. 26 juni 1647 Leiden (Pieterskerk).

IVb    Heer van Kethel Jacob de Brauw, regent Rotterdam Zuid, geb. 1604 Tholen ? Overl. 22 december 1680 Rotterdam, zn. van Johan de Brauw (zie III) en Martina Huyssen.
Tr. Vrouwe van Kethel Philpota Muys van Holy.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Muys de Brauw.

V    Mr. Willem de Brauw, Schepen, ontv. gemeene middelen van Goes, geb. 12 juni 1633 Goes, overl. circa 1694 Goes, zn. van Isaak de Brauw (zie IVa) en Anna van der Meer van Berendrecht.
Tr. 8 april 1662 Brouwershaven Helena Oldendorpius, geb. 14 juni 1634 Goes, overl. 22 juni 1711, begr. Dreischor, dr. van Cornelis Melchior Oldendorpius en Maria Vogel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie VI).

VI    Cornelis de Brauw, Baljuw en opperdijkgraaf van Dreischor, Zonnemaire en Noordgouwe, geb. 1 april 1664 Goes, overl. 11 januari 1728 Zonnemaire, zn. van Mr. Willem de Brauw (zie V) en Helena Oldendorpius.
Tr. 3 april 1685 Middelburg Isabella de Savornin, geb. circa 1663, overl. 8 januari 1728 Zonnemaire, dr. van Maurits de Savornin en Isabella de Wispelaere.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel (zie VII).

VII    Daniel de Brauw, Luitenant Generaal inf. 1766, geb. 1 november 1693 Dreischor, overl. 31 maart 1768, begr. Zierikzee, zn. van Cornelis de Brauw (zie VI) en Isabella de Savornin.
Tr. 9 oktober 1725 Hester Stavenisse, geb. 13 juli 1697, overl. circa 1780, dr. van Cornelis Stavenisse en Cornelia de Keyser.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie VIII).
   2.  Cornelia Maria, geb. 17 april 1730, overl. 28 september 1817 Zierikzee.
Tr. 6 december 1769 Zierikzee Marinus Cornelis van Borssele, geb. 16 februari 1729 Maastricht, overl. 14 februari 1818 Zirikzee.
   3.  Isabella Jacoba, geb. 24 augustus 1732, overl. voor 1741.
   4.  Helana, geb. 1 januari 1734 Bergen op Zoom, overl. 5 januari 1802 Zierikzee.
Tr. 24 juni 1754 Bergen op Zoom Robert Douglas, geb. 5 mei 1727 Edingburgh, overl. 30 december 1809 Zierikzee.
   5.  Daniël Maurits, Burgemeester van Zierikzee, geb. 14 oktober 1739 Bergen op Zoom, overl. 1 april 1804 Zierikzee.
   6.  Isabella Jacoba, geb. 17 juni 1741.

VIII    Cornelis de Brauw, Luitenant Generaal; comm landmacht Zeeland 1794, geb. 16 mei 1728 Zierikzee, overl. 21 augustus 1804 Zierikzee, zn. van Daniel de Brauw (zie VII) en Hester Stavenisse.
Tr. 3 december 1767 Alida Charlotte Albertine Paris, geb. 26 juli 1746 Hulst, overl. 24 november 1804 Zierikzee, dr. van Johan Willem Paris en Johanna Theodora Streso.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel (zie IXa).
   2.  Theodora Hester, geb. 18 april 1770 Hulst, ged. 20 april 1770 Hulst, overl. 1 januari 1771.
   3.  Jhr. Willem Maurits Mr. (zie IXb).
   4.  Cornelia Maria (zie IXc).
   5.  Cornelis Stavenisse de Brauw (zie IXd).
   6.  zoon, geb. 7 mei 1776, overl. 11 mei 1776.
   7.  Jacob (zie IXe).
   8.  Bonifacius, geb. 13 september 1783, begr. 19 november 1783.
   9.  Isaäc (zie IXf).

IXa    Daniel de Brauw, Jurist, Ging in 1791 in mil. dienst. 1813 Kapitein der infanterie, geb. 14 september 1768 Hulst, overl. 2 september 1842 Vianen, begr. Vianen graf 97, zn. van Cornelis de Brauw (zie VIII) en Alida Charlotte Albertine Paris.
Kinderen:
   1.  Cornelis, geb. circa 1807, overl. 19 november 1881 Utrecht, zn. van Amelia Philippina Gobius.
   2.  Constantijn Philip, 1829 Adelborst 1ste kls;1834 luit. tz 2de kls; 1847 luit. tz 1ste kls klas, 1856 kapitein-luit tz, 1861 Kapitein tz, geb. 8 juli 1811 Montfoort, overl. 15 november 1892 Ginniken, zn. van Amelia Philippina Gobius.
Tr. 29 september 1853 Utrecht Maria Antonetta Agatha de Brauw, geb. 25 januari 1813 Montfoort, overl. 28 januari 1892 Breda, dr. van Jacob de Brauw (zie IXe) en Maria Magdalena Gobius.
   3.  Willem Daniel, geb. 7 november 1812 Montfoort, zn. van Amelia Philippina Gobius.
   4.  Jan Simon, geb. 8 juni 1814 Montfoort, zn. van Amelia Philippina Gobius.
   5.  Otto Willem, geb. 22 juni 1817 Montfoort, overl. 7 juni 1818 Montfoort, zn. van Amelia Philippina Gobius.

IXb    Jhr. Willem Maurits Mr. de Brauw, Jurist, geb. 23 april 1772 Hulst, overl. 22 november 1841 's Gravenhage, zn. van Cornelis de Brauw (zie VIII) en Alida Charlotte Albertine Paris.
Tr. Eva Maria van Breugel, geb. 1783, overl. 1866.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jhr. Willem Maurits (zie Xa).
   2.  Vincent Maximiliaan, geb. 1815, overl. 1893.
   3.  Otto Willem Cornelis.

IXc    Cornelia Maria de Brauw, geb. 12 juni 1773 Hulst, overl. 14 januari 1842 Vlissingen, dr. van Cornelis de Brauw (zie VIII) en Alida Charlotte Albertine Paris.
Tr. 1797 Montfoort Otto Willem Gobius, Luitenant-admiraal, directeur/commandant der Marine te Vlissingen en opperbevelhebber van zeemacht op de Schelde, geb. 1 december 1758 Montfoort, overl. 1 januari 1843 Vlissingen, zn. van Henric Anthony Gobius en Jnkvr. Constantia Margaretha Falck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus, geb. 29 maart 1813 Montfoort.
   2.  George Frederik Guustaaf, Zeeofficier ? Geb. 1819 Vlissingen, overl. 25 juli 1859 Den Helder ab Zr Ms Propatria.
Tr. Catharina Storij.

IXd    Cornelis Stavenisse de Brauw, Lid Hoog militair Gerechtshof (1814-1861), geb. 2 februari 1775 Hulst, overl. 23 augustus 1837 Utrecht, zn. van Cornelis de Brauw (zie VIII) en Alida Charlotte Albertine Paris.
Kinderen:
   1.  Otto Willem, Secretaris-generaal departement van oorlog (1861-1866), geb. 14 maart 1817 Oosterland, overl. 4 april 1891 's Gravenhage.
   2.  Amelia.

IXe    Jacob de Brauw, Officier Holl. brigade, Majoor O.I.L. 1824-1827 Waarnemend directeur Militaire school; Koopman, geb. 17 juni 1777 Ginneken, overl. 30 mei 1840 Vianen, begr. Vianen graf 97, zn. van Cornelis de Brauw (zie VIII) en Alida Charlotte Albertine Paris.
Tr. 14 februari 1809 Utrecht Maria Magdalena Gobius, geb. 3 mei 1784 Utrecht, overl. 1 februari 1862 Utrecht, dr. van Mr. Joan Frederik Gobius en Constantia Margeretha Gobius.
Uit dit huwelijk:
   1.  R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. (zie Xb).
   2.  Constantia Margaretha Joanna Frederica, geb. 16 november 1811 Montfoort, ged. (NH) 2 juni 1811 Montfoort, overl. 21 februari 1865 Den Helder.
   3.  Maria Antonetta Agatha, geb. 25 januari 1813 Montfoort, overl. 28 januari 1892 Breda.
Tr. 29 september 1853 Utrecht Constantijn Philip de Brauw, 1829 Adelborst 1ste kls;1834 luit. tz 2de kls; 1847 luit. tz 1ste kls klas, 1856 kapitein-luit tz, 1861 Kapitein tz, geb. 8 juli 1811 Montfoort, overl. 15 november 1892 Ginniken, zn. van Daniel de Brauw (zie IXa) en Amelia Philippina Gobius.
   4.  Jacob Marie (zie Xc).

IXf    Isaäc de Brauw, Arts, gemeenteraadslid en Burgemeester te Woerden, geb. 10 november 1784 's-Hertogenbosch, overl. 17 februari 1871 Amsterdam, zn. van Cornelis de Brauw (zie VIII) en Alida Charlotte Albertine Paris.
Tr. (1) 31 maart 1814 Christina Andres, overl. 11 augustus 1817 Woerden.
Tr. (2) 20 augustus 1818 Woerden Gerrigje ten Noever, geb. 23 maart 1796 Woerden, overl. 7 mei 1865 Woerden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Coenradina Alida, geb. 3 mei 1814 Woerden, overl. 1 mei 1857 Woerden.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Petronella (zie Xd).
   3.  Jan Christiaan ten Noever de Brauw, Arts te Woerden, geb. 18 februari 1822 Woerden, overl. 26 juli 1881 Woerden, begr. Woerden De Brauwstr Graf 11.
   4.  Alida Christina Albertina (zie Xe).

Xa    Jhr. Willem Maurits de Brauw, Advocaat, Lid proviciale staten van Zuid Holland, lid 1ste kamer (1851-1853), off van just.(1861-1873) lid 2de kamer (1861-1868) voor Gouda, geb. 24 april 1810 Zierikzee, overl. 17 januari 1874 Haarlem, zn. van Jhr. Willem Maurits Mr. de Brauw (zie IXb) en Eva Maria van Breugel.
Tr. 31 mei 1837 's Gravenhage Alida Englina De Gijselaar, geb. 1815, overl. 1873, dr. van Engelbert De Gijselaar en Alida Gerbade.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jhr. Willem Maurits, geb. 1838, overl. 1898.
Tr. 5 september 1872 Cornelie Jeanne Gertrude Jaqueline Rigail Certon, geb. 1814, overl. 1888.
   2.  Theodoor Engelbert, geb. 1840, overl. 1902.
Tr. 12 december 1872 Catherine Quirine Twiss, geb. 1846, overl. 1927.
   3.  Jvr. Eva Maria Alida, geb. 1843, overl. 1918.
   4.  Jvr. Alida Engelina, geb. 1845, overl. 1894.
   5.  Jhr, Engelbert Nicolaas Mr. (zie XIa).
   6.  Jvr. Albertine Charlotte Cornelia, geb. 1850, overl. 1922.

Xb    R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw, Off. inf. 1826, Generaal Majoor; civiel en mill. Gouveneur Celebes 1855-57, Gouveneur Sumatra west 1861, vanaf 1849 adjudant i.b.d. van de Koning Willem III, geb. 19 december 1809 Montfoort, overl. 21 februari 1862 Padang, zn. van Jacob de Brauw (zie IXe) en Maria Magdalena Gobius.
Samenw. (1) voor 1832 Javaanse vrouw Kaliam (Mina ?).
Tr. (2) 1 november 1839 Vianen Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest, geb. 24 november 1819 Samarang, overl. 22 februari 1862 Padang, dr. van Jhr. Dirk van Heemskerck van Beest en Johanna Jacoba Eckstadt.
Uit de eerste relatie:
   1.  Johanna Hendrika Cornelia (zie XIb).
   2.  Louisa (zie XIc).
   3.  MWO-4 Albert, 1ste Luitenant adj. inf. Geb. 24 april 1837 Ngawie, overl. 12 januari 1864 Padang.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maria Johanna Lucie, geb. 5 augustus 1840 Weltevreden te Batavia, overl. 19 november 1843 Batavia.
   5.  Jacoba Albertine, geb. 18 februari 1842 Djocjacarta, ged. (Hervormd) 11 september 1842 Djocjakarta, overl. 25 augustus 1843 Batavia.
   6.  Maria Johanna Lucie (zie XId).
   7.  Jacoba Albertina (Tine) (zie XIe).
   8.  Dirk Jacob Albert Eduard, Kapitein O.I.L. ; adm. onderneming Bedoijo, geb. 18 oktober 1848 Batavia, Mr Cornelis, overl. 27 februari 1914 'S-Gravenhage.
Tr. 30 juni 1879 Djocjacarta Christina Cornelia Maria (Tientje) Engel, geb. 14 maart 1856 Djokjacarta, ged. 10 mei 1857 Djokjakarta, overl. 10 februari 1943 Den Haag, dr. van Hendrikus Bernardus Franciscus Engel en Maria Augustina Baumgarten.
   9.  Constance Antoinette Maria Louisa (zie XIf).
   10.  Cornelis Albert, 1876 Luit tz 2de kls; 1886 Luit 1ste tz kls; 1896 kapitein-luitenant tz; 1902 kapitein tz; 1904 Havenmeester & comm. "Wachtschip" Den Helder, geb. 4 maart 1855 Palembang, ged. (Prot) 4 november 1855 Palembang ? Overl. 11 mei 1905 Nieuwediep.
Tr. 2 maart 1888 's-Gravenhage Albertine Florence Schrassert Bert, geb. 9 december 1865 Zutphen, overl. 30 juli 1916 's-Gravenhage, dr. van Hendrik Jacob Paulus Schrassert Bert en Jvr. Clara Carolina Sandberg.

Xc    Jacob Marie de Brauw, O.I.L. 1ste Luit. werkzaam bij waterstaat, ass. res. Bawean, geb. 1 januari 1815 Montfoort, overl. 27 februari 1855 Bawean NI, zn. van Jacob de Brauw (zie IXe) en Maria Magdalena Gobius.
Tr. kerk 12 januari 1842 Soerabaya Antonia Theodora Cornelia Hillegonda Alting Siberg, geb. 22 mei 1823 (Oeloejamie)Penkalongan (N.I.), overl. 18 september 1884 Nieuwer Amstel, dr. van Johannes (Jan) Alting Siberg en Jkvr. Louisa Adelaïda van Heemskerck van Beest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Koenraad Johannes Jacobus, geb. 5 februari 1842 Soerabaia, overl. 8 januari 1853 Utrecht.
   2.  Maria Louise, geb. 13 maart 1846 Soerabaja, overl. 4 januari 1911 Ugchelen (Apeldoorn).
Tr. (1) 20 december 1871 Gouda Johan Heinrich Franz Schlatmann, geb. 17 juli 1839 Neuenkirchen, overl. 9 november 1877 Amsterdam, zn. van Franz Heinz Schlatmann en Maria Agnes Speckman.
Tr. (2) 30 augustus 1894 Amsterdam Albertus Anne de Vries, geb. 5 oktober 1834 Groningen, zn. van Christianus Michael de Vries en Roelfien Vorenkamp.
   3.  Anton Theodoor Renso, Kapitein inf. O.I.l. Geb. 28 november 1849 Wonosobo (Bagelen, Ledok) NI.
Tr. 28 oktober 1897 Amsterdam Catharina Wilhelmina Pieters, geb. 19 januari 1852 Weesperkarspel, dr. van Pieter Pieters en Krijntje Kok.
   4.  Jacoba Hendrika (zie XIg).

Xd    Petronella de Brauw, geb. 22 juli 1819 Woerden, overl. 12 februari 1898 Groningen, begr. Woerden de Brauwstraat graf 9, dr. van Isaäc de Brauw (zie IXf) en Gerrigje ten Noever.
Tr. 8 augustus 1841 Woerden ? Echtgenoot is Jan Derk (Dirk) Rolandus Hagedoorn, Kapitein der Infanterie, geb. 21 juli 1814 Delft (gezindte: NH), overl. 8 februari 1858 Woerden, begr. Woerden de Brauwstr, zn. van Jan (Joan) Derk (Dirk) Hagedoorn en Elisabeth Rolandus.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie XIh).
   2.  Izaak (Ies) (zie XIi).
   3.  Jan Derk (Jan) (zie XIj).
   4.  Jan Christiaan (Chris) (zie XIk).
   5.  Hieronymus, 1ste luit. der Grenadiers, geb. 31 maart 1850 Alkmaar.

Xe    Alida Christina Albertina de Brauw, geb. 1825, overl. 1898, dr. van Isaäc de Brauw (zie IXf) en Gerrigje ten Noever.
Tr. Willem Frederik van Erp Taalman Kip, 1869 Luit ter zee 1ste kl, 1874-1885 Minister van Marine, geb. 19 december 1824 Den Haag, overl. 16 maart 1905 Den Haag, zn. van Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip en Anna Boon van Ostade.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geb. circa 1859 Woerden, overl. 25 april 1867 Leiden.

XIa    Jhr, Engelbert Nicolaas Mr. de Brauw, geb. 27 augustus 1849, zn. van Jhr. Willem Maurits de Brauw (zie Xa) en Alida Englina De Gijselaar.
Tr. Jvr. Adriana Margaretha van Doorn, geb. 1850, overl. 1918.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jhr. Willem Maurits, geb. 1876, overl. 1962.
Tr. 18 juli 1901 Catherina Elisabeth van Reenen, geb. 1879, overl. 1951.
   2.  Jvr. Rudolphine, geb. 1877, overl. 1882.
   3.  Jan Godard Rudolph, geb. 1881, overl. 1933.
   4.  Jvr. Elisabeth Wilhelmina Malwina, geb. 1881, overl. 1954.
   5.  Jhr. Jan Godard Rudolf, geb. 1881, overl. 1933.
   6.  Albert Karel Cornelis, geb. 1884, overl. 1959.
Tr. 22 juni 1911 Marie Teding van Berkhout, geb. 1886, overl. 1975.
   7.  Amlia Albertine Marij, geb. 1887, overl. 1954.

XIb    Johanna Hendrika Cornelia de Brauw, geb. 22 april 1832 Salatiga (Semarang) N.I. Overl. 17 december 1865 den Helder, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie Xb) en Javaanse vrouw Kaliam (Mina ?).
Tr. 5 januari 1850 Batavia Frederik Ditloff de Chauvigny de Blot, ass. resident Kraksaän (Pobolingo)N.I. 1868-1872, geb. 13 december 1823 Batavia, ged. 18 januari 1824 Batavia, overl. 31 augustus 1914 's-Gravenhage, zn. van Felix de Chauvigny de Blot en Cornelia Juliana van Stralendorf.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Felix (zie XIIa).
   2.  Jacoba Cornelia (Koosje), geb. 4 maart 1852 Meester Cornelis NI, overl. 22 februari 1940 Den Haag.
   3.  Henri (zie XIIb).
   4.  Cornelis (zie XIIc).
   5.  Louise, geb. 30 oktober 1857 Batavia, overl. 1 april 1927 Den Haag.
Tr. 13 februari 1889 Den Haag, sch. 3 mei 1917 Den Haag Ruurd Robijn Nauta, Aphotheker, geb. 18 mei 1861 Batavia, overl. 10 november 1934 Den Haag.
   6.  Willem Frederik (zie XIId).
   7.  Frederika, geb. 9 augustus 1860 Meester Cornelis, overl. 26 mei 1936 La Neuveville (Bern) Zitserland.
Tr. 1884 Antoine Emile Wijss, geb. 1852, overl. 1946.
   8.  Maria, Religieuze, geb. 28 februari 1862 Kediri NI, overl. 3 juni 1944 Batavia.
   9.  Charles, geb. 26 juli 1863 Kediri NI, overl. 14 april 1943 Medan NI.
Tr. 1900 Lucie Heijting, geb. 1874, overl. 1945.
   10.  Frans, geb. 15 juli 1864 Kediri NI, overl. 8 februari 1866 Utrecht.

XIc    Louisa de Brauw, geb. 20 februari 1834 Ambarawa of Madion, overl. 23 april 1899 Delft, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie Xb) en Javaanse vrouw Kaliam (Mina ?).
Tr. 26 juli 1853 Palembang MWO Lazarus Lindman, Oficier van gezondheid 1ste klasse O-I leger, geb. 17 maart 1814 Manheim, overl. 14 april 1877 Amsterdam, zn. van Jacob Lindman en Henriette Barmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jacob, geb. 29 april 1855 Palembang, overl. 9 oktober 1886 Breda.
   2.  Helena Antoinette Henriette, geb. 31 juli 1856 Batavia, overl. 2 augustus 1931 Utrecht.
Tr. 26 juli 1888 Breda Laurens Marcus, geb. circa 1856 Leeuwwarden, zn. van Johannes Marcus en Maaike Winkler.
   3.  Bertha Adolphine (zie XIIe).
   4.  Cornelis Albert, geb. 31 mei 1860 Soerabaja, overl. 11 november 1883 Ginneken en Bavel.

XId    Maria Johanna Lucie de Brauw, geb. 26 maart 1844 Batavia, overl. 19 augustus 1880 Djocjacarta, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie Xb) en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Tr. 21 juni 1862 Padang MWO4 Margaretho Christinus Eliza Ruempol, Cadet 1848;Koporaal 1850; 2de luit. 1852 infanterie O.I.L.; 1ste luit. 1856; kapitein 1861; luit. kolonel 1875; majoor ? Geb. 24 januari 1831 Zutphen, overl. 10 januari 1890 Den Haag, zn. van Rutgerus Hendrikus Ruempol en Margaretha Christina Senstius.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Albertine Christine Ruth Wilhelmine, geb. 25 mei 1864 Willem I ? Overl. 12 december 1940 Den Haag.
Tr. 15 maart 1883 Djogjakarta George Hendricus van Suchtelen.
   2.  Bertha Constance Charlotte Maria Margaretha (zie XIIf).
   3.  Caroline Elisabeth Henriette Jeanette Vincetine, geb. 14 april 1867 Magelang, overl. 7 juli 1868 Reede Batavia.
   4.  Albert Dirk Vincent, geb. 20 april 1870 Breda, overl. 29 augustus 1870 Batavia.
   5.  Cornelis Albert, geb. 18 augustus 1871 Tjilatjap (Banjoemas), overl. 10 augustus 1939 Den Haag.
Tr. Catharina Wilhelmina Maria Diderich.
   6.  Dirk Jacob Albert Eduard, geb. 11 april 1874 Meester Cornelis, overl. 1 februari 1957 Den Haag.
Tr. 28 februari 1907 Teteringen Elisabeth Anna Wilhelmina van Iersel, geb. 1907 Teteringen.
   7.  Emile Otto Henri Maximiliaan, geb. x-12-1876 Djokja, overl. 8 januari 1878 Djokja.
   8.  Emile Otto Henri Maximilliaan, Hoofdredacteur dagblad Scheepvaart, geb. 2 mei 1879 Samarang, overl. 1 juni 1936 Rotterdam.
Tr. 21 mei 1906 Den Haag Johanna Henriëtte Pannekoek, geb. circa 1880.
   9.  Euphemia Lo.n.e Caroline (Effy), geb. 2 mei 1879 Samarang, overl. 18 maart 1884 Den Haag.

XIe    Jacoba Albertina (Tine) de Brauw, geb. 30 juni 1845 Batavia, ged. (Prot.) 22 februari 1846 Batavia, overl. 16 februari 1901 Frankfurt am Main, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie Xb) en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Tr. (1) 30 juni 1863 Batavia Raymond Victor Heyliger, Advocaat te Batavia, geb. 2 december 1829 Oosterhout, overl. 24 januari 1875 Singapore, zn. van Johan Cuming Heyliger en Claudina Maria Carolina du Perron.
Samenw. (2) circa 1880 zeg maar de Brauw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Albertina Jacoba Catharina, geb. circa 1864 Batavia.
Tr. Batavia ? Echtgenoot is NN Viller.
   2.  Albert Victor, geb. 4 december 1866 Batavia.
Uit de tweede relatie:
   3.  Gerard Albert (zie XIIg).

XIf    Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw, geb. 10 oktober 1852 Palembang, overl. 13 mei 1932 Arnhem, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie Xb) en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Tr. (1) 4 november 1873 Batavia Izaak (Ies) Rolandus Hagedoorn (zie XIi).
Tr. (2) 1 oktober 1881 Mr. Cornelis (Batavia) Coenraad Alexander (Alex) de Jongh, 1876 2de luit. inf., 1881 1ste Luit., 1891 Kapitein, 1897 Majoor, 1899 Luitenant Kolonel, mil. comm. Soerabaja; 1901 pensioen, verzekeringsagent Winterthur, verz.inspect. Eerste Rotterdamsche tot 1918, geb. 25 september 1853 Batavia, overl. 22 juni 1934 Arnhem, zn. van Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh en Augusta Carolina Gehne.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petronella Jacoba Hagedoorn, geb. 29 juli 1874 Poerwakarta, overl. 8 oktober 1874 Batavia.
   2.  Maria Antoinette Elisabeth (Betsij) Hagedoorn, geb. 8 augustus 1875 Tjiandoer, overl. 6 januari 1878 Amersfoort, begr. Amersfoort.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Constance Maria (Mies) (zie XIIh).
   4.  Ir. Coenraad Alexander (Coen), Mijnbouwkundig ingenieur N.I. 1908-1930, geb. 20 februari 1884 Ternate, overl. 20 mei 1970 's Gravenhage.
Tr. 25 maart 1909 Den Haag Christophine Georgine Sigismunda (Christine, Chrisje) Begemann, geb. 28 november 1887 Poerworedjo, overl. 5 augustus 1909 Batavia,Weltevreden, dr. van Herman Begemann en Egbertha Catherina Begemann.
   5.  Isabella (Ies), Hoofdonderwijzeres en Frans, geb. 6 mei 1885 Batavia, overl. circa 1945 NI Interneringskamp, begr. 29 oktober 1951 Ereveld Kali Banteng te Semarang graf VII-65.
Tr. 8 april 1914 Tasikmalaja N.I. Echtgenoot is Jan Paulus (Paul) Geldorp, Gemployeerde van Suikeronderneming, geb. 28 november 1887 Muntok (NI), overl. 7 april 1931 Den Haag, begr. Den Haag Nieuw Eik en Duinen, zn. van Joost Geldorp en Marie Francoise Gerrits.
   6.  Dirk Donald (zie XIIi).
   7.  Karel (zie XIIj).
   8.  Johan August (Guus) (zie XIIk).

XIg    Jacoba Hendrika de Brauw, geb. 17 juni 1855 Soerabaja, overl. 16 december 1894 Medemblik, dr. van Jacob Marie de Brauw (zie Xc) en Antonia Theodora Cornelia Hillegonda Alting Siberg.
Samenw. ? ? Partner is NN.
Uit deze relatie:
   1.  Arnoldus de Brauw, Musicus, geb. 2 december 1873 Utrecht, overl. 19 januari 1936 Arnhem.
Tr. 7 september 1927 Arnhem Hendrika Petronella Groeneveld, geb. 20 augustus 1877 Arnhem, overl. 9 augustus 1950 Arnhem, dr. van Johannes Groeneveld en Hendrika Woutera Enterman.
   2.  Samuel Wilhelm de Brauw, geb. 28 januari 1878 Amsterdam, overl. 26 juni 1878 Amsterdam.
   3.  Willem Samuel de Brauw, geb. 26 januari 1879 Amsterdam, overl. 29 januari 1879 Amsterdam.

XIh    Elisabeth Rolandus Hagedoorn, geb. 22 juli 1842 Coevorden (gezindte: Luth.), overl. 19 maart 1916 's-Gravenhage, dr. van Jan Derk (Dirk) Rolandus Hagedoorn en Petronella de Brauw (zie Xd).
Tr. 20 augustus 1863 Woerden Jacob (Co) Domela Nieuwenhuis, Jurist, Hoogleraar Groningen, geb. 19 februari 1836 Monikkendam, overl. 14 augustus 1924 ? Begr. 18 augustus 1924 Woerden, zn. van Ferdinand Jacob Nieuwenhuis en Henrietta Frances Berrij.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ferdinand, Consul Generaal der Nederlanden in Bangkok ? Geb. 16 juli 1864 Amsterdam.
Tr. Clara Rosdorf.
   2.  Marianne Petronella, geb. 7 april 1867 Amsterdam, overl. 24 december 1944 ??
Tr. 17 september 1888 Groningen Charles Emile Krafft, Arts, geb. 7 februari 1863 Aigle.
   3.  Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard, geb. 25 juli 1870 Amsterdam.
Tr. 31 juli 1893 ? Echtgenote is Andrea Elisabeth hermina (Elise) Sipkens.

XIi    Izaak (Ies) Rolandus Hagedoorn, Adelborst 1kls 1862, luit tZ 2de kl. 1866, idem 1ste kl. 1868, Aspirant ing. openbare werken Batavia 1869, Eerst aanwezend ing Banka 1870,Batavia 1873, Ing 3de kl.Poerwakarta 1873,Ing. 2de kl Tjiandjoer 1875, geb. 2 januari 1844 's-Hertogenbosch, overl. 31 juli 1875 Tjiandjoer, zn. van Jan Derk (Dirk) Rolandus Hagedoorn en Petronella de Brauw (zie Xd).
Tr. 4 november 1873 Batavia Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw (zie XIf).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XIf).
 
XIj    Jan Derk (Jan) Rolandus Hagedoorn, 2de luit 1866, luit-kwartiermeester 1874,1ste luit-kartiermeester Padang 1875,Kapitein <1878,Verlof1878-1879,Kolonel intendant O.I.L., Majoor Intendant O.I.L. Geb. 1 februari 1846 Maastricht (gezindte: Luth.), overl. 21 oktober 1900 Amersfoort, begr. Amersfoort, Soesterkwartier, zn. van Jan Derk (Dirk) Rolandus Hagedoorn en Petronella de Brauw (zie Xd).
Tr. 13 oktober 1887 Amsterdam Maria Gepke (Gebke) Schutte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Derk, geb. 8 mei 1888 Wyler (Duitsland).
   2.  Leonora Petronella, Onderwijzeres, geb. 15 september 1892 Ubergen, overl. 3 maart 1954 Utrecht.
Tr. (1) 19 juli 1921 Hilversum Geetrudus Carel Jan Verstegen, overl. 22 december 1924 Deil.
Tr. (2) 18 mei 1927 Amersfoort Johannes Albarda, overl. 21 december 1946 Buurmalsen.
   3.  Maria Frederika, geb. circa 1895 Ubergen.
Tr. 5 oktober 1916 Amersfoort Adolf Hendrik Gerhard Holland.

XIk    Jan Christiaan (Chris) Rolandus Hagedoorn, Arts, Officier van gezondgheid 3de kl. 1869 Amersfoort, 2de kl. 1874,1ste kl. 1880, vanaf 1887 Huisarts Amersfoort en directeur Aldegonde ziekenhuis in Leusden, geb. 22 maart 1848 Alkmaar (gezindte: Remonstrants), overl. 20 juli 1917 Den Haag, begr. 24 juli 1917 Amersfoort, zn. van Jan Derk (Dirk) Rolandus Hagedoorn en Petronella de Brauw (zie Xd).
Tr. 4 november 1869 Utrecht Jeanne Henrietta van der Crab, geb. circa 1852 Pasoeroewan N.I. Overl. na 1917, dr. van Jan Hendrik van der Crab en Margaret Wiederholt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Derk (zie XIIl).
   2.  Margareta, geb. 2 november 1873 Hoogland, overl. 28 december 1950 Amerongen.
Tr. 14 juli 1898 Amersfoort Hendrik Pieter van den Ham van Heijst, overl. 26--7-1932 Den Haag.
   3.  Izaak, geb. 29 maart 1876 Hoogland , Utr. Overl. 12 mei 1887 Amersfoort.
   4.  Margaret Rolandus, geb. circa 1877, overl. 6 januari 1878 Amersfoort.
   5.  Jan Christiaan, geb. 20 september 1879.
   6.  Mr. Jan Hendrik, geb. 8 april 1884 Amersfoort, overl. 23 oktober 1945 Den Haag.

XIIa    Albert Felix de Chauvigny de Blot, 3de commies Departement van onderwijs 1850, zoutverkooppakmeester te Indramajoe (Cheribon) 1884, geb. 6 november 1850 Batavia, overl. 21 november 1888 Poerworedjo (Bagelen) NI, zn. van Frederik Ditloff de Chauvigny de Blot en Johanna Hendrika Cornelia de Brauw (zie XIb).
Tr. 27 mei 1885 Buitenzorg Susanna Dorothea Casparina Hummelgens, Onderwijzeres, geb. 14 januari 1866 Keboemen (Bagelen) NI, overl. 21 december 1936 Bandoeng, dr. van Jan Hendrik Arnold Hummelgens en Catharina Maria Wedding.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriëtte Maria, geb. 1 juni 1886 Indramajoe (Cheribon), overl. 11 april 1968 Den Haag.

XIIb    Henri de Chauvigny de Blot, Laatst resident van Madoera, geb. 30 november 1853 Batavia, overl. 9 februari 1929 Utrecht, zn. van Frederik Ditloff de Chauvigny de Blot en Johanna Hendrika Cornelia de Brauw (zie XIb).
Tr. 16 november 1883 Bandoeng Maria Elisabeth Wilhelmine Heyliger, geb. 19 februari 1866 Meester Cornelis, overl. 29 februari 1944 Soestdijk, dr. van Constant Gerard Heyliger en Maria Croes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henry Frederic Constant, geb. 1884, overl. 1888.
   2.  Franciscus Felix, geb. 1887, overl. 1913.
   3.  Marie Cornéllie, geb. 1890, overl. 1998.

XIIc    Cornelis de Chauvigny de Blot, 2de luit. inf. O.I.L. Geb. 19 december 1855 Batavia NI, overl. 11 augustus 1883 Telok Betong (Lampongsche districten), zn. van Frederik Ditloff de Chauvigny de Blot en Johanna Hendrika Cornelia de Brauw (zie XIb).
Tr. 10 augustus 1881 Meester Cornelis Jeanne Adolphine Julie Tenret, geb. 28 oktober 1862 Batavia, overl. 13 juli 1923 Soekaboemi (Preanger), dr. van Jean Baptiste Tenret en Maria Henriëtte Charlotte Chun.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriëtte Cornelia, geb. 12 februari 1882 Telok Betong N.I. Overl. 1882.
   2.  Jeanne Cornellie, geb. 3 april 1884 Batavia, overl. 21 december 1888 Batavia.

XIId    Willem Frederik de Chauvigny de Blot, employé firma de Lange & Co te Kota Raja (Atheh), geb. 10 juni 1859 Meester Cornelis NI, overl. 13 mei 1894 Oleh-leh (Kotja Radja), zn. van Frederik Ditloff de Chauvigny de Blot en Johanna Hendrika Cornelia de Brauw (zie XIb).
Tr. Cornelia Paulina Dietz, geb. 1861, overl. 1915.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Pauline Oleleha Pauline, geb. 1892, overl. 1976.

XIIe    Bertha Adolphine Lindman, geb. 16 juli 1858 Batavia, overl. 23 april 1938 Den Haag, dr. van MWO Lazarus Lindman en Louisa de Brauw (zie XIc).
Tr. 19 maart 1889 Breda Cornelis Johannes Marcus, geb. circa 1864 Leeuwarden, zn. van Johannes Marcus en Maaike Winkler.
Uit dit huwelijk:
   1.  louise Laura Chimene, geb. 1891.
Tr. Hendrik Johan Willem Veniers van der Loeff.

XIIf    Bertha Constance Charlotte Maria Margaretha Ruempol, geb. 18 mei 1865 Salatiga (N.I), overl. 8 februari 1919 Den Haag, dr. van MWO4 Margaretho Christinus Eliza Ruempol en Maria Johanna Lucie de Brauw (zie XId).
Tr. 23 mei 1889 Den Haag Richardus Phillipus Arnoldus van Rees, Marine officier,burgemeester van Hellevoetsluis 1889,schrijver,Kunstschilder, geb. 14 april 1850 Den Helder, overl. 26 juli 1925 den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margaretha, Muzikante, Schilderes o.a dubbelportret van Anna Gertrude Johanna de Jongh - Hjortshoj met dochter. Geb. 9 januari 1892 Hellevoetsluis, overl. 31 maart 1980 Okehampton Engeland, begr. Okehampton All Saints.
Tr. 13 september 1921 den Haag, sch. 1953 Sigismund Payne Best, Zakenman, geheim agent voor Engeland, lid genootschap Nederland-Engeland.
   2.  Louise Dithmarine, geb. 17 november 1893 Maasluis.

XIIg    Gerard Albert de Brauw, res. Luitenant-Kolonel inf. Geb. 13 oktober 1880 St Gilles Brussel, zn. van zeg maar de Brauw en Jacoba Albertina (Tine) de Brauw (zie XIe).
Tr. (1) 25 januari 1904 Emmerik, sch. 14 juli 1914 Haarlem Jacoba Johanna van Bork.
Tr. (2) 3 april 1917 Heemstede Johanna Cornelia (Annie) Rahder, Was werkzaam bij de E.N.K.A. te Arnhem, geb. 28 juni 1892 Amsterdam, dr. van Dirk Nicolaas Johan Coenraad Rahder en Anna Maria van der Lely.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacoba Albertina, geb. 1904 Haarlem.
Tr. 1931 Arnhem Baron Otto Adriaan Emile van Verschuer, Econoom, geb. 26 januari 1897 Rotterdam.
   2.  drs Lucie, 1932 leerares VCL Den Haag, geb. 21 mei 1908 Heemstede, overl. na 1932.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Coenraad, Advocaat, geb. 1919 Amsterdam.
   4.  Ina, geb. 1922 Schiedam.

XIIh    Constance Maria (Mies) de Jongh, hulponderwijzeres 1911, geb. 1 juli 1882 Ternate, overl. 28 januari 1959 Bussum, dr. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw (zie XIf).
Tr. 3 juni 1911 Soerabaja Hermanus Everhardus Krol, Acountant, secretaris, geb. 1 juli 1874 Groningen, overl. 20 oktober 1923 Medan (Hotel de Boer), zn. van Dirk Jans Krol en Maria Rahel van Sweden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anton Dirk Coenraad Herman (Anton), Verzekerings inspecteur, geb. 10 maart 1912 Soerabaja, overl. 10 januari 1995 Bad Homburg, begr. 17 januari 1995 "Waldfriedhof" Bad-Homburg.
Tr. Marianne Sill.
   2.  S. Maria (Marietje), geb. 24 september 1913 Soerabaja, overl. 6 januari 2000 Weesp.
Tr. 8 september 1937 Kuala Simpang (Banda Atjeh) Sumatra NI. Sch. 7 juli 1956 Den Haag Johan Jules van Hengel, Administrateur Rubberonderneming Sungei Mankei (Sumatra), geb. 18 december 1904 Gendringen Gld, overl. 7 augustus 1956 Sungkei Mankei Sumatra N.I. Zn. van Johannes Cornelis van Hengel en Arendine Juliette Bosch.
   3.  Sophia Isabella (Fietje), geb. 1 september 1915 Arnhem, overl. 2014.
Otr. 1938 Den Haag Ir Gerard Henri Maarten de Bruïne, geb. 1914 Soerabaja, ged. 1914, zn. van Jacob Willem de Bruïne en Geertruida Mathilda Ouwens.
   4.  Constant Theodoor (Broer), accountant, geb. 9 november 1919 Arnhem, overl. 12 november 1994 Rekem [Lanaken, Be].
Otr. 15 augustus 1945 Tilburg, tr. 18 december 1945 Tilburg Maria Geertruida Cornelia Rutten, geb. 1 juni 1923 Rotterdam, overl. 2 januari 2008 Maastricht, dr. van Franciscus Antonius Rutten en Anna Catharina Elisa Antonia Simons.

XIIi    Dirk Donald de Jongh, Kapitein KNIL. Geb. 19 november 1886 Batavia, overl. 30 oktober 1957 den Haag, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw (zie XIf).
Tr. 30 mei 1918 's Gravenhage Jonkvrouwe Helena Maria Augustina (Hélène) Rengers Hora Siccama, geb. 1 januari 1900 Djokjakarta, overl. 19 september 1974 Den Haag, dr. van Jhr Harco Hilarius Wite Rengers Hora Siccama en Helena Engel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Donald (Donald), geb. 7 april 1919 Kampen, overl. 24 juli 1941.
   2.  Alexandra Constance (Sacha), Lerares, geb. 11 juni 1921 Kampen, overl. 5 april 2000 den Haag, begr. 11 april 2000 den Haag (oud Eik en Duinen).
   3.  Melanie (Nini), Onderwijzeres, geb. 1 mei 1924 's-Gravenhage, overl. 10 december 1992 Den Haag, begr. 17 december 1992 den Haag (Oud Eijk en Duinen).
   4.  Isabella Maria (Ies), geb. 15 maart 1926 Arnhem, overl. 21 oktober 2003 Den Haag.

XIIj    Karel de Jongh, KNIL officier laatste rang majoor, 1931 Leraar wiskunde Tijmstra HBS den Haag, geb. 30 januari 1888 Buitenzorg, overl. 19 december 1969 's Gravenhage, gecr. Ockenburgh Loosduinen, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw (zie XIf).
Tr. 11 augustus 1919 Bandoeng Mathilde Elisabeth (Thilde) Hees, Onderwijzeres (Opleiding 1919), geb. 8 september 1899 Pradjekan,Panaroekan,(Sitoebondo), ged. (Prot.) 3 augustus 1919 Bandoeng, overl. 27 oktober 1964 den Haag, dr. van Johannes Pieter (Jan) Hees en Kitty/Ketthij Amelia Wendelina (Mea) Eeftinck Schattenkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinette Amelia (Nettie), geb. 27 juni 1920 Arnhem, overl. 17 april 2008 Leiden, begr. 24 april 2008 Den Haag; Oud Eik en Duinen graf 3721.
Tr. 21 september 1942 den Haag (ZH) Clemens August Joan de Bie, Chemisch technicus; Verffabrikant, geb. 30 juli 1918 den Haag, overl. 22 april 2000 Leiden, gecr. 28 april 2000 Leiden, zn. van Johan Antonie de Bie en Maria Ida Petronella Bielen.
   2.  Jan Coenraad, Textiel technicus in opleiding, geb. 7 september 1921 Rijswijk, overl. 13 februari 1945 Bergen Belsen.
   3.  Else Constance (Els), Piano lerares, geb. 21 februari 1924 Makassar, overl. 12 juli 1949 den Haag, begr. Oud Eik en duinen.
Otr. 13 april 1941 Den Haag, tr. 5 december 1942 Den Haag Johan van der Bruggen, Judoleraar, geb. 29 augustus 1916, overl. 17 januari 2001.
   4.  Robbert Theophile (Rob), Arts (Liberia), Med onderzoeker (Leiden), Patoloog (Aruba), geb. 27 juni 1926 Bandoeng, overl. 8 november 1973 Aruba, begr. 12 november 1973 Aruba.
Sch. voor 1973 Elizabeth Johanna (Bep) Dommisse, geb. 21 oktober 1940 Curaçao, overl. voor 1999.
   5.  Louis Johan (Loek), Planter bij Huilerie du Congo ; belasting consulent, geb. 27 mei 1928 Bandoeng, overl. 27 augustus 1985 den Haag, begr. 30 augustus 1985 Den Haag, Nieuw Eykenduynen.
Otr. (1) 7 mei 1950 Voorburg, Den Haag, tr. 14 september 1952 Basoko Belgische Congo, sch. 8 januari 1958 den Haag Silvia Gerridine Jeanette de Bie, geb. 26 september 1931 den Haag, overl. 14 oktober 2022 Den Haag, dr. van Johan Antonie de Bie en Maria Ida Petronella Bielen.
Tr. (2) 15 februari 1958 den Haag Hermine Anna Angelina (Dijn) Harkx, geb. 14 september 1929 Poerworedjo (midden Java), overl. 14 september 1998 's Gravenhage, dr. van A.P.H. Harkx en H. A. (Mien) de Voogt.

XIIk    Johan August (Guus) de Jongh, Luitenant ter zee 2de klasse, geb. 24 juli 1891 Magelang (Kedoe N.I.), overl. 4 oktober 1917 den Helder, begr. 22 oktober 1917 Amersfoort, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw (zie XIf).
Tr. 19 oktober 1916 Arnhem, tr. kerk 19 oktober 1916 Arnhem grote kerk Anna Gertrude Johanna (Sos) Hjortshoj, geb. 21 april 1892 Aarhus, Denemarken, overl. 29 april 1974 Kolding, Denemarken, begr. Amersfoort, dr. van Jacob Hjortshoj en Gertrud Sophie Georgine Eleonore Reddersen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Augusta (Guuske), geb. 27 februari 1918 Aarhus, Denemarken, overl. 23 januari 2020 Aelback DK, begr. Raabjerg Kirke.
Tr. 25 mei 1939 Kolding George Lewis (George) Hepworth, Prokuratiehouder trikotagefabrik (Kolding Denemarken) tot 1978, geb. 2 juli 1911 Vejle, Denemarken, overl. 22 juli 2010 Ålbek DK.

XIIl    Jan Derk Rolandus Hagedoorn, geb. 6 augustus 1870 Hoogland, Utrecht, zn. van Jan Christiaan (Chris) Rolandus Hagedoorn (zie XIk) en Jeanne Henrietta van der Crab.
Tr. 25 maart 1894 Delft Johanna Fernandina (Anna) Eringaard, geb. 1871, overl. 1949.
Uit dit huwelijk:
   1.  nn.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software