Bron: FAW
Gedicht d.d. 23-05-1827 door kinderen Weerts - de Jongh ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van hun moeder Anna Maria Weerts geb. de Jongh(*1782). Dat zijn: L.M (Lucia) *1812. Daan *1814, E.A (Santje) * 1816, A.M. (Mietje) *1817, Coenraad Alexander*1819. Erdwin Frederik Johannes *1821 en Z.J.D.E (Dorothee) *1823. De oudste A.F. (Arnold) *1810 was kennelijk afwezig.
[blz 1]

1	Lieve papa
	Beste mama	
	Wij danken u voor al die zorgen
	die gij voor ons hebt van den avond tot den morgen.
5	Wij danken den Hemelschen Vader
	dat hij ond al te gader
	heeft bewaard voor ziekte en dood,
	voor verdriet en nood.

	Wij zullen beantwoorden aan uwe wenschen
10	en hopen te worden goede en brave menschen.
	Wij bidden God u een lang leven te schenken

[blz. 2]

1	Wij zullen er ook altijd aan denken
	Het kwaad te laten en 't goede te doen.
	Geef ons dan slechts elk een zoen.
	Het is onzer aller wensch en gedachten
5	dat u in 't eind mogt vreugd en zegen
	verwachten.
			L.M Weerts
			D weerts
	Marienberg	E.A. Weerts
	23 mei 1827	A.M. Weerts
			C.A. Weerts
			E.F.J. Weerts
			Z.J.D.E. Weerts
	
		

Naar documenten index

<<< Terug <<<


hdebie45.deds.nl/Genea