>> Collectie menu

Erna Hees-Jasper (1904-1931); ~1928

Erna P. Jasper (~1904-1931 Dochter van J.E. Jasper resident van Djokjakarta en A.C. Appel) Bruid van Rob Hees (huwelijk 1928), Scan van fotokopie. Origineel FAH