De "De Bie's" waren zover ik heb kunnen nagaan in de achttiende en negentiende eeuw boeren en/of boerenknechten wonende in Geldermalsen of omgeving. Ze waren Nederlands Hervormd. De Bie is in de Betuwe en Brabant een veel voorkomende naam. De naam alleen is zeker nog geen bewijs van verwantschap omdat er verschillende onafhankelijk stammen blijken te zijn.

Hendrik de Bie (1844-1928) Mijn overgrootvader Hendrik de Bie (1844-1928), die enige tijd brugwachter te Zutphaas was, verhuisde omstreeks 1875 naar Den Haag waar hij na een baantje als bediende van 1877 tot 1911 (assistent) stadhuisbode was. Zijn handtekening staat op vele Haagse akten uit die tijd. Hij zorgde ervoor dat zijn zoons een voor die tijd goede opleiding (Mulo) kregen. De meeste werden net zo als hij ambtenaar maar mijn grootvader Johan Antonie (Jo) (1890-1956) die eerst ook ambtenaar werd trouwde in 1917 met de destijds in den Haag wonende Rie Bielen dochter van de uit Nijmegen afkomstige gepensioneerde goudsmid Jacques Bielen en Mina van Rosendael (Zie bij Bielen) Na kennis gemaakt te hebben met haar ondernemers milleu ontpopte hij zich samen met zijn broer Gerrit Antonie (1887-1948) tot verffabrikanten en bouw/project ontwikkelaars. Mijn vader trad wat betreft de verffabricage in zijn voetsporen.

N.B. Wim de Bie (van het TVduo: Koot en Bie) is een kleinzoon van Hendriks oudste zoon Willem Harmanus (1875-1959).
Met het onderzoek naar de oudste "De Bie's" ben ik vastgelopen. De laatste die ik met zekerheid heb kunnen vinden is Gerrit(h) de Bie, (circa 1733-1809) gehuwd in 1764 met Elisabeth (Lijsbet) van Hattum ( * 1736). Op basis van de namen die Gerrit en Lijsbet aan hun kinderen gaven en aan getuigen vermoed ik dat hij uit het gezin van Laurens de Bie (*1707) gehuwd met Metje Baerentje Kleij (Klay, Cley) komt. Maar in het NH doopboek van Geldermalsen waar beide familie in voorkomen heb ik de geboorte van Gerrit niet kunnen vinden. Het familieverband blijft dus speculatie. Ik houd mij graag aanbevolen voor informatie hieromtrent.

Parenteel van Gerrit(h) de Bie (*~1733)
Parenteel van mogelijk eerdere voorouders de Bie

Met dank aan:

  • Mevr. de Bie - Hilbrands (wiens man, afstamt van Willem de Bie 1836-1906 een broer van mijn overgrootvader Hendrik) voor haar correcties en aanvullende informatie. (contact 1991)
  • Dhr. E.V. van der Spek voor zijn bijdrage aan de genealogie van met name de andere mogelijke "De Bie" voorouders beginnende bij Anthony de Bije (de Bie) overleden na 1716 Lidmaat te Alforst sinds 1686. (contact 1993)
  • Dhr. M.J. Schelling stuurde mij in april 2008 een uitgebreide kwartierstaat/genealogie met ten dele nieuwe en/of aanvullende informatie.
  • Dhr. E.M.K. Tol stuurde in december 2008 aanvullende informatie over de nakomelingen van het echtpaar Teunis Marinus de Bie (Zn van Dirk en Flora van Dijk) en Mina Nout (Dr. van Dirk en Cornelia de Heus)

    Genealogische website van Henk de Bie: www.hdebie45.deds.nl