Parenteel van Arnoldus WEERTS


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\WEERTS
Datum:07-01-2014
Selectie:'Personen in parenteel van Arnoldus WEERTS [2]'
Sortering:Per generatie

I    Arnoldus WEERTS, Ontvanger generaal van Twente, overl. voor 1750.
Tr. Aemilia Alida LENNEP, VAN, overl. voor 1750.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mr. Johan (zie II).

II    Mr. Johan WEERTS, Burgemeester van Deventer, geb. 03-05-1703 Deventer (Gl), overl. circa 1775, zn. van Arnoldus WEERTS (zie I) en Aemilia Alida LENNEP, VAN.
Tr. (1) 05-10-1727 Deventer (Gl) Johanna Margaretha CUPER van HOLTHUYSEN, overl. 05-04-1736, dr. van Joan CUPER van HOLTHUYSEN en Mechteld Geertruid van MUNSTER.
Tr. (2) 01-01-1738 Johanna Margaretha LEMKER, geb. 27-09-1715 Deventer (Gl), dr. van Arnold LEMKER en Agatha Jacoba CUPER van HOLTHUYSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aemilia Alida, geb. 21-03-1736, overl. 20-04-1758 Deventer (Gl).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Arnold, geb. circa 1739, overl. voor 1740.
   3.  Arnold Jacob (zie IIIa).
   4.  Johan (zie IIIb).
   5.  Margaretha Rudolphina Johanna (zie IIIc).

IIIa    Arnold Jacob WEERTS, Burgemeester Devent.,Statenlid, geb. 07-11-1740 Deventer (Gl), overl. 19-06-1828 Arnhem (Gl), zn. van Mr. Johan WEERTS (zie II) en Johanna Margaretha LEMKER.
Tr. 09-02-1762 Zutphen (Gl) Eva Alexandrina WENTHOLT, geb. 19-04-1740 Zutphen (Gl), ged. 20-04-1740 Zutphen, overl. 25-11-1820 Arnhem (Gl), dr. van Arnold WENTHOLT en Zwanida Mechteld Geertruid van MUNSTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan, geb. 15-11-1763 Deventer (Gl), overl. 29-01-1764 Deventer (Gl).
   2.  Swanida Mechteld (Swaantje), geb. 25-01-1767 Deventer (Gl), overl. 25-08-1789 Deventer (Gl).
   3.  Johan (Jan) (zie IVa).
   4.  Arnold (zie IVb).
   5.  Arnold Frans, Cadet, geb. 26-02-1772 Deventer (Gl), overl. 24-06-1787 Elseneur.
   6.  Johanna Margaretha (Tietje, Tiette), geb. 14-08-1775 Deventer (Gl), overl. 18-03-1847 Nijmegen (Gl).
Tr. 02-10-1804 Diepenveen Jan Adriaan, Jhr. WENTHOLT, ontvanger accijnzen Nijmegen, geb. 11-02-1776 Arnhem (Gl), overl. 14-09-1847 Nijmegen (Gl), zn. van Evert Jan WENTHOLT en Johanna Jacoba BOURICIUS.
   7.  Wilhelmina Theodora Anna H. (Doortje), geb. 26-04-1778 Deventer (Gl), overl. 26-05-1827 Arnhem (Gl).
Tr. 26-10-1800 Deventer (Gl) Dirk IJSSEL de SCHEPPER, geb. 20-04-1777 Deventer (Gl), overl. 13-09-1827 Deventer (Gl), zn. van Barthold Jan IJSSEL de SCHEPPER en Gerhardine Antonia DUNBAR.
   8.  Aemilia Alida (Emilie, Milia), geb. 06-09-1780 Deventer (Gl), overl. 22-10-1832 Rotterdam (ZH).
Tr. 04-04-1809 Deventer (Gl) Erdwin Adrianus (Wien) de JONGH, Koopman(koper), Raadslid R'dam, geb. 20-03-1777 Rotterdam (ZH), overl. 13-09-1833 Rotterdam (ZH), zn. van Daniel Adriaanzn de JONGH en Lucia Maria (Lucie) RAEBER.
   9.  Coenraad Alexander (Sander) (zie IVc).

IIIb    Johan WEERTS, geb. 11-11-1741 Deventer (Gl), overl. 24-12-1788 Deventer (Gl), zn. van Mr. Johan WEERTS (zie II) en Johanna Margaretha LEMKER.
Tr. 12-04-1773 Deventer (Gl) Diderica BRINK, TEN, geb. 11-10-1753, dr. van Sylvester Aemilius BRINK,TEN en Anna Mechtel Geertruid ROELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Margaretha, geb. 03-01-1774 Deventer (Gl), overl. 18-11-1837 Deventer (Gl).
Tr. 02-11-1803 Deventer (Gl) Johan, Baron SLOET tot LINDENHORST, Ambtenaar Postkantoor, geb. 12-03-1776, overl. Oost Indie, zn. van Coenraad Willem, Baron SLOET tot LINDENHORST en Margaretha Rudolphina Johanna WEERTS (zie IIIc).
   2.  Jacob Wolter, geb. 20-09-1775 Deventer (Gl), overl. circa 1777 Deventer (Gl).
   3.  Johan, Majoor Huzaren, Wethouder, geb. 01-11-1776 Deventer (Gl), overl. 09-09-1837 Deventer (Gl).
Tr. 20-03-1809 Wilhelmina Agnes, Baronesse SLOET van GRIMSBERGEN, geb. 10-02-1773 Almelo (Gl), overl. 02-08-1853 Deventer (Gl).
   4.  Anna Mechteld, geb. 23-04-1778 Deventer (Gl), overl. 27-03-1832 Deventer (Gl).
Tr. 30-01-1803 Deventer (Gl) Mr. Barend Jan KRONENBERG, Officier van Justitie Deventer, geb. 26-11-1772 Deventer (Gl), overl. 20-10-1830 Deventer (Gl).
   5.  Arnold Frans, geb. 30-07-1779 Deventer (Gl), overl. circa 1790 Deventer (Gl).
   6.  Jacoba Wilhelmina, geb. 26-10-1780 Deventer (Gl).
   7.  Aemilia Alida, geb. 24-08-1784 Deventer (Gl), overl. 17-11-1865 Deventer (Gl).
   8.  Jacob Wolters, Luitenant bij de Lanciers, geb. 29-02-1788 Deventer (Gl), overl. 27-11-1812 Rusland.
Tr. 26-02-1809 Amsterdam (NH) Josefina Geertruida VERSTER, geb. 18-06-1762 Deventer (Gl), overl. 13-05-1874 Goor, dr. van Abraham Gijsbertus VERSTER en Marie Hester BLISSET.

IIIc    Margaretha Rudolphina Johanna WEERTS, geb. 12-08-1754 Deventer (Gl), overl. 30-01-1828 Hasselt, dr. van Mr. Johan WEERTS (zie II) en Johanna Margaretha LEMKER.
Tr. 05-11-1772 Coenraad Willem, Baron SLOET tot LINDENHORST, Burgemeester Deventer, geb. 25-05-1743, overl. 14-12-1809 Deventer (Gl), zn. van Boudewijn, Baron SLOET en Frederika, Baronesse SLOET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan, Baron, Ambtenaar Postkantoor, geb. 12-03-1776, overl. Oost Indie.
Tr. 02-11-1803 Deventer (Gl) Johanna Margaretha WEERTS, geb. 03-01-1774 Deventer (Gl), overl. 18-11-1837 Deventer (Gl), dr. van Johan WEERTS (zie IIIb) en Diderica BRINK, TEN.

IVa    Johan (Jan) WEERTS, Burgemeester Arnhem, lid eerste kamer, geb. 17-01-1769 Deventer (Gl), overl. 14-05-1842, begr. 18-05-1842, zn. van Arnold Jacob WEERTS (zie IIIa) en Eva Alexandrina WENTHOLT.
Tr. 14-09-1799 Ubbergen Adriana Margaretha NIEPOORT, van DER, geb. 24-10-1777 Soerabaja, overl. 02-11-1855 Arnhem (Gl), dr. van Rudolp Florentius NIEPOORT, van DER en Debora Johanna GOBIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eveline Alexandrine, geb. 04-08-1800 Arnhem, overl. 03-05-1883 Arnhem.
Tr. 15-08-1821 Freiherr Ludwig Carl Heinrich von JEETZE, majoor der infanterie, geb. 04-08-1800 Arnhem, overl. 03-05-1883 Arnhem.
   2.  Debora Johanna, geb. 07-04-1802, overl. 27-06-1822 Arnhem ?
   3.  Swanida Mechteld Geertruida, geb. 15-10-1803, overl. 27-06-1822 Arnhem ?
   4.  Adriana Catharina Angela, geb. 14-06-1805 Arnhem, overl. 11-04-1881 Arnhem.
Tr. (1) 28-06-1834 Arnhem Mr. Jacob Pieter WALREE, geb. 03-12-1798 Amsterdam, overl. 23-01-1849 Amsterdam.
Tr. (2) 30-10-1851 Amsterdam Mr. Cornelis Anne den TEX, Hoogleraar Rechtsgeleerdheid Amsterdam, geb. 30-08-1795 Tilburg.
   5.  Emilie Adelaïde, geb. 16-09-1806 Arnhem, overl. 04-03-1839 Arnhem.
Tr. 26-01-1826 Arnhem Hendricus CRAMER, Directeur Arnhemsche Onderlinge Verzekeringsmij, geb. 1798 Amsterdam, overl. 15-09-1843 Arnhem.
   6.  Clementine Anna Maria (zie Va).
   7.  Anna Maria Johanna, geb. 01-02-1810, overl. 31-03-1810.
   8.  Anna Maria Johanna, geb. 08-02-1811, overl. 06-05-1820.
   9.  Johanna Margaretha Wilhelmina Theodora Helena, geb. 19-07-1813, overl. 06-08-1826 Arnhem.
   10.  Arnold Jacob, geb. 15-10-1814, overl. 14-06-1822.
   11.  Eveline, geb. 16-11-1815 Arnhem, overl. 22-11-1893 Arnhem.
   12.  Rudophina (zie Vb).
   13.  Florentine, geb. 29-08-1817, overl. 27-09-1827 Arnhem.
   14.  Johannes Alexander, geb. 07-05-1819, overl. 06-08-1826 Arnhem.

IVb    Arnold WEERTS, Zee officier, geb. 15-03-1771 Deventer (Gl), overl. 12-01-1803 Demerary, zn. van Arnold Jacob WEERTS (zie IIIa) en Eva Alexandrina WENTHOLT.
Tr. 01-01-1797 Raalte Jvr. Nicola Theodora WIJCK, van DER, geb. 29-10-1774 Zwolle (Gl), dr. van Joan Derk, Jhr WIJCK en Francoise Marie LULOFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnold Jacob, Luitenant ter zee, geb. 15-12-1797 ? Overl. 27-08-1816 Algiers.
   2.  Françoise Maria (Fanny), geb. 07-08-1800 ? Overl. 10-05-1877 Deventer.
Tr. 15-05-1845 Deventer Thüman Willem van MARLE, Rechter te Deventer, geb. 26-11-1798 Deventer, overl. 19-10-1862 Deventer.
   3.  Alexander Frans, Luit-adjudant infanterie, geb. 26-08-1801 Wijhe, overl. 06-09-1839 Nijmegen.
Tr. 27-06-1839 Arnhem Clementine Anna Maria WEERTS (zie Va).

IVc    Coenraad Alexander (Sander) WEERTS, Koopman, Lid Prov. Staten, geb. 07-02-1782 Deventer (Gl), ged. (NH) 10-02-1782 Deventer (Gl), overl. 20-08-1868 den Haag (ZH), zn. van Arnold Jacob WEERTS (zie IIIa) en Eva Alexandrina WENTHOLT.
Tr. 03-11-1809 Rotterdam (ZH) Anna Maria de JONGH, geb. 23-05-1782 Rotterdam (ZH) (gezindte: lu), overl. 14-10-1830 Arnhem (Gl), dr. van Daniel Adriaanzn de JONGH en Lucia Maria (Lucie) RAEBER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnold Frans, Bankier; Boekhouder, geb. 13-12-1810 Zutphen, overl. 15-08-1897 Kleef.
   2.  Lucia Maria, geb. 23-10-1812 Deventer; Kolmschate, overl. 22-03-1902 Arnhem.
   3.  Daniel (Daan) (zie Vc).
   4.  Eva Alexandria (Santje) (zie Vd).
   5.  Anna Maria (Mietje), geb. 24-08-1817 Arnhem, overl. 25-06-1896 Hengelo.
Tr. 01-02-1844 Arnhem Adrien Charles Guilaume de VEYE de BURINE, 1853 Kapitein der Genie, geb. 04-03-1810 Nijmegen, ged. 12-09-1810 den Haag, overl. 30-04-1899, zn. van Jacques Adrien Everard de VEYE de BURINE en Jeanne Caroline EICHHOLZ.
   6.  Coenraad Alexander, geb. 20-09-1819 Arnhem, overl. 08-05-1828 Arnhem.
   7.  Erdwin Fredrik Johannes (zie Ve).
   8.  Zwanida Johanna Dorothea Emilia (Dorothée) (zie Vf).

Va    Clementine Anna Maria WEERTS, geb. 25-03-1808, overl. 25-02-1866 Arnhem, dr. van Johan (Jan) WEERTS (zie IVa) en Adriana Margaretha NIEPOORT, van DER.
Tr. (1) 27-06-1839 Arnhem Alexander Frans WEERTS, Luit-adjudant infanterie, geb. 26-08-1801 Wijhe, overl. 06-09-1839 Nijmegen, zn. van Arnold WEERTS (zie IVb) en Jvr. Nicola Theodora WIJCK, van DER.
Tr. (2) 04-04-1842 Arnhem Mr. Gerard Joan Chretien SCHNEITHER, Raadsheer in het hof van Gelderland, geb. 19-02-1795 Leiden, overl. 16-03-1877 Arnhem.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  dochter, geb. 14-03-1848.
   2.  Evelina, geb. 18-10-1849 Arnhem.
Tr. 19-05-1870 Arnhem Lambertus Julius van GELEIN VITRINGA, geb. 02-10-1849 Arnhem.

Vb    Rudophina WEERTS, geb. 29-08-1817 Arnhem, overl. 10-08-1895 Velp, dr. van Johan (Jan) WEERTS (zie IVa) en Adriana Margaretha NIEPOORT, van DER.
Tr. 20-11-1846 Arnhem Jhr. Elisa Cornelis UNICO van DOORN, Minister van Finantien, Staatsraad, Commissaris des Konings van Utrecht, geb. 13-10-1799 Oisterwijk, overl. 02-08-1882 Maarn.
Uit dit huwelijk:
   1.  zoon, geb. 12-02-1853.

Vc    Daniel (Daan) WEERTS, 1853 ontvanger te Arnhem, geb. 01-12-1814 Arnhem, overl. 07-01-1894 Arnhem, zn. van Coenraad Alexander (Sander) WEERTS (zie IVc) en Anna Maria de JONGH.
Tr. 12-05-1857 Middelburg Jonkvrouw Clementine Elizabeth Cecilia SCHORER, geb. 11-12-1826 Middelburg, overl. 21-09-1898 Velsen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Coenraad Alexander (zie VIa).
   2.  Christina Johanna Cornelia, geb. 31-07-1863 Arnhem, ged. (Waals) 06-09-1863 Arnhem, overl. 27-03-1927 Utrecht.
Tr. 16-10-1894 Velsen Carel Louis Udo de HAES, Oost Indisch ambtenaar, geb. 25-07-1858 Semarang, overl. 06-05-1914 Zoetermeer, begr. Leiderdorp.

Vd    Eva Alexandria (Santje) WEERTS, geb. 09-06-1816 Arnhem, overl. 04-10-1888 Apeldoorn, dr. van Coenraad Alexander (Sander) WEERTS (zie IVc) en Anna Maria de JONGH.
Tr. 01-02-1844 Arnhem Jacques Arnoud BESIER, 1846 RNL; 1853 Chef staf Cavalerie; Generaal Majoor der generale staf,, geb. 27-08-1814 Voorburg, overl. 01-01-1897 Arnhem, zn. van Johanna Wilhelmina van OLDENBORGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques Arnoud, geb. 09-12-1844, ged. (Lu) 09-02-1845 Arnhem ?
Tr. 12-04-1893 Tiel Johanna Gijsberta van LOOKEREN CAMPAGNE, geb. 1867 Tiel.
   2.  Anna Maria Arnoldina, geb. 13-12-1846 Maastricht, overl. 30-08-1847 Maastricht.
   3.  Arthur Johan ? Geb. 31-08-1848, overl. 11-04-1850 Delsfhaven.
   4.  zoon, geb. 20-11-1849 Delfshaven (Schoonderloo).
   5.  Anna Maria (Maria), geb. 18-03-1853 Maastricht.
Tr. 14-09-1876 Freijburg Carl (?) von EKENSTEEN.

Ve    Erdwin Fredrik Johannes WEERTS, geb. 18-12-1821 Arnhem, overl. 14-03-1889 Epe, zn. van Coenraad Alexander (Sander) WEERTS (zie IVc) en Anna Maria de JONGH.
Tr. 03-02-1853 Epe Jonkvrouwe Jeannette Albertine Catharine Louise TACK, geb. 17-03-1831 Doesborgh, overl. 19-02-1916 Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Coenraad Alexander, geb. 08-12-1854 Epe, overl. 09-07-1887 Hilversum.
Tr. 05-08-1880 Epe Pauline Johanna ROELANTS, geb. 12-10-1857 Schiedam, overl. 22-06-1937 den Haag, dr. van Hendrik Willem ROELANTS en Cornelia Johanna GOETZEE.
   2.  Françoise Caroline Madelon (Caroline), geb. 27-04-1856 Epe, overl. 23-01-1931 Düsseldorf.
Otr. 21-12-1879, tr. 22-04-1881 Epe Jan MEESTERS, Burgemeester van Steenwijk, geb. 02-09-1859 Epe, overl. 05-02-1904 Epe, zn. van Jan Rudolf MEESTERS en Helena Henriette MEESTERS.
   3.  Erdwin Frederik Johannes, geb. 27-07-1858 Epe, overl. 00-05-1915 Kaapstad.
Tr. 12-11-1886 Kaapstad Ellen BRENNAN, geb. 22-04-1858 Coolcullen Ierland.
   4.  Anna Maria Lucia (zie VIb).
   5.  Jeannette Albertine Catharina Louise, geb. 09-06-1866 Epe, overl. 08-04-1867 Epe.
   6.  Arnold Jacob Frans, geb. 19-11-1869 Epe, overl. 23-09-1955 Kaapstad.
Tr. 08-07-1895 Kaapstad Camilla Toni DITTMAN, geb. 11-06-1872 Friedland Silezië, dr. van George DITTMAN en Ida HORSIG,VON.

Vf    Zwanida Johanna Dorothea Emilia (Dorothée) WEERTS, geb. 30-10-1823 Arnhem, overl. 29-06-1907 Arnhem, dr. van Coenraad Alexander (Sander) WEERTS (zie IVc) en Anna Maria de JONGH.
Tr. 09-09-1848 Arnhem Jhr. Arnold Carl von WEILER van POELWIJK, 1848 Ontvanger aan de Reek, geb. 23-02-1819 Zevenaar, overl. 26-12-1891 Arnhem, zn. van Jacob Lambert Wilhelm Carl WEILER, VON en Wilhelmina Henriette HAESBAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jvr. Maria Alexandrina WEILER, VON, geb. 16-08-1850 Middelburg, ged. 06-10-1850 Middelburg, overl. 13-07-1879 Zutphen.
   2.  Jhr. Carel Willem WEILER, VON, geb. 05-09-1852 Middelburg, overl. 21-12-1852 Middelburg.
   3.  Jhr. Theodoor Arnold WEILER, VON, geb. 20-01-1855 Middelburg, overl. 06-03-1856.
   4.  Jhr. Lucien Marie WEILER, VON (zie VIc).
   5.  Jhr. Willem Karel WEILER, VON (zie VId).
   6.  Jkvr. Johanna Louise WEILER, VON, geb. 05-02-1862 Arnhem, overl. 29-08-1948 Potsdam.
Tr. 08-10-1891 Arnhem Georg Theodor Adolf GEISE, Hauptman der infanterie in Duitse dienst, geb. 10-03-1854 Hildesheim, overl. 06-04-1927 Hannover.
   7.  Jkvr. Dorethea Arnoldine WEILER, VON, geb. 17-12-1864 Arnhem, overl. 14-02-1956 Amsterdam.
Tr. 02-07-1914 Arnhem Jonkheer Marinus Albert van ANDRINGA de KEMPENAER, Wijnkoper fa. van Heeckeren en van Pelt, geb. 05-09-1849 St. Anna Parochie, overl. 27-11-1914 Arnhem, zn. van Jonkheer Tjaard Anne Marinus Albert van ANDRINGA de KEMPENAER en Amelia Geradina de SCHEPPER.
   8.  Jhr. Eduard Godfried Coenraad WEILER, VON, geb. 16-06-1867 Arnhem, overl. 28-06-1869 Arnhem.

VIa    Johan Coenraad Alexander WEERTS, Burgemeester van Velsen, geb. 08-07-1858 Arnhem, overl. 30-01-1928 den Haag, zn. van Daniel (Daan) WEERTS (zie Vc) en Jonkvrouw Clementine Elizabeth Cecilia SCHORER.
Tr. 20-06-1889 Arnhem Jonkvrouw Joanne Wilhelmina DRUYVESTEYN, geb. 02-09-1868 Haarlem, overl. 07-07-1942 Amsterdam, dr. van Jonkheer Pieter DRUYVESTEYN en Adriana Johanna Margaretha HAAN, DE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Johanna Margaretha Clementine (zie VIIa).

VIb    Anna Maria Lucia WEERTS, geb. 23-01-1864 Epe, overl. 20-10-1959 Velp, dr. van Erdwin Fredrik Johannes WEERTS (zie Ve) en Jonkvrouwe Jeannette Albertine Catharine Louise TACK.
Tr. 15-10-1897 Nijmegen Frederik Cornelis Johannes SCHEURLEER, geb. 15-02-1860 Dieren, overl. 01-04-1927 Amsterdam, zn. van Pieter SCHEURLEER en Albertina Henrietta WIJNSTROOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucien Frederik, Notaris te Velp 1948-1968, geb. 18-08-1898 Amsterdam, overl. 06-12-1996 Velp.
Tr. 1931 Rheden Christine Hendrine GUÉPIN, geb. 1906.
   2.  zoon.

VIc    Jhr. Lucien Marie WEILER, VON, Civiel ingenieur spoorwegen, geb. 03-03-1857 Arnhem, overl. 18-08-1924 Utrecht, begr. 22-08-1924 Arnhem ; Moscowa, zn. van Jhr. Arnold Carl von WEILER van POELWIJK en Zwanida Johanna Dorothea Emilia (Dorothée) WEERTS (zie Vf).
Tr. 10-08-1899 Arnhem Catharina Johanna WURFBAIN, geb. 15-05-1867 Arnhem, overl. 05-08-1946 Huis ter Heide, dr. van Marinus Carel WURFBAIN en Marie WEETJEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jvr. Kitty Lucia, geb. 22-09-1900 Venlo, overl. 29-05-1969 Doorwerth.
Tr. 07-10-1920 Pieter BISSCHOP, geb. 31-05-1889 Semarang.
   2.  Jhr. Arnold Carl, geb. 09-05-1902 Venlo, overl. 30-07-1903 Arnhem.
   3.  Jhr. Marinus Carl Drs. Geb. 09-05-1902 Venlo, overl. 26-03-1969 Amsterdam.
Tr. (1) 1941 La Paz, Bolivia, sch. voor 1949 Bolivia Vrouw 1.
Tr. (2) 1949 Atocha , Quechisla, Bolivia, sch. Bolivia Vrouw 2.

VId    Jhr. Willem Karel WEILER, VON, Inspecteur van belastingen laatst te Zutphen, geb. 14-10-1860 Arnhem, overl. 24-02-1946 Wassenaar, zn. van Jhr. Arnold Carl von WEILER van POELWIJK en Zwanida Johanna Dorothea Emilia (Dorothée) WEERTS (zie Vf).
Tr. 15-03-1888 Zutphen Jonkvrouw Jacoba Maria KRAYENHOFF, geb. 15-01-1864 den Helder, overl. 17-01-1955 Wassenaar, dr. van Jhr. Theodorus Johan KRAYENHOFF en Maria Justina Dorothee KOLFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jkvr. Henriëtta Dorethea, geb. 24-01-1889 St. Pieter, Maastricht, overl. 08-11-1889 St. Pieter, Maastricht.
   2.  Jkvr. Henriëtta Dorethea, geb. circa 1891 Sint Pieter, Maastricht.
Tr. 21-08-1913 Zutphen Carel Joseph Anton BEGEER, Pres. dir. NV Koninklijke Nederlandse Edelmetaal bedrijven, geb. 15-10-1883 Utrecht, overl. 12-11-1956 Voorschoten.
   3.  Jhr. Arnold Carl (zie VIIb).
   4.  Jhr. Willem Karel (zie VIIc).
   5.  Jhr. Johann Theodor Emil, geb. circa 1903 Zutphen, overl. 22-02-1906 Arnhem.
   6.  Jvr. Johanna Theodora Emilia, geb. 1908 Zutphen.
Tr. 1933 Wassenaar Johannes de LANGE, Eigenaar kunsthandel J. Denijs, geb. 01-07-1901 Amsterdam, overl. 08-08-1982 Amsterdam.

VIIa    Adriana Johanna Margaretha Clementine WEERTS, geb. 15-01-1892 Santpoort, Velsen, overl. 09-07-1944 Apeldoorn, Voorts, dr. van Johan Coenraad Alexander WEERTS (zie VIa) en Jonkvrouw Joanne Wilhelmina DRUYVESTEYN.
Tr. 07-06-1917 Den Haag, sch. 05-05-1942 Den Haag Dr. Antonie de MOL van OTTERLOO, Med. dr. hoofd zendingshospitaal te Bandoeng, Geneesheer dir. Diaconessenhuis Hilversum, internist, geb. 28-05-1893 Den Haag, overl. 22-04-1981 Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanneke, geb. 03-02-1918 Leiden, overl. <2007.
Tr. 09-10-1941 Utrecht Marinus Adriaan OORTHUIJS, arts, geb. 20-06-1916 Scheveningen, overl. >2007, zn. van Dr. Cornelis OORTHUIJS en Anna Louise van HASSELT.
   2.  Suzanne Sophia, geb. 04-12-1918 Den Haag, overl. 15-10-1974 Den Haag.
   3.  Johan Coenraad Alexander, Koopman te Sao Paulo,consulant Zuidafrikaans consulaat aldaar, geb. 1919 Utrecht.
Tr. (1) 1948 Amsterdam, sch. 1955 Amsterdam Veronica BARTOSOVA, geb. 1920 Nova Bystrica Tsjecho Slowakije, dr. van Aloiz Bartos BARTOSOVA en Milada LANSTOVA.
Tr. (2) 1957 Sao Paulo Alica Lorna BORTHWICK, geb. 1933 Sao Paulo, dr. van Ing. Thomas BORTHWICK en Leola Alice FERGUSON.
   4.  Johanna Louiza, geb. 1921 Utrecht.
Tr. 1942 Neuchâtel Roger Eric du PASQUIER, Freelance journalist, geb. 1917 Neuchâtel, zn. van Eric Ferdinand du PASQUIER en Marianne Louise de DARDEL.
   5.  Caroline Henriette, Employe International Atomic Energy Agency te Wenen, geb. 17-03-1926 Bandoeng, overl. circa 2007.
Tr. Prof. Josua Dr. DUYN, geb. circa 1923.
   6.  Antonie Adriaan, Personeelsadviseur Europa Shell Intern. Petr. Mij. B.V. Geb. 07-12-1927 Bandoeng, overl. circa 2000.
Tr. 1928 Neston Elisabeth Mary Moira ANDREW, geb. 1928 Neston, dr. van M.B. Willian Cullen Ch.B. ANDREW en Rebecca WEATHERSTON WILSON.

VIIb    Jhr. Arnold Carl WEILER, VON, geb. 06-06-1892 Maastricht, zn. van Jhr. Willem Karel WEILER, VON (zie VId) en Jonkvrouw Jacoba Maria KRAYENHOFF.
Tr. 27-07-1916 Haarlem Jkvr. Isabella van STYRUM, geb. 31-07-1887 Haarlem, overl. 07-03-1969 Wassenaar, dr. van Floris Willem van STYRUM en Adriana van HEIJST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Florentine Adriane, geb. 1917 Utrecht.
   2.  Jacob Willem (Jaap), geb. 27-08-1919 Utrecht, overl. 28-07-2002 Bilthoven.
Tr. Mathilda Amelie GUNNING.
   3.  Albert Floris, geb. 01-03-1923 Vleuten, overl. 03-03-1923 Vleuten.
   4.  Joost Robert, geb. 1926 Leiden.
Tr. Lydie Hilbertine Annie van der KOLK.
   5.  Carl Rudolf Theodoor, geb. 22-12-1928 Wassenaar, overl. 8-2002 Rotterdam.

VIIc    Jhr. Willem Karel WEILER, VON, Safety enigineer, PR manager,honorair Consul te Detroit, geb. 04-11-1895 Groenlo, zn. van Jhr. Willem Karel WEILER, VON (zie VId) en Jonkvrouw Jacoba Maria KRAYENHOFF.
Tr. 27-06-1923 Utrecht Allegonda KLARENBEEK, geb. circa 1896, overl. circa 1973.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingeborg Flora.
Tr. Walter Edwin ARNOLDI.
   2.  Helen.
Tr. Henry MOLENVELD.
   3.  Gertrude Emilia.
Tr. Robert Mackenzie SMITH.Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software