Parenteel van Erdwin Adrianus de Jongh


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:1 mei 2022
Selectie:'Personen in parenteel van Erdwin Adrianus de Jongh [87]'
Sortering:Per generatie

I    Erdwin Adrianus (Wien) de Jongh, Koopman(koper), Raadslid R'dam, geb. 20 maart 1777 Rotterdam (ZH), ged. (Luth.) 4 april 1777 Rotterdam, overl. 13 september 1833 Rotterdam (ZH), zn. van Daniel Adriaanzn de Jongh en Lucia Maria (Lucie) Raeber.
Tr. (1) (Luth.) Theodora Jordens, geb. 6 mei 1778, ged. 10 mei 1778 Deventer, overl. 27 december 1807 Rotterdam, dr. van Mr. Coenraad Alexander Jordens en Johanna Wilhelmina Scheltinga.
Tr. (2) 4 april 1809 Deventer (Gl) Aemilia Alida (Emilie) Weerts, geb. 6 september 1780 Deventer (Gl), overl. 22 oktober 1832 Rotterdam (ZH), dr. van Arnold Jacob Weerts en Eva Alexandrina Wentholt.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lucia Wilhelmina (Willy) (zie IIa).
   2.  Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 (zie IIb).
   3.  Daniel, geb. 9 mei 1805, overl. 25 mei 1806.
   4.  Daniel, geb. 5 mei 1807 Rotterdam, overl. 24 januari 1808 Rotterdam.

IIa    Lucia Wilhelmina (Willy) de Jongh, geb. 3 oktober 1800 Rotterdam, overl. 28 mei 1850 Brussel, dr. van Erdwin Adrianus (Wien) de Jongh (zie I) en Theodora Jordens.
Tr. 18 juli 1822 Rotterdam, sch. 9 november 1837 Utrecht MWO-4 Willem George Frederik van Heemskerck, 1814 2de luitenant infanterie;1854 Kolonel en commandant Nijmegen. Geb. 23 februari 1798 Herringen, ged. 5 maart 1798 Herringen, overl. 9 december 1865 Hees, zn. van Willem Sybrand van Heemskerck (van Beest) en Johanna Catherina Vitriarius.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Erdwin Frederik (zie IIIa).
   2.  Johan Theodoor Emilius (zie IIIb).
   3.  Lucia Wilhelmina (zie IIIc).
   4.  Emilie Adelaide, geb. 7 mei 1828 Arnhem, overl. 5 april 1831 Utrecht.
   5.  Willem George Frederik, geb. 28 maart 1830 Utrecht, overl. 7 mei 1831 Utrecht.

IIb    Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh, 1825 Advocaat Antwerpen; 1830 1ste luit. mobiele schutterij toegevoegd aan generaal des Tombes; NI ambtenaar; rechter; President raad van Justitie Samarang; 1852-1863 Vice President Hoog-gerechtshof Batavia, geb. 12 januari 1803 Rotterdam, overl. 28 mei 1873 Utrecht, zn. van Erdwin Adrianus (Wien) de Jongh (zie I) en Theodora Jordens.
Tr. (1) 12 januari 1837 Batavia Johanna Henriette Wilhelmina van Heemskerck, geb. 14 december 1806 's Hertogenbosch, overl. 15 januari 1840 Samarang, dr. van Stephanus Wilhelmus Frederikus van Heemskerck en Maria Henriette Daemen.
Tr. (2) 6 december 1843 Semarang Augusta Carolina Gehne, geb. 6 december 1824 Nijmegen, overl. 18 april 1891 Bloemendaal, dr. van Carl Friedrich Gehne en Sara Hester Catharina Klamberg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Theodora, geb. 23 augustus 1838 Semarang, overl. 19 april 1839 Samarang.
   2.  Erdwin Frederik Alexander, geb. 15 januari 1840 Semarang, overl. 23 december 1840 Semarang.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Mr. Karel Adriaan, Vice president raad van Batavia, President raad van Makassar, geb. 19 juli 1844 Semarang, overl. 1914 Brussel.
Tr. 24 april 1872 Delft Cristina Maria Henriëtta van der Chijs, geb. 15 augustus 1851 Delft, overl. 13 november 1894 Breda Princenhage.
   4.  Johanna Henriette Wilhelmina, geb. 3 juli 1845 Semarang, overl. 25 februari 1846 Samarang.
   5.  Carolina (Carry) (zie IIId).
   6.  Donald, 1867 empl. Maclaine Watson & Co Samarang, 1890 Verzekrings agent Batavia , 1899 Chef Wijnhandel Batavia, geb. 28 oktober 1847 Semarang, overl. 20 februari 1902 Batavia, Weltevreden.
   7.  Augusta Alexandria (zie IIIe).
   8.  Theodora Catharina (Dorine), geb. 15 augustus 1852 Batavia, overl. 31 oktober 1930 Rhenen (Familiegraf 5 A-D 12).
Tr. 2 oktober 1880 Cette Charles Fréderic Adolphe Koester, Wijnhandelaar te Cette, geb. 11 maart 1840 Halle (Hannover), overl. 12 september 1905 Hanover, zn. van Ernest Frederic Adolphe Koester en Charlotte Sophie Augusta Reinecke.
   9.  Coenraad Alexander (Alex) (zie IIIf).
   10.  Lucia Wilhelmina, geb. 11 juli 1855 Batavia, overl. 1 januari 1868 Utrecht.
   11.  Johannes, 1893 zonder, geb. 2 augustus 1857 Breda, overl. 5 september 1893 Magelang.

IIIa    Willem Erdwin Frederik van Heemskerck, Luitenant-Kolonel der infanterie; MWO-4 1849, geb. 10 juni 1824 Arnhem, overl. 20 mei 1880 Den Haag, zn. van MWO-4 Willem George Frederik van Heemskerck en Lucia Wilhelmina (Willy) de Jongh (zie IIa).
Samenw. (1) Voor 1858 Ni Ho Eng.
Tr. (2) 31 maart 1858 Soerabaja Johanna Wilhelmina (Jansje) David von Franquemont, geb. circa 1840 Kapoetran onder Soerabaja, overl. 23 augustus 1867 Muntok, dr. van Philippus Wilhelmus von Franquemont en Raissem Javaanse vrouw.
Tr. (3) 9 januari 1868 Soerabaja Margaretha Elisabeth (Marie) van Bronckhorst, geb. 8 februari 1838 Semarang, overl. 19 november 1916 Den Haag, dr. van Willem van Bronckhorst en Theodora Elisabeth Papo.
Uit de eerste relatie:
   1.  Willem Frederik (zie IVa).
   2.  Anna Maria van Heemskerck ? Geb. 21 oktober 1855 Sibolga (Sumatra N.I), overl. 12 november 1866 Muntok (Banka).
   3.  Elise Susanna, geb. 5 november 1857 Soerabaja, overl. 28 september 1922 Batavia.
Tr. 31 december 1881 Soerabaja Arnold Lambert Binkhorst.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Lucia Wilhelmina Suzanna (zie IVb).
   5.  Frederik George Philip, 1861 Kapitein O.I. Leger, geb. 1 april 1861 Muntok, Banta, overl. 1915 Sidoardjo (Java,NI).
   6.  Suzanna Johanna Cornelia, geb. 00-04-1863 Muntok ? Overl. 15 augustus 1867 Muntok.
   7.  Dirk Otto Erwin (zie IVc).
Uit het derde huwelijk:
   8.  Ida Margaretha Wilhelmina (zie IVd).
   9.  Alexander Coenraad, geb. 6 december 1870, overl. 30 december 1923 Djocjakarta ?
Tr. 7 juli 1908 Poerworkerto (Banjoemas) Anna Henningsdr. van Prehn, geb. 1877, dr. van Henning Joachim van Prehn en Caroline Magdalena Wijnschenk Dom.
   10.  Augusta Helena Maria (Guusje) (zie IVe).
   11.  Herman W.G.F. Geb. 5 november 1873 Samarang, overl. 1874.
   12.  Herman W.G. Geb. 1874, overl. 1874.
   13.  Theodora Lucia Wilhelmina, Bestuurslid der 's Gravenhaagsche afdeling van de Nederlandsche vereeniging van volkszang, geb. 7 april 1876 Djokjakarta, overl. 15 juni 1934 Den Haag.
Tr. Albert Pierre Emil Den Hengst, Kapitein mil. administratie, geb. circa 1873, overl. 28 juli 1934 Den Haag.

IIIb    Johan Theodoor Emilius van Heemskerck, Officier O.I.L Ridder MWO-4, 1857 opziener huurland residentie Djokjakarta, geb. 3 augustus 1825 Arnhem, overl. 31 augustus 1868 Djokjakarta, zn. van MWO-4 Willem George Frederik van Heemskerck en Lucia Wilhelmina (Willy) de Jongh (zie IIa).
Tr. 30 mei 1862 Djokjakarta Louisa Leraschi, geb. 11 november 1844 Djokjakarta, dr. van Laurens Leraschi en Mootie Javaanse vrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louisa Wilhelmina, geb. 11 januari 1866 Djokjakarta.
Tr. 26 juni 1882 Djokjakarta Pieter Gerardus van Hensbeek, geb. 21 januari 1848 Djokjakarta, zn. van Fransciscus Carolus van Hensbeek en Susanna Emmerling.

IIIc    Lucia Wilhelmina van Heemskerck, geb. 7 april 1827 Arnhem, overl. 1910, dr. van MWO-4 Willem George Frederik van Heemskerck en Lucia Wilhelmina (Willy) de Jongh (zie IIa).
Tr. 7 juni 1854 Nijmegen Gerrit Jacob van Leeuwen, Koopman, geb. 3 juni 1829 Alkmaar, overl. 24 juni 1896 Akmaar, zn. van Gerrit van Leeuwen en Maria Jacoba Vollenhove.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geb. circa 1854, overl. 27 juni 1855 Alkmaar.
   2.  Lucia Susanna Wilhelmina, geb. circa 1855 Alkmaar.
Tr. 17 oktober 1878 Alkmaar Johan Paulus Balthazar van der Mandere, geb. circa 1845 's-Gravenpolder.
   3.  NN, geb. 24 februari 1859 Alkmaar.
   4.  Wilhelmina Georgette Fredrica, geb. 3 maart 1863 Alkmaar.
Tr. 9 september 1885 Alkmaar Winandus Joseph Borgenthoff Mulder, commies posterijen, geb. circa 1854 Haarlem, zn. van Pieter Mulder en Francina Maria Borgerhoff.

IIId    Carolina (Carry) de Jongh, geb. 28 oktober 1846 Semarang, overl. voor 1925, dr. van Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh (zie IIb) en Augusta Carolina Gehne.
Tr. 21 juni 1875 Cette Louis Henri Koester, Wijnhandelaar te Cette, geb. 29 oktober 1833 Hannover, zn. van Ernest Frederic Adolphe Koester en Charlotte Sophie Augusta Reinecke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Augusta Adeline Henriëtte (Addie), Lerares Frans/Zang, geb. 6 mei 1876 Cette, overl. 1967 Barcelona.
Tr. 8 februari 1902 Barcelona Ramon Castello Y Guillermo.

IIIe    Augusta Alexandria de Jongh, geb. 22 november 1850 Batavia, overl. na 1925, dr. van Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh (zie IIb) en Augusta Carolina Gehne.
Tr. Alexander Niemeyer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marquerite (Maggie) (zie IVf).
   2.  Albert, geb. 29 september 1887 Cette.

IIIf    Coenraad Alexander (Alex) de Jongh, 1876 2de luit. inf., 1881 1ste Luit., 1891 Kapitein, 1897 Majoor, 1899 Luitenant Kolonel, mil. comm. Soerabaja; 1901 pensioen, verzekeringsagent Winterthur, verz.inspect. Eerste Rotterdamsche tot 1918, geb. 25 september 1853 Batavia, overl. 22 juni 1934 Arnhem, zn. van Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh (zie IIb) en Augusta Carolina Gehne.
Tr. 1 oktober 1881 Mr. Cornelis (Batavia) Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw, geb. 10 oktober 1852 Palembang, overl. 13 mei 1932 Arnhem, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Constance Maria (Mies) (zie IVg).
   2.  Ir. Coenraad Alexander (Coen), Mijnbouwkundig ingenieur N.I. 1908-1930, geb. 20 februari 1884 Ternate, overl. 20 mei 1970 's Gravenhage.
Tr. 25 maart 1909 Den Haag Christophine Georgine Sigismunda (Christine, Chrisje) Begemann, geb. 28 november 1887 Poerworedjo, overl. 5 augustus 1909 Batavia,Weltevreden, dr. van Herman Begemann en Egbertha Catherina Begemann.
   3.  Isabella (Ies), Hoofdonderwijzeres en Frans, geb. 6 mei 1885 Batavia, overl. circa 1945 NI Interneringskamp, begr. 29 oktober 1951 Ereveld Kali Banteng te Semarang graf VII-65.
Tr. 8 april 1914 Tasikmalaja N.I. Echtgenoot is Jan Paulus (Paul) Geldorp, Gemployeerde van Suikeronderneming, geb. 28 november 1887 Muntok (NI), overl. 7 april 1931 Den Haag, begr. Den Haag Nieuw Eik en Duinen, zn. van Joost Geldorp en Marie Francoise Gerrits.
   4.  Dirk Donald (zie IVh).
   5.  Karel (zie IVi).
   6.  Johan August (Guus) (zie IVj).

IVa    Willem Frederik van Heemskerck, Directeur Ijsfabriek, geb. 8 april 1854 Sibolga (Sumatra N.I.), overl. 26 september 1893 Soerabaja, zn. van Willem Erdwin Frederik van Heemskerck (zie IIIa) en Ni Ho Eng.
Tr. 21 januari 1882 Soerabaja, sch. 30 mei 1893 Kediri Josephine David von Fraquemont, geb. 13 juni 1853 ? Overl. 23 augustus 1906 Soerabaja, dr. van Ludovicus Carolus David von Fraquemont.
Uit dit huwelijk:
   1.  George Erdwin, geb. 3 januari 1883 Soerabaja, overl. 4 oktober 1945 ?
   2.  Willem Frederik, geb. 23 september 1885 Soerabaja, overl. 29 december 1895 ?
   3.  Ludovicus Carolus David, geb. 21 maart 1888 Soerabaja, overl. 17 oktober 1890 Soerbaja ?
   4.  Lucie Wilhelmina, geb. 14 juli 1889 Soerabaja ? Overl. 17 oktober 1890 Soerabaja.
   5.  Ernestine Louise Augusta, geb. 15 september 1890 Soerabaja, overl. 26 maart 1971 Den Haag.
Tr. (1) 7 april 1914 Den Haag Pierre Joseph Henry (Han) Baudet, Wiskundige, geb. 22 januari 1891 Baarn, overl. 25 december 1921 Den Haag, zn. van Henri Philipe Baudet en Sara Johanna Mulié.
Tr. (2) 22 maart 1924 Den Haag Frederik Adriaan Enklaar van Guericke, geb. 1867, overl. 12 november 1934 ?

IVb    Lucia Wilhelmina Suzanna van Heemskerck, geb. 11 mei 1859 Nijmegen, overl. 22 mei 1944 Apeldoorn, dr. van Willem Erdwin Frederik van Heemskerck (zie IIIa) en Johanna Wilhelmina (Jansje) David von Franquemont.
Tr. 14 april 1879 Djokjakarta Jhr. Ferdinand Philippus van Suchtelen, Administrateur cultuuronderneming Java, geb. 16 juli 1855 Amsterdam, overl. 4 maart 1914 Den Haag, zn. van Jhr. Ferdinand Anthonius van Suchtelen en Lambertina Catharina Elisabeth Kruseman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jhr. George Henri Emile, Arts, geb. 19 april 1880 Djokjakarta, overl. 29 juli 1922 Den Haag, begr. Oud Eijk en Duinen.
   2.  Jvr. Lucie Jeanne Emilie, geb. 1882, overl. 1944.
   3.  Jvr. Angeline Lamberdina Johanna, geb. 1883, overl. 1959.
Tr. W.L. Einthoven.
   4.  George Margaretho Emile, geb. circa 1884, overl. 25 juli 1954 Leiden.
Tr. C.E. Uijterwijk.

IVc    Dirk Otto Erwin van Heemskerck, Scheikundige. eigenaar Ned. Ind. Zeepfabriek Mataram te Djocjakarta, geb. 22 augustus 1865 Batavia (N.I.), overl. 11 april 1937 Batavia, zn. van Willem Erdwin Frederik van Heemskerck (zie IIIa) en Johanna Wilhelmina (Jansje) David von Franquemont.
Tr. (1) 10 mei 1889 Brunswijk, sch. 25 augustus 1910 Brunswijk Anna Emilie Friederike Kusian, geb. 30 september 1869 Holmsted, overl. 25 augustus 1910 Brunswijk, dr. van Johan Heinrich Friederich Wilhelm Kusian en Henriette Anna Johanne Mieling.
Tr. (2) 6 november 1913 Djocjakarta Elodie Virginedeux, geb. 25 maart 1889 Jocjakarta, dr. van Raoul Amédé Virginedeux en Engelien Lammers.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lilly Wilhelmine Marie, geb. 26 oktober 1890 Wendessen (Dtsl).
   2.  Dirk Willem Anton Louis, Koopman, geb. 8 september 1891 Brunswijk, overl. 17 januari 1918 Brunswijk.
   3.  Luci, geb. 10 oktober 1895 Viennenburg kreis Gozlar, overl. 12 januari 1908 Brunswijk.
   4.  Cläre Wilhelmine Anni Hilda, geb. 1902 Fallers;eben (Duitsland).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Ivette, geb. 1915 Djocjakarta.
   6.  Vilma Johanna Engeline, geb. 1917 Djocjakarta.
   7.  Otto Raoul Adolar, geb. 1918 Djocjakarta.

IVd    Ida Margaretha Wilhelmina van Heemskerck, geb. 26 februari 1869 Salitiga, overl. 9 februari 1954 Willemstad Curaçao, dr. van Willem Erdwin Frederik van Heemskerck (zie IIIa) en Margaretha Elisabeth (Marie) van Bronckhorst.
Tr. (1) 20 augustus 1885 Den Haag, sch. 14 september 1900 Amsterdam Abraham Anthony Fokker, Schrijver, Asp. Binn. bestuur N.I,1906 Leraar openbare Handelsschool,privaat docentmiddelbare school, geb. 27 september 1862 Kramat Batavia N.I. Overl. 1 januari 1927 Den Haag, zn. van Abraham Marinus Fokker en Antoinette Neeltje van Rijck de Groot.
Tr. (2) 19 april 1909 Parijs Fr. Echtgenoot is Henri Everard Prins, Resident hoge land Padang, geb. 1 maart 1847 Batavia, overl. 24 oktober 1922 Den Haag, begr. Nieuw Eik en Duinen, zn. van Ary Prins en Marie Pietermaat.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antonia Margaretha Cornelia Baldwina, Beeldhouwster, geb. 3 januari 1887 Kediri, overl. 1948 Capri.
Tr. (1) 7 maart 1906 Amsterdam Otto Aris van Tricht, Redacteur Javabode, later hoofdredacteur Nieuwe courant, geb. 30 september 1866 Zwolle, overl. 12 oktober 1917 Athene Gr.
Tr. (2) 19 juni 1919 Napels Baron Mario Cottrau, overl. na 1934.

IVe    Augusta Helena Maria (Guusje) van Heemskerck, geb. 1 mei 1872 Djokjakarta, overl. 8 augustus 1942 Bergen, dr. van Willem Erdwin Frederik van Heemskerck (zie IIIa) en Margaretha Elisabeth (Marie) van Bronckhorst.
Tr. (1) voor 1898 Gustave Adolphe Constant Onno Kraft van Ermel, geb. 1847.
Tr. (2) 9 juli 1898 Den Haag Cornelis Alexander Kroesen, Resident Banjarmasin, 1903-1906 Gouveneur van Celebes;commandeur Orde van O.N. ridder NL 1895, geb. 28 augustus 1854 a.b. ms Vesuvius op weg naar N.I. Overl. 17 februari 1911 Den Haag, zn. van Willem Egbert Kroesen en Maria Sara Tromp.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adolf August, Makelaar Bergen, geb. 2 augustus 1890 Djokjakarta, overl. 3 februari 1953 Alkmaar.
Tr. Gesina Volders.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Alexandra Augusta Jacoba, geb. 21 april 1899 Bandjermasin.
Tr. 19 juli 1919 Den Haag Willem Johannes Leyds, geb. 29 oktober 1892 Kampen, zn. van Jacob Leonard Leyds en Adriana Lulius van Goor.
   3.  Frederica Mathilda Cornelia, geb. 8 maart 1901 Bandermasin, overl. 1 januari 1963.
Tr. (1) 20 juli 1920 Den Haag, sch. ja Adriaan Arnold Anton Knappert, geb. 1896, overl. 1982, zn. van Laurentius Knappert en Sophia C. van Bueren.
Tr. (2) 10 juli 1924 Wadenoyen Antonie Marinus Wijnhoff, geb. 3 juli 1888 Wadenoyen (Drumpt), overl. 7 augustus 1949, zn. van Jacobus Adrianus Wijnhoff en Anna maria Beijerman.

IVf    Marquerite (Maggie) Niemeyer, geb. 10 juni 1884 Cette, dr. van Alexander Niemeyer en Augusta Alexandria de Jongh (zie IIIe).
Tr. Ir. Jozeph Spies.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanne.
   2.  Christine.

IVg    Constance Maria (Mies) de Jongh, hulponderwijzeres 1911, geb. 1 juli 1882 Ternate, overl. 28 januari 1959 Bussum, dr. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh (zie IIIf) en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
Tr. 3 juni 1911 Soerabaja Hermanus Everhardus Krol, Acountant, secretaris, geb. 1 juli 1874 Groningen, overl. 20 oktober 1923 Medan (Hotel de Boer), zn. van Dirk Jans Krol en Maria Rahel van Sweden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anton Dirk Coenraad Herman (Anton), Verzekerings inspecteur, geb. 10 maart 1912 Soerabaja, overl. 10 januari 1995 Bad Homburg, begr. 17 januari 1995 "Waldfriedhof" Bad-Homburg.
Tr. Marianne Sill.
   2.  S. Maria (Marietje), geb. 24 september 1913 Soerabaja, overl. 6 januari 2000 Weesp.
Tr. 8 september 1937 Kuala Simpang (Banda Atjeh) Sumatra NI. Sch. 7 juli 1956 Den Haag Johan Jules van Hengel, Administrateur Rubberonderneming Sungei Mankei (Sumatra), geb. 18 december 1904 Gendringen Gld, overl. 7 augustus 1956 Sungkei Mankei Sumatra N.I. Zn. van Johannes Cornelis van Hengel en Arendine Juliette Bosch.
   3.  Sophia Isabella (Fietje), geb. 1 september 1915 Arnhem, overl. 2014.
Otr. 1938 Den Haag Ir Gerard Henri Maarten de Bruïne, geb. 1914 Soerabaja, ged. 1914, zn. van Jacob Willem de Bruïne en Geertruida Mathilda Ouwens.
   4.  Constant Theodoor (Broer), accountant, geb. 9 november 1919 Arnhem, overl. 12 november 1994 Rekem [Lanaken, Be].
Otr. 15 augustus 1945 Tilburg, tr. 18 december 1945 Tilburg Maria Geertruida Cornelia Rutten, geb. 1 juni 1923 Rotterdam, overl. 2 januari 2008 Maastricht, dr. van Franciscus Antonius Rutten en Anna Catharina Elisa Antonia Simons.

IVh    Dirk Donald de Jongh, Kapitein KNIL. Geb. 19 november 1886 Batavia, overl. 30 oktober 1957 den Haag, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh (zie IIIf) en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
Tr. 30 mei 1918 's Gravenhage Jonkvrouwe Helena Maria Augustina (Hélène) Rengers Hora Siccama, geb. 1 januari 1900 Djokjakarta, overl. 19 september 1974 Den Haag, dr. van Jhr Harco Hilarius Wite Rengers Hora Siccama en Helena Engel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Donald (Donald), geb. 7 april 1919 Kampen, overl. 24 juli 1941.
   2.  Alexandra Constance (Sacha), Lerares, geb. 11 juni 1921 Kampen, overl. 5 april 2000 den Haag, begr. 11 april 2000 den Haag (oud Eik en Duinen).
   3.  Melanie (Nini), Onderwijzeres, geb. 1 mei 1924 's-Gravenhage, overl. 10 december 1992 Den Haag, begr. 17 december 1992 den Haag (Oud Eijk en Duinen).
   4.  Isabella Maria (Ies), geb. 15 maart 1926 Arnhem, overl. 21 oktober 2003 Den Haag.

IVi    Karel de Jongh, KNIL officier laatste rang majoor, 1931 Leraar wiskunde Tijmstra HBS den Haag, geb. 30 januari 1888 Buitenzorg, overl. 19 december 1969 's Gravenhage, gecr. Ockenburgh Loosduinen, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh (zie IIIf) en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
Tr. 11 augustus 1919 Bandoeng Mathilde Elisabeth (Thilde) Hees, Onderwijzeres (Opleiding 1919), geb. 8 september 1899 Pradjekan,Panaroekan,(Sitoebondo), ged. (Prot.) 3 augustus 1919 Bandoeng, overl. 27 oktober 1964 den Haag, dr. van Johannes Pieter (Jan) Hees en Kitty/Ketthij Amelia Wendelina (Mea) Eeftinck Schattenkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinette Amelia (Nettie), geb. 27 juni 1920 Arnhem, overl. 17 april 2008 Leiden, begr. 24 april 2008 Den Haag; Oud Eik en Duinen graf 3721.
Tr. 21 september 1942 den Haag (ZH) Clemens August Joan de Bie, Chemisch technicus; Verffabrikant, geb. 30 juli 1918 den Haag, overl. 22 april 2000 Leiden, gecr. 28 april 2000 Leiden, zn. van Johan Antonie de Bie en Maria Ida Petronella Bielen.
   2.  Jan Coenraad, Textiel technicus in opleiding, geb. 7 september 1921 Rijswijk, overl. 13 februari 1945 Bergen Belsen.
   3.  Else Constance (Els), Piano lerares, geb. 21 februari 1924 Makassar, overl. 12 juli 1949 den Haag, begr. Oud Eik en duinen.
Otr. 13 april 1941 Den Haag, tr. 5 december 1942 Den Haag Johan van der Bruggen, Judoleraar, geb. 29 augustus 1916, overl. 17 januari 2001.
   4.  Robbert Theophile (Rob), Arts (Liberia), Med onderzoeker (Leiden), Patoloog (Aruba), geb. 27 juni 1926 Bandoeng, overl. 8 november 1973 Aruba, begr. 12 november 1973 Aruba.
Sch. voor 1973 Elizabeth Johanna (Bep) Dommisse, geb. 21 oktober 1940 Curaçao, overl. voor 1999.
   5.  Louis Johan (Loek), Planter bij Huilerie du Congo ; belasting consulent, geb. 27 mei 1928 Bandoeng, overl. 27 augustus 1985 den Haag, begr. 30 augustus 1985 Den Haag, Nieuw Eykenduynen.
Otr. (1) 1950 Voorburg, Den Haag, tr. 1952 Basoko Belgische Congo, sch. 1958 den Haag Silvia Gerridine Jeanette de Bie, geb. 1931 den Haag, dr. van Johan Antonie de Bie en Maria Ida Petronella Bielen.
Tr. (2) 15 februari 1958 den Haag Hermine Anna Angelina (Dijn) Harkx, geb. 14 september 1929 Poerworedjo (midden Java), overl. 14 september 1998 's Gravenhage, dr. van A.P.H. Harkx en H. A. (Mien) de Voogt.

IVj    Johan August (Guus) de Jongh, Luitenant ter zee 2de klasse, geb. 24 juli 1891 Magelang (Kedoe N.I.), overl. 4 oktober 1917 den Helder, begr. 22 oktober 1917 Amersfoort, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh (zie IIIf) en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
Tr. 19 oktober 1916 Arnhem, tr. kerk 19 oktober 1916 Arnhem grote kerk Anna Gertrude Johanna (Sos) Hjortshoj, geb. 21 april 1892 Aarhus, Denemarken, overl. 29 april 1974 Kolding, Denemarken, begr. Amersfoort, dr. van Jacob Hjortshoj en Gertrud Sophie Georgine Eleonore Reddersen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Augusta (Guuske), geb. 27 februari 1918 Aarhus, Denemarken, overl. 23 januari 2020 Aelback DK, begr. Raabjerg Kirke.
Tr. 25 mei 1939 Kolding George Lewis (George) Hepworth, Prokuratiehouder trikotagefabrik (Kolding Denemarken) tot 1978, geb. 2 juli 1911 Vejle, Denemarken, overl. 22 juli 2010 Ålbek DK.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software