Genealogie van Bastiaan BOERS


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEJONGH
Datum:22-09-2014
Selectie:'Personen in genealogie van Bastiaan BOERS [515]'
Sortering:Per generatie

I    Mr Bastiaan BOERS, Schoolmeester, Glasgraveur, geb. 28-02-1650 Besoyen, ged. 28-02-1650 Besoijen, overl. 24-12-1713 Warmond, gecr. Warmond, zn. van Pieter Bastiaans den BOER en Sophia/Sevya/Seycke Aerts KERKHOVEN/ van KERCKHOVEN.
Tr. (1) 09-07-1672 Overschie Helena JUYST, geb. 23-03-1652 Delft, ged. 27-03-1652 Delft, overl. 31-10-1679 Warmond, begr. Warmond Oude St Matthijskerk, dr. van Willem Willems JUYST en Heyltgen Carels VERGELOO.
Tr. (2) 01-09-1680 Schiedam Catharina KOUWENHOVEN, geb. 20-12-1651 Schiedam, overl. 23-12-1699 Warmond, dr. van Maarten KOUWENHOVEN en Barbera van HENDRECHT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter, ged. 28-10-1674 Warmond, overl. 1681 Warmond.
   2.  Willem, ged. 26-07-1676 Warmond, overl. 25-12-1710 Warmond.
Tr. 23-07-1702 's-Gravenhage Maria ROOS, overl. 16-02-1705 Warmond.
   3.  Mr. Carolus (zie II).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maarten, ged. 07-11-1683 Warmond.
Tr. Johanna VERKOLJE, geb. 09-06-1687 Delft, overl. 04-05-1761 Warmond.
   5.  Pieter, ged. 09-09-1685 Warmond.
   6.  Barbara, ged. 11-01-1688 Warmond, overl. 20-02-1694 Warmond.
   7.  Catharina, ged. 29-10-1690 Warmond, overl. 03-11-1738 Delft.

II    Mr. Carolus BOERS, Procureur Leiden,Baljuw Katwijk, Notaris, Schout, geb. 14-10-1679, ged. 14-10-1679 Warmond, overl. 29-06-1748 Katwijk, begr. 03-07-1748 Katwijk (NH kerk), zn. van Mr Bastiaan BOERS (zie I) en Helena JUYST.
Tr. 28-05-1703 Schiedam Sara SEELEN, ged. 26-02-1683 Rotterdam, overl. 17-04-1759 Leiden, begr. Katwijk, dr. van Gerard SEELEN en Maria ROOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard (zie IIIa).
   2.  Willem Sebastiaan, geb. voor 1708.
   3.  Mr. Pieter (zie IIIb).
   4.  Adrianus, geb. na 1709.
   5.  Jacoba Maria, ged. 26-11-1713 Katwijk, overl. 08-04-1764 Leiden, begr. 13-04-1764 Leiden.
   6.  Jan (zie IIIc).

IIIa    Gerard BOERS, Baljuw en schout van Schagen en Hazerswoude, ged. 06-03-1707 Katwijk, overl. 10-04-1772 Hazerswoude, zn. van Mr. Carolus BOERS (zie II) en Sara SEELEN.
Tr. Johanna BINKERS, geb. 20-03-1707, overl. 19-01-1771 Hazerswoude.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Cornelia, geb. voor 1740 Schagen, begr. 16-10-1777 Hazerswoude.
   2.  Binke Carel, Commandeur ter Admiraliteit van Amsterdam 1761-1766, geb. circa 1740 Schagen, overl. 29-07-1798 Katwijk.
Tr. (1) 12-03-1772 Hazerswoude Sara SURIREY de SAINT REMY, geb. circa 1737 Suriname.
Tr. (2) 24-05-1795 Katwijk Johanna Cornelia BOERS, geb. 29-09-1756, ged. 03-10-1756 Katwijk, overl. 14-09-1802 Katwijk, dr. van Mr. Pieter BOERS (zie IIIb) en Cornelia DONRAEDT.
   3.  Willem Sebastiaan, Notaris te Hazerswoude 1784-1804;baljuw en schout van Hazerswoude en Hoogeveen 1762-1801; Schout en secr. van Zuid-Waddinxveen, ged. 18-11-1742 Schagen, begr. 01-01-1811 Zutphen.
Tr. (1) 06-04-1775 Benthuizen Gerardina Fockelina VELINGIUS, geb. 19-03-1748 Benthuizen, overl. 28-08-1786 Hazerswoude, begr. 01-09-1786 Hazerswoude.
Tr. (2) 14-06-1790 Hazerswoude Jvr. Quintina Sara NUSGEN, geb. 04-07-1790 Doornik, overl. 10-01-1800 Hazerswoude.

IIIb    Mr. Pieter BOERS, Notaris; Baljuw Katwijk; Schout Noordwijkerhout, ged. 02-12-1708 Katwijk, begr. 06-04-1752 Katwijk, zn. van Mr. Carolus BOERS (zie II) en Sara SEELEN.
Tr. 11-11-1739 Rotterdam Cornelia DONRAEDT, geb. 09-07-1718 Rotterdam, overl. 21-12-1780 Leiden, begr. Katwijk, dr. van John DONRAEDT en Helena van HEEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carel Jan, Administrateur, Sabandhaar Batavia, Opperkoopman, president kleine zaken. Ged. 02-12-1740 Katwijk, overl. 05-01-1782 Katwijk, begr. 08-01-1782 Katwijk.
   2.  Helena, geb. 02-09-1742 Katwijk, overl. 13-05-1770 Katwijk.
Tr. 19-03-1765 Katwijk Pieter van OORDT, Wijnkoper, assurantiën, averijen en zeezaken, geb. 06-06-1736 Rotterdam, overl. 13-01-1823 Utrecht, zn. van Hendrik van OORDT en Sara van der LANDE.
   3.  Mr. Willem Cornelis Heer van Vieracker, 1773 Fiscaal independent, Opperkoopman Kaap de goede Hoop/ 1784 Advocaat hoge Raad NL/ 1788-89 Pensionaris Leiden. Geb. 04-02-1744 Katwijk, overl. 31-03-1803 's-Gravenhage.
Tr. 09-05-1785 Vorden Sophia Wijnanda VERHUELL, geb. 08-07-1749 Doetinchem, overl. 12-08-1794 "het Nijenhuis", dr. van Quirijn Maurits VERHUELL en Christina Wijnanda VLAMING.
   4.  Cornelia Johanna, ged. 24-10-1745 Katwijk.
   5.  Adriana, geb. circa 1748 Katwijk binnen, overl. 08-03-1816 Delft.
Tr. 1782 Ceylon Laurend de SILLE, Equipagemeester Zuid Ceylon/ Schepen van 's Hertogenbos, ged. 05-06-1743 Waalwijk.
   6.  Adriaan, ged. 09-06-1748 Katwijk.
   7.  Carolina Jacoba, ged. 26-10-1749 Katwijk, overl. 13-04-1801 "de Haare" bij Elburg.
Tr. 30-07-1782 Katwijk Mr. Lubertus Cornelis Dr. van BOMMEL, geb. 24-03-1754 Bergen op Zoom, overl. 1811 Utrecht, zn. van Mr. Carel van BOMMEL en Bartha Johanna STUURMAN.
   8.  Mr. Jan (zie IVa).
   9.  Johanna Cornelia, geb. 29-09-1756, ged. 03-10-1756 Katwijk, overl. 14-09-1802 Katwijk.
Tr. (1) 29-10-1776 Katwijk Mr. Reyer GEESTERANUS, Notaris en procureur te Delft, geb. 09-05-1742 Delft, overl. Homburg Hout.
Tr. (2) 24-05-1795 Katwijk Binke Carel BOERS, Commandeur ter Admiraliteit van Amsterdam 1761-1766, geb. circa 1740 Schagen, overl. 29-07-1798 Katwijk, zn. van Gerard BOERS (zie IIIa) en Johanna BINKERS.
   10.  Pieter Wilhelm (zie IVb).

IIIc    Jan BOERS, j.u.d.,secretaris en baljuw van Rijnsburg, schout van Monster en Boskoop, geb. 26-07-1716 Katwijk, begr. 30-08-1763 Rijnsburg, zn. van Mr. Carolus BOERS (zie II) en Sara SEELEN.
Tr. (1) 25-09-1738 Den Haag Christina VOLLEVENS, ged. 14-09-1718 Den Haag, begr. 27-11-1753 Rijnsburg.
Tr. (2) 28-01-1755 Rijnsburg Eletta Wilhelmina TEIJSSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Carolus (zie IVc).

IVa    Mr. Jan BOERS, Onderkoopman boekhouder VOC Bengalen 1776; Onderkoopman negotieoverdrager Semarang 1778; resident Tegal 1783;resident Rembang 1793; terug Nederland 1796 alwaar raadslid Delft. Ged. 03-09-1752 Katwijk, overl. 08-07-1821 Delft, zn. van Mr. Pieter BOERS (zie IIIb) en Cornelia DONRAEDT.
Tr. 08-05-1803 Koudekerk Maria (Maartje) OBDAM, geb. Katwijk, ged. (RK) 03-02-1777 Oegstgeest, overl. 31-10-1840 Delft, dr. van Laurentius Cornelisz (Laurens) OBDAM en Agatha Jacoba BOGAARDS (BOGAARS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus (zie Va).
   2.  Carolus Johannes (Carel Jan), 2de luit. ter zee; cartograaf; MWO-4 1822; lid expeditie Nieuw Guinea 1828-29, geb. 31-05-1801 Katwijk (?), ged. (R.K.) 02-06-1801 's-Gravenhage, overl. 03-04-1829 voor Bantam op Z.M. Korvet Triton).
   3.  Pieter Willem, Buitengewoon luitenant ter zee 2de klasse, geb. 15-01-1803 Koudekerk, overl. 02-10-1824 Delft.
   4.  Laurens Adriaan, Adelborst 1ste kls 1821; eervol ontslag 1823; Weer bij de marine als luit 2de kls 1825; adjunct havenmeester Soerabaja 1828; 1ste luit. infanterie bij acties tegen Belgische opstand 1830; MWO-4 1833; Naar N.I. als kapitein infanterie 1837; MWO-3 1841;Sumatra 1841; Majoor 1845; RONL 1846; 2de mil. comm. Westkust Sumatra 1854-60; Kolonel 1ste comm. Java 1860-62, geb. 27-03-1804 Koudekerk, ged. 01-04-1804, overl. 13-01-1862 Batavia; Weltevreden.
Tr. 02-04-1853 Ambon Agnes Louisa Cecilia Maria Sidonia CLEERENS, geb. Kedong, overl. na 1903, dr. van Jan Baptist CLEERENS en Chinese VROUW.
   5.  Carel Abraham, Kadet wachtmeester regiment Huzaren (NL), geb. 02-01-1806 Koudekerk, overl. 10-08-1829 Djokjakarta.
   6.  Sara Clasina, geb. 27-12-1806 Koudekerk, overl. 05-07-1885 Gouda.
Tr. 21-10-1829 Delft Martinus RIJNEN, Oficier KNIL; Kapitein 1e bat veld artillerie, geb. 09-12-1802 Breda, zn. van Martinus RIJNEN en Elisabeth.

IVb    Pieter Wilhelm BOERS, Baljuw, Schout en Secretaris van beide Katwijken en 't Zand, geb. 23-03-1760 Katwijk, overl. 01-06-1836 Amsterdam, zn. van Mr. Pieter BOERS (zie IIIb) en Cornelia DONRAEDT.
Tr. 02-02-1784 Utrecht Jacoba Lydia Maria ENGELBERT van BEVERVOORDEN, geb. 17-01-1764 Utrecht, overl. 05-02-1814 Leiden, dr. van Henricus Johannes ENGELBERT van BEVERVOORDEN en Maria Anna de JONCKHEERE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Wilhelmina, geb. 05-12-1784 Katwijk.
   2.  Henricus Johannes, geb. 26-05-1786 Katwijk, ged. 28-05-1786 Katwijk, overl. 19-10-1813 Leipzig.
   3.  Jacoba Cornelia Sara, geb. 27-05-1787 Katwijk, ged. 03-06-1787 Katwijk, overl. 02-08-1837 Overveen.
Tr. 31-12-1810 Leiden Toco MODDERMAN, Advocaat te Leiden/ Luit.Kol.schutterij/ Wijnkoper Amsterdam, geb. 07-11-1789 Groningen, overl. 17-04-1862 Amsterdam.
   4.  Johanna Carolina Maria, geb. 24-10-1791 Katwijk, ged. 30-10-1791 Katwijk, overl. 19-04-1813 Leiden, begr. 24-04-1813 Leiden.
   5.  Bernard Philip (zie Vb).
   6.  Wijnanda Sophia Laurina Adriana, geb. 06-05-1803 Leiden, ged. 29-05-1803 Leiden, overl. 11-11-1839 Amsterdam.
   7.  Henri.

IVc    Carolus BOERS, j.u.d, Wijnkoopman, advocaat te Leiden, ged. 31-01-1745 Rijnsburg, overl. 21-04-1785 Leiden, zn. van Jan BOERS (zie IIIc) en Christina VOLLEVENS.
Tr. (1) 25-04-1765 Leiden Johanna Maria MUSKETIER.
Tr. (2) 10-05-1779 Leiden Johanna VERMEULEN, geb. 26-03-1755 Leiden, overl. 24-05-1823 Lisse.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Charles Guillaume (zie Vc).

Va    Johannes Wilhelmus BOERS, Boekhouder Marine dep. 1819, secretaris en waarnemend notaris Pekalongan 1821-28; tabaksondernemer Semarang en ass. res. Padang 1829,res. Palembang 1834-39, res. Rembang 1840-42;onslag wegens fraude 1842, rehabilitatie 1850. Ged. (R.K.) 17-03-1800 's-Gravenhage, overl. 23-07-1868 Banjoemas, zn. van Mr. Jan BOERS (zie IVa) en Maria (Maartje) OBDAM.
Tr. 09-07-1820 Batavia Anna Elisabeth Josina MOOYAART, geb. 06-12-1801 Delft, overl. 21-02-1879 Wageningen, dr. van Anthony Noël MOOYAART en Anna Petronella Maria PAUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carel Anthone Noël, geb. 01-06-1821 Pekalongang, overl. voor 1822.
   2.  Carel Antonie Noël (zie VIa).
   3.  Maria Francona Antoinette Coenrardina, geb. 22-07-1822 Pekalongan, overl. 27-06-1824 Pekalongan (Pancolongan).
   4.  Anna Petronella Maria, geb. 29-08-1823 Pekalongan.
Tr. 1842 NI Gustavus Theodorus Marie Guillelmus GRISART, geb. 10-02-1818 Tiel, overl. 06-04-1887 Nijmegen, zn. van Wilhelmus GRISART en Maria Justina Henrica Xaveria Walburgis Speyart van WOERDEN.
   5.  Jan Johannes Wilhelmus (zie VIb).
   6.  Charles (zie VIc).
   7.  Alexander Augustus (zie VId).
   8.  Lucius Theodorus, geb. 08-06-1828 Batavia, overl. 14-03-1829 Batavia.
   9.  Frederik Hendrik, Controleur (Probolingo 1862) assistent-resident (Blitar en Garoet), geb. 17-08-1829 Padang, overl. 23-09-1888 Soekaboemi.
Tr. 1876 Johanna Geertruida Sophia DEGENT, geb. 03-10-1841 Rembang, overl. 23-05-1917 Batavia.
   10.  Lucius Theodorus (zie VIe).
   11.  Willem Frederik, geb. 1831 Padang, overl. 22-05-1834 Palembang.
   12.  kind, geb. voor 1834, overl. 01-01-1834 Batavia.
   13.  Willem Frederik, Oficier KNIL, 2de Luitenant Infanterie, geb. 28-01-1835 Palembang, overl. 07-04-1860 Boni.
   14.  Pieter Wilhelm, Kadet 1852; Korperaal 1856; 2de luit. inf KNIL 1857, geb. 22-08-1836 Palembang, overl. 07-04-1860 a.b. schip Johanna onderweg van Boni naar Batavia.
   15.  Gustaaf Adolf, Oficier KNIL; 2de Luitenant 1860;opziener kofie etc. Geb. 27-01-1838 Palembang.
   16.  Maria Francona Antoinette Coenradina, geb. voor 1839, overl. 30-11-1839 Pekalongan.
   17.  Maria Constantia Theodora, geb. 24-11-1839 Batavia;Weltevreden, overl. 30-11-1839 Batavia.
   18.  Gualthera Mathilda Constancia, 1889/93 pension houdster Pasoeroean, geb. 24-10-1840 Rembang, overl. 15-01-1919 Bangkil (N.I).
Tr. 1867-1868 Bodjonegoro,Rembang, sch. 03-12-1881 Batavia Pieter EEFTINCK SCHATTENKERK, civiel geneesheer NI (circa 1867 tot 1881), geb. 12-11-1839 Alphen aan den Rijn, overl. 08-10-1882 Buitenzorg, zn. van Jean Charles Philipe EEFTINCK SCHATTENKERK en Pieternella KWAKERNAAK.
   19.  Eduard Jules François, Oficier KNIL; 2de Luitenant, geb. 15-07-1842 Rembang, overl. 1865 Oonarang.
   20.  Anna Amelia, geb. 20-12-1843 's-Gravenhage.
Tr. (1) 1863 Banjoemas Willem Carel van BARNEVELD, Particulier op Java, geb. 1827 Brussel, overl. 23-11-1881 Utrecht, zn. van Jacobus Thomas van BARNEVELD en Dirkje van ASSELT.
Tr. (2) 18-02-1886 's-Gravenhage Gerhardus de BONT, Majoor KNIL, geb. 20-10-1831 Nieuwkuijk, overl. 27-09-1906 Arnhem, zn. van Peter de BONT en Catharina van de WIEL.

Vb    Bernard Philip BOERS, Luit. Kol. infant. KNIL. Geb. 29-12-1793 Katwijk, ged. 12-01-1794 Katwijk, overl. 21-07-1839 Nau (Sumatra), zn. van Pieter Wilhelm BOERS (zie IVb) en Jacoba Lydia Maria ENGELBERT van BEVERVOORDEN.
Tr. 13-08-1821 Maastricht Magdalena Catherina OGER, geb. 02-06-1809 Maastricht, overl. 13-01-1870 Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Lydia Maria Wilhelmina, geb. 24-06-1822 Venlo, overl. 11-03-1896 's-Gravenhage.
Tr. voor 1843 Batavia Johannes Augustus KEURENAAR, Majoor der Genie KNIL.

Vc    Charles Guillaume BOERS, j.u.d., advocaat, notaris te Hazerswoude 1804-44, baljuw, schout en secretaris van Hazerswoude 1820, geb. 21-02-1780 Leiden, overl. 06-02-1845 Hazerswoude, zn. van Carolus BOERS (zie IVc) en Johanna VERMEULEN.
Tr. (1) 02-12-1804 Den Haag Henriette Maria Gertrude L'HONORÉ, geb. 23-01-1787 Den Haag, overl. 05-08-1815 Hazerswoude.
Tr. (2) 14-06-1821 Hazerswoude Barbera Agatha SIJBREGTS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  George Pieter Willem (zie VIf).

VIa    Carel Antonie Noël BOERS, Officier opleiding mogelijk in Nederland; N.I circa 1830; Majoor commandant artillerie. 1861 pens. Geb. 01-07-1822 Pekalongan, overl. 21-02-1885 Semarang, zn. van Johannes Wilhelmus BOERS (zie Va) en Anna Elisabeth Josina MOOYAART.
Tr. 15-11-1852 Soerakarta Henriette Theodora Catharina MAC GILLAVRY, geb. 04-06-1834 Soerakarta, overl. 12-11-1888 Semarang, dr. van William MAC GILLAVRY en Johanna Geertruida SENSTIUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  P.T.O. Geb. 15-09-1853 Soerakarta.
   2.  Charles Wiliam, geb. 15-09-1853 Soerakarta, overl. 22-12-1867 Loemadjang Algemeene Begraafplaats.
   3.  Frederik Theodoor Johan Adriaan, geb. 09-03-1857 Soerakarta, ged. 06-11-1859 Semarang, overl. 17-06-1863 Soerakarta.

VIb    Jan Johannes Wilhelmus BOERS, Controleur, Notaris/venduemeester, asistent-resident Bantam/Soekapoera, geb. 01-10-1824 Pekalongan, overl. 07-08-1887 Amsterdam, zn. van Johannes Wilhelmus BOERS (zie Va) en Anna Elisabeth Josina MOOYAART.
Tr. (1) 09-12-1869 Haarlem Aroldina Johanna Josina van HEYST, overl. 22-03-1871.
Tr. (2) na 1871 Elisabeth BEYER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Zoon, geb. voor 1871.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Anna Petronella Maria, geb. voor 1877.
   3.  Elisabeth, geb. circa 1877 Amsterdam.
Tr. kerk 16-08-1905 's-Gravenhage Johan Philips TULLENERS, Leraar schoonschrijven, geb. Alblasserdam, zn. van Johannes TULLENERS en Theresia Ottoline Becker DANNENFELSER.
   4.  Adolph Carolus Henri Aintoine, Rubberplanter, geb. 23-02-1881 Zoeterwoude.
Tr. 14-01-1910 's-Gravenhage, sch. 09-10-1913 's-Gravenhage ? Echtgenote is Elisabeth Hendrika Johanna van der MEIJDEN, geb. 30-07-1884 's-Gravenhage, dr. van Johannes van der MEIJDEN en Elisabeth Johanna Maria le GRAND.

VIc    Charles BOERS, Pakhuismeester, secetaris Banjoemas en Palembang, geb. 21-11-1825 Pekalongan, overl. 03-02-1891 Meester Cornelis, zn. van Johannes Wilhelmus BOERS (zie Va) en Anna Elisabeth Josina MOOYAART.
Tr. 14-09-1854 Batavia Augustina Agraphina van der DOES, geb. 06-09-1835 Batavia, overl. 19-07-1917 Batavia, dr. van Theodorus Adriaan van der DOES en Sophia Anna Louisa van HEEMSTEDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeane Charlotte, geb. 04-04-1860 Palembang, overl. 02-09-1936 Velp.
Tr. 09-10-1879 Zutphen Cornelis Gualtherus LAGERWEY, Eigenaar directeur kofieplantage/maatschappij, wethouder Zutphen, geb. 07-03-1855 Wageningen, overl. 25-07-1919 Zutphen, zn. van Jan LAGERWEY en Sara Gualthera RIPPING.
   2.  Johannes Wilhelmus, geb. 23-07-1863 Banjoemas.
   3.  Theodora Adriana, geb. 12-09-1864 Banjoemas, overl. 09-04-1901 Medan.
Tr. 03-10-1883 Meester Cornelis Arnold Hendrik SALTET, Hoofd ing waterstaat in N.I. Geb. 27-08-1860 Breda, overl. 01-11-1919 Amsterdam.
   4.  Karel Willem Hendrik Charles, Opzichter kofieonderneming "Dermoh" (Kediri), geb. 08-12-1867 Banjoemas, overl. 15-04-1898 Kediri.
   5.  Juliaan Reinier Lodewijk, 1920: beheerder 1e klasse Gouv. Pandhuis te Tegal, geb. 07-08-1870 Semarang, overl. 11-10-1932 Brussel.
Tr. 03-09-1902 Bandoeng Mathilde COMMERELL, dr. van Willem Frederik COMMERELL en Johanna GIESKER.

VId    Alexander Augustus BOERS, Assistent-resident Bodowoso 1864; Djoewana 1866/ venduemeester, geb. 15-01-1827 Pekalongan, overl. 27-06-1892 Buitenzorg, zn. van Johannes Wilhelmus BOERS (zie Va) en Anna Elisabeth Josina MOOYAART.
Tr. (1) 04-11-1850 Soerakarta Julia Augustina Theodorina PLUIET, geb. 07-08-1823 Cheribon, overl. 12-08-1868 Japara.
Tr. (2) 07-04-1891 Soekaboemi Johanna Maria MAUNUEL, geb. 1848, overl. 03-07-1926.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alexander Jules François, geb. 04-05-1851 Bantam.
   2.  Edouard August Theodore (zie VII).
   3.  Anna Elisabeth Josina, geb. 12-06-1853 Djojakarta, overl. 29-01-1881 Salatiga.
Tr. 15-10-1868 Djokjakarta Johannes Jacobus RAAFF, geb. 20-06-1836 Batavia, overl. 26-12-1878 Amsterdam.
   4.  Mathilda Amelia Gualtera, geb. 07-08-1855 Pati, overl. 17-02-1937 's Gravenhage.
Tr. 18-03-1875 Djokjakarta Johannes Stephanus (Jan) SOETERIK, Werktuigbouwer, Chef Staatsspoorwegen Java, geb. 10-03-1837 Utrecht, overl. 20-05-1903 Buitenzorg.
   5.  Alexander Augustus, geb. 31-10-1856 Pattie.
   6.  dochter ?
Tr. GEVEKE.

VIe    Lucius Theodorus BOERS, Kapitein Artill. KNIL, geb. 26-10-1830 Padang, overl. 19-12-1896 's Gravenhage, zn. van Johannes Wilhelmus BOERS (zie Va) en Anna Elisabeth Josina MOOYAART.
Tr. (1) 15-06-1868 Batavia Ottolina Johanna Henrietta RAKET, geb. 14-04-1840 Palembang, overl. 13-12-1872 Batavia.
Tr. (2) 10-05-1878 Utrecht Jacoba Wijnanda de QUARTEL, geb. circa 1850, overl. 30-03-1928 Baarn, dr. van Petrus Johannes de QUARTEL en Anna Maria Antonia IMANS.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maria Anna Theodora, Beeldende kunst en vormgeving, geb. 08-12-1882 Den Haag, overl. 05-07-1975 Velsen.
Tr. 25-02-1915 Amsterdam Nicolaas Marius Antonius Marinus De MORAAZ IMANS, zn. van Marinus Samuel François De MORAAZ IMANS en Henrietta Maria IJZERDOORN.

VIf    George Pieter Willem BOERS, Kolonel KNIL, gouveneur westkust Afrika te St. George d' Elmina, geb. 03-02-1811 Hazerswoude, overl. 30-08-1884 Salatiga, zn. van Charles Guillaume BOERS (zie Vc) en Henriette Maria Gertrude L'HONORÉ.
Tr. 27-03-1850 Semarang Baronesse Johanna Catharina Sophia van REEDE van OUDTSHOORN, geb. 27-07-1828 Bangkalan, overl. 08-11-1887 Batavia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucie Frederique Louise, geb. 11-01-1855 Ambarawa, overl. 26-04-1929 Weltevreden.
Tr. 12-06-1882 Salatiga Paul Justus BRANDENBURG, geb. 21-12-1856 Oirschot, overl. 30-07-1929 Weltevreden.

VII    Edouard August Theodore BOERS, geb. 21-04-1852 Tjaringin, overl. 08-09-1921 Batavia, zn. van Alexander Augustus BOERS (zie VId) en Julia Augustina Theodorina PLUIET.
Tr. Johanna Marianne BAUMGARTE, geb. 26-06-1862 Batavia, overl. 26-06-1937 Batavia, dr. van Dr. Henri George van BAUMGARTE en Elisabeth Maria OEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri Jules Theodore Leonard, geb. 15-06-1891 Medan, overl. 04-07-1935 Batavia.
Tr. 21-08-1912 Batavia Annie Emilie JOPP, geb. 16-07-1892 Batavia.
   2.  Emile Alphonse Richard Noël, Planter te Dawoean (1931), geb. 18-01-1894 Meester Cornelis, overl. 10-06-1967 Haarlem.
Tr. 17-04-1916 Singaradja Henriette Johanna Nobelina CALAME, geb. 10-02-1897 Soerabaja, overl. 19-05-1964 Leeuwarden.
   3.  Cornelie.
   4.  Annie, overl. na 1927.
   5.  Marie.Behoort bij de genealogische homepage van Henk de Bie: hdebie45.deds.nl/Genea


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software