Parenteel van Coenraad Alexander de Jongh


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:12 april 2017
Selectie:'Personen in parenteel van Coenraad Alexander de Jongh [138]'
Sortering:Per generatie

I    Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh, 1825 Advocaat Antwerpen; 1830 1ste luit. mobiele schutterij toegevoegd aan generaal des Tombes; NI ambtenaar; rechter; President raad van Justitie Samarang; 1852-1863 Vice President Hoog-gerechtshof Batavia, geb. 12 januari 1803 Rotterdam, overl. 28 mei 1873 Utrecht, zn. van Erdwin Adrianus (Wien) de Jongh en Theodora Jordens.
Tr. (1) 12 januari 1837 Batavia Johanna Henriette Wilhelmina van Heemskerck, geb. 14 december 1806 's Hertogenbosch, overl. 15 januari 1840 Samarang, dr. van Stephanus Wilhelmus Frederikus van Heemskerck en Maria Henriette Daemen.
Tr. (2) 6 december 1843 Samarang Augusta Carolina Gehne, geb. 3 december 1824 Nijmegen, overl. 8 april 1891 Arnhem, dr. van Carl Friedrich Gehne en Sara Hester Catharina Klamberg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Theodora, geb. 23 augustus 1838 Samarang, overl. 19 april 1839 Samarang.
   2.  Erdwin Frederik Alexander, geb. 15 januari 1840 Samarang, overl. 23 december 1840 Samarang.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Mr. Karel Adriaan, Vice president raad van Batavia, President raad van Makassar, geb. 19 juli 1844 Samarang, overl. 1914 Brussel.
Tr. 1872 Kristina Maria Henriëtte van der Chijs, overl. x-10-1894 Breda.
   4.  Johanna Henriette Wilhelmina, geb. 3 juli 1845 Samarang, ged. 25 februari 1846 Samarang, overl. 25 februari 1846 Samarang.
   5.  Carolina (Carry) (zie IIa).
   6.  Donald, 1867 empl. Maclaine Watson & Co Samarang, 1890 Verzekrings agent Batavia , 1899 Chef Wijnhandel Batavia, geb. 28 oktober 1847 Semarang, overl. 20 februari 1902 Batavia, Weltevreden.
   7.  Augusta Alexandria (zie IIb).
   8.  Theodora Catharina (Dorine), geb. 15 augustus 1852 Batavia, overl. 31 oktober 1930 Rhenen (Familiegraf 5 A-D 12).
Tr. 2 oktober 1880 Cette Charles Fréderic Adolphe Koester, Wijnhandelaar te Cette, geb. 11 maart 1840 Halle (Hannover), overl. 12 september 1905 Hanover, zn. van Ernest Frederic Adolphe Koester en Charlotte Sophie Augusta Reinecke.
   9.  Coenraad Alexander (Alex) (zie IIc).
   10.  Lucia Wilhelmina, geb. 11 juli 1855 Batavia, overl. 1 januari 1868 Utrecht.
   11.  Johannes, 1893 zonder, geb. 2 augustus 1857 Breda, overl. 5 september 1893 Magelang.

IIa    Carolina (Carry) de Jongh, geb. 28 oktober 1846 Samarang, overl. voor 1925, dr. van Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh (zie I) en Augusta Carolina Gehne.
Tr. 21 juni 1875 Cette Louis Henri Koester, Wijnhandelaar te Cette, geb. 29 oktober 1833 Hannover, zn. van Ernest Frederic Adolphe Koester en Charlotte Sophie Augusta Reinecke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Augusta Adeline Henriëtte (Addie), Lerares Frans/Zang, geb. 6 mei 1876 Cette, overl. 1967 Barcelona.
Tr. 8 februari 1902 Barcelona Ramon Castello Y Guillermo.

IIb    Augusta Alexandria de Jongh, geb. 22 november 1850 Batavia, overl. na 1925, dr. van Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh (zie I) en Augusta Carolina Gehne.
Tr. Alexander Niemeyer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marquerite (Maggie) (zie IIIa).
   2.  Albert, geb. 29 september 1887 Cette.

IIc    Coenraad Alexander (Alex) de Jongh, 1876 2de luit. inf., 1881 1ste Luit., 1891 Kapitein, 1897 Majoor, 1899 Luitenant Kolonel, mil. comm. Soerabaja; 1901 pensioen, verzekeringsagent Winterthur, verz.inspect. Eerste Rotterdamsche tot 1918, geb. 25 september 1853 Batavia, overl. 22 juni 1934 Arnhem, zn. van Mr. Coenraad Alexander (Sander) R.M.W.O.4 de Jongh (zie I) en Augusta Carolina Gehne.
Tr. 1 oktober 1881 Mr. Cornelis (Batavia) Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw, geb. 10 oktober 1852 Palembang, overl. 13 mei 1932 Arnhem, dr. van R.M.W.O.3 Cornelis Albert R.N.L. de Brauw en Jkvr. Jacoba Elisabeth Maria van Heemskerk van Beest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Constance Maria (Mies) (zie IIIb).
   2.  Ir. Coenraad Alexander (Coen), Mijnbouwkundig ingenieur N.I. Geb. 20 februari 1884 Ternate, overl. 20 mei 1970 's Gravenhage.
Tr. 25 maart 1909 Den Haag Christophine Georgine Sigismunda (Christine, Chrisje) Begemann, geb. 28 november 1887 Poerworedjo, overl. 5 augustus 1909 Batavia,Weltevreden, dr. van Herman Begemann en Egbertha Catherina Begemann.
   3.  Isabella (Ies), Hoofdonderwijzeres en Frans, geb. 6 mei 1885 Batavia, overl. circa 1945 NI Interneringskamp, begr. 29 oktober 1951 Ereveld Kali Banteng te Semarang graf VII-65.
Tr. 8 april 1914 Tasikmalaja N.I. Echtgenoot is Jan Paulus (Paul) Geldorp, Gemployeerde van Suikeronderneming, geb. circa 1876, overl. 6 april 1931 Den Haag, begr. Den Haag Nieuw Eik en Duinen.
   4.  Dirk Donald (zie IIIc).
   5.  Karel (zie IIId).
   6.  Johan August (Guus) (zie IIIe).

IIIa    Marquerite (Maggie) Niemeyer, geb. 10 juni 1884 Cette, dr. van Alexander Niemeyer en Augusta Alexandria de Jongh (zie IIb).
Tr. Ir. Jozeph Spies.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanne.
   2.  Christine.

IIIb    Constance Maria (Mies) de Jongh, hulponderwijzeres 1911, geb. 1 juli 1882 Ternate, overl. 28 januari 1959 Bussum, dr. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh (zie IIc) en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
Tr. 3 juni 1911 Soerabaja Hermanus Everhardus Krol, Acountant, secretaris, geb. 1 juli 1874 Groningen, overl. 20 oktober 1923 Medan (Hotel de Boer), zn. van Dirk Jans Krol en Maria Rahel van Sweden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anton Dirk Coenraad Herman (Anton), Verzekerings inspecteur, geb. 10 maart 1912 Soerabaja, overl. 10 januari 1995 Bad Homburg, begr. 17 januari 1995 "Waldfriedhof" Bad-Homburg.
Tr. Marianne Sill.
   2.  S. Maria (Marietje), geb. 24 september 1913 Soerabaja, overl. 6 januari 2000 Weesp.
Tr. 8 september 1937 Kuala Simpang (Banda Atjeh) Sumatra NI. Sch. 7 juli 1956 Den Haag Johan Jules van Hengel, Administrateur Rubberonderneming Sungei Mankei (Sumatra), geb. 18 december 1904 Gendringen Gld, overl. 7 augustus 1956 Sungkei Mankei Sumatra N.I. Zn. van Johannes Cornelis van Hengel en Arendine Juliette Bosch.
   3.  Sophia Isabella (Fietje), geb. 1915 Arnhem.
Otr. 1938 Den Haag Ir Gerard Henri Maarten de Bruïne, zn. van Jacob Willem de Bruïne en Geertruida Mathilda Ouwens.
   4.  Constant Theodoor (Broer), accountant, geb. 9 november 1919 Arnhem, overl. 12 november 1994 Rekem [Lanaken, Be].
Otr. 15 augustus 1945 Tilburg, tr. 18 december 1945 Tilburg Maria Geertruida Cornelia Rutten, geb. 1 juni 1923 Rotterdam, overl. 2 januari 2008 Maastricht, dr. van Franciscus Antonius Rutten en Anna Catharina Elisabeth Antonia Simons.

IIIc    Dirk Donald de Jongh, Kapitein KNIL. Geb. 19 november 1886 Batavia, overl. 30 oktober 1957 den Haag, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh (zie IIc) en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
Tr. 30 mei 1918 's Gravenhage Jonkvrouwe Helena Maria Augustina (Hélène) Rengers Hora Siccama, geb. 1 januari 1900 Djokjakarta, overl. na 1959, dr. van Jhr Harco Hilarius Wite Rengers Hora Siccama en Helena Engel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Donald (Donald), geb. 7 april 1919 Kampen, overl. 24 juli 1941.
   2.  Alexandra Constance (Sacha), Lerares, geb. 11 juni 1921 Kampen, overl. 5 april 2000 den Haag, begr. 11 april 2000 den Haag (oud Eik en Duinen).
   3.  Melanie (Nini), Onderwijzeres, geb. 1 mei 1924 's-Gravenhage, overl. 10 december 1992 Den Haag, begr. 17 december 1992 den Haag (Oud Eijk en Duinen).
   4.  Isabella Maria (Ies), geb. 15 maart 1926 Arnhem, overl. 21 oktober 2003 Den Haag.

IIId    Karel de Jongh, KNIL officier laatste rang majoor, 1931 Leraar wiskunde Tijmstra HBS den Haag, geb. 30 januari 1888 Buitenzorg, overl. 19 december 1969 's Gravenhage, gecr. Ockenburgh Loosduinen, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh (zie IIc) en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
Tr. 11 augustus 1919 Bandoeng Mathilde Elisabeth (Thilde) Hees, Onderwijzeres (Opleiding 1919), geb. 8 september 1899 Pradjekan,Panaroekan,(Sitoebondo), ged. (Prot.) 3 augustus 1919 Bandoeng, overl. 27 oktober 1964 den Haag, dr. van Johannes Pieter (Jan) Hees en Kitty/Ketthij Amelia Wendelina (Mea) Eeftinck Schattenkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinette Amelia (Nettie), geb. 27 juni 1920 Arnhem, overl. 17 april 2008 Leiden, begr. 24 april 2008 Den Haag; Oud Eik en Duinen graf 3721.
Tr. 21 september 1942 den Haag (ZH) Clemens August Joan de Bie, Chemisch technicus; Verffabrikant, geb. 30 juli 1918 den Haag, overl. 22 april 2000 Leiden, gecr. 28 april 2008 Leiden, zn. van Johan Antonie de Bie en Maria Ida Petronella Bielen.
   2.  Jan Coenraad, Textiel technicus in opleiding, geb. 7 september 1921 Rijswijk, overl. 13 februari 1945 Bergen Belsen.
   3.  Else Constance (Els), Piano lerares, geb. 21 februari 1924 Makassar, overl. 12 juli 1949 den Haag, begr. Oud Eik en duinen.
Otr. 13 april 1941 Den Haag, tr. 5 december 1942 Den Haag Johan van der Bruggen, Judoleraar, geb. 29 augustus 1916, overl. 17 januari 2001.
   4.  Robbert Theophile (Rob), Arts (Liberia), Med onderzoeker (Leiden), Patoloog (Aruba), geb. 27 juni 1926 Bandoeng, overl. 8 november 1973 Aruba, begr. 12 november 1973 Aruba.
Sch. voor 1973 Elizabeth Johanna (Bep) Dommisse, geb. 21 oktober 1940 Curaçao, overl. voor 1999.
   5.  Louis Johan (Loek), Planter bij Huilerie du Congo ; belasting consulent, geb. 27 mei 1928 Bandoeng, overl. 27 augustus 1985 den Haag, begr. 30 augustus 1985 Den Haag, Nieuw Eykenduynen.
Otr. (1) 1950 Voorburg, Den Haag, tr. 1952 Basoko Belgische Congo, sch. 1958 den Haag Silvia Gerridine Jeanette de Bie, geb. 1931 den Haag, dr. van Johan Antonie de Bie en Maria Ida Petronella Bielen.
Tr. (2) 15 februari 1958 den Haag Hermine Anna Angelina (Dijn) Harkx, geb. 14 september 1929 Poerworedjo (midden Java), overl. 14 september 1998 's Gravenhage, dr. van A.P.H. Harkx en H. A. (Mien) de Voogt.

IIIe    Johan August (Guus) de Jongh, Luitenant ter zee 2de klasse, geb. 24 juli 1891 Magelang (N.I.), overl. 4 oktober 1917 den Helder, begr. 22 oktober 1917 Amersfoort, zn. van Coenraad Alexander (Alex) de Jongh (zie IIc) en Constance Antoinette Maria Louisa de Brauw.
Tr. 19 oktober 1916 Arnhem, tr. kerk 19 oktober 1916 Arnhem grote kerk Anna Gertrude Johanna (Sos) Hjortshoj, geb. 21 april 1892 Aarhus, Denemarken, overl. 29 april 1974 Kolding, Denemarken, begr. Amersfoort, dr. van Jacob Hjortshoj en Gertrud Sophie Georgine Eleonore Reddersen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Augusta (Guuske), geb. 1918 Aarhus, Denemarken.
Tr. 1939 Kolding George Lewis (George) Hepworth, Prokuratiehouder trikotagefabrik (Kolding Denemarken) tot 1978, geb. 2 juli 1911 Vejle, Denemarken, overl. 22 juli 2010 Ålbek DK.Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software