Parenteel van Daniel de Jongh


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:6 februari 2019
Selectie:'Personen in parenteel van Daniel de Jongh [95]'
Sortering:Per generatie

I    Daniel de Jongh, Koperhandelaar, geb. 12 januari 1676 Rotterdam, ged. (Luth.) 15 januari 1676 Amsterdam, overl. 19 september 1748 Rotterdam, begr. 24 september 1748 Rotterdam, zn. van Johannes (d' Jongh) en Aaltje de Krijt.
Tr. 5 april 1713 Rotterdam Elisabeth Hartig(h), geb. 28 november 1689 Rotterdam, ged. (Luth.) 7 december 1689 Rotterdam, overl. 25 juni 1746 Rotterdam, begr. 29 juni 1746 Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, Koperhandelaar, geb. 4 maart 1714 Rotterdam, overl. 23 mei 1766 Rotterdam, begr. 27 mei 1766 Rotterdam.
Otr. 26 mei 1742, tr. 12 juni 1742 Rotterdam Anna Paulina Weslingh, geb. 7 oktober 1717 Amsterdam, begr. 30 maart 1793 Rotterdam.
   2.  Adrianus (zie IIa).
   3.  Daniel, geb. 1718 Rotterdam, overl. 1 maart 1720 Rotterdam.
   4.  Alida Sara (zie IIb).
   5.  Daniel (zie IIc).

IIa    Adrianus de Jongh, Koperhandelaar, geb. 12 oktober 1715 Rotterdam, ged. (Luth.) 14 oktober 1715 Rotterdam, overl. 27 april 1777 Rotterdam, begr. 2 mei 1777 Rotterdam, zn. van Daniel de Jongh (zie I) en Elisabeth Hartig(h).
Tr. 24 december 1744 Rotterdam Anna Geertruy Crol(L), geb. 5 april 1727 Amsterdam, ged. (Luth.) 11 april 1727 Amsterdam, overl. 22 april 1811 Rotterdam, begr. 26 april 1811 Rotterdam, dr. van Jacobus Croll en Elisabeth Koopman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel Adriaanzn (zie IIIa).
   2.  ?? Geb. circa 1748, overl. 4 december 1751.
   3.  ?? Geb. circa 1750, overl. 23 december 1751 Rotterdam.

IIb    Alida Sara de Jongh, geb. 16 november 1719 Rotterdam, overl. 22 september 1757 Amsterdam, dr. van Daniel de Jongh (zie I) en Elisabeth Hartig(h).
Tr. kerk 26 november 1747 Rotterdam Floris Crol(l), geb. 15 juni 1724 Amsterdam, overl. 23 juli 1786 Amsterdam, zn. van Jacobus Croll en Elisabeth Koopman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, geb. 28 september 1748 Amsterdam, overl. 23 november 1748 Amsterdam.
   2.  Elisabeth (zie IIIb).
   3.  Jacobus, geb. 27 augustus 1756, overl. 11 november 1756.

IIc    Daniel de Jongh, Koperhandelaar/fabrikant, geb. 2 november 1721 Rotterdam, overl. 7 november 1796 Laken (Brussel), zn. van Daniel de Jongh (zie I) en Elisabeth Hartig(h).
Tr. 7 april 1750 Schiedam Anna Eduardina Elisabeth Gordon, geb. 25 oktober 1725 Schiedam, ged. (Luth.) 29 oktober 1725 Rotterdam, overl. 30 april 1783 Rotterdam, begr. 2 mei 1783 Rotterdam, dr. van Joan Gordon en Clasina van Dobben.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, geb. voor 1783, overl. 17 juni 1793 Apeldoorn.

IIIa    Daniel Adriaanzn de Jongh, Koperhandelaar/Fabrikant, geb. 26 oktober 1745 Rotterdam, ged. (Luth.) 28 oktober 1745 Rotterdam, overl. 21 mei 1809 Rotterdam, begr. 24 mei 1809 Rotterdam, zn. van Adrianus de Jongh (zie IIa) en Anna Geertruy Crol(L).
Tr. 29 september 1774 Apeldoorn Lucia Maria (Lucie) Raeber, geb. 29 januari 1754 Goslar (Harz), ged. 1 februari 1754 Goslar; Markt kirche, overl. 21 augustus 1796 Rotterdam, begr. 24 augustus 1796 Rotterdam (Groote Kerk), dr. van Erdwin Ernst Raeber en Catharina Johanna Baartmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel, geb. 23 augustus 1775, ged. (Luth) 28 augustus 1775 Rotterdam, overl. 17 mei 1778, begr. 20 mei 1778 Rotterdam.
   2.  Erdwin Adrianus (Wien) (zie IVa).
   3.  Daniel (zie IVb).
   4.  Johannes, Koperfabrikant, geb. 23 oktober 1779 Rotterdam ? Ged. oktober 1779 Rotterdam, overl. 20 juli 1857 Apeldoorn (R'damse Kopermolen).
Tr. 4 februari 1819 Harderwijk Elisabeth Maria van Hoytema, geb. 29 augustus 1784 Zaltbommel, overl. 15 februari 1865 Apeldoorn, dr. van Mr. Dominicus van Hoytema en Elisabeth Maria Roos.
   5.  Anna Maria (Mietje) (zie IVc).
   6.  Frederik Johannes, Rentenier, geb. 3 november 1783, ged. (Luth.) 4 november 1783 Rotterdam, overl. 27 augustus 1812 Den Haag.
   7.  Jacobus, geb. 25 juli 1785 Rotterdam, ged. (Luth.) 28 juli 1785 Rotterdam, overl. 25 juni 1787, begr. 27 juni 1787 Rotterdam.
   8.  Johanna Sophia Lucia (Jansje) (zie IVd).
   9.  Lucia Maria (Luusje) (zie IVe).
   10.  Elisabeth, geb. 3 juli 1791 Apeldoorn (R'damse Kopermolen), ged. (Luth.) 8 juli 1791 Rotterdam, overl. 24 juni 1793 Rotterdam.

IIIb    Elisabeth Crol(l), geb. 2 augustus 1752 Amsterdam, overl. 12 februari 1826, dr. van Floris Crol(l) en Alida Sara de Jongh (zie IIb).
Tr. 23 februari 1773 Coenraad Muysken, geb. 12 juli 1743, overl. 28 december 1810.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara Elizabeth.
Tr. Frans Pieter Offermans, zn. van Frans Pieter Offermans.
   2.  Floris Coenraad.

IVa    Erdwin Adrianus (Wien) de Jongh, Koopman(koper), Raadslid R'dam, geb. 20 maart 1777 Rotterdam (ZH), ged. (Luth.) 4 april 1777 Rotterdam, overl. 13 september 1833 Rotterdam (ZH), zn. van Daniel Adriaanzn de Jongh (zie IIIa) en Lucia Maria (Lucie) Raeber.
Tr. (1) (Luth.) Theodora Jordens, geb. 6 mei 1778, ged. 10 mei 1778 Deventer, overl. 27 december 1807 Rotterdam, dr. van Mr. Coenraad Alexander Jordens en Johanna Wilhelmina Scheltinga.
Tr. (2) 4 april 1809 Deventer (Gl) Aemilia Alida (Emilie) Weerts, geb. 6 september 1780 Deventer (Gl), overl. 22 oktober 1832 Rotterdam (ZH), dr. van Arnold Jacob Weerts en Eva Alexandrina Wentholt.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lucia Wilhelmina, geb. 3 oktober 1800 Rotterdam, overl. 28 mei 1850 Brussel.
Tr. 18 juli 1822 Rotterdam, sch. 9 november 1837 Utrecht MWO-4 Willem George Frederik van Heemskerck, 1814 2de luitenant infanterie;1854 Kolonel en commandant Nijmegen. Geb. 23 februari 1798 Herringen, ged. 5 maart 1798 Herringen, overl. 9 december 1865 Hees, zn. van Willem Sybrand van Heemskerck (van Beest) en Johanna Catherina Vitriarius.
   2.  Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4, 1825 Advocaat Antwerpen; 1830 1ste luit. mobiele schutterij toegevoegd aan generaal des Tombes; NI ambtenaar; rechter; President raad van Justitie Samarang; 1852-1863 Vice President Hoog-gerechtshof Batavia, geb. 12 januari 1803 Rotterdam, overl. 28 mei 1873 Utrecht.
Tr. (1) 12 januari 1837 Batavia Johanna Henriette Wilhelmina van Heemskerck, geb. 14 december 1806 's Hertogenbosch, overl. 15 januari 1840 Samarang, dr. van Stephanus Wilhelmus Frederikus van Heemskerck en Maria Henriette Daemen.
Tr. (2) 6 december 1843 Semarang Augusta Carolina Gehne, geb. 6 december 1824 Nijmegen, overl. 18 april 1891 Arnhem, dr. van Carl Friedrich Gehne en Sara Hester Catharina Klamberg.
   3.  Daniel, geb. 9 mei 1805, overl. 25 mei 1806.
   4.  Daniel, geb. 5 mei 1807 Rotterdam, overl. 24 januari 1808 Rotterdam.

IVb    Daniel de Jongh, geb. 12 juli 1778 Rotterdam, ged. (Luth.) 13 juli 1778 Rotterdam, overl. 27 februari 1830 Rotterdam, zn. van Daniel Adriaanzn de Jongh (zie IIIa) en Lucia Maria (Lucie) Raeber.
Tr. 23 februari 1814 Rotterdam Mary (Mary) Smith, geb. 3 mei 1790, ged. (eng. episcop.) 31 mei 1790 Rotterdam, overl. 5 april 1849 Ijselstein, dr. van James Smith en Pennington Smith.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucia Maria, geb. 17 december 1814, overl. 26 maart 1819 Rotterdam.
   2.  Mary Ann, geb. 11 februari 1816 Rotterdam, overl. 7 november 1855 Utrecht.
Tr. 25 juli 1840 Oosterbeek Mr. Willem Jacob van Hoytema, Adv.-fiscaal Hoog Militair Gerechtshof, Lid prov. staten Utrecht, geb. 19 september 1803 Culemborg, overl. 26 november 1874 Utrecht, zn. van Mr. Dominicus Namna van Asbeck van Hoytema en Jacoba Theodora Renaud.
   3.  Daniel, 1846 Wijnkoper te Deventer, Wethouder te Culemborg, geb. 10 juni 1817 Rotterdam, overl. 21 augustus 1857 Blankenberghe (Be).
Tr. 29 juli 1851 Antwerpen Cornelia Rebecca Harting, geb. 28 mei 1828 Rotterdam, overl. circa 1907.
   4.  Louisa Amelia, geb. 12 november 1818 Rotterdam, overl. 1 januari 1907 Culemborg.
Tr. 1842 Utrecht Aleid Johan van Hoytema, Wethouder van Culemborg, Dijkgraaf, Industrieel, geb. 1814 Culemborg, overl. 7 mei 1887 Culemborg, zn. van Marinus Perpetuus Roos van Hoytema en Johanna Cornelia Francina de Vries.
   5.  Lucia Maria, geb. 11 augustus 1820 Rotterdam, overl. 20 februari 1905 Arnhem.
Tr. 13 juni 1846 Utrecht Mr. Ellari Lambertus Julius (Julius) Vitringa, Rechter te Arnhem, geb. circa 1819 Arnhem, overl. 6 februari 1895 Arnhem, zn. van Martinus Julius Vitringa en Theodora Aleida Wesselink.

IVc    Anna Maria (Mietje) de Jongh, geb. 23 mei 1782 Rotterdam (ZH), ged. (lu) 27 mei 1782 Rotterdam, overl. 14 oktober 1830 Arnhem (Gl), dr. van Daniel Adriaanzn de Jongh (zie IIIa) en Lucia Maria (Lucie) Raeber.
Tr. (1) 31 mei 1803 Hendrik Christiaan Oven, van, Koopman, geb. circa 1778, overl. 8 mei 1804, zn. van Carl Engelbert Oven, van en Anna van Beuningen.
Tr. (2) 3 november 1809 Rotterdam (ZH) Coenraad Alexander (Sander) Weerts, Koopman, Lid Prov. Staten, geb. 7 februari 1782 Deventer (Gl), ged. (NH) 10 februari 1782 Deventer (Gl), overl. 20 augustus 1868 den Haag (ZH), zn. van Arnold Jacob Weerts en Eva Alexandrina Wentholt.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Arnold Jacob Frans, Bankier, geb. 13 december 1810 Zutphen, overl. 15 augustus 1897 Kleef.
   2.  Lucia Maria, geb. 23 oktober 1812 Deventer (Brinkgreve), overl. 22 maart 1902 Arnhem.
   3.  Daniel, Gemeente ontvanger Arnhem, geb. 1 december 1814 Arnhem, overl. 7 januari 1894.
   4.  Eva Alexandria (Santje), geb. 9 juni 1816 Apeldoorn, overl. 4 oktober 1888 Apeldoorn.
   5.  Anna Maria (Mietje), geb. 24 augustus 1817 Arnhem, overl. 25 juni 1896 Hengelo.
   6.  Coenraad Alexander, geb. 20 september 1819 Arnhem, overl. 8 mei 1828 Arnhem.
   7.  Erdwin Fredrik Alexander, Burgemeester van Epe; lid prov staten Gelderland. Geb. 16 december 1821 Arnhem, overl. 14 maart 1889 Epe.
   8.  Zwanida Johanna Theodora, geb. 30 oktober 1823 Arnhem, overl. 29 juni 1907 Arnhem.

IVd    Johanna Sophia Lucia (Jansje) de Jongh, geb. 24 februari 1787 Rotterdam (?), ged. 28 februari 1787 Rotterdam, overl. 6 april 1875 Nunspeet(Ermelo) Huize Hulsthorst, dr. van Daniel Adriaanzn de Jongh (zie IIIa) en Lucia Maria (Lucie) Raeber.
Tr. 11 november 1810 Zutphen (Huize Het Elze) Mr. Hendrik Frans van Meurs, Notaris, Lid raad Harderwijk, 1818-1822 lid Provinciale staten van Gelderland, 1824-1844 Burgemeester van Harderwijk, 1849-1852 Lid Eerste Kamer. Geb. 25 augustus 1780 Arnhem, overl. 9 maart 1864 Ermelo (Huize Hulshorst), zn. van Pieter van Meurs en Antonia Elizabeth Werdeniers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia Elisabeth (Betsij), geb. 24 januari 1812 Harderwijk, overl. 2 december 1893 Utrecht.
Tr. 16 september 1840 Harderwijk Jhr. Hendrik Jan Marie Barchman Wuytiers (van Vliet), Ontvanger der registratie te Harderwijk, later te Amersfoort, geb. 22 maart 1806 Utrecht, overl. 27 maart 1866 Amersfoort, zn. van Jhr. Cornelis Gerard Barchman Wuytiers (van Vliet) en Johanna Elisabeth Op ten Noort.
   2.  Lucia Maria, geb. 23 oktober 1818 Harderwijk, overl. 14 november 1818 Hulshorst.
   3.  Zoontje, geb. 9 januari 1822 Harderwijk, overl. 9 januari 1822 Harderwijk.
   4.  Daniel, geb. 26 januari 1822 Harderwijk, overl. circa 1902 Nunspeet ?
   5.  Pieter, geb. 9 januari 1824 Harderwijk, overl. 2 februari 1854 Harderwijk.
Tr. 17 augustus 1848 Harderwijk (Hierden) Cornelia Lucia Maria (Keetje) Kallenberg van den Bosch, geb. 20 april 1820 den Haag, overl. 20 januari 1890 Harderwijk, dr. van Mr. Jan Anthony Kallenberg van den Bosch en Lucia Maria (Luusje) de Jongh (zie IVe).

IVe    Lucia Maria (Luusje) de Jongh, geb. 11 mei 1789 Rotterdam, ged. (Luth.) 14 mei 1789 Rotterdam, overl. 28 augustus 1846 Oosterbeek, dr. van Daniel Adriaanzn de Jongh (zie IIIa) en Lucia Maria (Lucie) Raeber.
Tr. (1) 7 oktober 1816 Den Haag Mr. Jan Anthony Kallenberg van den Bosch, geb. 1 november 1791 Nijmegen, overl. 8 februari 1823 Oosterbeek, zn. van Mr. Reyer van den Bosch en Cornelia Maria Kellerman (Kelderman).
Tr. (2) 6 december 1830 Oosterbeek; Huize Den Hemelschen Berg Mr. Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa, 1818 procureur te Leeuwarden; 1834 advocaat Arnhem; 1838 Rechter aldaar; 1840 schoolopziener te Gelderland/dichter/schrijver, geb. 7 oktober 1791 Amsterdam, overl. 14 mei 1851 St Anna bij Nijmegen, zn. van Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa en Francina Adriana Bartha van Peene.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Lucia Maria (Keetje), geb. 20 april 1820 den Haag, overl. 20 januari 1890 Harderwijk.
Tr. (1) 17 augustus 1848 Harderwijk (Hierden) Pieter van Meurs, geb. 9 januari 1824 Harderwijk, overl. 2 februari 1854 Harderwijk, zn. van Mr. Hendrik Frans van Meurs en Johanna Sophia Lucia (Jansje) de Jongh (zie IVd).
Tr. (2) 27 september 1855 Bernard Hendrik de Meester, Beoep ? Overl. 17 maart 1867 Harderwijk.
   2.  Reyer Jan Anthonie, Luitenant-ingenieur,, geb. 8 december 1822 den Haag, overl. Teteringen.
Otr. 13 april 1850 Bergen op Zoom, tr. Bergen op zoom Constantia van Lelyveld, geb. 18 mei 1823 Groningen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Pieter Jan Carel Baptist, Indoloog, geograaf, geb. 23 mei 1832 Oosterbeek, overl. 10 februari 1887 den Haag.Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software