Parenteel van Jacob de Brauw


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:29 juli 2017
Selectie:'Personen in parenteel van Jacob de Brauw [343]'
Sortering:Per generatie

I    Jacob de Brauw, Officier Holl. brigade, Majoor O.I.L. 1824-1827 Waarnemend directeur Militaire school; Koopman, geb. 17 juni 1777 Ginneken, overl. 30 mei 1840 Vianen, begr. Vianen graf 97, zn. van Cornelis de Brauw en Alida Charlotte Albertine Paris.
Tr. 14 februari 1809 Utrecht Maria Magdalena Gobius, geb. 3 mei 1784 Utrecht, overl. 1 februari 1862 Utrecht, dr. van Mr. Joan Frederik Gobius en Constantia Margeretha Gobius.
Uit dit huwelijk:
   1.  R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. (zie IIa).
   2.  Maria Antonetta Agatha, geb. 25 januari 1813 Montfoort, overl. 28 januari 1892 Breda.
Tr. 29 september 1853 Utrecht Constantijn Philip de Brauw, 1829 Adelborst 1ste kls;1834 luit. tz 2de kls; 1847 luit. tz 1ste kls klas, 1856 kapitein-luit tz, 1861 Kapitein tz, geb. 8 juli 1811 Montfoort, overl. 15 november 1892 Ginniken, zn. van Daniel de Brauw en Amelia Philippina Gobius.
   3.  Jacob Marie (zie IIb).

IIa    R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw, Off. inf. 1826, Generaal Majoor; civiel en mill. Gouveneur Celebes 1855-57, Gouveneur Sumatra west 1861, vanaf 1849 adjudant i.b.d. van de Koning Willem III, geb. 19 december 1809 Montfoort, overl. 21 februari 1862 Padang, zn. van Jacob de Brauw (zie I) en Maria Magdalena Gobius.
Samenw. (1) voor 1832 Javaanse vrouw Kaliam (Mina ?).
Tr. (2) 1 november 1839 Vianen Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest, geb. 24 november 1819 Samarang, overl. 22 februari 1862 Padang, dr. van Jhr. Dirk van Heemskerck van Beest en Johanna Jacoba Eckstadt.
Uit de eerste relatie:
   1.  Johanna Hendrika Cornelia (zie IIIa).
   2.  Louisa (zie IIIb).
   3.  MWO-4 Albert, 1ste Luitenant adj. inf. Geb. 24 april 1837 Ngawie, overl. 12 januari 1864 Padang.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maria Johanna Lucie, geb. 5 augustus 1840 Weltevreden te Batavia, overl. 19 november 1843 Batavia.
   5.  Jacoba Albertine, geb. 18 februari 1842 Djocjacarta, ged. (Hervormd) 11 september 1842 Djocjakarta, overl. 25 augustus 1843 Batavia.
   6.  Maria Johanna Lucie (zie IIIc).
   7.  Jacoba Albertina (Tine) (zie IIId).
   8.  Dirk Jacob Albert Eduard, Kapitein O.I.L. ; adm. onderneming Bedoijo, geb. 18 oktober 1848 Batavia, Mr Cornelis, overl. 26 februari 1914 'S-Gravenhage.
Tr. 30 juni 1879 Djocjacarta Christina Cornelia Maria (Tientje) Engel, geb. 14 maart 1856 Djokjacarta, ged. 10 mei 1857 Djokjakarta, overl. 10 februari 1943 Den Haag, dr. van Hendrikus Bernardus Franciscus Engel en Maria Augustina Baumgarten.
   9.  Constance Antoinette Maria Louisa (zie IIIe).
   10.  Cornelis Albert, 1876 Luit tz 2de kls; 1886 Luit 1ste tz kls; 1896 kapitein-luitenant tz; 1902 kapitein tz; 1904 Havenmeester & comm. "Wachtschip" Den Helder, geb. 4 maart 1855 Palembang, ged. (Prot) 4 november 1855 Palembang ? Overl. 11 mei 1905 Nieuwediep.
Tr. 2 maart 1888 's-Gravenhage Albertine Florence Schrassert Bert, geb. 9 december 1865 Zutphen, overl. 30 juli 1916 's-Gravenhage, dr. van Hendrik Jacob Paulus Schrassert Bert en Jvr. Clara Carolina Sandberg.

IIb    Jacob Marie de Brauw, O.I.L. 1ste Luit. werkzaam bij waterstaat, ass. res. Bawean, geb. 1 januari 1815 Montfoort, overl. 27 februari 1855, zn. van Jacob de Brauw (zie I) en Maria Magdalena Gobius.
Tr. kerk 12 januari 1842 Soerabaya, sch. w Antonia Theodora Cornelia Hillegonda Alting Siberg, geb. 23 mei 1826 Penkalongan, overl. 18 september 1884, dr. van Johannes (Jan) Alting Siberg en Jkvr. Louisa Adelaïda van Heemskerck van Beest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Louise, geb. 13 maart 1846 Soerabaja.
   2.  Anton Theodoor Renso, Kapitein inf. O.I.l. Geb. 28 november 1849 Wonosobo.
Tr. (1) N.N. Schlatmande.
Tr. (2) N.N. de Vries.

IIIa    Johanna Hendrika Cornelia de Brauw, geb. 22 april 1832 Salatiga (Semarang) N.I. Overl. 17 december 1865 den Helder, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie IIa) en Javaanse vrouw Kaliam (Mina ?).
Tr. 5 januari 1850 Batavia Frederik Ditloff de Chauvigny de Blot, ass. resident, geb. 13 december 1823 Batavia, ged. 18 januari 1824 Batavia, overl. 31 augustus 1914 's-Gravenhage, zn. van Felix de Chauvigny de Blot en Cornelia Juliana van Stralendorf.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Felix, 3de commies Departement van onderwijs, 1878 zoutverkooppakmeester te Indramajoe (Cheribon), geb. 6 november 1850 Batavia, overl. 21 november 1888 Poerworedjo (Bagelen) NI.
Tr. 27 mei 1885 Buitenzorg Susanna Dorothea Casparina Hummelgens, geb. 14 januari 1866 Keboemen (Bagelen) NI, overl. 21 december 1936 Bandoeng.
   2.  Jacoba Cornelia (Koosje), geb. 4 maart 1852 Meester Cornelis NI, overl. 22 februari 1940 Den Haag.
   3.  Henri, geb. 30 november 1853 Batavia, overl. 9 februari 1929 Utrecht.
Tr. 1883 Maria Elisabeth Wilhelmine Heyliger, geb. 1866, overl. 1944.
   4.  Cornelis, geb. 19 december 1855 Batavia NI, overl. 11 augustus 1883 Telok Betong (Lampongsche districten).
Tr. 1881 Jeanne Adolphine Julie Tenret, geb. 1862, overl. 1923.
   5.  Louise, geb. 30 oktober 1857 Batavia, overl. 1 april 1927 Den Haag.
Tr. 1889 Ruurd Robijn Nauta, geb. 1862, overl. 1934.
   6.  Willem Frederik, geb. 10 juni 1859 Meester Cornelis NI, overl. 13 mei 1894 Oleh-leh (Kotja Radja).
Tr. Cornelia Paulina Dietz, geb. 1861, overl. 1915.
   7.  Frederika, geb. 9 augustus 1860 Meester Cornelis, overl. 26 mei 1936 La Neuveville (Bern) Zitserland.
Tr. 1884 Antoine Emile Wijss, geb. 1852, overl. 1946.
   8.  Maria, Religieuze, geb. 28 februari 1862 Kediri NI, overl. 3 juni 1944 Batavia.
   9.  Charles, geb. 26 juli 1863 Kediri NI, overl. 14 april 1943 Medan NI.
Tr. 1900 Lucie Heijting, geb. 1874, overl. 1945.
   10.  Frans, geb. 15 juli 1864 Kediri NI, overl. 8 februari 1866 Utrecht.

IIIb    Louisa de Brauw, geb. 20 februari 1834 Ambarawa of Madion, overl. 23 april 1899 Delft, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie IIa) en Javaanse vrouw Kaliam (Mina ?).
Tr. 26 juli 1853 Palembang MWO Lazarus Lindman, Oficier van gezondheid 1ste klasse O-I leger, geb. 17 maart 1814 Manheim, overl. 14 april 1877 Amsterdam, zn. van Jacob Lindman en Henriette Barmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jacob, geb. 29 april 1855 Palembang, overl. 9 oktober 1886 Breda.
   2.  Helena Antoinette Henriette, geb. 31 juli 1856 Batavia, overl. 2 augustus 1931 Utrecht.
Tr. 26 juli 1888 Breda Laurens Marcus, geb. circa 1856 Leeuwwarden, zn. van Johannes Marcus en Maaike Winkler.
   3.  Bertha Adolphine, geb. 16 juli 1858 Batavia, overl. 23 april 1938 Den Haag.
Tr. 19 maart 1889 Breda Cornelis Johannes Marcus, geb. circa 1864 Leeuwarden, zn. van Johannes Marcus en Maaike Winkler.
   4.  Cornelis Albert, geb. 31 mei 1860 Soerabaja, overl. 11 november 1883 Ginneken en Bavel.

IIIc    Maria Johanna Lucie de Brauw, geb. 26 maart 1844 Batavia, overl. 19 augustus 1880 Djocjacarta, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie IIa) en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Tr. 21 juni 1862 Padang MWO4 Margaretho Christinus Elisa Ruempol, Cadet 1842;Koporaal 1850; 2de luit. 1852 infanterie O.I.L.; 1ste luit. 1856; kapitein 1861; luit. kolonel 1875; majoor ? Geb. 24 januari 1830 Zutphen, overl. 11 januari 1890 Den Haag, zn. van Rutgerus Hendrikus Ruempol en Margaretha Christina Sta...
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertha Constance Charlotte Maria Margaretha, geb. 18 mei 1865 Saltiga (N.I).
Tr. 23 mei 1889 Den Haag Richardus Phillipus Arnoldus van Rees, Burgemeester van Hellevoetsluis 1889, geb. 14 april 1850 Den Helder.
   2.  Dirk Jacob Albert Eduard, geb. 11 april 1874 Meester Cornelis, overl. 1 februari 1957 Den Haag.
Tr. Elisabeth Anna Wilhelmina van Iersel, geb. 28 februari 1907 Teteringen.
   3.  Constance (?) (Const), geb. 1875.
   4.  Albert, geb. voor 1876.
   5.  Emile, geb. begin 1877, overl. voor 1879.
   6.  Emile Otto Henri Maximilliaan, Hoofdredacteur dagblad Scheepvaart, geb. 1879 Djokjakarta, overl. 1 juni 1936 Rotterdam.
Tr. 21 mei 1906 Den Haag Johanna Henriëtte Pannekoek, geb. circa 1880.
   7.  Jacoba Albertine Ruth Wilhelmina.
Tr. George Hendricus van Suchtelen.

IIId    Jacoba Albertina (Tine) de Brauw, geb. 30 juni 1845 Batavia, ged. (Prot.) 22 februari 1846 Batavia, overl. 16 februari 1901 Frankfurt am Main, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie IIa) en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Tr. (1) 30 juni 1863 Batavia Raymond Victor Heyliger, Advocaat te Batavia, geb. 2 december 1829 Oosterhout, overl. 24 januari 1875 Singapore, zn. van Johan Cuming Heyliger en Claudina Maria Carolina du Perron.
Samenw. (2) circa 1880 ? ?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Albertina Jacoba Catharina, geb. circa 1864 Batavia.
Tr. Batavia ? Echtgenoot is NN Viller.
   2.  Albert Victor, geb. 4 december 1866 Batavia.
Uit de tweede relatie:
   3.  Gerard Albert de Brauw, res. Luitenant-Kolonel inf. Geb. 13 oktober 1880 St Gilles Brussel.
Tr. (1) 25 januari 1904 Emmerik, sch. 14 juli 1914 Haarlem Jacoba Johanna van Bork.
Tr. (2) 3 april 1917 Heemstede Johanna Cornelia (Annie) Rahder, Was werkzaam bij de E.N.K.A. te Arnhem, geb. 28 juni 1892 Amsterdam, dr. van Dirk Nicolaas Johan Coenraad Rahder en Anna Maria van der Lely.

IIIe    Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw, geb. 10 oktober 1852 Palembang, overl. 13 mei 1932 Arnhem, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw (zie IIa) en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Tr. (1) 4 november 1873 Batavia Izaak (Ies) Rolandus Hagedoorn, Adelborst 1kls 1862, luit tZ 2de kl. 1866, idem 1ste kl. 1868, Aspirant ing. openbare werken Batavia 1869, Eerst aanwezend ing Banka 1870,Batavia 1873, Ing 3de kl.Poerwakarta 1873,Ing. 2de kl Tjiandjoer 1875, geb. 2 januari 1844 's-Hertogenbosch, overl. 31 juli 1875 Tjiandjoer, zn. van Jan Derk (Dirk) Rolandus Hagedoorn en Petronella de Brauw.
Tr. (2) 1 oktober 1881 Mr. Cornelis (Batavia) Coenraad Alexander (Alex) de Jongh, 1876 2de luit. inf., 1881 1ste Luit., 1891 Kapitein, 1897 Majoor, 1899 Luitenant Kolonel, mil. comm. Soerabaja; 1901 pensioen, verzekeringsagent Winterthur, verz.inspect. Eerste Rotterdamsche tot 1918, geb. 25 september 1853 Batavia, overl. 22 juni 1934 Arnhem, zn. van Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh en Augusta Carolina Gehne.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petronella Jacoba Hagedoorn, geb. 29 juli 1874 Poerwakarta, overl. 8 oktober 1874 Batavia.
   2.  Maria Antoinette Elisabeth (Betsij) Hagedoorn, geb. 8 augustus 1875 Tjiandoer, overl. 6 januari 1878 Amersfoort, begr. Amersfoort.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Constance Maria (Mies), hulponderwijzeres 1911, geb. 1 juli 1882 Ternate, overl. 28 januari 1959 Bussum.
Tr. 3 juni 1911 Soerabaja Hermanus Everhardus Krol, Acountant, secretaris, geb. 1 juli 1874 Groningen, overl. 20 oktober 1923 Medan (Hotel de Boer), zn. van Dirk Jans Krol en Maria Rahel van Sweden.
   4.  Ir. Coenraad Alexander (Coen), Mijnbouwkundig ingenieur N.I. Geb. 20 februari 1884 Ternate, overl. 20 mei 1970 's Gravenhage.
Tr. 25 maart 1909 Den Haag Christophine Georgine Sigismunda (Christine, Chrisje) Begemann, geb. 28 november 1887 Poerworedjo, overl. 5 augustus 1909 Batavia,Weltevreden, dr. van Herman Begemann en Egbertha Catherina Begemann.
   5.  Isabella (Ies), Hoofdonderwijzeres en Frans, geb. 6 mei 1885 Batavia, overl. circa 1945 NI Interneringskamp, begr. 29 oktober 1951 Ereveld Kali Banteng te Semarang graf VII-65.
Tr. 8 april 1914 Tasikmalaja N.I. Echtgenoot is Jan Paulus (Paul) Geldorp, Gemployeerde van Suikeronderneming, geb. circa 1876, overl. 6 april 1931 Den Haag, begr. Den Haag Nieuw Eik en Duinen.
   6.  Dirk Donald, Kapitein KNIL. Geb. 19 november 1886 Batavia, overl. 30 oktober 1957 den Haag.
Tr. 30 mei 1918 's Gravenhage Jonkvrouwe Helena Maria Augustina (Hélène) Rengers Hora Siccama, geb. 1 januari 1900 Djokjakarta, overl. 19 september 1974 Den Haag, dr. van Jhr Harco Hilarius Wite Rengers Hora Siccama en Helena Engel.
   7.  Karel, KNIL officier laatste rang majoor, 1931 Leraar wiskunde Tijmstra HBS den Haag, geb. 30 januari 1888 Buitenzorg, overl. 19 december 1969 's Gravenhage, gecr. Ockenburgh Loosduinen.
Tr. 11 augustus 1919 Bandoeng Mathilde Elisabeth (Thilde) Hees, Onderwijzeres (Opleiding 1919), geb. 8 september 1899 Pradjekan,Panaroekan,(Sitoebondo), ged. (Prot.) 3 augustus 1919 Bandoeng, overl. 27 oktober 1964 den Haag, dr. van Johannes Pieter (Jan) Hees en Kitty/Ketthij Amelia Wendelina (Mea) Eeftinck Schattenkerk.
   8.  Johan August (Guus), Luitenant ter zee 2de klasse, geb. 24 juli 1891 Magelang (N.I.), overl. 4 oktober 1917 den Helder, begr. 22 oktober 1917 Amersfoort.
Tr. 19 oktober 1916 Arnhem, tr. kerk 19 oktober 1916 Arnhem grote kerk Anna Gertrude Johanna (Sos) Hjortshoj, geb. 21 april 1892 Aarhus, Denemarken, overl. 29 april 1974 Kolding, Denemarken, begr. Amersfoort, dr. van Jacob Hjortshoj en Gertrud Sophie Georgine Eleonore Reddersen.Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software