Bronnen en transcriptiemethodiek voor de egodocumenten de Jongh 

Zoals reeds beschreven in de inleiding zijn er in verschillende plaatsen egodocumenten over de familie de Jongh bewaard gebleven :

  1. De waarschijnlijk door mijn overgrootvader C.A. de Jongh begonnen verzameling familie documenten (FAdJ) waarvan de oudste dateren rond 1850 met daarin zijn handgeschreven familiegeschiedenis.
  2. Het uit 12 dozen bestaande familie archief Weerts (FAW) met o.a. brieven van 1777 tot circa 1850
  3. Het gemeente archief Rotterdam (GAR) waar als Handschriften verzameling nr 3739  een verzameling brieven van kunsthandelaar P.J. Thijs te Brussel uit de jaren 1795-1797  aan G. v/d Pot van Groeneveld een kennis van de De Jongh's over Daniel de Jongh (1721-1796) die toen in Laken verbleef .
  4. Het Archief van de hr Scheurleer (FAS) waarin enkele stukken over of van de familie de Jongh
  5. De verzameling van de Hr Krol (FAKrol), familie via een zuster van mijn grootvader.


In de transcriptie heb ik de interpunctie en het gebruik van hoofdletters zomogelijk aangepast aan huidig gebruikt wat de leesbaarheid zeer ten goede komt. Ook heb ik de in ongebruik geraakte afkortingen zoals Ued voor U edele ,voluit geschreven. Waar een kleine beschadiging of inktvlekje het lezen onmogelijk maakte heb ik naar beste inzicht dit woord aangevuld en tussen [ ] gezet. Ook heb ik zeer spaarzaam een letter toegevoegd , tussen ( ) , als het evident om een verschrijving ging. Voor de rest heb ik me aan de tekst en de  (soms) ongebruikelijke spelling gehouden. Waar ik niet zeker was heb ik de tekst geel aangezet en/of met .... weergegeven.


<<< Terug <<<hdebie45.deds.nl/Genea